Відділ технологічного забезпечення архівної справи

Тел.: (044) 275 23 52

E-mail: undiasd@arch.gov.uaДо складу відділу входить сектор розроблення технологій забезпечення збереженості архівних документів

Працівники відділу:

Дідух Людмила Валентинівна – в. о. заступника директора інституту, завідувач відділу, кандидат історичних наук

Зворський Сергій Леонідович – провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Гула Оксана Григорівна – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Гладиренко Оксана Миколаївна – науковий співробітник

Працівники сектора розроблення технологій забезпечення збереженості архівних документів:

Кітам Володимир Олегович  – старший науковий співробітник

Основні напрямки діяльності відділу:

Основні розробки відділу за 2010–2015 рр:

Метадані архівного електронного документа : структура та зміст : галузевий стандарт / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДЕА України ; розробники: П. Марченко, Ю. Ковтанюк, О. Ус. – Київ, 2010. – 55 с.

Контроль наявності, стану і руху архівних документів та уточнення облікових документів у державних архівах України : метод. рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД ; уклад. Н. Христова. – Київ, 2010. – 41 с.

Конвертування електронних документів для постійного зберігання в архіві : метод. рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД ; уклад.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк. – Київ, 2010. – 13 с.

Перелік форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк. – Київ, 2011. – 10 с.

Підготовка архівних оглядів : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – Київ, 2011. – 9 с.

Підготовка архівних покажчиків : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – Київ, 2011. – 14 с.

Підготовка путівника по фондах архіву : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – Київ, 2011. – 56 с.

Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк. – Київ, 2011. – 10 с.

Реставрація, ремонт, брошурування та оправлення документів з паперовими носіями : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: О. П. Володіна, М. В. Горбатюк, А. Ю. Слизький. – Київ, 2012. – 44 с.

Вплив копіювально-розмножувальної техніки на збереженість архівних документів : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: О. Я. Гаранін, Н. М. Христова, І. В. Срібняк. – Київ, 2012. – 28 с.

Складення архівних описів : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – Київ, 2012. – 137 с.

Вплив біологічних факторів на збереженість архівних документів : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Л. В. Димитрова, В. О. Кітам, О. В. Мельниченко, Н. М. Христова. – Київ, 2013. – 42 с.

Створення та ведення каталогів у державних архівах України : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – Київ, 2014. – 87 с.

Методичні рекомендації з підготовки списків видів державних підприємств, установ, організацій, що є і не є джерелами формування НАФ. Примірні списки видів державних підприємств, установ, організацій / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: С. Л. Зворський, Н. В. Мурашко. – Київ, 2014. – 99 с.

Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду : звіт про наук.-дослід. роботу / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи Л. В. Дідух. – № 0115U000079. – Київ, 2015. – 71 с.

Відеодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги : ДСТУ 7361:2013 / розроблено: УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; розробники: О. Володіна, Т. Ємельянова, О. Лисенко. – Чинний від 2014-01-01. – Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 11 с. – (Національний стандарт України).