Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04085, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Хроніка подій: 2013 рік

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |


30 грудня 2013 р.
Відбулося засідання вченої ради інституту, на якому було обговорено та схвалено проекти НДР «Реєстр фондів, що містять документи архівної україніки в США», «Наукове опрацювання нормативно-методичних розробок державних архівних установ України за 2010-2012 рр. з метою подальшого визначення напрямів діяльності, які потребують більш повного нормативно-методичного забезпечення. Науково-аналітичний огляд»; рекомендовано до друку видання: «Зведений каталог метричних книг, що зберігаються у державних архівах України» (т. 8, кн. 1, 2), буклет «УНДІАСД» (2013 р.), науковий щорічник «Студії з архівної справи та документознавства» (т. 21), археографічний щорічник «Пам’ятки» (т. 14); заслухано звіт про виконання планів науково-дослідної, методичної, видавничої роботи та впровадження наукових розробок інституту у 2013 р.
30 грудня 2013 р.
Відбулося засідання дирекції УНДІАСД, на якому було заслухано звіт про роботу ГЦ НТІ за 2013 р., обговорено план організаційної роботи УНДІАСД на перший квартал 2014 р., заслухано інформацію про хід виконання плану щодо усунення недоліків у діяльності УНДІАСД, виявлених під час комплексної перевірки Укрдержархівом, інформацію про рішення колегії Укрдержархіву та інші питання.
24 грудня 2013 р.
Відбулися урочисті збори з нагоди Дня працівників архівних установ. За сумлінну працю в архівних установах, зразкове виконання службових обов’язків були відзначені: Р. Г. Курилова, бухгалтер першої категорії - подякою Державної архівної служби України, Н. В. Мурашко, старший науковий співробітник сектора розроблення технологій забезпечення збереженості архівних документів відділу технологічного забезпечення архівної справи - Почесною грамотою Державної архівної служби України. Вітаємо колег з відзнаками та зичимо їм творчих успіхів!
Фоторепортаж »
24 грудня 2012 р.
24 грудня 2013 р.
До дня працівників архівних установ УНДІАСД видав матеріали наукової конференції з міжнародною участю «Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі», що відбулася 14 березня 2013 р.
17 грудня 2013 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін та співробітники М. В. Бандура, Л. Ф. Приходько і В. В. Юрченко взяли участь у Чотирнадцятих джерелознавчих читаннях, присвячених 170-річчю створення Київської археографічної комісії, що пройшли у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Докладніше »
Програма »
16 грудня 2013 р.
Відбулося чергове засідання спеціалізованої вченої ради в УНДІАСД, на якому було створено експертну комісію для розгляду дисертаційного дослідження С. Ю. Алексєєва на тему «Документи крайового управління архівів, бібліотек та музеїв як джерело з історії діяльності установ культури на території Рейхскомісаріату Україна в 1941–1943 рр.», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.
16 грудня 2013 р.
Відбувся навчальний семінар для відповідальних за діловодство в структурних підрозділах УНДІАСД. Під час семінару піднімалися питання дотримання вимог Інструкції з діловодства, правильності використання бланків документів та оформлення реквізитів вихідних документів. Особлива увага була приділена складенню номенклатур справ структурних підрозділів.
12 грудня 2013 р.
Відбулося чергове засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву, на якому було розглянуто і схвалено планові науково-дослідні теми інституту «Уніфікований інформаційний об'єкт для обміну та зберігання електронних документів. Вимоги» (відповідальний виконавець – П. М. Марченко) та СОУ «Порядок створення страхового фонду документів НАФ» (відповідальний виконавець – М. В. Бандура).
26 листопада 2013 р.
Співробітники інституту взяли участь в урочистій презентації документальної виставки «Без любові я нічо не пишу» до 150 – річчя від дня народження Ольги Кобилянської, яка відбулась у приміщенні актового залу комплексу споруд центральних державних архівних установ України. На виставці представлені документи Центрального державного архіву вищих органів влади України.
25 листопада 2013 р.
Відбулося засідання вченої ради інституту, на якому було заслухано звіти аспірантів УНДІАСД за 2012/2013 навчальний рік. Всі аспіранти були атестовані та переведені на наступний курс навчання. Аспірантка 4 року навчання О. В. Лаба отримала посвідчення про закінчення аспірантури. На засіданні ради були також схвалені проекти аналітичної довідки «Уніфікація галузевої документації в сучасній Україні» (розробники С. Г. Кулешов та В. Ф. Бойко) та Положення про організацію науково-дослідної та методичної роботи в УНДІАСД (розробник О. В. Мельниченко).
22 листопада 2013 р.
Відбулося чергове засідання Центральної експертно-перевірної комісії Укрдержархіву, на якому було розглянуто планову науково-дослідну тему інституту «Примірна номенклатура справ апарату районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації» (відповідальний виконавець – А. Ю. Слизький). Рішенням ЦЕПК «Примірну номенклатуру...» було схвалено з умовою доопрацювання.
20-21 листопада 2013 р.
Відбулася XX Міжнародна науково-практична конференція «Документація в інформаційному суспільстві: ефективне управління електронними документами» (м. Москва, Російська Федерація) на пленарному засіданні якої з доповіддю «Документування інформації в сучасних умовах за допомогою технічних пристроїв» виступив директор УНДІАСД О. Я. Гаранін. За активну участь в організації та проведенні конференції О. Я. Гараніну було вручено відповідний диплом.
Програма »
Фоторепортаж »
15 листопада 2013 р.
З ініціативи УНДІАСД у приміщенні читального залу Державної наукової архівної бібліотеки (м. Київ, вул. Солом’янська, 24) відбувся науково-практичний семінар «Сучасний стан та перспективи розвитку служб науково-технічної інформації державних архівних установ України».
Прес-реліз »
Програма »
Презентації »
Фоторепортаж »
05 листопада 2013 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін разом із співробітниками інституту взяв участь в урочистому відкритті виставки документів та фотоматеріалів "Київ у полум’ї війни", підготовленої до 70-ї річниці визволення столиці України від фашистських загарбників, яке відбулося у приміщенні Центрального державного архіву громадських об’єднань України. На виставці представлені маловідомі документи і фотоматеріали з фондів восьми державних архівів України та Російської Федерації.
Детальніше »
Фоторепортаж »
28 жовтня 2013 р.
З метою реалізації основних положень Угоди про співпрацю між УНДІАСД та Історичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, підписаної 14 грудня 2010 р., директор інституту О. Я. Гаранін взяв участь у засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349) в якостіофіційного опонента при захисті кандидатської дисертації І. М. Хомич за темою «Розвиток архівної справи в Україні у другій половині 1950-х–2012 рр.: історіографія» зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
24 жовтня 2013 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін разом із співробітниками інституту взяв участь в урочистому відкритті художньо-документальної виставки, присвяченої творчому спадку відомого українського митця, авангардиста, теоретика мистецтва Олександра Богомазова, яке відбулося у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України. На відкритті виставки були репрезентовані живописні роботи художника, його приватне листування, вірші, конспекти лекцій, наукові дослідження, світлини, особисті документи та ін.
Детальніше »
Фоторепортаж »
26 вересня 2013 р.
На виконання плану-графіку проведення навчання та перевірки знань з охорони праці в УНДІАСД на 2013 р. в кінозалі Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного відбулося практичне заняття з охорони праці на тему "Електробезпека в архівних установах". В навчанні взяли участь співробітники УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного та ЦДЕА України.
Фоторепортаж »
18 вересня 2013 р.
У спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертації Загорулька Ростислава Олександровича, аспіранта кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за темою: «Газети Києва 1905–1914 рр. як джерело вивчення українського питання», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Р. О. Загорульку одноголосно присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
24 серпня 2013 р.
Привітання директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства з нагоди святкування 22-ї річниці Незалежності України.
Відкрити »
23 серпня 2013 р.
З нагоди відзначення 22-ї річниці Незалежності України та Дня Державного Прапора України співробітники УНДІАСД взяли участь в урочистих зборах колективів Укрдержархіву і центральних державних архівів (23 серпня 2012 р., 10.00, ЦДКФФА України)
22 серпня 2013 р.
До дня Незалежності України та дня Державного Прапора України УНДІАСД презентує Електронний каталог Довідково-інформаційного фонду Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства.
Відкрити »
20 серпня 2013 р.
На 65-му році пішов з життя історик-архівіст Портнов Георгій Володимирович. Колектив УНДІАСД глибоко сумує з приводу тяжкої втрати та висловлює щирі співчуття рідним, друзям, колегам.
