Новини
20-21 червня 2019 р.
Співробітники УНДІАСД взяли участь у роботі Міжнародного круглого столу «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50 річчя ЦДНТА України)».
Програма »
Детальніше »
Фоторепортаж »
20 червня 2019 р.
Підготовлені УНДІАСД методичні рекомендації «Цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього» здобули перше місце на Конкурсі науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії у 2019 р. Вітаємо переможців!
Детальніше »
13-14 червня 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі польсько-української науково-практичної конференції «Польські та українські архіви в умовах викликів сучасного світу – подібність та специфіка», організаторами якої є державні архівні служби Польщі та України.
Детальніше »
Програма заходу »
Фоторепортаж »
11 червня 2019 р.
Співробітники УНДІАСД (В. о. заступника директора–завідувачка відділу технологічного забезпечення архівної справи УНДІАСД Л. В. Дідух; старша наукова співробітниця відділу архівознавства УНДІАСД проф. В. В. Бездрабко та старша наукова співробітниця відділу технологічного забезпечення архівної справи УНДІАСД О. Г. Гула взяли участь у роботі круглого столу «Архіви у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту», що проходив у рамках Міжнародного тижня архівів у читальному залі ЦДАГО України (м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 8).
Детальніше »
Програма заходу »
Фоторепортаж »
29 травня 2019 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі Науково-видавничої ради (НВР) Державної архівної служби України та в якості співдоповідача оголосив коментарі та зауваження щодо питань порядку денного.
Фоторепортаж »
Порядок денний »
Склад НВР »
Положення про НВР »
27-28 травня 2019 р.
Співробітники УНДІАСД заочно взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції «Архіви, бібліотеки і музеї як інститути соціальної пам'яті людства», що відбулася у м. Мінськ (Республіка Білорусь).
Програма »
17 травня 2019 р.
За сприянням УНДІАСД та Спілки архівістів України Київським національним університетом культури і мистецтв видано збірник наукових праць, що містить матеріали Одинадцятого міжнародного науково-теоретичного семінару «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань» (Київ, 2019).
Детальніше »
16-18 травня 2019 р.
Молоді науковці та аспіранти УНДІАСД взяли участь у роботі ХІІІ міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки - 2019» (Секція «Історія»), що відбулася на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Програма секції »
16-18 травня 2019 р.
УНДІАСД виступив співорганізатором Другої міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі», що відбулася на базі Київського національного університету культури і мистецтв. Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін під час пленарного засідання конференції акцентував увагу присутніх на 25-літті із заснування УНДІАСД та торкнувся актуальних питань та викликів, що стоять перед сучасними архівістами.
Програма заходу »
Фоторепортаж »
14 травня 2019 р.
Відбулося підписання Договору про співробітництво між Державним університетом телекомунікацій та Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства. Предметом договору є взаємовигідна та рівноправна співпраця за спільними напрямами роботи сторін.
18 квітня 2019 р.
Відбулося засідання Нормативно-методичної комісії (НМК) Державної архівної служби України, на якому було розглянуто проекти документів, підготовлені УНДІАСД. Результатом роботи засідання стало схвалення проекту Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 «Культура і мистецтво». Розділ «Діяльність архівів» (Видання друге, доопрацьоване) та проекту Стратегічної програми розвитку архівної справи України на середньострокову перспективу (2019 – 2023 рр.).
Фоторепортаж »
16 квітня 2019 р.
Відбулося підписання Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом УНДІАСД. Колективний договір зареєстровано в Упралінні праці та соціального захисту населення Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації.
16 квітня 2019 р.
На виконання договору про співпрацю між УНДІАСД та Кафедрою інформаційної діяльності та документознавства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, що було підписано 12 грудня 2018 р., УНДІАСД виступив співорганізатором Семінару з актуальних питань у сфері архівної справи та документознавства. Від УНДІАСД у заході взяли участь: директор інституту О. Я. Гаранін, завідувач відділу документознавства В. Ф. Бойко, провідний науковий співробітник відділу документознавства О. М. Загорецька, старший науковий співробітник відділу документознавства З. М. Свердлик.
Фоторепортаж »
11 квітня 2019 р.
УНДІАСД виступив співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Архівістика: теорія, методика, практика», що відбулася на базі Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін під час пленарного засідання конференції виступив із доповіддю: «Використання терміну «архівна інформація»: запрошення до дискусії».
Детальніше »
Студентській меридіан К-ПНУ » [ Дзеркало » ]
Історичний факультет К-ПНУ » [ Дзеркало » ]
Програма заходу »
Фотозвіт »
05 квітня 2019 р.
Відбулося підписання Договору про співробітництво між Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства та Навчально-науковим Інститутом історії та соціогуманітарних дисциплін ім. О. М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. Предметом договору є взаємовигідна та рівноправна співпраця за спільними напрямами роботи сторін.
Фоторепортаж »