Український науково-дослідний інститут архівної справи та діловодства (УНДІАСД)
Офіційний сайт      УКР  УКР   РУC  РУC   ENG  ENG
Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail mail_undiasd@ukr.net
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275-13-74
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державна архівна служба України

ВНДІДАС

БілНДІДАС

НАКККіМ
Новини
Матеріали всеукраїнської
(з між­на­родною участю) науково-прак­тичної конференції, присвя­ченій 20-річчю УНДІАСД,
«АРХІВИ – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ»
(21-22 травня 2015 р., м. Київ)
29 липня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін спільно із представниками Спілки архівістів України та співробітниками Центрального державного архів-музею літератури і мистецтва України відвідав Виставку з нагоди 100-річчя від дня народження українсько-американського митця Яківа Гніздовського, що працює в Національному художньому музеї України (м. Київ, вул. М. Грушевського, 6).
Детальніше »
Фоторепортаж »
16 липня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін, як Виконавчий директор Спілки архівістів України, взяв участь в «Нараді зацікавлених центральних органів виконавчої влади, центральних, галузевих та обласних державних архівів на зберіганні в яких перебувають архівні документи репресивно-каральних органів Української РСР», щодо виконання перехідних положень Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».
Учасники заходу »
Фоторепортаж »
15 липня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін, як член Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань культури і духовності, взяв участь в роботі слухань Комітету на тему: «Національна культурна стратегія 2015-2025: вектори розвитку» та озвучив присутнім позицію українських архівістів, щодо місця українських архівів в розбудові держави.
Детальніше »
09 липня 2015nbsp;р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін виступив організатором зустрічі між студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, громадськістю та Спілкою архівістів України спільно з Державною архівною службою України за темою: «Збережена пам’ять – відкрите суспільство». Активну допомогу в організації заходу надали співробітники УНДІАСД.
Детальніше »
Фоторепортаж »
Афіша »
02 липня 2015 р.
З метою реалізації основних положень «Концепції розвитку Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства на період 2014–2018 рр.» директор УНДІАСД О. Я. Гаранін провів робочу нараду із начальником Управління організаційного забезпечення Національної академії державного управління при Президентові України (НАДУ) О. В. Ветлинською. Під час зустрічі сторони обговорили питання розширення співробітництива між УНДІАСД та НАДУ, зокрема, про проведення спільних наукових заходів у 2016 р.
24 червня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін спільно із заступником директора ЦДЕА України Л. В. Паламарчук взяв участь у робочій нараді з директором Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Державного університету телекомунікацій (ДУТ) Н. І. Бойко. Під час зустрічі сторони обговорили питання потенційного співробітництва, зокрема, участі та проведенні спільних семінарів, проходження виробничої практики студентів ДУТ на базі УНДІАСД, працевлаштування випускників ДУТ, а також перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників УНДІАСД у галузі інформаційної безпеки, менеджменту та адміністрування на базі ДУТ.
Фоторепортаж »
04 червня 2015 р.
Заступник директора УНДІАСД М. В. Горбатюк взяв участь у нау­ковій кон­ферен­ції «Київська Стара Громада в культурно-історичному просторі України», що відбулася у Музеї видатних діячів української культури.
Докладніше »
Програма »
26 травня 2015 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради інституту було прийнято до розгляду дисертаційні дослідження В. Ф. Бойко на тему «Уніфікація документації в Україні: історія та сучасний стан» та І. Г. Отамась на тему: «Організація діловодства у регіонах УСРР-УРСР 1920–1980 рр. (на прикладі Черкаської області)» та відбувся захист дисертації Т. М. Білущак на тему: «Архівні джерела з військової справи у Львові другої половини ХІV – ХVІІІ ст.: класифікація, функції, інформаційний потенціал», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Т. М. Білущак одноголосно присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
Фоторепортаж »
26 травня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у черговому засіданні колегії Укрдержархіву.
Програма »
20 травня 2015 р.
Назом Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 р. № 528 друковані періодичні виданя УНДІАСД «Пам'ятки» та «Студії з архівної справи та документознавства» включені до Переліку наукових фахових видань України.
Витяг »
Хроніка подій
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
Анонси

* * *
3-4 вересня 2015 р.
У Державному архіві Одеської області відбудеться Друга Міжнародна науково-практична конференція «Архів. Історія. Сучасність», присвяченої 95-річному ювілею архіву.
Інформаційний лист »
Зразок заявки »

* * *
До відома авторів!
До відома авторів! Готується до друку наступний випуск наукового щорічника «Студії з архівної справи та документознавства» та археографічного щорічника «Пам’ятки». Приймаються оригінальні, не опубліковані раніше статті. Матеріали просимо надсилати поштою на адресу: вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, та електронною поштою (e-mail): studii-pamjatky@ukr.net. Контактний телефон: +38 044 275-13-74 - Горбатюк Микола Володимирович. При підготовці статей просимо дотримуватися таких вимог.

* * *
До відома фахівців!
Вийшов друком науково-методичний посібник
Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика. Науково-методичний посібник / С. В. Сельченкова, К. Т. Селіверстова ; Укрдержархів, УНДІАСД. – К. ; Рівне., 2011. – 170 с.
Презентація в PowerPoint
З питань придбання звертатись за адресою:
33014 м. Рівне, вул. Степана Бандери, 26 а
Рівненська обласна організація Спілки архівістів України
тел.: (0362) 63-45-37, (0362) 43-24-48
E-mail: forum-elite@mail.ru
Мирослава Святославівна

* * *
Словник архівної термінології: українсько-англійський, англійсько-український

Обговорення змін до Конституції України

Обговорюємо проекти документів

Нормативно-методичні документи УНДІАСД

Інтернет-приймальня УНДІАСД

Міжнародний конгрес архівів 2012

Електронний каталог ДІФ ГЦНТІ


Пам'ятки
Археографічний щорічник "Пам'ятки"

Матеріали конференції
Матеріали конференції
"Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження"
(11-12 жовтня 2012 р., м. Київ)Загальне документознавство: навчальний посібник
Навчальний посібник
"Загальне документознавство"


Кодекс етики архівістів


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Керівник проекту – Олександр Гаранін
Редакція і переклад текстів – Олена Мельниченко i Лариса Андрієвська
Макет і редакція сайта – Микола Горбатюк
Веб-майстер – Тетяна Ковтанюк webmaster@undiasd.archives.gov.ua

Copyright © 2010–2015 – Український науково-дослідний інститут
архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені