• Головна сторінка
 • Зведений каталог метричних книг
 • Центр галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації при УНДІАСД
 • Про круглий стіл 2017
 • Про конференцію
 • Про 3 круглий стіл 2019
 • АРХІВНОМУ ЛЮДОВІ
 • Про відкриту дискусію
 • The International Archives Week #IAW2020 will run from June 8-14
1 9 8 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт      УКР  УКР   РУC  РУC   ENG  ENG Facebook

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail undiasd@arch.gov.ua
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275 53 82
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

БілНДІДАС

НАКККіМ

Відділ технологічного забезпечення архівної справи

тел.: (044) 273 30 53

е-mail: undiasd@arch.gov.uaДо складу відділу входить сектор розроблення технологій забезпечення збереженості архівних документів.


Працівники відділу:

Дідух Людмила Валентинівна – завідувачка відділу, кандидатка історичних наук

Гула Оксана Григорівна – старша наукова співробітниця, кандидатка історичних наук

Зворський Сергій Леонідович – провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Гладиренко Оксана Миколаївна – науковий співробітник


Працівники сектору:

Залєток Наталія Валеріївна – старша наукова співробітниця, кандидатка історичних наук


Основні напрями діяльності відділу:

 • здійснення теоретико-прикладних та прикладних досліджень в галузі архівної справи;
 • вивчення тенденцій і закономірностей розвитку архівної справи;
 • участь у підготовці концепцій і програм, прогнозів перспективного розвитку архівної справи;
 • пріоритетний розвиток наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення архівних технологій в сфері інформатизації архівної справи, забезпечення збереженості архівних документів, економіки архівної справи, охорони праці;
 • підготовка і впровадження нових автоматизованих архівних технологій із застосуванням сучасних технічних засобів.

Науково-дослідні роботи, що виконувалися за останні роки


2018 р.
 • Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду;
 • Дослідження основних технологічних процесів створення цифрового фонду користування документами Національного архівного фонду та розроблення методичних засад обліку, зберігання та доступу до цифрових копій;
 • Дослідження особливостей організації праці й управління в архівних установах з метою визначення відповідальності, компетентності, функцій та повноважень їх працівників.

2019 р.
 • Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду;
 • Аналіз та узагальнення емпіричних даних, отриманих під час проведення моніторингу стану збереженості документів, із метою підготовки аналітичного огляду з рекомендаціями щодо покращення їх фізичного стану;
 • Дослідження теоретичних та практичних засад забезпечення збереженості електронних документів Національного архівного фонду.

У 2020 р. співробітники долучені до виконання наступних НДР:
 • Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду;
 • Дослідження питань використання та забезпечення доступу до документів державних архівів, що містять персональні дані.

Науково-методичні розробки співробітників
 • Цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього [Електронний ресурс] : методичні рекомендації : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 16 квіт. 2019 р. № 36] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Л. В. Дідух, Н. В. Залєток, Т. М. Ковтанюк. Київ, 2018. 131 с.
 • Методичні рекомендації «Забезпечення збереженості електронних документів Національного архівного фонду: методичні рекомендації» [Електронний ресурс] : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 13 лют. 2020 р. № 13] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД : уклад.: Л. В. Дідух, Н. В. Залєток, Т. М. Ковтанюк, Ю. Г. Чернятинська. Київ, 2019. 68 с.
 • Аналітичний огляд емпіричних даних, отриманих за результатами моніторингу збереженості документів Національного архівного фонду у 2015–2018 рр., з рекомендаціями щодо покращення фізичного стану документів / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; виконавці: Л. В. Дідух (науковий керівник), О. Г. Гула, В. О. Кітам. Київ, 2019. 188 с.
 • Методичні рекомендації з охорони праці для працівників архівних установ під час карантину та після його скасування / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Центральний державний електронний архів України, Громадська організація «Спілка архівістів України»; уклад.: О. Я. Гаранін, Ю. С. Ковтанюк, Н. В. Передерій, Н. В. Залєток. Київ, 2020. 23 с.
 • Примірна пам’ятка користувача щодо відвідування архівної установи в умовах послаблення карантину / Держ. арх. служба України, Укр.наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства, Держ. архів Київ, обл., Громадська організація «Спілка архівістів України» ; уклад.: О. Я. Гаранін, С. А. Каменева, М. М. Баженова, О. Г. Гула. Київ, 2020. 4 с.

Публікації

 • Дідух Л. В. Сучасні реалії знешкодження біологічних деструкторів в архівних установах України (за результатами моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду 2015–2019 рр.) / Л. В. Дідух, О. Г. Гула, В. О. Кітам // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Третьої міжнар. наук. конф., м. Київ, 14–16 трав. 2020 р. – Київ : Ліра-К. 2020. – С. 87–89.
 • Гуржій О. Нові соціально-економічні явища у Західній Європі й Гетьманщині у другій половині ХVІІ ст.: історико-порівняльний аналіз / О. Гуржій, Н. Залєток // Укр. іст. журнал. – 2020. – № 3. – С. 103–118.
 • Zalietok N. The models of work-life balance in Norway at the end of the XXth century – the beginning of the XXIst century in the context of gender equality / N. Zalietok // Східноєвропейський історичний вісник = East European Historical Bulletin. – 2020. – Вип. 15. – С. 220–229.
 • Залєток Н. В., Гуржій О. І., Буглай Н. М. Вінстон Черчилль і суфражистський рух // Сторінки історії. – Вип. 50 (червень). – 2020. – С. 99–118. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.50.2020.210124
 • Гула О. Г. Маленька частина великого скарбу: документи з фонду В. О’Коннор-Вілінської як джерело вивчення української культури / О. Г. Гула // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (6–8 жовт. 2020 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН. Київ. 2020. С. 594–596.
 • Гула В. Нове джерело з історії становлення Бунду / В. Гула, О. Гула // Архіви України. – 2020. – № 2. – С. 58–71.
 • Гула О. Г. Спогади члена ЦК Бунду Павла Розенталя про білостоцький період діяльності організації (1900–1902 роки) / О. Г. Гула, В. Д. Гула // Архіви України. 2019. № 1. С. 170–179.
 • Дідух Л. Дослідження особливостей організації праці й управління в архівних установах України: теоретичні засади та практичне втілення / Людмила Дідух, Оксана Гула // Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. праць. Серія: Іст. науки. 2019. Вип. 7. С. 47–67.
 • Дідух Л. В. Досвід українських архівів у створенні цифрового фонду користування документами Національного архівного фонду / Л. В. Дідух, Н. В. Залєток // Архіви України. 2019. № 1. С. 87–101.
 • Зворський С. Л. Що комуністична влада намагалася приховати від народу? (із практики засекречування архівних документів за доби тоталітаризму) / С. Л. Зворський // Архіви України. 2019. № 3. С. 7–17.
 • Зворський С. Спільні точки співпраці архівів і бібліотек на сучасному етапі / С. Зворський // Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. праць. Серія: Іст. Науки. 2019. Вип. 7. С. 82–97. Гула О. Г. Діяльність Валерії О’Коннор–Вілінської в еміграції (1918–1930 рр.) / О.Г. Гула // Київські історичні студії. №2 (7) 2018. С. 19-23.
 • Zalietok N. British and Soviet Women in the Military Campaign of 1939-45: A Comparative review / N. Zalietok // Marine Corps University Journal. – Special Issue: Gender Integration. 2018. P. 9–40.
 • Гула О. Г. Новітні тенденції у розвитку української науки (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна наука та освіта Волині», 22 листопада 2018 р., м. Володимир-Волинський) / О. Г. Гула // Архіви України. – 2018. № 5/6. С. 220–227.
 • Гула О. Г. Спогади члена ЦК Бунду Мойсея Рафеса про білостоцький період діяльності організації (1900–1902 роки) / О. Г. Гула, В.Д. Гула // Архіви України. Випуск 4 (315): липень – серпень 2018. С. 163-174.
 • Гула О. Г. Спогади члена ЦК Бунду Мойсея Рафеса про білостоцький період діяльності організації (1900–1902 роки) (продовження, початок у № 4(315) за 2018 р.) / О. Г. Гула, В. Д. Гула // Архіви України. Випуск 5-6 (316-317): вересень – грудень 2018. С. 155-164.
 • Гула О. Г. Діяльність Валерії О’Коннор–Вілінської в еміграції (1918–1930 рр.) / О. Г. Гула // Київські історичні студії. №2 (7) 2018. С. 19-23.
 • Зворський С. Л. Активізація взаємодії архівів і бібліотек – вимога часу / С. Л. Зворський // Архіви України. 2018. № 5/6. С. 7–21.
 • Участь у конференціях, круглих столах, семінарах
