• Головна сторінка
  • З Новим 2022 роком і Різдвом Христовим!
  • Зведений каталог метричних книг
  • Центр галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації при УНДІАСД
  • Про конференцію
  • Про 3 круглий стіл 2019
  • АРХІВНОМУ ЛЮДОВІ
  • Про відкриту дискусію
  • The International Archives Week #IAW2020 will run from June 8-14
1 9 8 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт      УКР  УКР   РУC  РУC   ENG  ENG Facebook

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку

 
 

 
© УНДІАСД, 2021
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04107, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

Словник архівної термінології: українсько-англійський
Dictionary of archival terminology: Ukrainian-English


                                              

абсолютна вологість повітря див. вологість повітря


автентифікація (встановлення автентичності архівних документів, рукописів тощо) authentication

див. також автентичний, верифікація


автентичний authentic

~ документ authentic document/record
~ електронний документ (-а) authentic electronic record
~ текст, -у authentic text
~ тлумачення закону authentic interpretation of the law
неавтентичний документ unauthentic record

див. також автентифікація; оригінал документа [офіційного документа]


автограф, -а

1. (власноручний напис, підпис) autograph
2. (документ, написаний рукою особи, яка підписала його) holograph

див. також рукопис (авторський); підпис


автоматизований пошук див. пошук


автоматизовані архівні технології computerized / automated document management system


автоматичне опрацювання архівних даних automatic archival data processing

див. також база даних; архів даних; дані; банк даних


автоматичний пошуковий пристрій див. пошуковий пристрій


автор, -а author (of document)

атрибутований (встановлений) ~ attributed author
ймовірний ~ suppositious author

див. також авторство


авторизована копія див. копія документа


авторитетний (загальновизнаний, стандартизований, офіційний) authoritative

~ джерело (достовірне; те, що не викликає сумніву) authority
~ описання authority description
~ контроль (за дотриманням прийнятих стандартних форм назв, зареєстрованих у авторитетному описанні [авторитетному файлі]) authority control
~ файл (назв фондів, персональних і колективних авторів, назв серій, предметних рубрик тощо) authority file


авторство authorship

ймовірне ~ probable authorship
невідоме ~ unknown authorship
сумнівне ~ doubtful authorship

див. також автор


авторська правка author's alteration, author's correction


авторське право copyright

міжнародне ~ international copyright
порушення ~ infringement

див. також інтелектуальна власність


авторський рукопис див. рукопис


адресант, -а sender, addresser


адресат, -а addressee


аеродинамічне формування див. реставрування (реставрація) документа


акліматизування документів acclimatization of records


акт, -а

1. (діловий, нотаріальний ~) deed
2. (закон, постанова органу державної влади) act, bill

див. також акт приймання-передавання документів на постійне зберігання; акт дарування


акт дарування див. дар ( пожертва, пожертвування)


акт про вилучення документів для знищення див. вилучення документів для знищення


акт приймання-передавання документів на постійне зберігання див. приймання-передавання документів на постійне зберігання


активні документи див. документ (5) документи за індексом використання їхньої інформації в роботі установи


амбротип , амбротипія (спосіб фотографування, в результаті якого виходить позитивне зображення на скляній пластині, зафарбованій з одного боку чорною фарбою) ambrotype

див. також дагеротипія


аналіз інформаційних потреб див. інформаційні потреби (ІП)


анкета користувача (архівними документами) user's questionnaire

див. також користувач (архівними документами); користування архівними документами


анонімний документ див. документ (1)


анотація annotation; brief (3); abstract; document profile

див. також анотування


анотований перелік унікальних документів НАФ див. облікова документація для централізованого державного обліку документів НАФ


анотований реєстр описів annotation inventories

див. також архівний довідник


анотування annotating

див. також анотація


антисептування документів antisepsis of documents


антропоніміка див. ономастика


апарат, -а

~ грамзапису phonograph recorder
~ для обробляння плівки film processor
~ для читання мікрофільмів reader/microform reader
~ звукозапису sound recorder
~ перезапису звуку re-recorder
відеомагнітофон, -а video recorder
кінознімальний ~ cine (motion-picture) camera
кінопроекційний ~ motion-picture projector
копіювальний ~ printer

