Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Record Keeping (URIAARK)
Official Website

Font and color settings

Close

Font

Color

Main page Chronicle of events Dictionary ЕC RІF of the Branch Centre for STI Useful links Contacts Map portal Print version
 
 

 
© URIAARK, 2012
e-mail undiasd@arch.gov.ua
Solom'ianska St., 24
Kyiv, 03110, Ukraine
Telephon:
(044) 275 53 82
The chart of reception of citizens
 

President of Ukraine

Verkhovna Rada of Ukraine

Government portal

Ministry of Justice of Ukraine

Ministry of Education and Science of Ukraine

State Archival Service of Ukraine

BelNIIDAD

NАCA

Department for Records Keeping

Tel.: (044) 273 30 53

E-mail: mail.undiasd@arch.gov.uaThe Department is in the structure of the Institute since 1995.


Boiko Vita Fedorivna – Head of the Department, PhD (Historical Sciences)

Zahoretska Olena Mykhailivna – Leading Research Worker, PhD (Historical Sciences), Senior Research Worker

Horbatiuk Mykola Volodymyrovych – Senior Research Worker, PhD (Historical Sciences), Senior Scientific Worker

Sverdlyk Zoriana Mykhailivna – Senior Research Worker, PhD (Historical Sciences)

Main activities of the Department:

  • conducting theoretical and applied document researches;
  • study of history and theory for records keeping, history and modern technologies for records management, foreign experience for management in documentation processes;
  • participation in the development of concepts and applications, forecasting the development of records management;
  • processing drafts for regulations and guidance documents on the organization of records management and electronic document flow;
  • research on implementation of advanced principles and rules for management in documentation processes in Ukraine.

Main developments of the Department for 2010–2015:

Описування та організація зберігання електронних інформаційних ресурсів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Ю. С. Ковтанюк, П. М. Марченко, Л. А. Дубровіна. – Київ, 2010. – 30 с.

Методичні рекомендації зі страхування документів НАФ їх власниками або уповноваженими ними юридичними чи фізичними особами / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. С. Г. Кулешов. – Київ, 2011. – 37 с.

Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Ковтанюк Ю. С. (кер. розробки), Забенько Ю. І., Марченко П. М. – Київ, 2011. – 96 с.

Порядок приймання-передавання електронних документів до держархівів та ЦДЕА на постійне зберігання : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт.: Л. А. Дубровіна, Ю. С. Ковтанюк, П. М. Марченко. – Київ, 2011. – 31 с.

Перелік соціально значущих видів документів, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду : затв. наказом М-ва юстиції України від 14.03.2013 № 430/5 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: А. Ю. Слизький (відп. виконавець), О. В. Денисенко. – Київ, 2011. – 11 с.

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів / [Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт. кол.: С. В. Сельченкова (кер. теми), Н. О. Кузьміна, С. Г. Кулешов, О. М. Загорецька, А. Ю. Слизький]. – Київ : Інкунабула, 2012. – 287 с.

Кулешов С. Г. Загальне документознавство : навч. посібник / С. Г. Кулешов ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 123 с.

Методичні рекомендації з розроблення галузевих переліків документів із зазначенням строків зберігання документів та типових (примірних) номенклатур справ / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд. О. М. Загорецька. – Київ, 2012. – 31 с.

Перелік документів постійного строку зберігання, що створюють у науково-технічній та виробничій діяльності / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: С. Г. Кулешов, А. Ю. Слизький. – Київ, 2012. – 81 с.

Примірна номенклатура справ апарату обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. О. М. Загорецька. – Київ, 2013. – 55 с.

Примірна номенклатура справ апарату районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. А. Ю. Слизький. – Київ, 2013. – 54 с.

Уніфікований інформаційний об’єкт для обміну та зберігання електронних документів : вимоги / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: П. М. Марченко, А. О. Чекатков. – Київ, 2013. – 102 с.

Основні напрями дослідження уніфікації галузевої документації в Україні : аналіт. огляд / Держ. архів. служба України, УНДІАСД, Від. документознавства ; викон.: С. Г. Кулешов, В. Ф. Бойко. – Київ, 2013. – 72 с.

Правила роботи з науково-технічною документацією в архівних установах / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: Г. К. Волкотруб, С. Г. Кулешов, А. Ю. Слизький, Н. М. Христова ; за заг. ред. Н. М. Христової. – Київ, 2014. – 98 с.

Методика приймання-передавання електронних документів до державних архівних установ та архівних відділів міських рад / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: О. Я. Гаранін, Т. М. Ковтанюк, П. М. Марченко. – Київ, 2014. – 28 с.


up Main page | Chronicle of events | Contacts | Map portal | Print version up


Copyright © 2012–2017 – Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Record Keeping (URIAARK)
All rights reserved

Web-master: webmaster.undiasd@arch.gov.ua