Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04085, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Хроніка подій: 2018 рік

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |


28 грудня 2018 р.
Відбулося чергове засідання Вченої ради УНДІАСД, на якому була розглянута друга частина результатів виконання НДР УНДІАСД за 2018 р. та вручено відзнаки кращим працівникам УНДІАСД за результатами виконаної роботи.
Детальніше »
Порядок денний »
Фоторепортаж »
Відзнаки співробітників УНДІАСД »
Подяка від Укрдержархіву »
Положення про Конкурс В.В. Веретенникова »
21 грудня 2018 р.
У рамках виконання науково-дослідної роботи «Вивчення та науковий аналіз технологічних процесів, норм організації праці у державних архівних установах з метою визначення раціональних прийомів виконання робіт з технологічно регламентованим змістом та обсягами», завідувач відділу документознавства УНДІАСД В. Ф. Бойко відвідала Державний архів Житомирської області (м. Житомир) та ознайомилася з досвідом роботи Держархіву області з питань забезпечення збереженості і обліку документів, створення і вдосконалення довідкового апарату до документів та оцифрування документів.
Фоторепортаж »
20 грудня 2018 р.
Провідний науковий співробітник відділу документознавства УНДІАСД О. М. Загорецька взяла участь у роботі засідання Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України.
Детальніше »
20 грудня 2018 р.
Відбулося чергове засідання Вченої ради УНДІАСД, на якому була розглянута перша частина результатів виконання НДР УНДІАСД за 2018 р.
Детальніше »
Порядок денний »
12 грудня 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін в якості члена Науково-видавничої ради (НВР) Державної архівної служби України взяв участь в обговоренні наукового рівня поданих на конкурс імені Василя Веретенникова праць у галузі архівознавства, археографії і документознавства, що відбулося під час чергового засідання НВР.
Положення про Конкурс »
Склад НВР »
Наказ про оголошення конкурсу у 2018 р. »
Порядок денний »
Фоторепортаж »
12 грудня 2018 р.
Відбулося підписання Договору між УНДІАСД та Кафедрою інформаційної діяльності та документознавства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Предметом договору є взаємовигідна та рівноправна співпраця за спільними напрямами роботи сторін.
11 грудня 2018 р.
Завідувач відділу документознавства УНДІАСД В. Ф. Бойко ознайомила студентів 1-го курсу кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності факультету інформаційної політики і кібербезпеки Київського національного університету культури і мистецтв з історією, структурою та напрямами діяльності Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства. У прочитаній для студентів лекції основну увагу було приділено розробленню проектів нормативних і методичних документів із питань організації діловодства та електронного документообігу.
11 грудня 2018 р.
Провідний науковий співробітник УНДІАСД О. М. Загорецька, в якості члена Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України, взяла участь у черговову засіданні комісії.
Склад ЦЕПК »
Детальніше »
10 грудня 2018 р.
Співробітники УНДІАСД, спільно із представниками архівних установ України, взяли участь у практичному навчанні з питань пожежної безпеки, що організувало керівництво Дирекції з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України (ДЕКС ЦДАУ України) та відпрацювали навички пожежогасіння вуглекислотними вогнегасниками.
Детальніше »
06 грудня 2018 р.
УНДІАСД виступив співорганізатором відкритої дискусії на тему «Проблемні питання дотримання авторських та суміжних прав у діяльності державних архівів», що відбулася у зеленій залі ЦДАМЛМ України.
Детальніше »
Анкета учасника »
Програма »
Проект резолюції »
05 грудня 2018 р.
Керівництво та наукові співробітники УНДІАСД взяли участь у роботі ХІХ джерелознавчих читань «ДЖЕРЕЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ АРХІВІВ», присвячених 100-річчю від дня народження професора Марка ВАРШАВЧИКА, що відбулися на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма »
Fasebook »
Детальніше »
30 листопада 2018 р.
Директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства О. Я. Гаранін та ректор Київського університету імені Бориса Грінченка В. О. Огнев'юк підписали Договір про співробітництво між УНДІАСД та Університетом. Предметом Договору є взаємовигідна та рівноправна співпраця за спільними напрямами роботи сторін.
