Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04085, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Хроніка подій: 2015 рік

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |


28 грудня 2015 р.
Відбулося засідання вченої ради інституту, на якому були схвалені проекти НДР, закінчених у 2015 році, розглянуті заключні звіти про НДР, обговорено річний звіт про виконання тематичного плану НДР, що виконувались УНДІАСД за рахунок коштів державного бюджету.
24 грудня 2015 р.
14 грудня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін, як Виконавчий директор Спілки архівістів України, взяв участь у прес-конференції, присвяченій передаванню комплексу архівних документів від громадської організації «Фундація імені Олега Ольжича» до фондів Центрального державного архіву зарубіжної україніки. Захід проходив в інформаційному агентстві «Укрінформ».
Радіо Свобода » Дзеркало » Аудіозапис »
Укрінформ » Дзеркало » Фоторепортаж »
03 грудня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін спільно з директором ЦДЕА України Ю. С. Ковтанюком були запрошені до Білоруського державного університету, де виступили перед студентами II–IV курсів історичного факультету БДУ із спеціальностей "документознавство" та "історичне-архівознавство" з лекціями «Структура архівних установ України, їх завдання та функції» та «Сутність електронного документознавства як наукового напряму документознавства».
Дзеркало »
Детальніше »
02–03 грудня 2015 р.
Директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства О. Я. Гаранін спільно з директором Центрального державного електронного архіву України Ю. С. Ковтанюком узяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і практичні проблеми документознавства та архівознавства: ретроспектива і сучасність», яку проводив Білоруський науково-дослідний інститут документознавства та архівної справи (м. Мінськ, Республіка Білорусь). Під час пленарного засідання конференції О. Я. Гаранін виголосив доповідь «Створення нових форм архівних джерел в інформаційному суспільстві».
Детальніше »
Програма »
Фоторепортаж »
01 грудня 2015 р.
Вийшов друком Науковий збірник тез доповідей та повідомлень учасників Всеукраїнської наукової конференції «Шістнадцяті джерелознавчі читання» на тему «Архівна наука і освіта в незалежній Україні», що відбулася 24 листопада 2015 р. у м. Києві. Співорганізатором конференції виступив Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства.
Детальніше »
27 листопада 2015 р.
Відбулося засідання вченої ради інституту, на якому було проведено атестацію аспірантів за підсумками 2014/2015 навчального року, розглянуто проект тематичного плану виконання НДР, що виконуються УНДІАСД за рахунок коштів державного бюджету, на 2016 рік, схвалено проекти Галузевої програми стандартизації, Збірника уніфікованих форм ОРД, методичних рекомендацій щодо застосування ДСТУ 4163 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», «Вимоги до структури та змісту ХМL-схеми метаданих обкладинки архівної електронної справи», «Вимоги до структури та змісту ХМL-схеми метаданих електронного примірника описів справ постійного зберігання».
24 листопада 2015 р.
Наукові співробітники Інституту Г. І. Калінічева, А. А. Майстренко, В. В. Патик, Р. В. Романовський взяли участь у Всеукраїнській науковій конференції «Шістнадцяті джерелознавчі читання» на тему «Архівна наука і освіта». Науковий форум був організований кафедрою архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з УНДІАСД та Спілкою Архівістів України. Учасниками конференції були науковці, викладачі університетів, працівники архівних установ України, аспіранти, магістранти, які обговорили широке коло питань, пов’язаних із розвитком архівної справи, архівної науки і освіти.
Фоторепортаж »
03 листопада 2015 р.
Наукові співробітники Інституту Г. І. Калінічева, А. А. Майстренко, С. Л. Зворський взяли участь у роботі Круглого столу «НАУКОВІ ЗАСАДИ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ ЕНЦИКЛОПЕДІЙ», який був організований Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво». Провідними фахівцями академічних установ та вищих навчальних закладів України були обговорені теоретичні та прикладні проблеми сучасної енциклопедистки. Основними напрямами роботи круглого столу були: концепція «Великої української енциклопедії»; критерії відбору гасел і принципи формування словника енциклопедії; особливості формування словника з соціогуманітарних, природничих і технічних наук; проблема категоризації енциклопедійних гасел; принципи формування схем енциклопедичних статей; принципи створення й функціонування енциклопедичного порталу.
Програма »
Презентація »
Фоторепортаж »
28 жовтня 2015 р.
В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство:

1. Бойко В. Ф. на тему: «Уніфікація документації в Україні: історія та сучасний стан».