25 липня 2013 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін разом із співробітниками інституту та провідними фахівцями галузі, взяв участь в урочистому відкритті документальної виставки "Духовні святині Києва", підготовленої з нагоди відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі, що розпочала роботу у приміщенні Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (м. Київ, вул. Володимирська, 22-а, територія Національного заповідника «Софія Київська»).
Детальніше »
Фоторепортаж »
02 липня 2013 р.
01 липня 2013 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь в урочистостях з нагоди вручення дипломів випускникам історичного факультету 2013 р. Київського національного університету імені Т. Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 60).
Фоторепортаж »
18 червня 2013 р.
Українська наука зазнала непоправної втрати: пішов з життя видатний історик, археограф, член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Павло Степанович Сохань. Колектив УНДІАСД разом з усією української науковою громадою глибоко сумує з приводу смерті ученого та висловлює щирі співчуття рідним, близьким, колегам покійного.
31 травня 2013 р.
У Київському національному університеті культури і мистецтв (м. Київ) відбувся Сьомий міжнародний науково-теоретичний семінар "Термінологія документознавства та суміжних галузей знань". Серед учасників - працівники УНДіАСД: д.і.н., проф., зав. відділу документознавства С. Г. Кулешов, який виступив з доповіддію "Основні напрями дослідження уніфікації галузевої документації в Україні"; к. пед. наук, доц., старший науковий співробітник відділу архівознавства К. Т. Селіверстова з доповіддю "Особливості методики перекладного термінологічного словника" та старший науковий співробітник відділу документознвства А. Ю. Слизький.
Фоторепортаж »
29–31 травня 2013 р.
Старший науковий співробітник відділу фізико-хімічних та біологічних досліджень П. М. Марченко та старший науковий співробітник відділу архівознавства М. В. Ковтун взяли участь у роботі VІ Науково-технічної конференції «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії». Тема доповіді – «Цілісність архіву цифрових документів на мікроплівці».
Фоторепортаж »
23-24 травня 2013 р.
Співробітники УНДІАСД взяли участь у Міжнародній конференції кіноархівів світу "Нове життя – старому кіно", що відбулася у Києві в рамках ХIІ Київського міжнародного фестивалю документальних фільмів "Кінолітопис-2013". Під час конференції були обговоренні питання забезпечення збереженості та використання кінематографічної спадщини.
Детальніше »
Фоторепортаж »
23 травня 2013 р.
Заступник директора інституту М. В. Горбатюк спільно з Начальником відділу використання інформації документів ЦДАЗУ А. Г. Папакіним в рамках Днів Інституту менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв провів зустріч зі студентами академії, в ході якої розповів про історію створення, структуру, основні напрямки діяльності інституту, наукові видання, роботу аспірантури та Спеціалізованої вченої ради. Також було обговорено питання про можливість працевлаштування випускників НАКККіМ в УНДІАСД.
Програма »
Фоторепортаж »
22-23 травня 2013 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у роботі ХІІІ конференції з циклу конференцій архівів країн Центральної та Східної Європи «Colloquia Jerzy Skowronek dedicata», присвяченій електронній документації та організації доступу до архівних документів через мережу Інтернет та оголосив доповідь «Українська практика використання архівних документів, створених в традиційній та електронній формах». Конференція була організована Генеральною дирекцією державних архівів Польщі та польським Інститутом національної пам'яті (м. Варшава, Республіка Польща).
Програма »
Фоторепортаж »
22 травня 2013 р.
Колектив УНДІАСД глибоко сумує з при­воду тяжкої втрати, якої зазнала істо­рич­на наука - смерті ві­домо­го російсько­го історика-архівіста, доктора істо­рич­них наук, про­фесо­ра, почес­ного голови Архео­графічної комі­сії РАН, почес­ного голови Спілки крає­знавців Росії Сіґурда Оттовича Шмідта.
20 травня 2013 р.
Заступник директора М. В. Горбатюк взяв участь у роботі щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю "Дні інформаційного суспільства-2013", що відбулася у Національній академії державного управління при Президентові України. Оганізаторами конференції виступили Головне управління прес-служби та комунікації Адміністрації Президента України, Національна академія державного управління при Президентові України, Міжнародне громадське об'єднання "Платформа "Діалог Євразії" та Неурядова організація "Україна в Європі" (Франція).
Детальніше »
Програма »
Круглі столи »
25 квітня 2013 р.
Відбувся тематичний семінар, органі­зований спільно з Цен­траль­ним держав­ним кіно­фото­фоно­архівом України ім. Г. С. Пшеничного в рамках заходів з наго­ди Всесвіт­нього дня охоро­ни праці. Під час семі­нару висту­пили голова Профспілки УНДІАСД А. Ю. Слизький із "Звернен­ням Органі­заційно­го комі­тету з підго­товки та прове­ден­ня у 2013 році захо­дів з наго­ди Дня охорони праці", відпові­даль­ний за охорону праці в ЦДКФФА ім. Г. С. Пшенич­ного О. М. Михайлик з доповіддю "Вплив електро­магнітного випро­мінюван­ня на здоров'я людини". Старший науковий співро­біт­ник науково-інформа­ційного від­ділу, на яку покладено вико­нання обов'язків служби охорони праці Н. В. Мурашко, прочитала лекцію "Сидяча робота: як зберегти здоров'я".
23-25 квітня 2013 р.
Старший науковий співробітник сектора довідкового апарату та обліку документів відділу архівознавства К. Т. Селіверстова взяла участь у Міжнародній науковій конференції “Українська термінологія і сучасність”, організованій відділом наукової термінології Інституту української мови НАН України, де презентувала робочу версію “Словника архівної термінології”.
Програма »
Детальніше »
20 квітня 2013 р.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 № 777-р «Деякі питання проведення щорічної всеукраїнської акції з благоустрою “За чисте довкілля”» та дня благоустрою територій населених пунктів (зі змінами)» співробітники інституту взяли участь у суботнику з благоустрою територій та приміщень центральних державних архівних установ.
11-12 квітня 2013 р.
Аспірант ІІ року навчання УНДІАСД В. Маліновський взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Документ, мова, соціум: теорія та практика», що відбулася у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв.
Програма »
03 квітня 2013 р.
На базі кафедри історії та документознавства Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету відбулася Міжнародна конференції студентів та молодих учених "Політ - 2013". У конференції взяв участь старший науковий співробітник відділу документознавства УНДІАСД А. Слизький, який керував секцією "Документальні комунікації в інформаційному суспільстві". Під час роботи секції розглядалися питання опрацювання службових, кінофотофоно- та відео- документів, удосконалення роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах влади, приділено увагу термінологічній проблематиці тощо.
Програма »
29 березня 2013 р.
Відбулося підписання Договору про співробітництво між УНДІАСД та Державним закладом «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Предметом договору є взаємовигідна та рівноправна співпраця за всіма напрямами роботи сторін.
24 березня 2013 р.
Співробітники УНДІАСД (директор О. Я. Гаранін та старший науковий співробітник відділу документознавства А. Ю. Слизький), спільно із працівниками центральних державних архівних споруд, взяли участь у ліквідації наслідків стихійного лиха на території комплексу ЦДАУ України (м. Київ, вул. Солом’янська, 24).
Фоторепортаж »
21-22 березня 2013 г.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін та аспірантка УНДІАСД І. Г. Отамась взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Управління документацією: минуле, сьогодення, майбутнє», присвяченої пам`яті професора Т. В. Кузнєцової, яка відбулася на базі Російського державного гуманітарного університету (м. Москва, Російська Федерація). Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін на пленарному засіданні конференції оголосив доповідь «Роль електронних документів в інформаційному суспільстві з позиції українських архівістів».
Програма конференцїї »
Фоторепортаж »
21-22 березня 2013 г.
Старший науковий співробітник відділу документознавства УНДІАСД А. Ю. Слизький та аспірант УНДІАСД В. М. Малиновський взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві», яка відбулася на базі Національного авіаційного університету (м. Київ).
Програма конференцїї »
14 березня 2013 р.
У приміщенні Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (м. Київ, вул. Володимирська, 22-а, територія Національного заповідника «Софія Київська») відбулася наукова конференція з міжнародною участю «Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі»
Детальніше »
Програма конференцїї »
Фоторепортаж »
07 березня 2013 р.