 • Дідух Л.В. До питання підготовки кадрів архівної галузі // Взаємозв’язок освіти, науки та виробництва – основа ефективного навчального процесу : матеріали Всеукр. наук.-метод. Інтернет-конф. м. Харків. 17 квіт. 2020 р. / ХНАДУ. Харків. 2020. С 356-359.
 • Дідух Л. В., Залєток Н. В. До питання науково-методичного забезпечення функціонування цифрового фонду користування документами Національного архівного фонду // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 26-27 червня 2020 р., м. Дніпро / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік». 2020. – С. 193-194.
 • Дідух Л. В., Залєток Н. В. Характеристика основних стратегій та технологій забезпечення збереженості електронних документів в архівних установах // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні»: збірка наукових праць / Під редакцією Г. О. Райко. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С. 2020. – С. 106-107.
 • Didukh L., Zalietok N. Implementing digital management of the reference copies of the National archival holdings in Ukrainian state archives: problems and prospects // Archival Studies, Source Studies – Trends and Challenges. The International Conference. Tbilisi, Georgia (September 24-25, 2020) (Online format).
 • Гула О.Г. Дистанційна комунікація: досвід архівів Республіки Хорватія у розширенні доступу до архівних документів / О. Г. Гула // Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку. ХХІІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) дистанційна науково-практична конференція «Короленківські читання 2020» (22-23 жовтня 2020 р., м. Харків) (Онлайн доступ до доповіді - https://www.youtube.com/watch?v=_ce2qZt622o&list=PLrXeKiSsJYSgcQMfZfEnU3U0a_Hrao0ln&index=2 ).
 • Hula O. The long road home: the history of return of the Taras Shevchenko’s picture «Trees among the rocks» // Archival Studies, Source Studies – Trends and Challenges. The International Conference. Tbilisi, Georgia (September 24-25, 2020) (Online format).
 • Дідух Л. Основні документальні джерела дослідження організації праці й управління в архівних установах України / Л. Дідух, О. Гула // Шевченківська весна – 2019 : матеріали XVІІ Міжнар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Секція «Історія») 15 бер. 2019 р. Київ. 2019. С. 33–35.
 • Дідух Л. Проблеми забезпечення умов зберігання документів у державних архівах України (За результатами щорічного моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду впродовж 2015–2018 рр.) / Л. Дідух, О. Гула // Збереження та захист творів мистецтва і документів на паперовій основі : матеріали доповідей Другої міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 26–27 верес. 2019 р.) / ЛННБ України ім. В. Стефаника, УАД ; відп. за випуск: Л. Дзендзелюк, Л. Льода. Львів : УАД, 2019. С. 7–20.
 • Дідух Л. Цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду України: проблеми та перспективи / Л. Дідух, Н. Залєток // Дні науки – 2019 : історія: матеріали XІІІ Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2019. С. 38–40.
 • Зворський С. Л. УНДІАСД – 25 років: історія, здобутки, проблеми, перспективи провідної установи України в галузі архівознавства та документознавства через призму ювілейної дати / С. Л. Зворський, А. І. Титаренко // Подільська старовина : вісн. Держ. архіву Хмельниц. обл. 2019. № 1 (4) : [матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Архівістика: теорія, методика, практика», м. Кам’янець-Подільський, 11–12 квіт. 2019 р.]. С. 108–113.

Участь у засіданнях відділів, вчених радах, міжгалузевих зібраннях, роботі редколегій наукових видань

Співробітники відділу беруть участь у засіданнях відділу, активно долучаються до обговорень на засіданнях інститутських вчених рад, галузевих та міжгалузевих семінарах, практикумах, публічних лекціях.


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2016 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: webmaster.undiasd@arch.gov.ua