див. також принтер

копіювальний ~ (для мікроформ) microform duplicator
магнітофон, -а tape recorder
мікропроекційний ~ (для читання мікрофільмів) microfilm reader
проекційний ~ projector
репрографічний ~ reprography camera
~ для динамічного знімання rotary camera, flow camera
~ для статичного знімання planetary camera; flat-bed camera
координатний шаговий ~ step-and-repeat camera
сканер для оцифровування мікрофільмів microimage scanner
фотографічний ~ photographic camera, camera
фотографічний (цифровий) ~ digital camera
фотокопіювальний ~ photocopier
фотостат, -а (~ контактного копіювання) photostat
читально-копіювальний ~ reader-printer
читально-копіювальний (для мікрофільмів) ~ microfilm reader-printer
читально-копіювальний (для мікрофіш) ~ microfiche reader-printer


апаратне забезпечення (обчислювальних комплексів, систем та мереж) hardware

міграція, перехід (від одного апаратного забезпечення до іншого, як правило новішого) migration

див. також програмне забезпечення (обчислювальних комплексів, систем та мереж)


апертурна карта aperture card


аркуш, -а

пронумерований з лицьового боку ~ folio
пронумерований з обох боків ~ leaf
зворотний бік (ліва парна сторінка) verso син. версо
лицьовий бік (права непарна сторінка) recto
~ паперу sheet


аркуш, -а (як обліковий документ архіву)

~ картографічного документа sheet
~ користування архівними документами (list containing information on the users and the use of a file) user's list
~ фонду див. облікові документи архіву

див. також облікові документи архіву


аркуш-засвідчувач справи (a document with a note indicating the number of pages and physical condition of an item) sheet certification of a file


археограф, -а archaeographer, documents publisher, historical editor

див. також археографія; археографічна діяльність


археографічна діяльність, -ності historical editing, documents editing

див. також видання документів; науково-інформаційна діяльність архіву


археографія archaeography, documents publication or activity

див. також спеціальні історичні дисципліни


архетип, -у archetype


архів, -у

1. (сукупність архівних документів) archives (1)
2. (установа або структурний підрозділ, які здійснюють приймання й зберігання документів з метою використання ретроспективної документної інформації) archives (2); archive(s) agency

див. ще види архівів; архівна установа; архівний підрозділ підприємства, установи, організації; тип архіву


архів (-у) даних data archive(s)

див. також база даних; дані; банк даних


архів кінодокументів див. види архівів


архів підприємства, установи, організації див. архівний підрозділ підприємства, установи, організації


архів, що знаходиться у приватній власності див. тип архіву (приватний архів)


архіваріус, -а archives technician, repository assistant

див. також архівіст


архівіст, -а archivist

заслужений ~ Meritorious archivist
~ із спеціальною архівною освітою professional / trained archivist
~ вищої кваліфікації fully qualified / high-grade archivist
~ першої категорії archivist of the first category
~ другої категорії archivist of the second category
~ без спеціальної освіти non-professional assistant
~ з незакінченою професійною освітою semiprofessional archivist
працюючий неповний робочий день ~ part-time / short time archivist
працюючий повний робочий день ~ full-time / whole time archivist
черговий ~ archivist on duty
~ читального залу search room attendant
~ з онлайнового обслуговування online service archivist

див. також персонал архівної установи; архіваріус


архівістика укр., пол. archivistica

див. також архівна справа; архівознавство


архів-музей, -ю archive(s) - museum


архівна галузь

1. (галузь життєдіяльності суспільства) archival branch
2. (галузь знань) archival science

див. також архівна справа; архівознавство


архівна довідка див. інформаційний документ архіву


архівна евристика archival heuristics


архівна етикетка lable син. ярлик, -а


архівна інформація archival information

економічна ~ economic information
засекречена ~ classified information
звукова ~ sound inrormation~
зображувальна (зображальна) ~ iconographic information
наочна ~ pictorial information
наукова ~ scientific information
науково-технічна ~ scientific and technical information
несемантична ~ nonsemantic information
повна ~ complete information
семантична ~ semantic information
соціальна ~ social information
суб'єктивна subjective information
точна ~ precise information
управлінська ~ administrative information
фіктивна ~ dummy information
цифрова ~ digital information
цінна ~ valuable information
юридична ~ legal / juridical information

див. також документна інформація; релевантність; пертинентність; інформація з обмеженим доступом; право використання інформації, яка міститься в архівних документах


архівна кліматологія archival climatology


архівна колекція див. колекція архівних документів


архівна копія документа див. копія документа


архівна мережа archives network


архівна спадщина archival heritage

національна ~ (включає документи НАФ, а також зарубіжну архівну україніку) national archival heritage
спільна ~ (двох і більше держав) joint archives / joint archival heritage


архівна справа archival affairs; archive(s) administration

див. також архівна галузь; архівознавство


архівна статистика archival statistics


архівна термінологія archival terminology

див. також архівознавче термінознавство


архівна технологія archival technology

див. також інформаційна технологія


архівна україніка (документи культурної спадщини України, що були в різні історичні часи вивезені за межі України чи створені за кордоном, або є культурним надбанням зарубіжного українства) archival Ukrainika лат. Ucrainica


архівна установа archives (2); archival institution

див. також архів; система архівних установ


архівна цінність див. цінність архівного документа


архівне джерело archival source


архівне дослідження research

експериментальне ~ experimental research, experiment
прикладне ~ applied research
теоретичне (фундаментальне) ~ basic / pureresearch


архівне законодавство archival legislation


архівне зібрання collecting archive(s)


архівне описування archival description

багаторівневе ~ multi-level description
повнота / детальність ~ depth of description; fullness of description)
групове ~ group-level / (sub) series- level description
однорівневе ~ one-level description
подокументне ~ document-level description
поодиничне ~ file / item / (unit) -level description

див. також описова стаття; елементи архівного описання


архівне право archival jurisdiction

див. також повноваження архівної установи


архівний витяг див. витяг з документа


архівний довідник, -а finding aid

міжархівний ~ interrepozitory guide
міжфондовий ~ guide to a single repozitory;inter-fonds finding aid
фондовий ~ (про склад і зміст документів одного фонду) the fonds finding aid

див. також анотований реєстр описів; путівник; покажчик; огляд; архівний каталог; підготовка архівних довідників


архівний документ див. документ (1, 2)


архівний каталог, -у catalogue брит. ; catalog амер. ; archival catalog(ue); general index (2)

авторський ~ author's catalog(ue)
виконавський ~ catalog(ue) of casts
генеральний ~ general catalog(ue); central catalog(ue); main catalog(ue)
географічний ~ geographic catalog(ue)
друкований ~ print catalog(ue)
картковий ~ card catalog(ue)
~алфавітної структури dictionary catalog(ue)
~ з історії установ catalog(ue) of documents on institution history
~ документів з особового складу records on the personnel catalog(ue)
~ звукозаписів див. дискографія
електронний ~ electronic catalog(ue)
журнальний (кіноперіодики) ~ catalog(ue) of сine-magazine
іменний ~ personalia catalog(ue)
~ карт map catalog(ue)
~ на мікрофішах microfiche catalog(ue)
~ логічної структури logical catalog(ue)
нотний ~ music catalog(ue)
об'єктний ~ catalog(ue) of construction sites
~ періодичних видань catalog(ue) of periodicals
предметний ~ subject catalog(ue)
предметно- тематичний ~ subject-thematic catalog(ue)
систематичний ~ systematic catalog(ue)
службовий ~ official catalog(ue)
тематичний ~ topical catalog(ue)
топографічний ~ topographical catalog(ue)
фільмовий ~ catalog(ue) of filmography
фондовий ~ general index син. загальний покажчик фондів
хронологічний ~ chronological catalog(ue)

див. також онлайновий загальнодоступний каталог; Центральний каталог фондів


архівний маркетинг, -у archival marketing


архівний менеджмент, -у archival management

див. також цифровий менеджмент


архівний опис див. опис


архівний підрозділ підприємства, установи, організації agency records centre; departmental recods / archives


архівний пошук, -у searching; search; retrieval

автоматизований ~ computer aided retrieval; computer assisted retrieval (CAR)
довідковий ~ reference retrieval
документальний ~ document retrieval
~ електронних документів electronic records / documents search
інформаційний ~ information retrieval
онлайновий ~ online searching; online information retrieval

див. також інформаційно-пошукова система; довідково-пошукова система; точка доступу; пошукові дані; пошукові засоби; ефективність пошуку; система пошуку документів


архівний фонд, -у archive; archive group; record group (амер.); archives; fonds (європ.); archival fond (брит., європ.)

