РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


7 грудня 2017 р.
м. Київ, вул. Академіка Ромоданова (Пугачова), 12/2. Національна академія державного управління при Президентові України (НАДУ). Актова зала (ауд. 314), 3-й поверх.

08.30 – 09.00 Трансфер учасників від готелю «Турист»

09.00 – 10.00 Реєстрація учасників конференції.

Виступ інструментального тріо Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) у складі: Ганна Слободян, Ганна Гаврилюк, Наталії Харченко. Керівник Вікторія Павлова

10.00 – 10.30 Урочисте відкриття конференції

10.30 – 12.00 Пленарне засідання

12.00 – 12.20 Перерва

12.20 – 13.00 Музичний міні-концерт:

Тріо бандуристок «Злагода» КНУКіМ, лауреат міжнародного конкурсу. Керівник Андрій Іваниш, заслужений артист України.

Фольклорний ансамбль «Кралиця». Керівник Іван Сінельников, професор КНУКіМ, заслужений працівник кудльтури України

13.00 – 14.00 Перерва

14.00 – 15.40 Робота секцій

15.40 – 16.00 Перерва

16.00 – 17.00 Екскурсія по історичному центру м. Києва

17.00 – 18.00 Екскурсія (відвідування музею історії Києва)

18.00 – 18.30 Трансфер до готелю «Турист»

19.00 – 21.30 Зимові вечорниці


8 грудня 2017 р.
м. Київ, вул. Солом’янська, 24. Головна будівля комплексу споруд Центральних державних архівів України. Актова зала, 3-й поверх.

08.00 – 09.00 Трансфер учасників від готелю «Турист»

09.00 – 09.40 Оглядова екскурсія в Центральному державному кінофотофоноархіві України ім. Г. С. Пшеничного

09.50 – 10.30 Оглядова екскурсія в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ

09.30 – 10.30 Реєстрація учасників конференції

10.30 – 11.40 Робота секцій

11.40 – 12.10 Перерва

12.10 – 13.10 Робота секцій

13.10 – 14.00 Перерва

14.00 – 16.00 Екскурсія (відвідування Національного заповідника «Софія Київська»)

16.00 – 17.00 Оглядова екскурсія в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України


Виступ на пленарному засіданні – до 15 хв.
Виступи на секційних засіданнях – до 10 хв.
Участь в обговоренні – до 5 хв.


7 грудня 2017 р.

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2. НАДУ. Актова зала. 3-й поверх.


09.00 – 10.00 Реєстрація учасників конференції


Модератор пленарного засідання: Гаранін Олександр Якович – директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

10.00 – 10.30 Урочисте відкриття конференції:


Куйбіда Василь Степанович – Президент Національної академії державного управління при Президентові України, Заслужений економіст України, доктор наук з державного управління, професор

Баранова Тетяна Іванівна – Голова Державної архівної служби України

Дехтяренко Сергій Стахович – заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Возняк Войцех – Генеральний директор державних архівів Республіки Польща, PhD

Щербак Микола Григорович – Голова Спілки архівістів України, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор

Палієнко Марина Геннадіївна – завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор

Гончаренко Станіслав Віталійович – Генеральний директор ОСГ Рекордз Менеджмент Україна


10.30 – 12.00 Пленарне засідання


ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ, ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМИ ДОКУМЕНТАМИ В ДІЛОВОДСТВІ, ЕЛЕКТРОННОГО МІЖВІДОМЧОГО ОБМІНУ
Коваль Олег Петрович
директор Департаменту забезпечення документообігу, контролю та роботи по зверненню громадян Секретаріату Кабінету Міністрів України

МЕТАДАНІ ЯК КЛЮЧ ДОСТУПУ ДО АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ (англійською мовою). Презентація: PPT (1,44 МБ) | PDF (239 КБ)
Возняк Войцех
Генеральний директор державних архівів Республіки Польща, PhD

ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
Калакура Ярослав Степанович
професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор

ТРАНСФОРМАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ОБ’ЄКТ АРХІВНОГО ЗБЕРІГАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: БУТИ АБО НЕ БУТИ? (російською мовою). Презентація: PPT (479 КБ) | PDF (404 КБ)
Рибаков Андрій Євгенович
директор Білоруського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи, кандидат історичних наук, доцент

ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ АРХІВНОГО ЗБЕРІГАННЯ В АЗЕРБАЙДЖАНІ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦЬОГО ЗБЕРІГАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (російською мовою)
Гасанов Гасан
начальник відділу організації роботи архівів та керування документаційними процесами Національного архіву Республіки Азербайджан

АРХІВИ Й АРХІВІСТИКА В «ПОСТКУСТОДІЙНУ ЕПОХУ»
Бездрабко Валентина Василівна
старший науковий співробітник відділу архівознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, доктор історичних наук, професор

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Семенченко Андрій Іванович
директор Інституту вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат технічних наук, доктор наук з державного управління, професор

ДО ПИТАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В АРХІВНІЙ СПРАВІ
Христова Наталія Миколаївна
заступник директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник


14.00 – 15.40 Робота секцій


Секція № 1 (актова зала, ауд. 314)
Проблеми електронного архівознавства і документознавства та шляхи їх вирішення


Модератори секції: Бездрабко Валентина Василівна – старший науковий співробітник відділу архівознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, доктор історичних наук, професор
Мелащенко Андрій Олегович – старший науковий співробітник відділу автоматизації програмування Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, кандидат фізико-математичних наук

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІВНОГО ЗБЕРІГАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ У РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ (російською мовою)
Носевич В’ячеслав Леонідович
директор Білоруського науково-дослідного центру електронної документації, кандидат історичних наук

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЕЛЕКТРОННІ ДОВІРЧІ ПОСЛУГИ». НОВАЦІЇ ТА ВИКЛИКИ
Козлов Юрій Миколайович
директор департаменту систем електронного цифрового підпису та електронної ідентифікації Державного підприємства «Національні інформаційні системи»

НОВАЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЕЛЕКТРОННІ ДОВІРЧІ ПОСЛУГИ» EX «ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС». Презентація
Мелащенко Андрій Олегович
старший науковий співробітник відділу автоматизації програмування Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, кандидат фізико-математичних наук

СЕВ ОВВ ЯК ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА ПЕРЕДАВАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДО ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕЛЕКТРОННОГО АРХІВУ УКРАЇНИ. Презентація: PPTX (2,65 МБ) | PDF (1,11 МБ)
Тертичний Олег Сергійович
генеральний директор Державного підприємства «Державний центр інформаційних ресурсів України»
Горелик Юрій Вячеславович
технічний директор Державного підприємства «Державний центр інформаційних ресурсів України»
Самошкін Андрій Геннадійович
начальник відділу адміністрування та розвитку інформаційно- телекомунікаційних систем Державного підприємства «Державний центр інформаційних ресурсів України»

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ. РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ. Презентація: PPTX (669 КБ) | PDF (1,06 МБ)
Мірко Сергій Олексійович
заступник директора ТОВ «ТрансЛінк Консалтинг»

ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ Е-ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ПОБУДОВИ Е-АРХІВУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ
Носулько Віктор Вікторович
начальник управління організації документування управлінської інформації Національного банку України

ДО ПИТАННЯ УНІФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ. Презентація: PPT (3,16 МБ) | PDF (1,42 МБ)
Лаба Оксана Василівна
асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ДІЛОВОДСТВА ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ «АСКОД»
Хомінич Олександр Олександрович
аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення АТ «ІнфоПлюс»

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДОКУМЕНТООБІГУ В ОСВІТІ У СВІТЛІ ВИМОГ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
Отамась Інна Григорівна
завідувач відділу науково-організаційної роботи Національної академії педагогічних наук, кандидат історичних наук


