Новини
13-14 червня 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі польсько-української науково-практичної конференції «Польські та українські архіви в умовах викликів сучасного світу – подібність та специфіка», організаторами якої є державні архівні служби Польщі та України.
Детальніше »
Програма заходу »
Фоторепортаж »
11 червня 2019 р.
Співробітники УНДІАСД (В. о. заступника директора–завідувачка відділу технологічного забезпечення архівної справи УНДІАСД Л. В. Дідух; старша наукова співробітниця відділу архівознавства УНДІАСД проф. В. В. Бездрабко та старша наукова співробітниця відділу технологічного забезпечення архівної справи УНДІАСД О. Г. Гула взяли участь у роботі круглого столу «Архіви у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту», що проходив у рамках Міжнародного тижня архівів у читальному залі ЦДАГО України (м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 8).
Програма заходу »
Фоторепортаж »
29 травня 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі Науково-видавничої ради (НВР) Державної архівної служби України та в якості співдоповідача оголосив коментарі та зауваження щодо питань порядку денного.
Фоторепортаж »
Порядок денний »
Склад НВР »
Положення про НВР »
17 травня 2019 р.
За сприянням УНДІАСД та Спілки архівістів України Київським національним університетом культури і мистецтв видано збірник наукових праць, що містить матеріали Одинадцятого міжнародного науково-теоретичного семінару «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань» (Київ, 2019).
Детальніше »
16-18 травня 2019 р.
Молоді науковці та аспіранти УНДІАСД взяли участь у роботі ХІІІ міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки - 2019» (Секція «Історія»), що відбулася на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Програма секції »
16-18 травня 2019 р.
УНДІАСД виступив співорганізатором Другої міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі», що відбулася на базі Київського національного університету культури і мистецтв. Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін під час пленарного засідання конференції акцентував увагу присутніх на 25-літті із заснування УНДІАСД та торкнувся актуальних питань та викликів, що стоять перед сучасними архівістами.
Програма заходу »
Фоторепортаж »
14 травня 2019 р.
Відбулося підписання Договору про співробітництво між Державним університетом телекомунікацій та Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства. Предметом договору є взаємовигідна та рівноправна співпраця за спільними напрямами роботи сторін.
18 квітня 2019 р.
Відбулося засідання Нормативно-методичної комісії (НМК) Державної архівної служби України, на якому було розглянуто проекти документів, підготовлені УНДІАСД. Результатом роботи засідання стало схвалення проекту Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 «Культура і мистецтво». Розділ «Діяльність архівів» (Видання друге, доопрацьоване) та проекту Стратегічної програми розвитку архівної справи України на середньострокову перспективу (2019 – 2023 рр.).
Фоторепортаж »
16 квітня 2019 р.
Відбулося підписання Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом УНДІАСД. Колективний договір зареєстровано в Упралінні праці та соціального захисту населення Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації.
16 квітня 2019 р.
На виконання договору про співпрацю між УНДІАСД та Кафедрою інформаційної діяльності та документознавства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, що було підписано 12 грудня 2018 р., УНДІАСД виступив співорганізатором Семінару з актуальних питань у сфері архівної справи та документознавства. Від УНДІАСД у заході взяли участь: директор інституту О. Я. Гаранін, завідувач відділу документознавства В. Ф. Бойко, провідний науковий співробітник відділу документознавства О. М. Загорецька, старший науковий співробітник відділу документознавства З. М. Свердлик.
Фоторепортаж »
11 квітня 2019 р.
УНДІАСД виступив співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Архівістика: теорія, методика, практика», що відбулася на базі Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін під час пленарного засідання конференції виступив із доповіддю: «Використання терміну «архівна інформація»: запрошення до дискусії».
Детальніше »
Студентській меридіан К-ПНУ » [ Дзеркало » ]
Історичний факультет К-ПНУ » [ Дзеркало » ]
Програма заходу »
Фотозвіт »
05 квітня 2019 р.
Відбулося підписання Договору про співробітництво між Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства та Навчально-науковим Інститутом історії та соціогуманітарних дисциплін ім. О. М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. Предметом договору є взаємовигідна та рівноправна співпраця за спільними напрямами роботи сторін.
Фоторепортаж »
05 квітня 2019 р.
Працівники УНДІАСД разом з працівниками Укрдержархіву та ЦДЕА України взяли участь у семінарі з підвищення кваліфікації з актуальних питань архівної справи, діловодства та історичного краєзнавства, що проходив у м. Чернігові на базі Навчально-наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін ім. О. М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка.
Програма заходу »
Детальніше »
Фоторепортаж »
04 квітня 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін спільно з Першим заступником Голови Державної архівної служби України І. М. Кісілем взяв участь в урочистостях з нагоди 100-річчя Державного архіву Черкаської області. Під час урочистостей О. Я. Гаранін офіційно привітав черкаських колег із славетним ювілеєм та, в якості виконавчого директора Спілки архівістів України, вручив черкаським архівістам грамоти Спілки архівістів України.
Детальніше » [ Дзеркало » ]
Ще+ » [ Дзеркало » ]
04 квітня 2019 р.
УНДІАСД виступив співорганізатором ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Цифрові трансформації та інститути соціальної пам'яті», що відбувся на базі кафедри історії та документознавства факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету. У роботі семінару взяла участь в.о. ученого секретаря УНДІАСД, завідувач аспірантури УНДІАСД, к.і.н. М. В. Бандура.
Фоторепортаж »
Додатково про захід » [ Дзеркало » ]
Програма заходу »
03 квітня 2019 р.
УНДІАСД виступив співорганізатором II Науково-практичного семінару із міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади». У роботі семінару взяв участь директор УНДІАСД О.Я. Гаранін.
Детальніше »
Програма заходу »
29 березня 2019 р.
Відбулося чергове засідання Вченої ради УНДІАСД на якому було заслухано звіти співробітників УНДІАСД за результами виконання НДР у І-му кварталі 2019 р.; відбулося обговорення питання підготовки УНДІАСД до проходження у 2020 р. державної атестації як унікальної наукової установи; відбулося обговорення, схвалення та висунення науково-дослідної роботи УНДІАСД на участь у щорічному галузевому конкурсі науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії.
Фоторепортаж »