Новини
12 листопада 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у засіданні Технічного комітету стандартизації ТК-144 «Інформація і документація» та в якості голови підкомітету ПК-3 «Архівна справа» виступив з приводу результатів діяльності підкомітету.
Порядок денний »
Фоторепортаж »
11 листопада 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі експертно-перевірної комісії (ЕПК) Центрального державного електронного архіву України та, в якості члена ЕПК архіву, озвучив пропозиції та рекомендації щодо питань порядку денного.
Порядок денний »
07 листопада 2019 р.
Відбулося чергове засідання Вченої ради УНДІАСД.
Порядок денний »
Детальніше »
Фоторепортаж »
06 листопада 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін та начальник відділу взаємодії з Державною архівною службою України Департаменту взаємодії з органами державної влади Міністерства юстиції України В. Л. Рудь взяли участь у розширеному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Про стан реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Фоторепортаж »
05 листопада 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі Науково-видавничої ради (НВР) Державної архівної служби України та оголосив коментарі та зауваження щодо питань порядку денного. Зокрема, щодо проєкту путівника «Державний архів Житомирської області. Том 2» та проєкту Збірника документів «Лемки на Луганщині 1944–1946 рр.»
Фоторепортаж »
Порядок денний »
Склад НВР »
Положення про НВР »
05 листопада 2019 р.
У рамках виконання УНДІАСД НДР «Вивчення та науковий аналіз технологічних процесів, норм організації праці у державних архівних установах з метою визначення раціональних прийомів виконання робіт з технологічно регламентованим змістом та обсягами» відбулася робоча нарада, в якій взяли участь керівники та відповідальні працівники архівних установ.
Детальніше »
Фоторепортаж »
09 жовтня 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі Нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України.
Детальніше »
01-03 жовтня 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін та завідувач сектора науково-технічної інформації відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності УНДІАСД Р. В. Романовський взяли участь у навчанні та перевірці знань з питань пожежної безпеки при «Учбово-методичному центрі «Новатор» та отримали відповідні посвідчення.
Фоторепортаж »
Протокол засідання комісії з перевірки знань з пожежної безпеки »
27 вересня 2019 р.
Відбулося чергове засідання Вченої ради УНДІАСД.
Порядок денний »
Фоторепортаж »
Свідоцтва »
Дипломи »
Детальніше »
25 вересня 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін, в якості виконавчого директора Спілки архівістів України, взяв участь у роботі круглого столу архівістів: «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в архівній галузі України».
Афіша »
Детальніше »
Фоторепортаж »
16 вересня 2019 р.
За участі співробітників УНДІАСД відбулася робоча нарада з питання підготовки до впровадження нової редакції ДСТУ-4163:20__.
Детальніше »
06 вересня 2019 р.
Співробітники УНДІАСД взяли участь в урочистій презентації нового надходження мистецьких творів та архівних документів від українського художника Адольфа Ошерова (Німеччина) до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.
Афіша »
Детальніше »
Фоторепортаж »
29 серпня 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у засіданні колегії Державної архівної служби України.
Детальніше »
Фоторепортаж »
27 серпня 2019 р.
Укладено договір між Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства та Державною науково-технічною бібліотекою України про надання УНДІАСД доступу до електронних наукових баз даних Web of Science та Scopus.
Детальніше »
12-14 серпня 2019 р.
В. о. заступника директора УНДІАСД Л. В. Дідух та в.о. вченого секретаря УНДІАСД М. В. Бандура взяли участь у навчанні та перевірці знань з питань охорони праці при «Учбово-методичному центрі «Новатор» та отримали відповідні посвідчення.
Фоторепортаж »
Витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з охорони праці »
20-21 червня 2019 р.
Співробітники УНДІАСД взяли участь у роботі Міжнародного круглого столу «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50 річчя ЦДНТА України)».
Програма »
Детальніше »
Фоторепортаж »
20 червня 2019 р.
Підготовлені УНДІАСД методичні рекомендації «Цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього» здобули перше місце на Конкурсі науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії у 2019 р. Вітаємо переможців!
Детальніше »
13-14 червня 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі польсько-української науково-практичної конференції «Польські та українські архіви в умовах викликів сучасного світу – подібність та специфіка», організаторами якої є державні архівні служби Польщі та України.
Детальніше »
Програма заходу »
Фоторепортаж »