Секція № 2 (ауд. 218)
Доступ до документів НАФ: між традицією та сучасністю


Модератори секції: Маковська Наталія Василівна – директор Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, кандидат історичних наук
Ковтанюк Юрій Славович – директор Центрального державного електронного архіву України, кандидат історичних наук

НОВА ЕПОХА – НОВІ АРХІВИ?
Маковська Наталія Василівна
директор Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, кандидат історичних наук

ДОКУМЕНТИ З ІСТОРІЇ НАУКИ, ТЕХНІКИ ТА АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ У ФОНДАХ БІЛОРУСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (російською мовою)
Кулінок Святослав Валентинович
завідувач відділом інформації та використання документів Білоруського державного архіву науково-технічної документації, кандидат історичних наук

ОНЛАЙН-ПРОЕКТ «ГЕРОЇКА»
Полянський Федір Іванович
директор Державного архіву Тернопільської області, кандидат історичних наук, доцент

ВИСТАВКОВІ ПРОЕКТИ АРХІВІВ КИЇВЩИНИ: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Каменєва Софія Арсеніївна
директор Державного архіву Київської області

ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ (ЦИФРОВИЙ) ФОНД КОРИСТУВАННЯ ДОКУМЕНТАМИ НАФ: ЗАВДАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Ковтанюк Юрій Славович
директор Центрального державного електронного архіву України, кандидат історичних наук

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ БАЗИ ДАНИХ ДО ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ «АРХІВНІ ФОНДИ УКРАЇНИ»
Паламарчук Людмила Василівна
заступник директора Центрального державного електронного архіву України

ЕЛЕКТРОННА ПОШУКОВА СИСТЕМА «АРХІВНІ ФОНДИ УКРАЇНИ». АРХІТЕКТУРА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
Купрунець Тарас Ярославович
провідний архівіст відділу інформаційних технологій та захисту інформації Центрального державного електронного архіву України

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ ВІДДАЛЕНИМ ДОСТУПОМ ДО ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ НАУКОВО- ТЕХНІЧНОМУ АРХІВІ
Ільїн Сергій Володимирович
завідувач відділу досліджень, розробки нових інформаційних технологій, комп’ютерних систем та ведення державних реєстрів Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії

ПІЗНАННЯ ТОТАЛІТАРНОГО МИНУЛОГО ЧЕРЕЗ ВІДКРИТТЯ АРХІВІВ КГБ В УКРАЇНІ
Кулик Ігор Михайлович
начальник управління інституційного забезпечення політики національної пам’яті Українського інституту національної пам’яті

ДОСТУП ДО АРХІВІВ РАДЯНСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ
Ворожко Валерій Павлович
провідний науковий співробітник Галузевого державного архіву Служби безпеки України, кандидат історичних наук

РОЗКРИТТЯ АРХІВНИХ ФОНДІВ: ТЕЗАУРУСНИЙ ПІДХІД
Збанацька Оксана Миколаївна
докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат історичних наук, доцент

РЕТРОСПЕКТИВНА ІНФОРМАЦІЯ АРХІВНОЇ НАУКОВО- ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ: СПЕЦИФІКА ЗМІСТУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ У WEB
Алєксєєнко Анна Олександрівна
начальник відділу використання інформації документів Центрального державного архіву науково-технічної документації України

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В АРХІВАХ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ: СКЛАД ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ
Січова Оксана Василівна
науковий співробітник Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТ ВІД РІЗНОГО ВИДУ КІБЕРЗАГРОЗ НА ПЛАТФОРМІ WATCHGUARD
Петров Володимир Станіславович
керівник департаменту апаратно-програмних рішень ТОВ «Ай Сі Системс» (IC Systems)

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД
Ніколаєнко Інна Володимирівна
студентка Національного авіаційного університету

ЗМІНА ХАРАКТЕРУ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ: ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ТУРЕЧЧИНИ
Клімчук Оксана Василівна
стипендіатка Ради з питань науково-технічних досліджень Турецької Республіки (ТЮБІТАК) в Університеті Мармара, Стамбул8 грудня 2017 р.

