Новини
06 березня 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у розширеному засіданні колегії Центрального державного архіву зарубіжної україніки, присвяченого обговоренню підсумків роботи ЦДАЗУ у 2018 р. та визначення пріоритетних завдань на 2019 р. та, в якості члена Науково-методичної ради архіву, озвучив присутнім власну позицію щодо питань подальшої співпраці між УНДІАСД та ЦДАЗУ.
05 березня 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у офіційному відкритті нового музейно-архівного проекту «Історична Київщина – заповітна земля Кобзаря», присвяченого 205-річчю від дня народження Тараса Шевченка, який відбувся у виставковій залі Державного архіву Київської області та від імені Спілки архівістів України та науковців привітав відвідувачів та організаторів заходу.


Фоторепортаж »
05 березня 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у розширеному засіданні колегії Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, присвяченого обговоренню підсумків діяльності ЦДАМЛМ України у 2018 р. та пріоритетам на 2019 р. та, в якості члена колегії, озвучив присутнім власну позицію щодо питань порядку денного.
Фоторепортаж »
26 лютого 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі розширеного засідання колегії Державної архівної служби України за підсумками роботи архівних установ у 2018 р., що відбулося під головуванням Голови Укрдержархіву Т. І. Баранової.
Фоторепортаж »
Детальніше »
20 лютого 2019 р.
В. о. директора УНДІАСД Л. В. Дідух та завідувач відділу архівознавства Л. Ф. Приходько взяли участь у роботі спільного засідання Громадської та Науково-експертної рад при Укрдержархіві та презентували присутнім проекти наукових розробок УНДІАСД.
Фоторепортаж »
Порядок денний »
Склад Громадської ради »
Склад Науково-експертної ради »
Положення про Громадську раду »
20 лютого 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь в засіданні Експертної комісії НАН України із залученням експертів із позаакадемічних установ з оцінювання ефективності наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за 2014-2018 рр. та оголосив для присутніх інформацію щодо історії співпраці між УНДІАСД та НБУВ, та окреслив перспективи майбутньої співпраці наукових установ.
Фоторепортаж »
Детальніше »
19 лютого 2019 р.
УНДІАСД виступив співорганізатором ІІІ-го щорічного круглого столу архівістів з міжнародною участю «Оцифрування документів Національного архівного фонду як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи».

Детальніше | Програма та презентації | Резолюція
14 лютого 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі розширеного засідання колегії Державного архіву Київської області «Про підсумки роботи архівних установ Київської області у 2018 році та їх завдання на 2019 рік», що відбулося у приміщенні Броварьскої районної державної адміністрації (м. Бровари, вул. Гагаріна, 15).
Фоторепортаж »
13 лютого 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі Науково-видавничої ради (НВР) Державної архівної служби України й оголосив коментарі та зауваження щодо питань порядку денного.
Фоторепортаж »
Порядок денний »
Склад НВР »
Положення про НВР »
12 лютого 2019 р.
Завідувача відділу документознавства УНДІАСД В. Ф. Бойко прочитала студентам другого курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій вступну оглядову лекцію з теоретичних питань діловодства та документознавства, та ознайомила майбутніх фахівців із роботою УНДІАСД та місцем УНДІАСД в системі архівних установ України.
Фоторепортаж »
07 лютого 2019 р.
Відбулося засідання Нормативно-методичної комісії (НМК) Державної архівної служби України, на якому було розглянуто проекти документів, підготовлені УНДІАСД. Результатом роботи засідання стало схвалення, з урахуванням доопрацювання, проекту Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 «Культура і мистецтво». Розділ «Діяльність архівів» (Видання друге, доопрацьоване) та проекту методичних рекомендацій «Цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього».
Фоторепортаж »
Склад НМК »
Зміни у складі НМК »
Положення про НМК »
05 лютого 2019 р.
З метою поглиблення співпраці між Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства та Державним вищим навчальним закладом «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», УНДІАСД виступив співорганізатором IІ-ї Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції «Передові технології реалізації освітніх ініціатив». У заході взяли участь 14 наукових співробітників УНДІАСД.
Програма конференції »
01 лютого 2019 р.
Співробітники УНДІАСД взяли участь у Дні відкритих дверей архівістів під назвою «Архіви вищій школі», що відбувся в Центральному державному архіві зарубіжної україніки.
Фоторепортаж »
Детальніше »