23 листопада 2018 р.
На виконання п. 2.10 Резолюції 2-го щорічного круглого столу українських архівістів «Українські архіви: виклики та реалії» від 25 вересня 2018 р. УНДІАСД, спільно з Центральним державним архівом зарубіжної україніки та Спілкою архівістів України, провели другий семінар-практикум «Теоретично-практичні аспекти організації діловодства: складання номенклатури справ та формування справ». Захід відбувся в читальній залі ЦДАЗУ України (м. Київ, вул. Солом'янська, 3).
Детальніше »
19 листопада 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у прес-конференції з приводу виявлення серед архівних документів Центрального державного архіву громадських об`єднань України унікальної знахідки – хліба часів Голодомору 1932-1933 років.
Детальніше »
15 листопада 2018 р.
На виконання наказу Укрдержархіву від 21.05.2018 № 32 «Про затвердження Плану щоквартальних перевірок стану виконання етапів НДР, що виконуються УНДІАСД у 2018 році», керівництво УНДІАСД, спільно з керівниками наукових тем, що виконуються в УНДІАСД у 2018 р., звітувалися перед представниками Укрдержархіву щодо етапів виконання Тематичного плану НДР УНДІАСД на 2018 рік.
Детальніше »
07 листопада 2018 р.
Провідний науковий співробітник відділу документознавства УНДІАСД О. М. Загорецька взяла участь у роботі засідання Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України.
Склад ЦЕПК Укрдержархіву »
Порядок денний »
Детальніше »
07 листопада 2018 р.
Співробітники УНДІАСД взяли участь у заходах із благоустрою території центральних державних архівних установ України (м. Київ, вул. Солом'янська, 24).
Фоторепортаж »
06 листопада 2018 р.
Директор УНДІАСД Гара­нін О. Я., в якості запро­шеного гостя, взяв участь в роботі урочистого пленарного засідання Міжнародної нау­ко­вої конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація», присвяченої 100-річчю Наці­ональної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та від імені українських архівістів оголосив вітання співробітникам бібліотеки з почесним ювілеєм. Також О. Я. Гаранін, як директор УНДІАСД, взяв участь у засіданні Ради директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук. У робочому порядку було обговорено питання поглиблення співпраці між УНДІАСД та НБУВ.
Програма » (дзеркало)
Ролік про НБУВ »
Українська преса про захід »
Веб-портал НБУВ про захід »
02 листопада 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі Науково-видавничої ради Державної архівної служби України та оголосив рецензію щодо проекту довідника «Анотований реєстр описів фондів Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА України) - друге видання», поданого на розгляд Науково-видавничої ради Укрдержархіву.
Порядок денний »
31 жовтня 2018 р.
На виконання п. 2.10 Резолюції 2-го щорічного круглого столу українських архівістів «Українські архіви: виклики та реалії» від 25 вересня 2018 р. УНДІАСД, спільно з Центральним державним архівом-музеєм літератури і мистецтва України та Спілкою архівістів України, провели семінар-практикум «Теоретично-практичні аспекти організації діловодства: складання номенклатури справ та формування справ». Захід відбувся в конференц-залі ЦДАМЛМ України (м. Київ, вул. Володимірська, 22а).
Детальніше »
Фоторепортаж »
Програма заходу »
Презентація » (у PDF-форматі)
Тестові запитання »
25 жовтня 2018 р.
Співробітники УНДІАСД взяли участь у кінолекторії «Мовою кіно» з показом фільмів «Леонід Биков. Людина на всі часи» та «Будем жить! Леонід Биков» (ТРК «Глас», 2017)», що відбувся до Всесвітнього дня аудіовізуальної спадщини у кінозалі ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного.
Афіша »
20 жовтня 2018 р.
Сьогодні ми згадуємо Іва­нен­ка Бори­са Васи­льо­вича (20.10.1933 — 13.03.2008), відо­мого архі­віста, істо­рика, журна­листа, поета, заслу­же­ного пра­ців­ни­ка куль­ту­ри Укра­їни, ко­лиш­ньо­го на­чаль­ни­ка Голов­ного архівного управління при Раді Міністрів УРСР, директора ЦДАГО України – у день його на­род­жен­ня. До 85-річчя Іва­нен­ка Б. В. УНДІАСД презентує збірку віршів «АРХІВНОМУ ЛЮДОВІ до­бро­зич­ливі ямби Бориса Іваненка» в електронній формі.