див. також архівний фонд офіційного походження; архівний фонд особового походження; архівний фонд підприємства, установи, організації


архівний фонд (-у) особового походження family (and estate) archives; patrimonial archives; archival fond of personal or family provenance

див. також документи особового походження


архівний фонд (-у) офіційного походження administrative archives


архівний фонд (-у) підприємства, установи, організації record group; office archives/ records

об'єднаний ~ (record group or fonds containing the records of several related organizations or persons) collective record group
об'єднаний ~ (функціонально взаємопов'язаних установ або документів одного призначення) general record group (agency providing intermediate storage for the records of several related agencies)


архівний шифр, -у reference number


архівний ярлик див. архівна етикетка


архівні документи див. документ (3)


архівне дослідження archival studies; research син. архівні студії

експериментальне ~ experimental research; experiment
прикладне ~ applied research
теоретичне (фундаментальне) ~ basic / pureresearch


архівні інформаційні ресурси archival information resources


архівознавець, -вця archivist; specialist in archival science

див. також архівознавство


архівознавство archival science / study

див. також архівістика; архівознавець


архівознавче термінознавство аrchival terms study

див. також архівна термінологія


архівосховище archives, stacks / archival stacks;archival repository; archive(s) depository

проміжне ~ (в архіві) intermediate stacks
сейфове ~ vault

див. також зберігання документів


асоціація архівів (архівістів) див. об'єднання архівів (архівістів)


атрибуція архівного документа attribution, attributing


аудіовізуальний архів див. види архівів


аудіовізуальні документи audiovisual records/archives

аудіовізуальний документ audiovisual record
відеодокумент , -а videotape; videorecord;videodocument
кінодокумент , -а motion picture(s); cine/cinematografic film; filmdocument; cinerecord

див. також кіноплівка; кінофільм; кінокадр; кінолітопис

фонодокумент, -а phonotape; audiotape; sound recording

див. також фонограма

фотодокумент, -а photograph

див. також фотодокументи


аудіозапис audiorecording; sound recording


аудіокасета audiocassette (audio cassette); audiotape cassette; sound cassette


аудіо компакт-диск audio compact-disk


ацетатна плівка див. плівка


багаторівневе описування див. архівне описування


багаторівневий доступ див. доступ до електронних інформаційних ресурсів


безкислотний папір (картон) див. папір


безкоштовне обслуговування див. обслуговування (користувачів)


безпосередній доступ див. доступ до електронних інформаційних ресурсів


безхазяйні документи див. документи, що не мають власника або власник яких невідомий


бізнес-архів див. види архівів (економічний архів)


біловик (біловий документ) engrossed copy, engrossment (2)

чистовий примірник, -а (рукопис, підготовлений до друку) fair copy
переписування начисто engrossment (1)

див. ще чернетка


біографічна довідка див. інформаційний документ архіву


біографічний запит див. запит


біопошкодження див. пошкодження документа


біостійкість див. експлуатаційні властивості документа


бланк замовлення див. замовлення (документа)


бланк (-а) службового документа blank; blank of a record/office file(s)


бобіна reel


боксове зберігання документів див. зберігання документів


булла див. печатка


варіант (-а) тексту variant


варіантність (-ності) документної інформації variants of records information

див. також дублетність документної інформації; повторюваність документної інформації; поглинений документ


веб Web

~ документ, -а Web document
~ портал, -у portal, Web portal
~ ресурс, -у Web recource
~ вузол, -зл а Web site
~ сторінка Web page


ведення каталогу editing of catalog(ue); editorial work on the catalog(ue)


ведення справи фонду transaction

див. також справа фонду


везикулярна плівка див. плівка


великоформатний документ див. документ (1)


верифікація (перевірка правильності прізвища автора, назви тощо) verification

див. також автентифікація


вертикальне зберігання документів див. зберігання документів


взаємозв'язки між документами архівного фонду archival relationships


вибілювання див. реставрування (реставрація) документа


вибілювання паперу див. реставрування (реставрація) документа


вивезення/ввезення (переміщення) архівних документів

1. (вивезення юридичними чи фізичними особами з будь-якою метою через митний кордон України архівних документів з території України без зобов'язання їх зворотного ввезення в Україну) export
2. (тимчасове вивезення/ввезення обумовлене угодою переміщення юридичними чи фізичними особами з будь-якою законною метою через митний кордон України архівних документів із зобов'язанням їх зворотного ввезення/вивезення в обумовлені угодою терміни) loan
3. (незаконне переміщення архівних документів) displacement, illegal transfer

