• Головна сторінка
  • З Новим 2022 роком і Різдвом Христовим!
  • Зведений каталог метричних книг
  • Центр галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації при УНДІАСД
  • Про конференцію
  • Про 3 круглий стіл 2019
  • АРХІВНОМУ ЛЮДОВІ
  • Про відкриту дискусію
  • The International Archives Week #IAW2020 will run from June 8-14
1 9 8 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт      УКР  УКР   РУC  РУC   ENG  ENG Facebook

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку

 
 

 
© УНДІАСД, 2022
e-mail [email protected]
Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

data.gov.ua

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

Нормативно-методичні розробки УНДІАСД


Нормативні документи та методичні посібники

Робота архівних установ України з аудіовізуальними документами : метод. посібник / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; Л. Ф. Приходько (керівник теми), Г. К. Волкотруб, В. В. Патик; наук. редактор Т. О. Ємельянова. – Київ, 2015. – 390 с.

Правила охорони праці в архівних установах / [Держ. арх. служба України, УНДІАСД. – Київ, 2015]. – 30 с.

Галузева програма стандартизації у сфері архівної справи та діловодства / [Держ. арх. служба України, УНДІАСД. – Київ, 2015]. – 14 с.

Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги : ДСТУ / розроблено: УНДІАСД, Держ. арх. служба України ; розробники: М. В. Бандура, Н. М. Христова. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2015. – 44 с.

Вимоги до ХМL-схеми метаданих обкладинки архівної електронної справи : метод. рекомендації / Держ. арх. служба України, УНДІАС ; уклад.: Гаранін О. Я., Купрунець Т. Я. – Київ, 2015. – 27 с.

Вимоги до структури та змісту ХML-схеми метаданих електронного примірника описів справ постійного зберігання : метод. рекомендації / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Гаранін О. Я., Купрунець Т. Я. – Київ, 2015. – 28 с.

Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад. О. М. Загорецька. – Київ, 2015. – 100 с.

Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів : ДСТУ 4163:20_ / розробники: С. Г. Кулешов, О. М. Загорецька, В. Ф. Бойко. – [Київ, 2015]. – 40 с. – (Національний стандарт України).

Застосування основних положень нової редакції ДСТУ 4163 «Уніфікована система управлінської документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» : метод. рекомендації / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; розробники: Кулешов С. Г., Бойко В. Ф. – Київ, 2015. – 92 с.

Правила роботи з науково-технічною документацією в архівних установах / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: Г. К. Волкотруб, С. Г. Кулешов, А. Ю. Слизький, Н. М. Христова ; за заг. ред. Н. М. Христової. – Київ, 2014. – 98 с.

Методичні рекомендації з підготовки списків видів державних підприємств, установ, організацій, що є і не є джерелами формування НАФ. Примірні списки видів державних підприємств, установ, організацій / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Зворський С. Л., Мурашко Н. В. – Київ, 2015. – 99 с.

Облік документів у державних архівах України : інструкція / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд. Л. В. Приходько. – Київ, 2014. – 171 с.

Програма розвитку галузевої науки на 2016–2020 рр. / Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – Київ, 2014. – 20 с.

Перелік видів статистичної документації, що підлягає прийманню на постійне зберігання. Методичні рекомендації щодо комплектування державних архівних установ статистичною документацією / Укрдержархів, УНДІАСД ; упоряд.: Г. К. Волкотруб. – К., 2015. – 104 с.

Визначення показників ефективності наукової діяльності УНДІАСД / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: В. В. Бездрабко, О. Я. Гаранін, О. М. Гладиренко, О. О. Жукова. – К., 2014. – 28 с.

Методика приймання-передавання електронних документів до державних архівних установ та архівних відділів міських рад / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: О. Я. Гаранін, Т. М. Ковтанюк, П. М. Марченко. – К., 2014. – 28 с.

Створення та ведення каталогів у державних архівах України: метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: Н. М. Христова. – К., 2014. – 87 с.

Відеодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ДСТУ 7361:2013 / розроблено: УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; розробники: О. Володіна, Т. Ємельянова, О. Лисенко. – Чинний від 2014-01-01. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 11 с. – (Національний стандарт України).

Порядок створення страхового фонду документів Національного архівного фонду : СОУ 01.140.20-22892594-002:2014 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; М. Бандура (керів. розробки), К. Селіверстова. – Чинний від 2014-01-04. – Київ, 2014. – 40 с. – (Стандарт організації України)

Уніфікований інформаційний об’єкт для обміну та зберігання електронних документів. Вимоги / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; розробники: П. М. Марченко (кер.), Ю. С. Ковтанюк, А. О. Чекатков. – К., 2013. – 102 с.