м. Київ, вул. Солом’янська, 24. Головна будівля комплексу споруд центральних державних архівних установ України. Актова зала, 3-й поверх.


09.30 – 10.30 Реєстрація учасників конференції

10.30 – 10.40 Позасекційна доповідь

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСТУПУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: Е-ЖУРНАЛИ «ДОВІДНИК СЕКРЕТАРЯ ТА ОФІС МЕНЕДЖЕРА» І «КАДРОВИК 01»
Іванченко Ірина Альбертівна
шеф редактор е-журналів «Довідник секретаря та офіс менеджера» і «Кадровик 01»

Секція № 1 (актова зала, 3-й поверх)
Архівна україніка в сучасному інформаційному просторіМодератори секції: Палієнко Марина Геннадіївна – завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор
Мага Ірина Миколаївна – директор Центрального державного архіву зарубіжної українки, директор, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

АРХІВНА УКРАЇНІКА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ, КОЛІЗІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ
Матяш Ірина Борисівна
провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин та зовнішньої політики України Інституту історії України Національної Академії Наук України, доктор історичних наук, професор

ЕЛЕКТРОННИЙ ОБРАЗ АРХІВНОЇ УКРАЇНІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
Палієнко Марина Геннадіївна
завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор

АРХІВНА УКРАЇНІКА: НАКОПИЧУВАНІСТЬ, ЗБЕРІГАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ
Піскун Валентина Миколаївна
завідувач відділу джерел з новітньої історії України Інституту української історіографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, доктор історичних наук

ФОНДИ ЦДАЗУ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
Войцехівська Ірина Нінелівна
професор кафедри історії мистецтв історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор

ВІДДІЛ ЗАРУБІЖНОЇ УКРАЇНІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ЯК НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОСЕРЕДОК КНИЖКОВОЇ УКРАЇНІКИ
Антонюк Тетяна Дмитрівна
завідувач відділу зарубіжної Україніки Наукової бібліотеки імені В. І. Вернадського, доктор історичних наук, доцент

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА СУЧАСНИХ УКРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПРОБЛЕМА ЇЇ РОЗШИРЕННЯ
Даниленко Олександр Вікторович
завідувач кафедри історії зарубіжної україністики історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор

АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ ЯК ФАКТОР ІДЕНТИФІКАЦІЇ І ПОВЕРНЕННЯ ВТРАЧЕНИХ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ МОЗАЇК І ФРЕСОК МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО СОБОРУ В КИЄВІ)
Кот Сергій Іванович
керівник Центру досліджень історико-культурної спадщини України, Інституту історії України Національної Академії Наук України, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

ПРОБЛЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАРУБІЖНОЇ АРХІВНОЇ УКРАЇНІКИ ЗА НОВІТНЬОЇ ДОБИ: ЗДОБУТКИ, ВТРАТИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Боряк Тетяна Геннадіївна
доцент кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат історичних наук, доцент

КОЛЕКЦІЇ АРХІВНОЇ УКРАЇНІКИ: СУЧАСНА ЛОКАЛІЗАЦІЯ, ТИПОЛОГІЯ ТА СКЛАД ДЖЕРЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ
Кулініч Марія Юріївна
старший науковий співробітник Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків, кандидат історичних наук

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОМУ ОФОРМЛЕННІ АРХІВНОЇ УКРАЇНІКИ ТА РОЗВИТКУ ЦДАЗУ
Мага Ірина Миколаївна
директор Центрального державного архіву зарубіжної українки, директор, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ/КОНСТРУЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО ОТОЧЕННЯ В ДОКУМЕНТАХ ЗАРУБІЖНОЇ УКРАЇНІКИ
Романова Катерина Вікторівна
головний науковий співробітник відділу використання інформації документів Центрального державного архіву зарубіжної українки, кандидат історичних наук