Дисертація »

Відгук офіційного опонента В. В. Бездрабко »

Відгук офіційного опонента В. В. Горєвої »

2. Отамась І. Г. на тему: «Організація діловодства в регіонах УСРР–УРСР у 1920–1980-х роках (на прикладі Черкаського регіону)».

Дисертація »

Відгук офіційного опонента В. В. Бездрабко »

Відгук офіційного опонента Т. А. Клименко »

Рішенням членів спеціалізованої вченої ради В. Ф. Бойко та І. Г. Отамась одноголосно присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.


Фоторепортаж »
08 жовтня 2015 р.
Відбулося засідання вченої ради інституту. На засіданні було прийнято рішення про присвоєння директору УНДІАСД О. Я. Гараніну вченого звання старшого наукового співробітника, заслухано звіти структурних підрозділів про результати виконання тематичного плану науково-дослідних робіт УНДІАСД у третьому кварталі 2015 р., затверджено тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук завідувача відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності Г. І. Калінічевої.
21 вересня 2015 р.
Вийшов друком том 22–23 збірника наукових праць УНДІАСД «Студії з архівної справи та документознавства». Збірник містить статті з історії, теорії та практики архівної справи і документознавства, історії установ, товариств, об’єднань, джерелознавчі студії.
12 вересня 2015 р.
В ефірі радіостанції «Радіо Київ – 98 FM» в межах проекту «#незалежні», що виходить в ефір щосуботи з 7:00 до 19:00, прозвучало інтерв'ю директора УНДІАСД О. Я. Гараніна з приводу 24-ї річниці Дня незалежності України.
Детальніше »
Дзеркало »
30 серпня 2015 р.
На 79-му році пішла з життя бібліоте­кознавець, бібліограф ОДИНОКА Лініна Павлівна – людина, добре знана серед працівників бібліотечно-інформаційної і архівної сфери, один із фундаторів і ветеранів Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, багатолітній працівник науково-інформаційного відділу УНДІАСД, організатор системи науково-технічної інформації в архівних установах України, кандидат педагогічних наук, доцент. Колектив УНДІАСД глибоко сумує з приводу тяжкої втрати та висловлює щирі співчуття рідним, друзям, колегам.
28 серпня 2015 р.
27 серпня 2015 р.
Сьогодні виповнюється 65 років Сергію Георгійовичу Кулешову, доктору історичних наук, професору, завідувачу відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.
Від імені Інституту бажаємо йому на довгі роки міцного здоров’я, довголіття, творчого натхнення та невичерпної енергії для здійснення наукових задумів і життєвих планів. Нехай ніколи не згасає у душі ювіляра надія, у серці – добро, у помислах – мудрість, у справах – дієвість і впевненість!
Привітання »
21 серпня 2015 р.
Привітання директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства з нагоди святкування 24-ї річниці Незалежності України.
Привітання »
20 серпня 2015 р.
За сприяння Державної архівної служби України, Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, центральних державних архівних установ України, зокрема: Центрального державного історичного архіву України м. Київ (ЦДІАК України), Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) та Спілки архівістів України у газеті «Вечірній Київ» за 20 серпня 2015 р. № 33 у спеціальній рубриці «Вечірки»: «Архіви крізь століття» опубліковано архівні документи з історії українського державотворення та надано фахові коментарі до опублікованих документів.
Детальніше »
17 серпня 2015 р.
На виконання наказу Укрдержархіву № 131 від 12.08.2015 «Про участь центральних державних архівів у виконанні плану заходів з підготовки та відзначення 24-ї річниці незалежності України» директор УНДІАСД О. Я. Гаранін з 14 по 16 серпня 2015 р. узяв участь у роботі просвітницького етнофестивалю дружби «З країни в Україну», що проходив у містах Орджонікідзе, Марганець, Нікополь.
Детальніше »
Фоторепортаж »
07 серпня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін надав інтерв'ю для газети «Вечірній Київ».
04 серпня 2015 р.
Учений секретар УНДІАСД Л. В. Андрієвська взяла участь у відкритті фотовиставки, присвяченої пам’яті гетьманівни Олени Павлівни Отт-Скоропадської, що відбулася у Музеї гетьманства на вшанування роковин від дня смерті її Ясновельможності.
29 липня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін спільно із представниками Спілки архівістів України та співробітниками Центрального державного архів-музею літератури і мистецтва України відвідав виставку з нагоди 100-річчя від дня народження українсько-американського митця Яківа Гніздовського, що працює в Національному художньому музеї України (м. Київ, вул. М. Грушевського, 6).
