Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Record Keeping (URIAARK)
Official Website

Font and color settings

Close

Font

Color

Main page Chronicle of events Dictionary ЕC RІF of the Branch Centre for STI Useful links Contacts Map portal Print version
 
 

 
© URIAARK, 2012
e-mail undiasd@arch.gov.ua
Solom'ianska St., 24
Kyiv, 03110, Ukraine
Telephon:
(044) 275 53 82
The chart of reception of citizens
 

President of Ukraine

Verkhovna Rada of Ukraine

Government portal

Ministry of Justice of Ukraine

Ministry of Education and Science of Ukraine

State Archival Service of Ukraine

BelNIIDAD

NАCA

Department for Archival Studies

Tеl.: (044) 273 30 53

E-mail: mail.undiasd@arch.gov.ua


Department of Archival Studies has been within the structure of the Institute since 1995. It comprises the sector of information-reference apparatus and documents stocktaking.


Prykhodko Liudmyla Fedorivna  – Head of the Department, PhD (Historical Sciences), Senior Scientific Worker

Bezdrabko Valentina Vasilivna  – Senior Researcher, DSc (History), Professor

Bandura Maryna Viktorivna  – Senior Scientific Worker, PhD (Historical Sciences)

Zalietok Natalia Valerivna  – Senior Scientific Worker, PhD (Historical Sciences)

Alekseev Sergii Yurievych  – Research Worker, PhD (Historical Sciences)

Main activities of the Department:

  • implementation of scientific-theoretical and applied researches on current and priority issues in archival science and archival affairs;
  • studying the historiography of domestic and foreign archival researches, presentation of scientific achievements of the key figures in archival science;
  • processing the source base of domestic and foreign archival study;
  • researching the problems related to the object and the subject-matter of archival study, its methodological tools and connections with other branches of human knowledge;
  • improving the conceptual and terminological apparatus for archival study;
  • study of the history, current trends and development patterns for archival affairs;
  • researching the problems of legal regulation for archival affairs, including international experience;
  • participation in developing the concepts, applications and forecasts for prospective development of archival affairs;
  • development of regulatory guidance documents – standards, rules, regulations, guidelines, lists, orders, etc. regulating and fixing the standardized terms and rules for archival institutions of Ukraine and for the organization of documents of the National Archival Fonds on the level of an archive, within the archival fonds and non-fonds complex, documents appraisal, acquisition of archival institutions; providing the intellectual access to archival information.

Main developments of the Department for 2010–2015:

Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархів. довідник / Держкомархів України, УНДІАСД. – Київ, 2009-2010. – Т. 1, кн. 1, 2. Т. 2, кн. 1.

Архівна україніка в Канаді : довідник / упоряд.: І. Матяш (керівник), Р. Романовський, М. Ковтун [та ін.] ; Держкомархів України, УНДІАСД, Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту. – Київ, 2010. – 882 с.

Відбір на постійне зберігання аудіовізуальних документів : метод. рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; уклад.: К. Т. Селіверстова, А. М. Шелест, О. Г. Саприкіна [та ін.] ; редкол.: Н. О. Топішко, Т. О. Ємельянова, Г. І. Божук. – Київ, 2010. – 64 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України : міжархів. довідник. Т. 3 : Метричні книги у фондах державних архівів Тернопільської, Черкаської, Чернівецької областей, міст Києва і Севастополя / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд.: В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський, М. Ковтун. – Київ, 2010. – 720 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Сельченкова С. Експертиза цінності управлінських документів : історія, теорія, методика : наук.-метод. посібник / С. Сельченкова, К. Селіверстова ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД, Спілка архівістів України, Рівнен. осередок Спілки архівістів України. – Київ ; Рівне, 2011. – 170 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник. Т. 2 : Метричні книги у фондах державних архівів Київської, Миколаївської, Рівненської, Сумської областей / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: С. Л. Зворський, М. В. Ковтун. – Київ, 2012. – 876 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник. Т. 4 : Метричні книги у фондах державних архівів Донецької, Івано-Франківської, Луганської, Одеської та Полтавської областей  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – Київ, 2012. – 736 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник. Т. 5 : Метричні книги у фондах Державного архіву Харківської області / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – Київ, 2012. – Кн. 1. – 570 с.; Кн. 2. – 618 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник. Т. 6 : Метричні книги у фондах Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів Запорізької та Херсонської областей / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – Київ, 2012. – 680 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Порядок створення страхового фонду документів Національного архівного фонду : СОУ 01.140.20-22892594-002:2014 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; М. Бандура (керівник розробки), К. Селіверстова. – Чинний від 2014-01-04. – Київ, 2014. – 40 с. – (Стандарт організації України).

Дослідження підходів щодо визначення категорійності архівних фондів: метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Л. Ф. Приходько.  – Київ, 2013. – 66 с.

Облік документів у державних архівах України : інструкція / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд. Л. В. Приходько. – Київ, 2014. – 171 с.

Перелік видів статистичної документації, що підлягає прийманню на постійне зберігання. Методичні рекомендації щодо комплектування державних архівних установ статистичною документацією / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд. Г. К. Волкотруб. – Київ, 2015. – 104 с.

Правила роботи з науково-технічною документацією в архівних установах / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: Г. К. Волкотруб, С. Г. Кулешов, А. Ю. Слизький, Н. М. Христова ; за заг. ред. Н. М. Христової. – Київ, 2014. – 98 с.

Визначення показників ефективності наукової діяльності УНДІАСД / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: В. В. Бездрабко, О. Я. Гаранін, О. М. Гладиренко, О. О. Жукова. – Київ, 2014. – 28 с.


up Main page | Chronicle of events | Contacts | Map portal | Print version up


Copyright © 2012–2017 – Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Record Keeping (URIAARK)
All rights reserved

Web-master: webmaster.undiasd@arch.gov.ua