• Головна сторінка
  • З Новим 2022 роком і Різдвом Христовим!
  • Зведений каталог метричних книг
  • Центр галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації при УНДІАСД
  • Про конференцію
  • Про 3 круглий стіл 2019
  • АРХІВНОМУ ЛЮДОВІ
  • Про відкриту дискусію
  • The International Archives Week #IAW2020 will run from June 8-14
1 9 8 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт      УКР  УКР   РУC  РУC   ENG  ENG Facebook

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку

 
 

 
© УНДІАСД, 2022
e-mail [email protected]
Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

data.gov.ua

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України
ЗАГАЛЬНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

ЗМІСТ

С. Г. Кулешов
К 901 Загальне документознавство: навч. посібник / Укрдержархів ; УНДІАСД. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 123 с.
ISBN 978-966-518-603-8

У навчальному посібнику викладено основні етапи розвитку документознавства, теоретичні засади загального документознавства, його поняттєвий апарат, охарактеризовано напрями, засоби і методи уніфікації документації.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, всіх, хто цікавиться питаннями історії та теорії документознавства.

УДК 002.1(075.8)
ББК 7я73
Р е ц е н з е н т и:
Л. А. Дубровіна, член-кореспондент НАН України,
доктор історичних наук, професор,
директор Інституту рукопису Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського
В. В. Бездрабко, доктор історичних наук, професор,
директор Інституту державного управління та права
Київського національного університету культури і мистецтв

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
(лист № 1/12-6331 від 15 серпня 2012 р.)


Рекомендовано до друку
Вченою радою Українського науково-досідного інституту
архівної справи та документознавства
(протокол № 6 від 03.11.2011)
та Науково-видавничою радою
Державної архівної служби України
(протокол № 2 від 23.04.2012)

Інформаційний лист видавця


З питань придбання звертатися до

Видавничого дому «Києво-Могилянська академія»


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2023 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]