Дослідження підходів щодо визначення категорійності архівних фондів: методичні рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад: Л. Ф. Приходько. – К., 2013. – 50 с.

Правила роботи архівних установ України / М-во юстиції України, Держ. архів. служба України, УНДІАСД; упоряд.: Л. А. Кисельова, Ю. А. Прилепішева, Т. П. Прись, С. В. Сельченкова, Н. М. Христова; за заг. ред. Н. М. Христової. – К., 2013. – 243 с.

Перелік всесвітньо відомих осіб, інформація про яких може міститися в унікальних документах Національного архівного фонду / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: А. А. Майстренко, Р. В. Романовський. – К., 2013. – 139 с.

Методика оцінювання фізичного стану документів: метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: А. А. Майстренко, Н. В. Мурашко, Н. М. Христова. – К., 2013. – 108 с.

Вплив біологічних факторів на збереженість архівних документів: метод. рекомендації / Укрдержархів, УНДІАСД; уклад.: Л. В. Димитрова, В. О. Кітам, О. В. Мельниченко, Н. М. Христова. – К., 2013. – 43 с.

Примірна номенклатура справ апарату районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації / Укрдержархів, УНДІАСД ; уклад. : А. Ю. Слизький. – К. : УНДІАСД, 2013. – 56 с.

Примірна номенклатура справ апарату обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації / Укрдержархів, УНДІАСД ; уклад. : О. М. Загорецька. – К. : УНДІАСД, 2013. – 55 с.

Складення архівних описів : метод. рекомендації  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. : Н. М. Христова. – К. : УНДІАСД, 2013. – 137 с.

Вплив копіювально-розмножувальної техніки на збереженість архівних документів : метод. рекомендації  / Укрдержархів, УНДІАСД ; уклад. : О. Я. Гаранін, Н. М. Христова, І. В. Срібняк. – К. : УНДІАСД, 2012. – 28 с.

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів / [Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт. кол.: С. В. Сельченкова (кер. теми), Н. О. Кузьміна, С. Г. Кулешов, О. М. Загорецька, А. Ю. Слизький]. – К.: Інкунабула, 2012. – 287 с.

Реставрація, ремонт, брошурування та оправлення документів з паперовими носіями : метод. рекомендації / Укрдержархів, УНДІАСД ; уклад. : О. П. Володіна, М. В. Горбатюк, А. Ю. Слизький. – К., 2012. – 44 с.

Методичні рекомендації з розроблення галузевих переліків документів та типових (примірних) номенклатур справ / Укрдержархів, УНДІАСД ; уклад. О. М. Загорецька. – К., 2012. – 31 с.

Перелік документів постійного строку зберігання, що створюють у науково-технічній та виробничій діяльності / Укрдержархів, УНДІАСД ; уклад. : С. Г. Кулешов, А. Ю. Слизький. – К., 2012. – 81 с.

Служби науково-технічної інформації державних архівних установ України: інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність. Методичні рекомендації  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський. – К., 2012. – 34 с.

Підготовка путівника по фондах архіву. Методичні рекомендації  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – К., 2011. – 56 с.

Підготовка архівних покажчиків. Методичні рекомендації  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – К., 2011. – 14 с.

Підготовка архівних оглядів. Методичні рекомендації  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – К., 2011. – 9 с.

Методичні рекомендації зі страхування документів НАФ їх власниками або уповноваженими ними юридичними чи фізичними особами / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. С. Г. Кулешов. – К., 2011. – 37 с.

Перелік соціально значущих видів документів, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: А. Ю. Слизький (відп. виконавець), О. В. Денисенко. – К., 2011. – 11 с.; затверджено наказом Міністерства юстиції України від 14.03.2013 № 430/5

Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк. – К., 2011. – 10 с.

Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Ковтанюк Ю. С. (кер. розробки), Забенько Ю. І., Марченко П. М. – К., 2011. – 96 с.

Перелік форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк. – К., 2011. – 10 с.

Порядок приймання-передавання електронних документів до держархівів та ЦДЕА на постійне зберігання : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт.: Л. А. Дубровіна, Ю. С. Ковтанюк, П. М. Марченко. – К., 2011. – 31 с.

Експертиза цінності управлінських документів : історія, теорія, методика : наук.-метод. посібник  / С. Сельченкова, К. Селіверстова ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД, Спілка архівістів України, Рівнен. осередок Спілки архівістів України. – К. ; Рівне, 2011. – 170 с.

