• The International Archives Week #IAW2020 will run from June 8-14
  • Головна сторінка
  • Про круглий стіл 2017
  • Про конференцію
  • Про 3 круглий стіл 2019
1 8 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт      УКР  УКР   РУC  РУC   ENG  ENG

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail undiasd@arch.gov.ua
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275 53 82
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

БілНДІДАС

НАКККіМ
Новини
09 липня 2020 р.
За ініціативи керівництва УНДІАСД відбулася робоча нарада з приводу підготовки науково-дослідної роботи (далі - НДР) «Дотримання авторських прав у діяльності архівних установ в умовах цифровізації».
Метою зустрічі стало узгодження позицій замовника-виконавця та «найперших споживачів» майбутньої наукової розробки УНДІАСД - архівних установ, при розробленні методики виконання (дотримання) в архівних установах робочих процесів, на які поширюється законодавство України у сфері інтелектуальної власності із застосуванням цифрових технологій. Сторони узгодили план-дій виконавців НДР на найближчий місяць.
Участь у заході взяли представники Державної архівної служби України, УНДІАСД та низки центральних державних архівних установ.
Фоторепортаж »
06 липня 2020 р.
«Методичні рекомендації з охорони праці для працівників архівних установ під час карантину та після його скасування» та «Примірна пам’ятка користувача щодо відвідування архівної установи в умовах послаблення карантину», які були розроблені за участі фахівців УНДІАСД, рекомендовані Укрдержархівом для врахування в роботі державним архівним установам.
Методичні рекомендації з охорони праці »
Примірна пам’ятка користувача »
03 липня 2020 р.
Колектив УНДІАСД щиро вітає генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, члена-кореспондента НАН України, багато­річ­ного члена Спеціа­лі­зо­ваної вченої ради при УНДІАСД, дійсного члена Вченої ради УНДІАСД, доктора історичних наук, професора Дубровіну Любов Андріївну з нагородженням орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.


Детальніше »
01 липня 2020 р.
Директор УНДІАСД Олександр Гаранін, в якості члена Нормативно-методичної комісії (далі - НМК) Державної архівної служби України (далі - Укрдержархів), взяв участь у роботі НМК Укрдержархіву.
Порядок денний »
Детальніше »
01 липня 2020 р.
За результатами голосування конкурсної комісії Конкурсу науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії, виконаних у 2019 році, диплом переможця конкурсу І-го ступеня отримала розробка фахівців відділу документознавства УНДІАСД «Методичні рекомендації з проведення експертизи цінності та відбору на архівне зберігання документів, пов’язаних із соціальним захистом громадян. упоряд.: О. М. Загорецька, В. Ф. Бойко. – Київ, 2019. – 50 с.»
Вітаємо Віту Федорівну Бойко та Олену Михайлівну Загорецьку із перемогою у галузевому конкурсі!
26 червня 2020 р.
З метою реалізації п. 2.1. Угоди про співробітництво між УНДІАСД та Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ) від 30 січня 2019 року на вебсайті УНДІАСД, в рубриці «Анонси», розміщена інформація про науковий семінар «Архівні фонди наукової спадщини України: історія формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку в цифрову епоху», що відбудеться 7 жовтня 2020 р. в рамках роботи Міжнародної наукової конференції «Бібліотека, наука, комунікація: розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації», що проводить НБУВ в місті Києві 6–8 жовтня 2020 р.
26 червня 2020 р.
Директор УНДІАСД Олександр Гаранін, в якості члена колегії Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (далі – ЦДАМЛМ України), взяв участь у роботі колегії ЦДАМЛМ України. Зважаючи на карантинні обмеження, захід відбувся у режимі віддаленого доступу із застосуванням Інтернет-сервісу Zoom.
25 червня 2020 р.
УНДІАСД вітає члена Вченої ради інституту Ємельянову Тетяну Олександрівну з призначенням на посаду Першого заступника Голови Державної архівної служби України!


Детальніше » (Дзеркало)
Про Ємельянову Тетяну Олександрівну »
Хроніка подій
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002
Анонси
06-08 жовтня 2020 р.
У рамках Міжнародної наукової кон­фе­рен­ції «БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ: РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНО-ІН­ФОР­МА­ЦІЙ­НО­ГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ЦИ­ФРО­ВІ­ЗА­ЦІЇ», що проводиться Національною бібліотекою України імені В. І. Вер­надсь­ко­го в місті Києві 6–8 жовтня 2020 р., проводиться науковий семінар «Архівні фонди наукової спадщини України: історія формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку в цифрову епоху».
Семінар відбудеться – середа, 7 жовтня 2020 р., 10 год. – 14 год., корпус приміщення по вул. Володимирській, 62 (читальна зала відділу фонду юдаїки Інституту рукопису, 4-й поверх, кімн. 403).
Реєстрація учасників на веб-порталі – до 15 вересня 2020 р.
Матеріали доповіді зареєструвати на сайті конференції!
Термін подання рукописів тез для опу­блі­ку­ван­ня у збірнику матеріалів конференції – до 3 серпня 2020 р.
Інформаційний лист »
Про захід »
22-23 жовтня 2020 р.
У Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка відбудеться ХХІІІ Міжнародній науково-практичній кон­фе­рен­ції «Короленківські читання 2020» за те­мою «Бібліотеки, архіви, музеї: іс­то­рич­ний досвід та актуальні тенденції роз­вит­ку».


Інформаційний лист »
Про захід »
Про Короленківські читання »
Реєстрація онлайн до 1 червня »

* * *
До відома авторів!
Готується до друку черговий номер наукового щорічника «Студії з архівної спра­ви та документознавства». Прий­ма­ються оригінальні, неопубліковані ра­ні­ше статті. Матеріали просимо над­си­ла­ти поштою за адресою: вул. Солом'янська, 24, м. Київ, 03110, Український науково-дослідний інститут архівної справи та до­ку­мен­то­знавства, та електронною пош­тою (e-mail): undiasd@arch.gov.ua. Контактный телефон: +38 044 275 53 82 – Гаранін Олександр Якович. При підготовці статей просимо дотримуватися наступних вимог.

* * *
Центр галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації при УНДІАСД


Хроніка УНДІАСД-2019 в слайдах

Конференції та наукові заходи УНДІАСД

Словник архівної термінології: українсько-англійський, англійсько-український

Обговорюємо проекти документів

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Нормативно-методичні документи УНДІАСД

Інтернет-приймальня

Електронний каталог ДІФ ГЦНТІ
Загальне документознавство: навчальний посібник
Навчальний посібник
«Загальне документознавство»

Кодекс етики архівістів


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Керівник проекту – Олександр Гаранін
Редакція і переклад текстів – Наталія Христова і Марина Бандура
Макет і редакція сайта – Віта Бойко
Веб-майстер – Тетяна Ковтанюк webmaster.undiasd@arch.gov.ua

Copyright © 2010–2017 – Український науково-дослідний інститут
архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені