Порядок денний колегії ЦДАМЛМ України

28 вересня 2018 р.

1. Звіт про роботу ЦДАМЛМ України у І півріччі 2018 року.

2. Про результати впровадження Плану розвитку відділу «Літературно – мистецькі Плюти».

3. Про створення електронного (цифрового) фонду користування документами НАФ в ЦДАМЛМ України.

4. Про заходи щодо дотримання протипожежної безпеки в ЦДАМЛМ України.

5. Про стан діловодства в ЦДАМЛМ України (у порядку контролю).

6. Про реставрацію архівних документів та друкованих видань. Стан справ та впровадження новітніх технологій у діяльність сектору реставрації архівних документів та друкованих видань.

7. Про діяльність сектору користування документами і АІПС. Впровадження в роботу читального залу ЦДАМЛМ України зарубіжного та вітчизняного досвіду.