Відбір на постійне зберігання аудіовізуальних документів: методичні рекомендації  / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; уклад.: К. Т. Селіверстова, А. М. Шелест, О. Г. Саприкіна та ін.; редкол.: Н. О. Топішко, Т. О. Ємельянова, Г. І. Божук. – К., 2010. – 64 с.

Конвертування електронних документів для постійного зберігання в архіві: методичні рекомендації / Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк, Р. В. Романовський. - К., 2010. – 13 с.

Порядок відбору та передавання секретних документів на архівне зберігання: інструкція / Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: В. П. Ворожко. - К., 2010. – 19 с.

Описування та організація зберігання електронних інформаційних ресурсів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій: методичні рекомендації / Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: Ю. С. Ковтанюк, П. М. Марченко, Л. А. Дубровіна. - К., 2010. – 30 с.

Вимоги до підготовки довідкових архівно-археографічних видань: методичні рекомендації / Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: Р. В. Романовський, Л. П. Одинока, С. Л. Зворський. - К., 2010. – 28 с.

Контроль наявності, стану і руху архівних документів та уточнення облікових документів у державних архівах України: методичні рекомендації / Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: Н. М. Христова, М. В. Ковтун. - К., 2010. – 26 с.

Галузевий стандарт Метадані архівного електронного документа: структура та зміст / Укрдержархів України. УДНДІАСД. - К., 2010. - 34 с. Файл в форматі PDF (248 KB)

Інструкція з діловодства в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства (PDF, 412 КБ) / Держкомархів України, УНДІАСД. - К., 2009. – 49 с.

Фондування документів НАФ: методичні рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД; уклад. Приходько Л. Ф. - К., 2009. – 39 с.

Робота з документами особового походження. Методичний посібник / Автори-укладачі: Л. О. Драгомірова, І. М. Мага, З. О. Сендик, К. Т. Селіверстова, Н. М. Христова. - К., 2009. – 284 с.

Планування дій на випадок надзвичайних ситуацій в архіві : інструкція / Держкомархів України, УНДІАСД; уклад. : О. П. Володіна, Н. М. Христова. – К., 2009. – 27 с.

Застосування принципів і критеріїв експертизи цінності документів на сучасному етапі: Метод. рекомендації / Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД); Уклад.: К. Т. Селіверстова (керівник теми), Л. В. Андрієвська, М. В. Ковтун, Н. М. Христова. - К., 2009. - 39 с.

Критерії відбору веб-ресурсів як складової НАФ і джерела комплектування Центрального державного електронного архіву України: Метод. рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДЕА України; уклад.: С. Г. Кулешов (керівник теми), П. М. Марченко. - К., 2009. - 13 с.

Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4331:2004 "Правила описування архівних документів" / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд. Н. М. Христова. - К., 2008. - 52 с.

Міжнародні дескриптивні стандарти ISAD (G), ISAAR (CPF), ISDIAH, ISDF, EAD, EAC та проблеми їх впровадження в українському архівознавстві: аналіт. огляд / П. М. Марченко, Н. М. Христова; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2009. – 57, [3] с.

Застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" в роботі науково-довідкових бібліотек архівних установ : метод. рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД ; уклад.: Л. П. Одинока (відп. виконавець), С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Р. В. Романовський. - К., 2008. - 51 с.

Експертиза цінності документів архівної україніки з метою внесення до складу Національного архівного фонду: методичні рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД; укл. Селіверстова К. Т., Ковтун М. В. - К., 2008. - 23 с.
Файл в форматі PDF (321 KB)

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 81: "Культура і мистецтво", розділ: "Діяльність архівів" / М-во праці та соціальної політики України, Центр продуктивності, Держкомархів України, УНДІАСД; [розроб.: Н. М. Христова, Т. П. Прись].  - К., 2008. - 56 с.

Типові норми часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у державних архівних установах: [нормат. зб.] / Держкомархів України, УНДІАСД; уклад.: Л. В. Кузнєцова, П. М. Марченко, О. М. Коваль. - К., 2008. - 148 с.

Пам'ятка щодо укладання анотованого реєстру описів фондів 1917-1991 рр. / Держкомархів України. УНДІАСД; Упорядник: Мага І. М. - К., 2007. - 23 с.

Перелік науково-технічних документів постійного строку зберігання: Затверджено Наказом Держкомархіву України від 19.01.2007 № 8 / Держкомархів України. УНДІАСД, ЦДНТА України. - К., 2007. - 48 с.
Файл в форматі PDF (247 KB)

Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 2. Настанови (ISO/TR 15489-2:2001, MOD): ДСТУ 4423-2:2005. - Чин. від 01.10.2007 / Розроблено: УНДІАСД Держкомархіву України; Розробники: І. Антоненко, О. Загорецька, С. Кулешов (керівник розроблення). - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 44 с.

Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 1. Основні положення (ISO 15489-1:2001, MOD): ДСТУ 4423-1:2005. - Чин. від 01.04.2007 / Розроблено: УНДІАСД Держкомархіву України; Розробники: І. Антоненко, О. Загорецька, С. Кулешов (керівник розроблення). - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 28 с.

Захист архівних документів від пошкоджень комахами: Метод. рекомендації / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад. О. П. Володіна. - К., 2007. - 30 с.

Виконання державними архівами України генеалогічних запитів: метод. рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд. Н. М. Христова. – К., 2006. – 17, [3] с.

Проблеми формування, обліку, зберігання та збереження Національного архівного фонду у музеях: Метод. рекомендації за матеріалами "круглого столу" музейних та архівних працівників Київщини, 14 верес. 2006 р. / Держкомархів України. УНДІАСД; М-во культури і туризму України. Упр. культури і туризму Київської облдержадміністрації. Білоцерківський краєзн. музей. - Біла Церква, 2006. - 35 с.

Консерваційно-профілактичне і реставраційне оброблення документів Національного архівного фонду, пошкоджених під час надзвичайних ситуацій: Метод. рекомендації / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад.: О. П. Володіна, Л. В. Терещук, А. М. Яценюк, Г. А. Шекун. - К., 2006. - 25 с.

Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ДСТУ 4447:2005. - Чин. від 01.10.2006 / Розробники: О. Володіна (керівник розробки), Л. Пількевич, Н. Щербакова. - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 20 с.

Норми чисельності основного персоналу архівних відділів райдержадміністрацій, архівних відділів міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності, об'єднань громадян, релігійних організацій / Держкомархів України. УНДІАСД; Міністерство праці та соціальної політики України. Центр продуктивності; Розробники: Т. П. Прись, Н. М. Христова, І. А. Володько, В. Г. Вяземський, М. Г. Заварзін, Т. М. Толстякова. - К., 2006. - 26 с.

Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад.: С. Г. Кулешов (керівник), О. М. Загорецька, Л. В. Кузнєцова. - К., 2006. - 73 с.

Генеральна схема класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України / Держкомархів України. УНДІАСД; Розробники: Н. М. Христова (керівник розробки), Л. В. Андрієвська (відп. виконавець), В. В. Бездрабко, С. Л. Зворський, К. І. Климова, С. Ф. Лозова, Н. П. Павловська. - К., 2006. - 137 с.

Правила описування архівних документів (ISAD (G): 1999, NEQ): ДСТУ 4331:2004. - Чин. від 01.07.2005 / Розробники: Н. Христова (керівник розробки), Л. Драгомірова, С. Лозова. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 15 с.

Ураження документів плісеневими грибами та заходи з охорони праці під час роботи з ушкодженими документами (для працівників бібліотек): Метод. рекомендації / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного; Уклад.: О. П. Володіна, Н. М. Жданова, Т. О. Кондратюк. - К., 2005. - 32 с.

Дослідження впливу біоцидних препаратів на старіння реставраційних паперів / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного; ВАТ "Український науково-дослідний інститут паперу"; Уклад.: О. П. Володіна, Н. М. Жданова, Л. М. Канарьова та ін. - К., 2005. - 33 с.
Файл в форматі RTF (486 KB)

Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування: СОУ 92.5-22892594-001-2004. - Чин. від 2005-01-01 / Розробники: С. Кулешов (кер. розробки), Л. Одинока (відповід. виконавець), А. Батрак, Р. Романовський. - К.: Держкомархів України, 2005. - 20 с.
Файл в форматі PDF (234 KB)

Ураження документів плісеневими грибами та заходи з охорони праці під час роботи з ушкодженими документами: Метод. рекомендації: [Для працівників архівних установ] / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного; Уклад.: О. П. Володіна, Н. М. Жданова, Т. О. Кондратюк. - К., 2005. - 48 с.

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять: ДСТУ 2732:2004. - Чин. від 2005-07-01 / Розробники: О. Загорецька, Л. Драгомірова, Л. Кузнєцова, С. Кулешов (кер. розробки), С. Лозова, А. Маньковський, Н. Христова, А. Шурубура. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 32 с.

Список нормативних документів, методичних посібників, архівознавчої та документознавчої літератури (додаток до Основних правил роботи державних архівів України) / [Держкомархів України, УДНДІАСД]. - [К., 2004]. - 38 с.

