Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Record Keeping (URIAARK)
Official Website

Font and color settings

Close

Font

Color

Main page Chronicle of events Dictionary ЕC RІF of the Branch Centre for STI Useful links Contacts Map portal Print version
 
 

 
© URIAARK, 2012
e-mail undiasd@arch.gov.ua
Solom'ianska St., 24
Kyiv, 03110, Ukraine
Telephon:
(044) 275 53 82
The chart of reception of citizens
 

President of Ukraine

Verkhovna Rada of Ukraine

Government portal

Ministry of Justice of Ukraine

Ministry of Education and Science of Ukraine

State Archival Service of Ukraine

BelNIIDAD

NАCA
Resolution | Press-release | Program of the Conference | Organizing Committee | Photos

PRESENTATION OF PARTICIPANTS
of the International Scientific and Practical Conference

“Electronic Document: Urgent Tasks and Practical Implementation
(The Life Cycle of an Electronic Document)”

October, 11-12, 2012. Kyiv City

Пленарне засідання


ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМИ ДОКУМЕНТАМИ В УСТАНОВАХ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ У НОРМАТИВНОМУ, ПРАВОВОМУ І МЕТОДИЧНОМУ РЕГУЛЮВАННІ
Моржало Тетяна Вацлавівна
науковий співробітник Білоруського науково-дослідного центру електронної документації
Завантажити презентацію

ЕТАПИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОПЕРАТИВНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
Кузнєцова Світлана Борисівна
провідний аналітик комп’ютерних систем ТОВ «Арт-мастер»
Завантажити презентацію

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАМИ – МЕТОДОЛОГІЯ І ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ
Антошечкіна Олена
експерт і розробник рішень, начальник відділу аналізу та методології компанії «ЕОС»
Завантажити презентацію

ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА В ЕСТОНІЇ
Берендсен Вейко
лектор відділу інформаційної освіти Вільяндиської академії культури Тартуського університету
Завантажити презентацію

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО АРХІВУ І ДОСТУП ДО ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ У ЛИТВІ
Контрімавічене Дануте
лектор Інституту книгознавства та документознавства факультету комунікацій Вільнюського університету; головний спеціаліст відділу нагляду за документообігом Нового державного архіву Литви
Завантажити презентацію

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
Семенченко Андрій Іванович
заступник віце-президента Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор
Завантажити презентацію

ПРОЕКТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА УКРАЇНИ «ПОРЯДОК РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМИ ДОКУМЕНТАМИ У ДІЛОВОДСТВІ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА ДО ПЕРЕДАЧІ НА АРХІВНЕ ЗБЕРІГАННЯ»
Ковтанюк Юрій Славович
заступник директора Центрального державного електронного архіву України, кандидат історичних наук
Завантажити презентацію


Секція № 1

Електронні документи і теоретичні питання
документознавства та архівознавства


ДОКУМЕНТ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБ’ЄКТ І СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН
Двоєносова Галина Олександрівна
завідувач кафедри документознавства Казанського державного енергетичного університету, кандидат історичних наук, доцент
Завантажити презентацію

ПОВІДОМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ЯК ЧАСТИНА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФОНДУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Сукач Андрій Миколайович
завідувач відділу документознавства Білоруського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи
Завантажити презентацію

ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТРОННЕ ДІЛОВОДСТВО»
Лаба Оксана Василівна
асистент кафедри документознавства і інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Завантажити презентацію


Cекція 2

Електронний документ у документаційній системі установи
та проблеми архівного зберігання електронного документа


ПІДГОТОВКА ОПЕРАТИВНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ДО АРХІВНОГО ЗБЕРІГАННЯ
Казієва Ніна В’ячеславівна
аналітик комп’ютерних систем ТОВ «Арт-мастер»
Завантажити презентацію

ДОСТУП ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ ДО ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ НАФ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ЗБЕРІГАННІ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ АРХІВІ УКРАЇНИ
Загородній Олег Вікторович
головний спеціаліст сектора використання інформації документів Центрального державного електронного архіву України
Завантажити презентацію

ОБЛІК ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ НАФ
Стеценко Антон Олексійович
начальник відділу забезпечення збереженості та обліку Центрального державного електронного архіву України
Завантажити презентацію

ЕЛЕКТРОННА ДОКУМЕНТАЦІЯ В ТОРГОВИХ ВІДНОСИНАХ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Дроздова Олена Василівна
доцент кафедри інформаційної діяльності в економічних системах Полтавського університету економіки і торгівлі, кандидат
історичних наук, доцент
Завантажити презентацію

МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТО­ОБІГУ В МІСЦЕВИХ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ
Клюцевський Володимир Іванович
начальник відділу контролю Херсонської обласної державної
адміністрації; аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету
Завантажити презентацію

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ТА АЛГОРИТМИ УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАМИ
Ірітікова Віра Степанівна
завідувач відділом документознавства ВНДІДАС, експерт Гільдії керуючих документацією
Завантажити презентацію


Секція 3

Законодавче регулювання
у сфері електронного документообігу


ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
Кукаріна Юлія Михайлівна
доцент кафедри документознавства Історико-архівного інституту Російського державного гуманітарного університету, кандидат історичних наук, доцент.
Завантажити презентацію

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
Мелащенко Андрій Олегович
науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, кандидат фізико-математичних наук
Завантажити презентацію

ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АРХІВІВ КИЇВЩИНИ
Бойко Галина Василівна
заступник директора – головний зберігач фондів Державного архіву Київської області
Завантажити презентацію


11 жовтня 2012 р.

Пленарне засідання


УНІФІКОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБ’ЄКТ ДЛЯ ОБМІНУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ
Марченко Петро Михайлович
старший науковий співробітник відділу фізико-хімічних і біологіч­них досліджень Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат технічних наук
Чекатков Андрій Олексійович
головний науковий співробітник відділу інформаційних технологій Центрального державного електронного архіву України
Завантажити презентацію

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИБІР ТЕХНОЛОГІЙ ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Забенько Юрій Іванович
начальник відділу інформаційних технологій Державної архівної служби України
Завантажити презентацію

ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ СТРАХОВИХ БІБЛІОТЕЧНИХ ТА АРХІВНИХ ФОНДІВ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Подорожний В’ячеслав Іванович
молодший науковий співробітник Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії
Завантажити презентацію

ПОДГОТОВКА ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ МІКРОФІЛЬМУВАННЯ В СИСТЕМІ
«SMA-51»
Попков Дмитро Юрійович
провідний інженер-програміст Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії
Завантажити презентацію

ПОШУК ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ТЕКСТІВ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТАХ
Баранцев Андрій Юрійович
молодший науковий співробітник Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії
Завантажити презентацію

НОВИЙ ПОГЛЯД НА СИСТЕМИ ТЕРМІНАЛЬНОГО ДОСТУПУ ЯК НА ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ, СУКУПНОЇ ВАРТОСТІ ВОЛОДІННЯ ТА ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В АРХІВНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Купрунець Тарас Ярославович
головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Центрального державного електронного архіву України
Завантажити презентацію

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
Малиновський Вадим Михайлович
аспірант Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства; військовослужбовець ВВ МВС України
Завантажити презентацію


Resolution | Press-release | Program of the Conference | Organizing Committee | Photos


up Main page | Chronicle of events | Contacts | Map portal | Print version up


Copyright © 2012–2017 – Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Record Keeping (URIAARK)
All rights reserved

Web-master: webmaster.undiasd@arch.gov.ua