Детальніше »
Фоторепортаж »
16 липня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін, як Виконавчий директор Спілки архівістів України, взяв участь в «Нараді зацікавлених центральних органів виконавчої влади, центральних, галузевих та обласних державних архівів, на зберіганні в яких перебувають архівні документи репресивно-каральних органів Української РСР» щодо виконання перехідних положень Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років».
Учасники заходу »
Фоторепортаж »
15 липня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін, як член Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань культури і духовності, взяв участь у роботі слухань Комітету на тему: «Національна культурна стратегія 2015–2025: вектори розвитку» та озвучив присутнім позицію українських архівістів щодо місця українських архівів у розбудові держави.
Детальніше »
09 липня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін виступив організатором зустрічі між студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, громадськістю та Спілкою архівістів України спільно з Державною архівною службою України за темою: «Збережена пам’ять – відкрите суспільство». Активну допомогу в організації заходу надали співробітники УНДІАСД.
Детальніше »
Фоторепортаж »
Афіша »
02 липня 2015 р.
Відбулося засідання вченої ради інституту, на якому було підбито підсумки виконання структурними підрозділами тематичного плану науково-дослідних робіт УНДІАСД у першому півріччі 2015 р. та схвалено проект першого випуску Бюлетеня ГС НТІ АСД за 2015 р.
02 липня 2015 р.
З метою реалізації основних положень «Концепції розвитку Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства на період 2014–2018 рр.» директор УНДІАСД О. Я. Гаранін провів робочу нараду з начальником Управління організаційного забезпечення Національної академії державного управління при Президентові України (НАДУ) О. В. Ветлинською. Під час зустрічі сторони обговорили питання розширення співробітництива між УНДІАСД та НАДУ, зокрема, про проведення спільних наукових заходів у 2016 р.
24 червня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін спільно із заступником директора ЦДЕА України Л. В. Паламарчук узяв участь у робочій нараді з директором Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Державного університету телекомунікацій (ДУТ) Н. І. Бойко. Під час зустрічі сторони обговорили питання потенційного співробітництва, зокрема, участі та проведенні спільних семінарів, проходження виробничої практики студентів ДУТ на базі УНДІАСД, працевлаштування випускників ДУТ, а також перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників УНДІАСД у галузі інформаційної безпеки, менеджменту та адміністрування на базі ДУТ.
Фоторепортаж »
04 червня 2015 р.
Заступник директора УНДІАСД М. В. Горбатюк узяв участь у науковій конференції «Київська Стара Громада в культурно-історичному просторі України», що відбулася у Музеї видатних діячів української культури.
Докладніше »
Програма »
26 травня 2015 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради інституту було прийнято до розгляду дисертаційні дослідження В. Ф. Бойко на тему «Уніфікація документації в Україні: історія та сучасний стан» та І. Г. Отамась на тему: «Організація діловодства у регіонах УСРР–УРСР 1920–1980 рр. (на прикладі Черкаського регіону)» та відбувся захист дисертації Т. М. Білущак на тему: «Архівні джерела з військової справи у Львові другої половини ХІV – ХVІІІ ст.: класифікація, функції, інформаційний потенціал», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Т. М. Білущак одноголосно присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
Фоторепортаж »
26 травня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін узяв участь у черговому засіданні колегії Державної архівної служби України.
Програма »
22 травня 2015 р.
21–22 травня 2015 р. відбулась Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція, присвячена 20-річчю УНДІАСД, «Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії».
Привітання » Програма »
Матеріали » Фоторепортаж »
20 травня 2015 р.
Назом Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 р. № 528 друковані періодичні виданя УНДІАСД «Пам'ятки» та «Студії з архівної справи та документознавства» включені до Переліку наукових фахових видань України.