Примірна номенклатура справ апарату районної державної адміністрації області / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд. О. М. Загорецька. - К., 2004. - 34 с.
Файл в форматі RTF (921 KB)

Основні правила роботи державних архівів України / Держкомархів України. УДНДІАСД; За заг. ред.: Л.О. Драгомірової, К.Є. Новохатського. - К., 2004. - 228 с., [105] с. дод.
Файл в форматі PDF (1,54 MB)

Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163 - 2003 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів" / Держкомархів України. УДНДІАСД; Розробники: С.Г. Кулешов (кер. розробки), Л.В. Кузнєцова (відповід. виконавець), О.М. Загорецька, С.Ф. Лозова, Т.О. Ситник. - К., 2004. - 62 с.
Файл в форматі ZIP+RTF (351 KB)

Нормативи чисельності основного персоналу державних архівів / Держкомархів України. УНДІАСД; Міністерство праці та соціальної політики України. Центр продуктивності; Розробники: С. Ф. Лозова, О. М. Рудий, М. І. Хімінчук, Н. М. Христова, І. А. Володько, В. Г. Вяземський, М. Г. Заварзін, Т. М. Толстякова. - К.; Краматорськ, 2003. - 50 с.

Примірна номенклатура справ апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд.: О. М. Загорецька, Л. В. Кузнєцова. - К., 2003. - 43 с.

Правила пожежної безпеки для державних архівних установ України: НАПБ Б. 01.006-2003 / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2003. - 50 с.
Файл в форматі PDF (689 KB)

Кінодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55.003.2003. - Чин. від 01.09.2003 / Розробники: І. М. Лебедєва, А. В. Місюра, Н. М. Христова, О. Я. Диннік. - К., 2003. - 37 с.
Файл у форматі RTF+ZIP(43 Кб)

Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів: ДСТУ 4163 - 2003. - Чин. від 01.09.2003 / Розробники: С. Кулешов (керівник розробки), Л. Кузнєцова, Н. Гончарова, А. Маньковский, С. Лозова, О. Загорецька, Т. Ситник. - К.: Держспоживстандарт України, 2003. - 22 с.

Архівознавство: Робоча програма для студентів спеціальності 7.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / Держ. Академія кер. кадрів культури і мистецтв; УДНДІАСД; Укладач І. Б. Матяш. - К., 2003. - 33 с.

Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55.002.2002. - Чин. від 01.09.2002 / Розробники: О. Володіна (кер. розробки), А. Шурубура, Н. Щербакова. - К., 2002. - 23 с.

Оформлення та зразки бібліографічних посилань і архівних легенд для друкованих видань архівних установ, публікацій на Веб-сайті (Пам'ятка) / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2002. - 9 с.

Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G) / Держкомархів України. УДНДІАСД; Укр. версія Г. В. Папакіна. - 2-ге вид. - К., 2002. - 48 с. Файл в форматі PDF (212 KB)

Примірні норми часу (виробітку) на основні види робіт в архівних підрозділах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій/ Держкомархів України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Уклад.: С.Г. Кулешов (кер.), Л. В. Кузнецова, А. Л. Маньковський, О. М. Загорецька. - К., 2001. - 66 с.

Основні положення організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України / Держкомархів України. УДНДІАСД; Уклад.: І.Б. Матяш (кер.) та ін. - К., 2001. - 51 с.

Планово-звітна документація державних архівних установ України: Зб. форм / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд.: В. В. Сендик, Н. М. Христова, Л. В. Кузнецова, О. М. Загорецька. - К., 2000. - 142 с.: табл.

Гирич І. Б., Ляхоцький В. П. Видання україномовних епістолярних джерел кінця ХІХ - середини ХХ ст.; Метод. рекомендації / Держкомархів України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2000. - 46 с. - (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика; Вип. 38)

Примірна інструкція з діловодства в центральних архівних установах України, Державному архіві при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, державних архівах областей, міст Києва і Севастополя / ГАУ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Уклад. О. М. Загорецька. - К., 1999. - 62 с.

Методика і критерії виявлення і включення унікальних документальних пам'яток Національного архівного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: Т. М. Захарченко, А. В. Кентій (кер.) та ін. - К., 1999. - 18 с.

Засоби захисту інформації в системах комп'ютерного діловодства: Практ. посіб. / ГАУ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Упоряд. А. Л. Маньковський. - К., 1999. - 36 с.

Системи комп'ютерного діловодства: Сучасний стан та перспективи розвитку програмно-апаратного забезпечення / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Уклад. А. Л. Маньковський. - Препр. - К., 1998. - 33 с.

Організація функціонування документаційних інформаційно-пошукових систем / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Уклад. С. Г. Кулешов. - Препр. - К., 1998. - 26 с.