У конференц-залі комплексу споруд ЦДА (м. Київ, вул. Солом’янська, 24) відбу­лися урочисті збори та святко­вий концерт з нагоди Між­народ­ного жіночого дня – 8 Березня. Спів­робіт­ники УНДІАСД – Селіверстова Катерина Трифонівна та Приходько Людмила Федорівна отримали Подяки Державної архівної служби України за багаторічну сумлінну працю в архівних установах, зразкове виконання службових обов'язків та з нагоди Міжнародного жіночого дня – 8 Березня.
04 березня 2013 р.
Відбулося засідання дирекції УНДІАСД, на якому було заслу­хано допо­відь дирек­тора інсти­туту про рішен­ня розши­реного засідан­ня колегії Укрдержархіву та визна­чено пріори­тетні завдання в роботі УНДІАСД на 2013 рік. З інфор­мацією про хід виконан­ня плану усунен­ня недоліків у діяль­ності УНДІАСД, виявле­них під час ком­плексної пере­вірки Укрдержархівом, виступили заступ­ники директора О. Мельниченко та М. Горбатюк. У засіданні дирекції взяла участь заступ­ник директора депар­таменту - начальник відділу організацій­но-аналітич­ної роботи та між­регіональ­ного спів­робіт­ництва Укрдержархіву Н. Богунова.
01 березня 2013 р.
Вийшли друком тези допо­відей та повідом­лень учас­ників Між­народ­ної науково-прак­тичної кон­ферен­ції «Електрон­ний документ: актуальні завдан­ня та прак­тичне впро­вадження (Життєвий цикл електрон­ного доку­мента)», що відбулась 11–12 жовтня 2012 р.
Завантажити »
28 лютого 2013 р.
Директор інституту О. Гаранін взяв участь у презен­тації спіль­ного україно-російського збір­ника доку­ментів "Олександр Довженко. Щоден­никові записи. 1939–1956 рр.".
Детальніше »
27 лютого 2013 р.
Відбулося розши­рене засідан­ня колегії Укрдержархіву.
Детальніше про захід »
Програма »
Виступ директора УНДІАСД »
21 лютого 2013 р.
Заступники директора УНДІАСД М. Горбатюк та О. Мельниченко взяли участь у святку­ванні 20-ї річниці з нагоди утворен­ня Науково-дослід­ного, проектно-кон­структор­ського та техно­логіч­ного інсти­туту мікро­графії (НДІ мікро­графії) Державної архівної служби України.
Фоторепортаж »
20 лютого 2013 р.
Відповідно до Угоди між Держав­ним комі­те­том архі­вів України та Держав­ною ака­демією керів­них кадрів культу­ри і мистецтв України про спів­працю у підготов­ці фахів­ців зі спе­ціаль­ності «Документо­знав­ство та інфор­мацій­на діяль­ність» та під­вищен­ня кваліфі­кації архів­них праців­ників від 10 серпня 2009 р. на базі УНДІАСД з 11 лютого 2013 р. по 09 березня 2013 р. трива­тиме про­фесій­но-орієнто­вана прак­тика студен­тів 3 курсу Інсти­туту менедж­менту НАКККіМ. Сту­ден­ти про­слуха­ли лекцію про історію та основні напрям­ки діяль­ності УНДІАСД, ознайо­милися з видан­нями інсти­туту, довідко­вим апара­том ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного тощо. Керів­ник прак­тики від інсти­туту – завіду­вач науко­во-інформа­ційного від­ділу інсти­туту, канди­дат історич­них наук А. А. Майстренко.
Фоторепортаж »
11 лютого 2013 р.
Відбулося засідан­ня вченої ради інсти­туту, на якому були розгля­нуті питання підго­товки до проведен­ня наукової конфе­ренції за міжна­родною участю «Архіво­знавство та джерело­знавчі галузі знань: проб­леми взаємо­дії на сучас­ному етапі» у березні 2013 року, обгово­рені пропо­зиції щодо удоскона­лен­ня струк­тури інсти­туту, затверд­жені теми дисер­тацій­них дослід­жень на здобут­тя науко­вого сту­пеня канди­дата історич­них наук здобувачів О. Загороднього, Т. Купрунця, І. Отамась.
21 січня 2013 р.
У науково-популярному журналі «Наука і суспільство» опубліковано статтю директора УНДІАСД О. Я. Гараніна «Поступ архівістів України на шляху до створення інформаційного суспільства», присвячену святкуванню професійного свята – Дня працівників архівних установ.


Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]