ДОКУМЕНТИ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У ФОНДАХ ЦДАЗУ ЯК ОБ’ЄКТ АРХІВОЗНАВЧИХ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Решетченко Дмитро Володимирович
начальник відділу формування Національного архівного фонду Центрального державного архіву зарубіжної українки, кандидат історичних наук

ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦДАЗУ: СПЕЦИФІКА, СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, НОВІ ПІДХОДИ
Ващук Людмила Вікторівна
провідний науковий співробітник відділу використання інформації документів Центрального державного архіву зарубіжної українки, кандидат історичних наук

УКРАЇНСЬКІ МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В МІЖВОЄННІЙ ЄВРОПІ НА ПРИКЛАДІ ДОКУМЕНТІВ ЗАРУБІЖНОЇ УКРАЇНІКИ
Гуменюк Олена Анатоліївна
доцент кафедри історії історико-філософського факультету України Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук


Секція № 2 (кімната 320)
Проблеми сучасної архівної теорії та практики


Модератори секції: Кісіль Іван Миколайович – перший заступник Голови державної архівної служби України, кандидат історичних наук
Христова Наталія Миколаївна – заступник директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УНІФІКАЦІЇ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Бойко Віта Федорівна
завідувач відділу документознавства Українського науково- дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Гриник Ігор Іванович
директор Державного архіву Івано-Франківської області, кандидат історичних наук

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОКУМЕНТАМИ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ: ДОСВІД ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕЛЕКТРОННОГО АРХІВУ УКРАЇНИ
Кручініна Тетяна Григорівна
начальник відділу формування Національного архівного фонду Центрального державного електронного архіву України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ
Бабенко Володимир Володимирович
науковий співробітник Науково-дослідного, проектно- конструкторського та технологічного інституту мікрографії, кандидат технічних наук, доцент
Подорожний В’ячеслав Іванович
заступник завідувача відділу Науково-дослідного, проектно- конструкторського та технологічного інституту мікрографії

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ДОКУМЕНТІВ В ПЕРІОД ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Безгинська Катерина Миколаївна
директор Державного архіву Луганської області

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АРХІВНОГО ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Чернятинська Юлія Геннадіївна
начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів Центрального державного електронного архіву України, аспірант Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

АУТСОРСИНГ ЯК НОВА РИНКОВА ПОСЛУГА В АРХІВНІЙ СПРАВІ ТА ДІЛОВОДСТВІ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
Свердлик Зоряна Михайлівна
доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук

DATACORE – УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗАСТАРІЛИХ СЕРВЕРІВ ТА ЕКОНОМІЯ КОШТІВ НА ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ
Корнієнко Сергій Сергійович
головний спеціаліст по інформаційній безпеці компанії Bakotech

ПОЧАТОК РОБІТ ІЗ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Тур Оксана Миколаївна
доцент кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, кандидат філологічних наук

АРХІВНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯПОНІЇ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ
Гречко Максим Валерійович
магістрант кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

АРХІВНА СПАДЩИНА ПОДІЛЛЯ: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ (ДО 95-РІЧЧЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (1922-2017 РР.)
Байдич Володимир Григорович
директор Державного архіву Хмельницької області, кандидат історичних наук

ВТРАТИ АРХІВНИХ УСТАНОВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Олійник Юрій Васильович
начальник відділу інформаційних технологій Державного архіву Хмельницької області, кандидат історичних наук

СТАНОВЛЕННЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД
Галатир Віталій Вікторович
головний науковий співробітник відділу інформаційних технологій Державного архіву Хмельницької області, кандидат історичних наук, доцент

ПРОБЛЕМА (НЕ)СПРИЙНЯТТЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ ЯК РЕСУРСІВ АРХІВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ «ГОЛОКОСТ» І «ЮДАЇКА» У КОЛЕКЦІЇ НМІУ)
Куцаєва Тамара Олександрівна
старший науковий співробітник відділу історії України ХХ ст. Національного музею історії України, кандидат історичних наук