Збірка віршів »
Про Іваненка Б. В. »
18 жовтня 2018 р.
Колектив УНДІАСД щиро вітає колишнього співро­біт­ника інституту, багато­річ­ного члена спеціа­лі­зо­ваної вченої ради при УНДІАСД, дійсного члена вченої ради УНДІАСД Любов Андріїівну Дубровіну з обранням на посаду генерального директора Наці­ональ­ної бібліотеки України імені В. І. Вер­надсь­кого. Зичимо успіхів на новій посаді!
Про подію на сторінці Facebook НБУВ »
Детальніше »
Дзеркало »
17 жовтня 2018 р.
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства виступив співорганізатором семінару-практикуму з питань архівної справи в Київській області. Із презентацією результатів діяльності інституту щодо науково-дослідних розробки з питань цифровізації архівної справи на семінарі виступив директор УНДІАСД О. Я. Гаранін.
Детальніше »
Фоторепортаж »
Програма заходу »
11 жовтня 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у робочій нараді з актуальних питань архівного законодавства, що відбулася за участі керівництва Державної архівної служби України,представників Міністерства юстиції України та Державної регуляторної служби України та надав коментарі з приводу озвучених на нараді питань. Захід відбувся в приміщенні Державної регуляторної служби України (м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11).
11 жовтня 2018 р.
Співробітники УНДІАСД взяли участь у заході «Дні відкритих дверей», організованому Центральним держаним архівом зарубіжної україніки.
Детальніше »
Фоторепортаж »
Презентація » (Дзеркало)
10 жовтня 2018 р.
Колектив Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства щиро вітає колишнього наукового співробітника інституту, нинішнього директора Центрального державного електронного архіву України Юрія Славовича Ковтанюка із 50-річним ювілеєм!
Зичимо ювіляру творчої енергії, життєлюбності та міцного здоров’я! Бажаємо щастя, добра, миру, невтомності у повсякденній діяльності на відповідальній посаді директора ЦДЕА України. Вдячні Юрію Славовичу за багаторічний внесок особистого життя, здоров'я та наукового хисту у розвиток УНДІАСД, започаткування наукового напрямку з електронного документознавства та загального внеску у розвиток галузевої науки.
З великою повагою дякуємо за участь у спільній справі!
09 жовтня 2018 р.
З метою сприяння в підготовці молодих фахівців-архівістів та відповідно до Угоди про співпрацю між Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства та кафедрою бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, завідувач відділу документознавства, к.і.н. В. Ф. Бойко прочитала для студентів 3 курсу спеціалізації «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» лекцію з основ наукової роботи. Програма перебування студентів в архівному містечку «на Солом'янці» також передбачала проведення ознайомчої екскурсії з роботою архівів на прикладі Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного.
Фоторепортаж »
28 вересня 2018 р.
В.о. заступника директора УНДІАСД Л. В. Дідух взяла участь у Міжнародному науковому семінарі «Наукові видання України: сучасний стан та перспективи розвитку».
Афіша »
Програма заходу »
28 вересня 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі колегії Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України) як член цього дорадчого органу.
Порядок денний »
27 вересня 2018 р.
Відбулося чергове засідання вченої ради УНДІАСД.
Порядок денний »
Детальніше »
25 вересня 2018 р.
Спіробітники УНДІАСД взяли участь у роботі 2-го щорічного круглого столу «Українські архіви: виклики та реалії», що відбувся у конференц-залі Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.
Програма заходу »
Афіша »
Детальніше »
Фоторепортаж »
Аудіозапис »
Резолюція »
13 вересня 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі чергового засідання Нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України.
11 вересня 2018 р.
Делегація українських архівістів у складі директора УНДІАСД О. Я. Гараніна, директора ЦДІАК України О. В. Музичук та заступника директора ДЦЗД НАФ М. В. Мельниченко взяли участь в урочистостях з нагоди 80-річчя Національного науково-дослідного реставраційного центру України, що відбулися в межах ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова реставрація. Історія, сучасність, шляхи модернізації».
Програма конференції »
Фоторепортаж »
07 вересня 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі спільного засідання громадської та науково-експертної рад при Державній архівній службі України та надав присутнім ряд коментарів та зауважень з приводу питань порядку денного.
Порядок денний »
Склад громадської ради »
06 вересня 2018 р.
Керівництво Державної архівної служби України провело робочу нараду, з обговорення пріоритетних напрямків роботи архівних установ у 2018 р. Від УНДІАСД участь в обговоренні взяли директор інституту О. Я. Гаранін та головний бухгалтер інституту В. В. Поліщук.

22 серпня 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін та завідувач кафедри документознавства Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», д.і.н., доц. І. О. Демуз підписали Угоду про співробітництво між УНДІАСД та кафедрою документознавства. Предметом угоди є взаємовигідна та рівноправна співпраця за спільними напрямами роботи сторін.

31 липня 2018 р.
На виконання наказу Державної архівної служби України від 16.07.2018 № 22/1 «Про дослідну експлуатацію системи електронного документообігу «АСКОД», співробітники УНДІАСД взяли участь у першому навчанні для діловодів, що працюватимуть в системі електронного документообігу «АСКОД». Захід проходив на базі Центрального державного електронного архіву України.
Фоторепортаж »
24 липня 2018 р.
На запрошення Укрдержархіву директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у засіданні колегії Державної архівної служби України, що відбулося в конференц-залі комплексу споруд центральних державних архівних установ України (м. Київ, вул. Солом’янська, 24).
Детальніше »
23 липня 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у другій нараді з питань реформування науково-практичного журналу «Архіви України». Серед учасників наради були присутні співробітники архівних установ, що представляли юридичні та бухгалтерські служби своїх організацій, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в архівних установах. Учасники наради визначили практичні шляхи існування профільного журналу в умовах змін в нормативно-правовій базі України.
19 липня 2018 р.
Провідний науковий співробітник відділу документознавства УНДІАСД О. М. Загорецька взяла участь у роботі засідання Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України.
Детальніше »
19 липня 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у першій нараді з питань реформування науково-практичного журналу «Архіви України». На нараді були присутні: Голова Державної архівної служби України Т. І. Баранова, заступник Голови Державної архівної служби України І. В. Бондарчук, директор Державного центру збереження документів НАФ Г. О. Венгель, Голова ВГО «Спілка архівістів України» М. Г. Щербак, редактор науково-практичного журналу «Архіви України» В. В. Янішевський. Учасники наради визначили напрям подальшого розвитку профільного журналу в умовах змін в нормативно-правовій базі України.
18 липня 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін з метою реалізації статутних завдань УНДІАСД, провів робочу зустріч із Головою спеціалізованої вченої ради К 27.053.02, завідувачкою кафедри документознавства Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», д.і.н., доц. І. О. Демуз. Сторони обговорили питання шляхів відновлення роботи Спеціалізованої вченої ради при УНДІАСД, можливості захисту кандидатських дисертацій, підготовлених здобувачами та аспірантами УНДІАСД та питання підписання угоди про співробітництво між кафедрою документознавства та УНДІАСД.
5 липня 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь в урочистому відкритті унікальної виставки «Київські мотиви. Адреси і адресати» оригінальних поштових листівок кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. Виставка організована Центральним державним архівом-музеєм літератури і мистецтв України спільно з Вишгородським історико-культурним заповідником та відкрита у приміщеннях ЦДАМЛМ України (Софія Київська).
Прес-реліз »
Афіша »
Фоторепортаж »
Про подію в пресі »
5 липня 2018 р.
Відбулося засідання вченої ради УНДІАСД, на якому було внесено зміни до складу вченої ради інституту, підбито підсумки виконання структурними підрозділами тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються УНДІАСД за рахунок державного бюджету у ІІ кварталі 2018 р., схвалено та рекомендовано до друку перший випуск Бюлетеня Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства за 2018 р., схвалено план роботи вченої ради на ІІ півріччя 2018 р. та вимоги до учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад УНДІАСД, а також розглянуто інші поточні питання діяльності інституту.
Порядок денний »
Фоторепортаж »
4 липня 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін та завідувач відділу документознавства УНДІАСД В. Ф. Бойко взяли участь в робочій нараді з питання обговорення Методології підготовки електронних форм звітності архівних установ, підготовленої ЦДЕА України та УНДІАСД на виконання доручення Голови Державної архівної служби Т. І. Баранової. Нарада відбулася під головуванням заступника начальника відділу взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення Укрдержархіву О. В. Денисенка, за присутності директора ЦДЕА України Ю. С. Ковтанюка, керівників та відповідальних працівників структурних підрозділів Укрдержархіву. Місце проведення заходу: конференц-зал комплексу споруд Центральних державних архівних установ України (м. Київ, вул. Солом'янська, 24).
22 червня 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін в рамках роботи Міжнародного круглого столу «Проблеми інформатизації: процеси цифровізації (теорія і практика)», що проходив на базі історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Центрального державного науково-технічного архіву України, оголосив доповідь «Місце та роль Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства в реалізації першого пріоритету Укрдержархіву на 2018 рік: цифровізація усіх процесів архівної справи та діловодства», виступив модератором робочої наради «Архівна науково-технічна документація в цифрову епоху» та, в якості Виконавчого директора Спілки архівістів України, провів робочу зустріч із представниками творчої інтелігенції м. Харкова. Програма круглого столу передбачала три робочі дні (21-23 червня 2018 р.). УНДІАСД виступив одним із співорганізаторів заходу.
Програма заходу »
Фоторепортаж »
Детальніше »
21 червня 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін, як член колегії Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України), взяв участь у роботі колегії ЦДАМЛМ України.
Порядок денний »
21 червня 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін, у якості Виконавчого директора Спілки архівістів України, взяв участь у відкритті документальної виставки Центрального державного архіву зарубіжної україніки «Моє життя – в житті мого народу. Творчими дорогами Павла Маскалика». Захід присвячено багатогранній особистості, актору Українського народного театру в Пряшеві (Словаччина), письменнику, поету, публіцисту, активному громадському діячеві Павлу Маскалику, який цього дня святкує своє 76-річчя.
Афіша »
Фоторепортаж »

Подія у Facebook »
05 червня 2018 р.
Відбулися збори трудового колективу УНДІАСД. Порядок денний передбачав обговорення питань, пов'язаних із кадровими змінами в керівному складі інституту; неухильним дотримання вимог законодавства про науку; підготовкою нового колективного договору; усуненням недоліків, виявлених під час проведення в УНДІАСД позапланового внутрішнього аудиту Державною архівною службою України у період з 05 березня по 04 травня 2018 р.; організацією роботи з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту; активізацією роботи галузевої служби науково-технічної інформації; плануванням та організацією заходів, пов'язаних із відзначенням у 2019 р. 25-річного ювілею інституту.
01 червня 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у засіданні Науково-видавничої ради Державної архівної служби України, як член цього дорадчого органу.
Порядок денний »
01 червня 2018 р.
Заступник директора УНДІАСД Н. М. Христова взяла участь у засіданні Центральної екпертно-перевірної комісії Державної архівної служби України, як член цього дорадчого органу.
Порядок денний »
31 травня 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін та заступник директора Н. М. Христова взяли участь у засіданні Нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України, як члени цього дорадчого органу.
Детальніше »
31 травня 2018 р.
Відійшла у вічність учений секретар Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Лариса Вікторівна Андрієвська.

22 травня 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у літературно-мистецькому святі «Весна в Плютах», присвяченому 100-річчю створення системи архівних установ України, що відбулося на території відділу «Літературно-мистецькі Плюти» ЦДАМЛМ України.
Фоторепортаж »
21 травня 2018 р.
Відбулася робоча нарада адміністрації УНДІАСД та керівників науково-дослідних робіт (НДР), що виконуються УНДІАСД у 2018 р., на якій було обговорено поточний стан виконання НДР. Зокрема, підкреслено важливість своєчасного виконання НДР відповідно до технічних завдань і календарних планів та ефективного налагодження співпраці із замовниками НДР і архівними установами.
