Український науково-дослідний інститут архівної справи та діловодства (УНДІАСД)
Офіційний сайт      УКР  УКР   РУC  РУC   ENG  ENG
Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail mail_undiasd@ukr.net
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275-13-74
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державна архівна служба України

ВНДІДАС

БілНДІДАС

НАКККіМ
Новини
Матеріали всеукраїнської
(з між­на­родною участю) науково-прак­тичної конференції, присвя­ченій 20-річчю УНДІАСД,
«АРХІВИ – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ»
(21-22 травня 2015 р., м. Київ)
03 листопада 2015 р.
Наукові співробітники Інституту Г. І. Калінічева, А. А. Майстренко, С. Л. Зворський взяли участь у роботі Круглого столу «НАУКОВІ ЗАСАДИ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ ЕНЦИКЛОПЕДІЙ», який був організований Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво». Провідними фахівцями академічних установ та вищих навчальних закладів України були обговорені теоретичні та прикладні проблеми сучасної енциклопедистки. Основними напрямами роботи круглого столу були: концепція «Великої української енциклопедії»; критерії відбору гасел і принципи формування словника енциклопедії; особливості формування словника з соціогуманітарних, природничих і технічних наук; проблема категоризації енциклопедійних гасел; принципи формування схем енциклопедичних статей; принципи створення й функціонування енциклопедичного порталу.
Програма »
Презентація »
Фоторепортаж »
28 жовтня 2015 р.
В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство:

1. Бойко В. Ф. на тему: «Уніфікація документації в Україні: історія та сучасний стан».

Дисертація »

Відгук офіційного опонента В. В. Бездрабко »

Відгук офіційного опонента В. В. Горєвої »

2. Отамась І. Г. на тему: «Організація діловодства в регіонах УСРР-УРСР у 1920-1980-х роках (на прикладі Черкаського регіону)».

Дисертація »

Відгук офіційного опонента В. В. Бездрабко »

Відгук офіційного опонента Т. А. Клименко »

Рішенням членів спеціалізованої вченої ради В. Ф. Бойко та І. Г. Отамась одноголосно присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.

08 жовтня 2015 р.
Відбулося засідання вченої ради інституту. На засіданні було прийнято рішення про присвоєння директору УНДІАСД О. Я. Гараніну вченого звання старшого наукового співробітника, заслухано звіти структурних підрозділів про результати виконання тематичного плану науково-дослідних робіт УНДІАСД у третьому кварталі 2015 р., затверджено тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук завідувача відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності Г. І. Калінічевої.
21 вересня 2015 р.
Вийшов друком том 22–23 збірника наукових праць УНДІАСД "Студії з архівної справи та документознавства". Збірник містить статті з історії, теорії та практики архівної справи і документознавства, історії установ, товариств, об’єднань, джерелознавчі студії.
12 вересня 2015 р.
В ефірі радіостанції «Радіо Київ – 98 FM» в межах проекту «#незалежні», що виходить в ефір щосуботи з 7:00 до 19:00, прозвучало інтерв'ю директора УНДІАСД О. Я. Гараніна з приводу 24-ї річниці Дня незалежності України.
Детальніше »
Дзеркало »
Хроніка подій
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
Анонси

* * *
24 листопада 2015 р.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Спілка архівістів України проводять Всеукраїнську наукову конференцію «Шістнадцяті джерелознавчі читання», присвячені темі: «Архівна наука і освіта в незалежній Україні»
Інформаційний лист »
02–03 грудня 2015 р.
Білоруський науково-дослідний інститут документознавства та архівної справи проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Теоретические и практические проблемы документоведения и архивоведения: ретроспектива и современность» (м. Мінськ, Республіка Білорусь).
Детальніше »

* * *
До відома авторів!
До відома авторів! Готується до друку наступний випуск наукового щорічника «Студії з архівної справи та документознавства» та археографічного щорічника «Пам’ятки». Приймаються оригінальні, не опубліковані раніше статті. Матеріали просимо надсилати поштою на адресу: вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, та електронною поштою (e-mail): studii-pamjatky@ukr.net. Контактний телефон: +38 044 275-13-74 – Горбатюк Микола Володимирович. При підготовці статей просимо дотримуватися таких вимог.

* * *
До відома фахівців!
Вийшов друком науково-методичний посібник
Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика. Науково-методичний посібник / С. В. Сельченкова, К. Т. Селіверстова ; Укрдержархів, УНДІАСД. – К. ; Рівне., 2011. – 170 с.
Презентація в PowerPoint
З питань придбання звертатись за адресою:
33014 м. Рівне, вул. Степана Бандери, 26 а
Рівненська обласна організація Спілки архівістів України
тел.: (0362) 63-45-37, (0362) 43-24-48
E-mail: forum-elite@mail.ru
Мирослава Святославівна

* * *
Словник архівної термінології: українсько-англійський, англійсько-український

Обговорення змін до Конституції України

Обговорюємо проекти документів

Нормативно-методичні документи УНДІАСД

Інтернет-приймальня УНДІАСД

Міжнародний конгрес архівів 2012

Електронний каталог ДІФ ГЦНТІ


Пам'ятки
Археографічний щорічник "Пам'ятки"

Матеріали конференції
Матеріали конференції
"Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження"
(11-12 жовтня 2012 р., м. Київ)Загальне документознавство: навчальний посібник
Навчальний посібник
"Загальне документознавство"


Кодекс етики архівістів


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Керівник проекту – Олександр Гаранін
Редакція і переклад текстів – Наталія Христова, Лариса Андрієвська і Ганна Волкотруб
Макет і редакція сайта – Віта Бойко
Веб-майстер – Тетяна Ковтанюк webmaster@undiasd.archives.gov.ua

Copyright © 2010–2015 – Український науково-дослідний інститут
архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені