ФОТОРЕПОРТАЖ

Захист дисертації Сеніної Лілії Володимирівни за темою:
«Росія і «Східне питання» ХІХ ст. в англомовній історіографії (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)»

27 січня 2015 р., м. Київ
Спеціалізована вчена рада
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
до новин »