ФОНОВІ АРХІВИ ПРОВІДНИХ МУЗИЧНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
Кобюк Світлана Володимирівна
завідувач відділу краєзнавства та патріотичного виховання ККПНЗ «Київський міський будинок учителя»

КОПІЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ В АРХІВНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
Дідух Людмила Валентинівна
завідувач відділу технологічного забезпечення архівної справи Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук

ЧИ ПОТРІБЕН УКРАЇНСЬКИМ АРХІВАМ РЕБРЕНДИНГ
Чиркова Марина Юріївна
магістр державного управління


Секція № 3 (актова зала, 3-й поверх)

Практика оцифрування архівних документів: вітчизняний та зарубіжний досвід


Модератори секції: Ємельянова Тетяна Олександрівна – заступник директора Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, кандидат історичних наук
Баркова Ольга Валентинівна – Національний центр «Мала академія наук України», заступник директора з розвитку ІКТ ТОВ «Спеціалізований центр БАЛІ», кандидат технічних наук

ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ОЦИФРУВАННЯ ТА ДОСТУПУ ДО АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ГЕНЕАЛОГІЇ В ІНТЕРНЕТІ
Матушак Томаш
директор Державного архіву в Пйотркові Трибунальському (Республіка Польща), кандидат історичних наук

СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНДУ КОРИСТУВАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦИФРОВУВАННЯ
Ємельянова Тетяна Олександрівна
заступник директора Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, кандидат історичних наук

ПРАКТИКА ОЦИФРОВКИ ВЕЛИКИХ МАСИВІВ ПАПЕРОВИХ ДОКУМЕНТІВ
Цирульнєв Юрій Борисович
директор ПП «Лабораторія інформаційних технологій»

СТРАТЕГІЯ ОЦИФРУВАННЯ РЕСУРСІВ ПОЛЬСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ НА 2018-2023 РР.
Завільський Піотр
директор Державного архіву в Лодзі (Республіка Польща)

ОЦИФРОВАНІ ДОКУМЕНТИ АРХІВІВ ЯК ОБ'ЄКТИ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ ТА ОНЛАЙНОВИХ СЕРВІСІВ ДОКУМЕНТНОЇ СПАДЩИНИ
Баркова Ольга Валентинівна
ТОВ «Національний центр «Мала академія наук України», «Спеціалізований центр БАЛІ», кандидат технічних наук

ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКТУВАННЯ АРХІВІВ ЦИФРОВИМИ АУДІОВІЗУАЛЬНИМИ ДОКУМЕНТАМИ (НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ ЦДКФФА УКРАЇНИ ІМ. Г. С. ПШЕНИЧНОГО)
Покляцька Валерія Валеріївна
провідний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, кандидат історичних наук

ОЦИФРОВУВАННЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Майстренко Анжела Андріївна
провідний науковий співробітник відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності Українського науково- дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук
Романовський Ростислав Володимирович
завідувач сектора науково-технічної інформації відділу науково- інформаційної та редакційно-видавничої діяльності Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

ДОСВІД ДИГІТАЛІЗАЦІЇ ТА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ОЦИФРОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2008–2017 РР.
Хромов Анатолій Володимирович
головний спеціаліст наукового відділу Управління наукового забезпечення політики національної пам’яті Українського інституту національної пам’яті, кандидат історичних наук

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Приходько Людмила Федорівна
завідувач відділу архівознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник


Секція № 4 (кімната 126)

Різні аспекти дослідження документа з позиції його міждисциплінарного характеру


Модератори секції: Добровольська Вікторія Василівна – докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент
Бандура Марина Вікторівна – старший науковий співробітник відділу архівознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук

ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ І. КРИП’ЯКЕВИЧА 30-40-Х РР.: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ
Мороз Інна Миколаївна
доцент кафедри Історії для гуманітарних факультетів Історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, доцент