Організація комп'ютерного діловодства в установах. Програмно-апаратне забезпечення: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Упоряд. А. Л. Маньковський. - К., 1998. - 24 с.

Методичні рекомендації щодо виявлення і включення до державного реєстру національного культурного надбання, організації обліку та зберігання унікальних документальних пам'яток Національного архівного фонду України / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: Т. М. Захарченко та ін. - К., 1998. - 24 с.

Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55. 001-98. - Введ. 01.01.99. - К., 1998. - 34 с.
Файл у форматі RTF+ZIP (43 Кб)

Визначення кислотності паперу: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: А. К. Шурубура, І. М. Міщенко. - К., 1998. -18 с.

Альбом стандартних форм документів для архівних установ / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Упоряд. М. І. Кузнецова. - К., 1998. - 37 с.

Типові норми часу і виробітку на основні види робіт з управлінською документацією та документами особового походження на паперових носіях, що виконуються державними архівними установами / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Уклад.: Г. В. Портнов (кер.), В. П. Ляхоцький, Г. П. Рижкова, А. Є. Філіпович. - К., 1997. - 108 с.

Розробка укрупнених (комплексних) норм часу, виробітку та відпускних цін на роботи, що виконуються державними архівами на договірних засадах: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Авт.-упоряд. В. Г. Мещерін. - К., 1997. - 40 с.

Перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Кол. авт.: Г. В. Портнов (кер.) та ін. - К., 1997. - 255 с.

Методичні рекомендації щодо складання відомчих (галузевих) переліків документів із зазначенням термінів їхнього зберігання / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: Г. В. Портнов, В. П. Ляхоцький. - К., 1997. - 17 с., [1] с. дод.

Методичні рекомендації з розробки та застосування примірних та типових номенклатур справ / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: Г. В. Портнов, В. П. Ляхоцький. - К., 1997. - 14 с., [3] с. дод.

Використання архівно-слідчих справ громадян, репресованих у 1920-1950-ті рр.: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. ЦДАГО України; Упоряд.: О. В. Гранкіна, Д. В. Омельчук, Н. П. Московченко. - К., 1997. - 34 с.


Довідники, словники, бібліографічні покажчики

Перелік фондів, що містять документи архівної україніки в США  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. Волкотруб, І. Заболотна, М. Ковтун, Л. Ліствіна, Р. Романовський, А. Титаренко. – К., 2013. – 258 с.

Архівна україніка у федеральних архівах Росії : реєстр архівних фондів / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. Коваль, М. Ковтун, Л. Ліствіна, О. Мельниченко, В. Пристайко, Р. Романовський. – К., 2013. – 909 с.

Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархів. довідник. Т. 3. Розсекречені архівні фонди ЦДАВО України, ЦДНТА України, Держархіву в АРК, держархівів областей України, міст Києва і Севастополя (2004-2010 рр.) / Укрдержархів ; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; Упоряд. С. Зворський ; Редкол. : О. Гінзбург (гол.) та ін. – К., 2013.  – 706 с.

Реєстр розсекречених архівних фондів України : Міжархів. довідник. Т. 1 : Розсекречені архівні фонди центральних державних архівів України. Кн. 2 : Центральний державний архів вищих органів влади та управління України / Укрдержархів України, Центр. держ. архів вищих органів влади та упр. України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. Н. Григорчук, С. Зворський, Н. Маковська. – К., 2012. – 382 с.

Archives of Ukraine : Guidebook / State Archival Service of Ukraine, Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Records Keeping ; Editorial board: O. Garanin (Editor-in-Chief), M. Gorbatiuk, L. Shnurovska. – K.: Intercontinental-Ukraine. Ltd, 2012. – 232 p.: ill.

Архівні установи України : довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки : у 2 кн. Кн. 2 : Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: С. Артамонова, А. Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський ; редкол. тому: О. Гаранін, О. Мельниченко, Ю. Прилепішева, Н. Христова. – К., 2012. – XXVII, 602 с.

Архівні установи України: довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки: у 2 кн. Кн. 1: Національна академія наук України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: С. Артамонова, А. Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський; редкол. тому: І. Матяш (голова), О. Мельниченко, Ю. Прилепішева, Н. Христова. – К., 2010. – XXVIIІ, 604 с.

Архівна україніка в Канаді: довідник / упоряд.: І. Матяш (керівник), Р. Романовський, М. Ковтун та ін.; Держкомархів України, УНДІАСД, Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту. – К., 2010. – 882 с.

Архівна україніка в Білорусі. Аналітичний огляд. Файл в форматі PDF (550 KB).

