Новини
27 вересня 2019 р.
Відбулося чергове засідання Вченої ради УНДІАСД.
Порядок денний »
Фоторепортаж »
Свідоцтва »
Дипломи »
Детальніше »
25 вересня 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін, в якості виконавчого директора Спілки архівістів України, взяв участь у роботі круглого столу архівістів: «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в архівній галузі України».
Афіша »
Детальніше »
Фоторепортаж »
16 вересня 2019 р.
За участі співробітників УНДІАСД відбулася робоча нарада з питання підготовки до впровадження нової редакції ДСТУ-4163:20__.
Детальніше »
06 вересня 2019 р.
Співробітники УНДІАСД взяли участь в урочистій презентації нового надходження мистецьких творів та архівних документів від українського художника Адольфа Ошерова (Німеччина) до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.
Афіша »
Детальніше »
Фоторепортаж »
29 серпня 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у засіданні колегії Державної архівної служби України.
Детальніше »
Фоторепортаж »
27 серпня 2019 р.
Укладено договір між Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства та Державною науково-технічною бібліотекою України про надання УНДІАСД доступу до електронних наукових баз даних Web of Science та Scopus.
Детальніше »
20-21 червня 2019 р.
Співробітники УНДІАСД взяли участь у роботі Міжнародного круглого столу «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50 річчя ЦДНТА України)».
Програма »
Детальніше »
Фоторепортаж »
20 червня 2019 р.
Підготовлені УНДІАСД методичні рекомендації «Цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього» здобули перше місце на Конкурсі науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії у 2019 р. Вітаємо переможців!
Детальніше »
13-14 червня 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі польсько-української науково-практичної конференції «Польські та українські архіви в умовах викликів сучасного світу – подібність та специфіка», організаторами якої є державні архівні служби Польщі та України.
Детальніше »
Програма заходу »
Фоторепортаж »
11 червня 2019 р.
Співробітники УНДІАСД (В. о. заступника директора–завідувачка відділу технологічного забезпечення архівної справи УНДІАСД Л. В. Дідух; старша наукова співробітниця відділу архівознавства УНДІАСД проф. В. В. Бездрабко та старша наукова співробітниця відділу технологічного забезпечення архівної справи УНДІАСД О. Г. Гула взяли участь у роботі круглого столу «Архіви у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту», що проходив у рамках Міжнародного тижня архівів у читальному залі ЦДАГО України (м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 8).
Детальніше »
Програма заходу »
Фоторепортаж »
29 травня 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі Науково-видавничої ради (НВР) Державної архівної служби України та в якості співдоповідача оголосив коментарі та зауваження щодо питань порядку денного.
Фоторепортаж »
Порядок денний »
Склад НВР »
Положення про НВР »
27-28 травня 2019 р.
Співробітники УНДІАСД заочно взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції «Архіви, бібліотеки і музеї як інститути соціальної пам'яті людства», що відбулася у м. Мінськ (Республіка Білорусь).
Програма »
17 травня 2019 р.
За сприянням УНДІАСД та Спілки архівістів України Київським національним університетом культури і мистецтв видано збірник наукових праць, що містить матеріали Одинадцятого міжнародного науково-теоретичного семінару «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань» (Київ, 2019).
Детальніше »
16-18 травня 2019 р.
Молоді науковці та аспіранти УНДІАСД взяли участь у роботі ХІІІ міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки - 2019» (Секція «Історія»), що відбулася на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Програма секції »
16-18 травня 2019 р.
УНДІАСД виступив співорганізатором Другої міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі», що відбулася на базі Київського національного університету культури і мистецтв. Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін під час пленарного засідання конференції акцентував увагу присутніх на 25-літті із заснування УНДІАСД та торкнувся актуальних питань та викликів, що стоять перед сучасними архівістами.
Програма заходу »
Фоторепортаж »
14 травня 2019 р.
Відбулося підписання Договору про співробітництво між Державним університетом телекомунікацій та Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства. Предметом договору є взаємовигідна та рівноправна співпраця за спільними напрямами роботи сторін.
18 квітня 2019 р.
Відбулося засідання Нормативно-методичної комісії (НМК) Державної архівної служби України, на якому було розглянуто проекти документів, підготовлені УНДІАСД. Результатом роботи засідання стало схвалення проекту Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 «Культура і мистецтво». Розділ «Діяльність архівів» (Видання друге, доопрацьоване) та проекту Стратегічної програми розвитку архівної справи України на середньострокову перспективу (2019 – 2023 рр.).
Фоторепортаж »