Витяг »
15 травня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін узяв участь у літературно-мистецькому заході «Весна в Плютах», присвяченому увічненню Перемоги над нацизмом в Європі у Другій світовій війні, вшануванню бійців АТО на сході України і відзначенню Міжнародного дня музеїв та від імені Спілки архівістів України привітав учасників заходу, запрошених і вояків АТО.
Фоторепортаж »
07 травня 2015 р.
Заступник директора М. В. Горбатюк узяв участь у відкритті виставки документів, присвяченої 70-й річниці перемоги над нацизмом в Європі, що відбулася у Центральному державному архіві громадських об’єднань України.
Прес-реліз »
Фоторепортаж »
29 квітня 2015 р.
Учений секретар УНДІАСД Л. В. Андрієвська взяла участь у роботі наукової конференції «Гетьманат Павла Петровича Скоропадського», присвяченої 96-річчю з часу заснування Української Держави та 70-м роковинам від дня смерті гетьмана П. Скоропадського. Співорганізаторами конференції виступили: Музей гетьманства, Товариство «Кубанське козацтво в м. Києві», кафедра історії України, країнознавства і туризмознавства Київського національного лінгвістичного університету, Науково-дослідний інститут козацтва Інституту історії України НАН України.
Програма »
Фоторепортаж »
28 квітня 2015 р.
Відбувся тематичний семінар, організований спільно з Центральним державним кінофотофоноархівом України ім. Г. С. Пшеничного в рамках відзначення Всесвітнього дня охорони праці, що в цьому році пройшов під девізом «Приєднуйтесь до формування превентивної культури охорони праці». Під час семінару старший науковий співробітник сектора розроблення технологій забезпечення збереженості архівних документів УНДІАСД, на яку покладено виконання обов'язків служби охорони праці, Н. В. Мурашко прочитала для працівників інституту та ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного лекцію на тему «Правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру».
Фоторепортаж »
21 квітня 2015 р.
Заступник директора УНДІАСД М. В. Горбатюк узяв участь у Міжнародній науковій конференції «Українська політична еміграція у ХХ столітті: досвід культурно-спільнотного себепредставлення і самоутвердження в Західному світі» до 130-річчя від дня народження чесько-українського науковця, громадсько-політичного діяча Ольгерда Бочковського, що відбулася у Музеї видатних діячів української культури.
08 квітня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін, у статусі Заступника Голови Спілки архівістів України (САУ), взяв участь у роботі Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності щодо законопроектів, з опрацювання яких Комітет визначено головним, та довів членам Комітету і запрошеним позицію САУ та архівної спільноти з приводу проекту Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років», що був зареєстрований Верховною Радою України 03.04.2015 за № 2540.
07 квітня 2015 р.
Інтернет-портал «Громадський простір» опублікував офіційну позицію Спілки архівістів України та директора УНДІАСД О. Я. Гараніна щодо законопроекту «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років».
Джерело »
Дзеркало »
03 квітня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін узяв участь у спільному засіданні громадської та науково-експертної рад при Укрдержархіві.
Порядок денний »
Фоторепортаж »
02 квітня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін узяв участь у позачерговому засіданні Правління Спілки архівістів України (САУ), на якому було погоджено підготовку Звернення САУ до керівних кіл та громадськості України щодо законопроекту «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років», який представлено Українським інститутом національної пам'яті на засіданні Уряду України.
Звернення »
Фоторепортаж »
01 квітня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін відвідав відкриту лекцію професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук М. Г. Палієнко на тему: «Зарубіжна архівна україніка: основні етапи формування та центри локалізації», що відбулася у Центральному державному архіві зарубіжної україніки.
Фоторепортаж »
18 березня 2015 р.
Провідний науковий співробітник відділу документознавства УНДІАСД О. М. Загорецька разом із в. о. директора ЦДЕА України Ю. С. Ковтанюком провели навчальний семінар із питань організації діловодства, що відбувся в Національній академії державного управління при Президентові України для співробітників закладу.
Фоторепортаж »
12 березня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін узяв участь у якості члена Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань культури і духовності в обговоренні проекту концепції «Культура в Україні. Реформа. Загальні засади».
04 березня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін узяв участь у роботі розширеного засідання колегії Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ).
Фоторепортаж »
26 лютого 2015 р.
Заступник директора УНДІАСД Н. М. Христова в межах заходів за участю керівників державних архівних установ України провела семінар за темою: «Впровадження результатів наукових досліджень у практику роботи архівних установ України». Семінар відбувся у конференц-залі, III-го поверху комплексу споруд ЦДА (м. Київ, вул. Солом’янська, 24).
Фоторепортаж »
Детальніше »
26 лютого 2015 р.
Відбувся позачерговий VIІ з’їзд Спілки архівістів України. Під час роботи з'їзду Головою Спілки архівістів України більшістю голосів було обрано завідувача кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка д.і.н., проф. М. Г. Щербака. Заступником Голови Спілки архівістів України обрано директора УНДІАСД к.і.н. О. Я. Гараніна.
Порядок денний »
Фоторепортаж »
Витяг »
25 лютого 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін узяв участь у роботі розширеного засідання колегії Державної архівної служби України.
Детальніше »
09 лютого 2015 р.
Відповідно до Угоди між Державною архівною службою України та Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв України (НАКККіМ) про співпрацю у підготовці фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» на базі УНДІАСД з 19 грудня 2014 р. було проведено професійно-орієнтовану практику для студентів 3-го курсу Інституту менеджменту НАКККіМ.
Детальніше »
06–07 лютого 2015 р.
Старший науковий співробітник відділу науково-інформаційної та видавничої діяльності УНДІАСД Г. І. Калінічева взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції: «По той бік Дніпра: вплив контраверсійних образів «Іншого українця» на формування ментальних кордонів», що проводилась на історичному факультеті Запорізького національного університету. Г. І. Калінічева виступила із доповіддю: «Криза національної ідентичності у контексті процесів українського націєтворення».
Програма »
Детальніше »
02 лютого 2015 р.
У читальному залі Державної наукової архівної бібліотеки (м. Київ, вул. Солом'янська, 24) відбувся, організований УНДІАСД науковий семінар для молодих науковців та аспірантів «Організація науково-дослідної роботи».
Детальніше »
Програма »
Фоторепортаж »
27 січня 2015 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради інституту було прийнято до захисту дисертацію Т. М. Білущак на тему: «Архівні джерела з військової справи у Львові другої половини ХІV – ХVІІІ ст.: класифікація, функції, інформаційний потенціал», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни та відбувся захист дисертації Л. В. Сеніної на тему: «Росія і «Східне питання» ХІХ ст. в англомовній історіографії (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Л. В. Сеніній одноголосно присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
Фоторепортаж »
23 січня 2015 р.
Заступник директора УНДІАСД М. В. Горбатюк узяв участь у засіданні Наукового круглого столу «IV Універсал та Акт Злуки: символізм, втілення, історичні паралелі та уроки в контексті сучасності», присвяченого 97-й річниці проголошення самостійності УНР (IV Універсалу Центральної Ради від 22 січня 1918 р.) та 96-й річниці Дня соборності України (Акту Злуки між УНР і ЗУНР від 22 січня 1919 р.), що відбувся у Науково-дослідному інституті українознавства (НДІУ) Міністерства освіти і науки України.
22 січня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін та співробітники інституту відвідали кінолекторій, що відбувся у кінозалі ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного і був приурочений до Дня соборності України. Відвідувачі переглянули кінофільм «Ми – українці. Символи нашої волі» (НТКУ, 2011, автор і режисер Марк Гресь) та фрагмент з кінофільму «Документи епохи» (Одеська кінофабрика ВУФКУ, 1929, режисери Л. Могилевський та Я. Габович).
Детальніше »


Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]