ФОТОРЕПОРТАЖ

Захист дисертації Алєксєєва Сергія Юрійовича за темою:
«Документи Крайового управління архівів, бібліотек та музеїв як джерело з історії діяльності
установ культури на території Рейхскомісаріату Україна (1941 1943 рр.)»

09 квітня 2014 р., м. Київ
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
до новин »