Світовий досвід підтримки архівної справи меценатами. Огляд. Файл в форматі PDF (157 KB).

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 1994–2009: [буклет]. – [К., 2009]. – 16 с.

Реєстр розсекречених архівних фондів України: міжархів. довід. Т. 2: Розсекречені архівні фонди Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей України, міст Києва і Севастополя. Кн. 1: Державний архів в АРК, Державний архів Вінницької області, Державний архів Волинської області, Державний архів Дніпропетровської області, Державний архів Донецької області, Державний архів Житомирської області, Державний архів Закарпатської області, Державний архів Запорізької області, Державний архів Івано-Франківської області, Державний архів Київської області, Державний архів Кіровоградської області / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд.: Сергій Зворський, Наталія Христова; редкол.: Геннадій Боряк (голова) [та ін.]. – К., 2009. – 534, [1] с.

Archives of Ukraine: guidebook / Archives State committee of Ukraine, Ukrainian research institute of archiving and study of documents; editor-in-chief Iryna Matyash; english version has been edited by Radomyr Bilash and Oleksandr Narayevskyi. – K.: Horobets, 2008. – 183, [1] p.: ill.

Українська архівна енциклопедія / Держкомархів України, УДНДІАСД; Редколегія: І. Б. Матяш (голова) та ін. – К., 2008. – 680 с.

Матяш І. Б. Українські народні думи: дослідження, видання, виконавці: Історіогр. нарис. Бібліогр. покажч. / І. Б. Матяш; УНДІАСД, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Нац. парлам. б-ка України. – К., 2008. – 240 с.

Видання Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства: [буклет]. – [К., 2008]. – 21, [1] с.

Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів. Кн. 2 : Архівні фонди, вивезені за межі України у 1945–1991 роках [Електронний ресурс] / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: О. М. Коваль, Є. О. Калін, І. М. Мага, А. І. Титаренко. – К., 2008. – 444 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів. Кн. 1 : Архівні фонди України, втрачені в період Другої світової війни [Електронний ресурс] / Держкомархів України, УНДІАСД; редкол. тому: Г. В. Боряк, І. Б. Матяш, К. Є. Новохатський, Г. В. Папакін; упоряд.: К. І. Климова (кер. проекту), Н. П. Московченко, Н. П. Павловська. – К., 2007. – 1030, [2] с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Українські архівісти (ХІХ–ХХ ст.): Біобібліогр. довідник / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: І. Б. Матяш (керівник), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський, Л. М. Федорова. – К., 2007. – 752 с.

Українська архівна енциклопедія: Робочий зошит. Н-Я / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2007. – 256 с.

Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі: Біябібліягр. паказальнік / Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, Беларускі навукова-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы, Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь, Украінскі дзярж. навукова-даследчы ін-т архіўнай справы і дакументазнаўства, Бранскі дзярж. пед. ун-т імя акадэміка І. Г. Пятроўскага; уклад.: В. М. Лебедзева (кіраўнік), В. У. Скалабан, Т. М. Махнач, І. Б. Матяш, Р. У. Рамановскі, С. С. Артамонова та ін. – Выд. 2-е, дапов. – Мінск, 2007. – 168 с.

Архіви України: Путівник / Держкомархів України, УНДІАСД; за заг. ред. І. Матяш. – К.: Горобець, 2007. – 184 с.: іл.

Українська дипломатія: перші кроки на міжнародній арені: Каталог виставки архівних документів та раритетних видань / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДАВО України, Міністерство закордонних справ України, Ген. дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв; кер. проекту І. Б. Матяш; упоряд.: Л. В. Андрієвська, Ю. Я. Кулінич, І. М. Мага, Н. В. Маковська, І. Б. Матяш, Л. Ф. Приходько. – К., 2006. – 36 с.

Українська архівна енциклопедія. Д-М. Робочий зошит / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2006. – 348 с.

Українська архівна енциклопедія. А-Г. Робочий зошит / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2006. – 224 с.

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжархів. довідник. Т. 2, Кн. 3. Розсекречені архівні фонди державних архівів Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міст Києва та Севастополя / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: С. Зворський, Н. Христова; редкол.: Г. Боряк (голова) та ін. – К., 2005. – [повна електронна версія].

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжархів. довідник. Т. 2, Кн. 2. Розсекречені архівні фонди державних архівів Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської областей / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: С. Зворський, Н. Христова; редкол.: Г. Боряк (голова) та ін. – К., 2005. – [повна електронна версія].

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжархів. довідник. Т. 2, Кн. 1. Розсекречені архівні фонди Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської областей / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: С. Зворський, Н. Христова; редкол.: Г. Боряк (голова) та ін. – К., 2005. – [повна електронна версія].

Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України, УНДІАСД; редкол.: Г. Боряк (голова), І. Матяш, Г. Папакін; упоряд.: Л. Андрієвська, І. Мага, І. Матяш, Н. Московченко, Л. Одинока, Н. Павловська, Л. Приходько, Р. Романовський, Н. Христова. – К., 2005. – 692 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Голодомори в Україні 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947: Матеріали до бібліографії документальних публікацій / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: Л. П. Одинока, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський. – К., 2005. – 55 с.

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (1994–2004): [Буклет]. – [К., 2004]. – [16]с.

Українські архівісти: Біобібліогр. довід. У 3-х вип. Вип. 3. 1970–1990-ті роки / Держкомархів України, УДНДІАСД; упоряд.: Л. М. Федорова. – К., 2003. – 284 с.

Національний архівний фонд України: Засоби інтелектуального доступу до документів: Корот. довідник / Держкомархів України, УДНДІАСД; упоряд.: Н. М. Христова, В. В. Бездрабко. – К., 2002. – 167 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Українські архівісти: Біобібліогр. довід. У 3-х вип. Вип. 2. 1940–1960-ті рр. / Держкомархів України, УДНДІАСД; упоряд.: Т. В. Портнова. – К., 2002. – 254 с.

Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі: Біябліягр. показальнік / Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, БелНДІДАС, Нац. б-ка Беларусі, УДНДІАСД і ін.; уклад.: В. У. Скалабан (кіраунік), В. М. Лебедзева, Т. М. Махнач, І. Б. Матяш, С. І. Міхальчанка, Л. І. Станкевіч. – Мн., 2001. – 120 с.

Українські архівісти: Біобібліогр. довід. У 3-х вип. Вип. 1. Х1Х ст. – 1930-ті рр. / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського; упоряд.: О. М. Коваль, І. Б. Матяш, В. С. Шандра. – К., 1999. – 367 с.

Архівістика: Термінолог. словник / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД; авт.-упоряд.: К. Є. Новохатський (кер. авт. кол.) та ін. – К., 1998. – 106 с.

Архівна і бібліотечна справа доби визвольних змагань в Україні (1917–1921 рр.): Каталог книжкової виставки / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД, Наук.-довідкова б-ка центральних держ. архівів України, М-во культури і мистецтв України, Держ. іст. б-ка України; відп. за вип. А. Комська. – К., 1997. – 58 с.

Анотований покажчик публікацій журналу "Архіви України" за 1988–1995 рр. / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД; уклад. Н. П. Павловська; відп. ред. І. Б. Матяш. – К., 1997. – 151 с.

Український героїчний епос (думи): Бібліограф. покажч. Перелік архівних фондів / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, УДНДІАСД; уклад. І. Матяш; відп. ред. В. Наулко. – К., 1995. – 64 с.

Зведений каталог метричних книг

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівахУкраїни: міжархів. довідник: Том 8, книга 2: Метричні книги у фондах Державного архіву Хмельницької області / Укрдержархів; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства; упоряд.: С. Зворський, В. Патик. – К., 2013. – 386 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархів. довідник: Том 8, книга 1: Метричні книги у фондах Державного архіву Хмельницької області / Укрдержархів; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства; упоряд.: С. Зворський, В. Патик. – К., 2013. – 857 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 7 : Метричні книги у фондах державних архівів Вінницької та Кіровоградської областей / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – К., 2012. – 580 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 6 : Метричні книги у фондах державних архівів в Автономній Республіці Крим, Запорізької та Херсонської областей / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – К., 2012. – 680 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 5, кн. 2 : Метричні книги у фондах Державного архіву Харківської області / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – К., 2012. – 618 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 5, кн. 1 : Метричні книги у фондах Державного архіву Харківської області / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – К., 2012. – 570 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 4 : Метричні книги у фондах державних архівів Донецької, Івано-Франківської, Луганської, Одеської та Полтавської областей  / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – К., 2012. – 736 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України : міжархів. довід. Т. 3 : Метричні книги у фондах державних архівів Тернопільської, Черкаської, Чернівецької областей, міст Києва і Севастополя / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський, М. Ковтун. – К., 2010. – 720 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 2 : Метричні книги у фондах державних архівів Київської, Миколаївської, Рівненської, Сумської областей / Держ. архів. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : С. Л. Зворський, М. В. Ковтун. – К., 2012. – 876 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 1: Метричні книги у фондах державних архівів Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської областей  / Держкомархів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства; упоряд. : С. Л. Зворський, М. В. Ковтун. – К., 2009. – 810 с.
up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2023 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]