див. ще переміщені архівні документи; реституція архівних документів


види архівів kind of archives

аудіовізуальний ~ audiovisual archives
економічний ~ business archives син. бізнес-архів
електронний / цифровий ~ electronic archives; digital archives
іконографічний ~ iconographic archives
історичний ~ historical archives
~ кінодокументів film archives
науково-технічний ~ scientific and technical archives
нотаріальний ~ notarial archives
переміщені ~ removed archives (also captured archive(s)) syn. migrated archive(s); fugitive archive(s)
таємний ~ secret archives
технічний ~ technical archives
церковний ~ church archives
цифровий ~ digital archives
закритий dark archives

див. також профіль архіву; тип архіву; система архівних установ; архівний підрозділ (архів) підприємства, установи, організації


вид (-у) документа (сукупність документів, об'єднаних всередині певної системи документації спільністю ознак) document type; record type


видавання документів (з архівосховища) charge-out; брит. production

див. також користування архівними документами; замовлення


видавання документів у тимчасове користування за межами архівудив. користування архівними документами


видання документів historical editing; documentary editing

див. також археографічна діяльність; науково-інформаційна діяльність; археографія; документальна публікація


визначення строків зберігання документів scheduling

див. також строки зберігання документів; документи з визначеними строками зберігання; укладання переліків


визначення фондової приналежності документів assigning records to a record group according to certain characteristics, e.g. author, period of creation etc.

див. також фондування архівних документів


використання інформації (архівних документів) information use


вилучення документів для знищення weeding;purging; stripping; culling

акт (-а) про вилучення документів для знищення disposal list

див. також відбір документів для знищення


виставка архівних документів exhibition, display

віртуальна (он-лайнова) ~ online exhibition
пересувна ~ traveling exhibition
постійно діюча ~ permanent exhibition
~ присвячена знаменній даті exhibition in commemoration of an important date
стаціонарна ~ stationary exhibition
тематична ~ topical exhibition
тимчасова ~ temporary exhibition

див. також виставкова шафа (вітрина; виставкове приміщення); експонування архівних документів; фахівець з організації інформаційних виставок


виставкова шафа (вітрина; виставкове приміщення) display case syn. exhibition case; show case

див. також виставка архівних документів


витяг (-у) з документа extract; estreat

архівний ~ certified archival extract


вихідний документ див. документ (2)


вицвітання тексту (зображення) див. пошкодження документа


виявлення документів див. пошук


відбиток (-тка) печатки impression

див. також сигілографія; печатка


відбір (-бору) документів selection

1. (відбір документів для постійного зберігання) sampling
2. (відбір документів для знищення) disposal

див. також комплектування архіву; експертиза цінності документів (ЕЦД); вилучення документів для знищення


віддалене зволоження див. реставрування (реставрація) документа


віддалене користування через електронну мережу див. користування архівними документами


віддалений (дистанційний) доступ див. доступ до електронних інформаційних ресурсів


відеодиск videodisk

цифровий ~ Digital Video Disk (DVD)
цифровий багатоцільовий / відео диск Digital Versatile / Video Disk (DVD)


відеодокумент див. аудіовізуальні документи


відеозапис, процес (-у) відеозапису videorecording


відеомагнітофон див. апарат


відкритий архівний фонд див. архівний фонд підприємства, установи, організації


відмова див. замовлення (документа)


відносна вологість повітря див. вологість повітря


відомості про зміни у складі та обсязі архівних фондів див. облікова документація для централізованого державного обліку документів НАФ


відомчий архів див. тип архіву


відомчий перелік документів див. перелік документів зі строками зберігання


відповідь на замовлення див. замовлення (документа)


відпуск документа див. копія документа


відтворення reproduction

~ звука (програвання) sound reproduction
~ зображення reproduction of image, imaging
~ тексту документа при опублікуванні transcript


відчуження, позбавлення права власності на документи, перехід (-ходу) документів до іншого власника або утримувача alienation

див. також передавання права власності на документи


вкладка (вставка) див. реставрування (реставрація) документа


власник (-а) архівних документів owner of documents; records custodian; proprietor of documents

колишній ~ previous records custodian
see also передавання права власності (на документи)