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО- ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НАФТО- ТА ГАЗОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ
Вацеба Ірина В’ячеславівна
провідний фахівець навчального відділу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ДЖЕРЕЛЬНИЙ БАЗИС СОКІЛЬСТВА У ФОНДАХ АРХІВІВ УКРАЇНИ ТА ЗА КОРДОНОМ
Лях-Породько Олексій Олексійович
доцент Національного університету фізичного виховання та спорту України, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

СПРАВА 27 ФОНДУ 228 КАНЦЕЛЯРІЯ ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНАТОРА ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ВИБОРІВ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ
Глушковецький Анатолій Леонідович
доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат історичних наук, доцент

ДОНЕСЕННЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ РОЗВІДКИ ПРО ВИЇЗД КРИМСЬКОГО ХАНА СЕЛІМ-ГІРЕЯ ДО СТАМБУЛУ ВЛІТКУ 1765 РОКУ (ПРОБЛЕМА ВЕРИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ)
Пономарьов Олександр Михайлович
провідний науковий співробітник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ, кандидат історичних наук

МЕРЕЖЕВИЙ ПРОСТІР КУЛЬТУРИ ТА РОЗВИТОК ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
Добровольська Вікторія Василівна
докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

СПЕЦИФІКА РОЗРОБЛЕННЯ АНОТОВАНОГО ПОКАЖЧИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ
Березовська Ольга Василівна
молодший науковий співробітник Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України

НАДІЙНИЙ СУПУТНИК АРХІВІСТІВ ТА ІСТОРИКІВ: ДО 70- РІЧЧЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЖУРНАЛУ «АРХІВИ УКРАЇНИ»
Бандура Марина Вікторівна
старший науковий співробітник відділу архівознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук

БІБЛІОТЕКА КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ ЯК ЦЕНТР ЗБЕРІГАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ З ІСТОРІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Політова Олена Аркадіївна
директор Бібліотеки Київської дитячої Академії мистецтв, кандидат історичних наук

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОРИТЕТНОГО КОНТРОЛЮ В ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ
Кириленко Олександр Григорович
завідувач відділу Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук, доцент
Антоненко Ірина Петрівна
головний бібліотекар Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

НАУКОВІ ФАХОВІ ФОРУМИ ЯК ЧИННИК ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
Добровольський Євгеній Ігорович
аспірант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Слободяник Данііл Михайлович
аспірант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв


Секція № 5 (кімната 104)
Проблеми підготовки та професійної реалізації фахівців архівної сфери


Модератори секції: Тюрменко Ірина Іванівна – завідувач кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету, доктор історичних наук, професор
Гаранін Олександр Якович – директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ АРХІВІСТІВ У ГАЛУЗІ АРХІВНОЇ ОСВІТИ
Яблонський Анджей
начальник відділу формування архівного фонду Державного архіву в Щецині (Республіка Польща)

ПРОФЕСІЯ АРХІВІСТА: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
Тюрменко Ірина Іванівна
завідувач кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету, доктор історичних наук, професор

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ АРХІВОЗНАВСТВА У ЗМІСТІ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»
Воскобойникова-Гузєва Олена Вікторівна
завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ, АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
Нестеренко Галина Олегівна
завідувач кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З РЕСТАВРАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ
Дзендзелюк Леся Степанівна
завідувач відділу наукової реставрації та консервації рідкісних видань Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, старший викладач Української академії друкарства

ОНТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ
Косик Вікторія Миколаївна
начальник відділу цифрової освіти та ІКТ Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерство освіти і науки України

ПРОФЕСІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДИХ АРХІВІСТІВ В ЦДАМЛМ УКРАЇНИ
Чижова Олена Валеріївна
директор Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України

ПРАЦІВНИК АРХІВНОЇ УСТАНОВИ ЯК ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ: ПОГЛЯД З ПОЗИЦІЇ HR
Гаранін Олександр Якович
директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник