Склад Спеціалізованої вченої ради К 26.864.01 в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства

Положення | Діяльність | Хроніка подій


Голова – Кулешов Сергій Георгійович,

завідувач відділу документознавства УНДІАСД,

доктор історичних наук, професор,

спеціальності 07.00.06. – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни,

27.00.02 – документознавство, архівознавство

тел.: (044) 273 30 53


Заступник голови – Катренко Андрій Миколайович,

провідний науковий співробітник відділу архівознавства УНДІАСД,

доктор історичних наук, професор,

спеціальність 07.00.06. – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

тел.: (044) 273 30 53


Вчений секретар – Бандура Марина Вікторівна,

старший науковий співробітник відділу архівознавства УНДІАСД,

кандидат історичних наук,

спеціальність 07.00.06. – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

тел.: (044) 273 30 53


Члени спеціалізованої вченої ради:Положення | Діяльність | Хроніка подій