16 травня 2018 р.
На 81-му році пішов з життя колишній науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства доктор історичних наук, професор Андрій Миколайович Катренко.

16 травня 2018 р.
Відбулося підписання договору між УНДІАСД та Національним авіаційним університетом (НАУ) на проведення практики студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність».
15 травня 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін спільно з директором ЦДЕА України Ю. С. Ковтанюком та начальником відділу забезпечення збереженості та обліку документів ЦДЕА України Ю. Г. Чернятинською взяли участь у науково-практичному семінарі з міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади», що відбувся в конференц-залі Президії Національної академії педагогічних наук України (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А). УНДІАСД виступив одним із співорганізаторів заходу.
Детальніше »
11 квітня 2018 р.
Колектив УНДІАСД щиро вітає колишню директорку інституту Магу Ірину Миколаївну із ювілеєм!
Зичимо нашій ювілярші творчої енергії, життєлюбності та міцного здоров’я.
Бажаємо щастя, добра, миру, невтомності у повсякденній діяльності на відповідальній посаді директора Центрального державного архіву зарубіжної україніки. Вдячні Ірині Миколаївні за багаторічний внесок особистого життя, здоров'я та наукового хисту у розвиток галузевої науки загалом та Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства зокрема. З великою повагою дякуємо за участь у спільній справі!
29 березня 2018 р.
Відбулося засідання Нормативно-методичної комісії (НМК) Державної архівної служби України, на якому було розглянуто проекти документів, підготовлені Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства. Результатом роботи засідання стало схвалення усіх розробок УНДІАСД, розгляд яких було передбачено порядком денним.
Порядок денний »
Склад НМК »
Положення про НМК »
Детальніше »
23 березня 2018 р.
Заступник директора УНДІАСД Н. М. Христова, в якості члена науково-експертної ради (НЕР) Укрдержархіву, взяла участь у спільному засіданні громадської та науково-експертної рад при Укрдержархіві, та висловила власні зауваження з приводу питань порядку денного.
Порядок денний »
Склад НЕР »
Склад ГР »
Фоторепортаж »
15 березня 2018 р.
Представники УНДІАСД взяли участь у XVI міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2018» (Секція «Історія», підсекція «Архівознавство, джерелознавство, історіографія, спеціальні історичні дисципліни та методологія історії»), організатором якої виступили історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Рада молодих вчених історичного факультету, Наукове товариство студентів історичного факультету.
Інформаційний лист »
Програма конференції »
01 березня 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у розширеному засіданні колегії Центрального державного архіву зарубіжної україніки.
Детальніше »
Фоторепортаж »
01 березня 2018 р.
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства спільно із Державним архівом Київської області виступили співорганізаторами Міжнародного симпозіуму «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація», що урочисто розпочав роботу у приміщенні Національного авіаційного університету.
Програма »
Детальніше »
15 лютого 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін та завідувач сектору науково-технічної інформації УНДІАСД Р. В. Романовський взяли участь у 2-му засіданні міжвідомчої Комісії з питань упровадження Універсальної десяткової класифікації (УДК) в Україні. За результатами роботи засідання було прийнято рішення про введення до складу Комісії директора УНДІАСД О. Я. Гараніна.
Порядок денний »
Фоторепортаж »
17 січня 2018 р.
На базі УНДІАСД відбувся семінар-нарада з питань якості освітніх стандартів у галузі архівної справи.
Детальніше »
15 січня 2018 р.
Колектив Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства висловлює глибоке співчуття провідному науковому співробітнику інституту Загорецькій Олені Михайлівні з приводу передчасної смерті її чоловіка Вегеренка Андрія Анатолійовича.
10 січня 2018 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін та Ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (ЧНУ) О. В. Черевко підписали Угоду про співробітництво між УНДІАСД та ЧНУ.
Метою Угоди є сприяння подальшому розвитку науки й освіти з урахуванням досягнень провідних вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл.


Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]