власні документи див. документи (3)


внесення документів до Національного архівного фонду inclusion of documents to National Archival Holdings


внутрішній документ див. документ (2)


внутрішній опис (-у) документів справи list of the contents of a file


водяний знак див. філігрань


вологість (-гості) повітря humidity

абсолютна ~ absolute humidity
відносна ~ relative humidity

див. також зволоження документів, повітря; осушування


восківка див. папір


воскова печатка див. печатка


вторинна документна інформація див. документна інформація


втрачений документ див. документ (1)


втрачений текст див. текст документа


вхідний документ див. документ (2)


в'язка справ bundle

див. ще архівна коробка


галогенідосрібна плівка див. плівка


галузевий державний архів див. тип архіву


Галузевий центр (-у) науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства Branch information centre for archival affairs and document study (Uk. legal concept)


генеалогічний запит див. запит


генеалогія genealogy

генеалогічна таблиця, родове дерево genealogical table

див. також спеціальні історичні дисципліни


геральдика heraldry

див. також спеціальні історичні дисципліни


гігієнічне оброблення документів (очищення від забруднень) див. режим зберігання документів


глибина кольору depth of colour


гнучкий магнітний диск див. диск


години роботи архіву для користувачів див. обслуговування (користувачів)

головний прохід в архівосховищі gangway

див. також прохід між стелажами


голограма hologram


горизонтальне зберігання документів див. зберігання документів


грамплатівка audiodisk, disk, sound disk

довгограюча ~ long-play record

див. також грамофонний запис, грамзапис


грамофонний запис, грамзапис, -у gramophone record; phonograph record амер.

див. також грамплатівка


грамофонний оригінал (-у) original disc, original of sound record


грамплатівка audiodisk; disk; sound disk

див. також грамофонний запис, грамзапис


графічний документ див. документ (1)


гриф, -а stamp, seal

~ затвердження stamp of record approval
~ обмеження доступу до документа stamp of access restriction to a record
~ погодження stamp of record agreement
~ секретності security classification
без ~ unclassified

див. також засвідчення (підтвердження автентичності) документа; підпис засвідчувальний, [погоджувальний]


грошове оцінювання архівних документів monetary appraisal


групова характеристика фондів у путівнику по фондах архіву див. описова стаття (2)


групове описування документів див. архівне описування


дагеротипія (спосіб безпосереднього отримання позитивного зображення при фотографуванні) daguerreotype

див. також амбротип , амбротипія


дані data

банк~ data bank (also databank) син. база даних database
введення ~ (до комп'ютера) data entry
вилучення ~ data retrieval
~ з обмеженим доступом restricted data

див. також документи з обмеженим доступом

залишкові ~ residual data syn. ambient data
запис ~ data record(s)
індекс ~ ( що зберігаються в базі даних і використовується для надання доступу до них) data dictionary syn.data directory
кодування ~ data encoding
носій ~ (інформації) data medium
одиниця ~ data item
отримання ~ receipt data
поле (область) зберігання ~ (у пам'яті) data field
пошук ~ data retrieval syn. information retrieval
ущільнення ~ data compression
файл ~ data file


дар ( пожертва, пожертвування) donation; gift

акт дарування deed of gift, instrument of gift
дарувальник, -а donor


дата date

~ надходження accession date
~ (службового) документа date of a record
датування документа dating of a record
~створення описання архівного документа content date syn. coverage date


дезінсекція див. стабілізація документа


дезінфекція див. стабілізація документа


денситометр, -а densitometer


депозитарій archives; depository; depositary; archive(s) service; archival repository; archive(s) depository

1. амер. бібліотека-депозитарій урядових документів depository library; government documents depository
2. брит. бібліотека-депозитарій обов'язкового примірника; бібліотека, яка одержує обов'язковий примірник copyright depository library; legal deposit library

див. також депоноване зберігання


депоноване зберігання (документів із збереженням права власності на них за депозитором на основі угоди між архівом та їхнім власником) deposit

див. також депозитарій


дератизація див. стабілізація документа


дереставрування документа див. реставрування (реставрація) документа


державна політика в галузі архівної справи state policy in archival affairs


державний архів див. тип архіву


державний архів області див. система архівних установ


державний архівний фонд, -у state archival fonds

див. також Національний архівний фонд


державний облік (-у) документів Національного архівного фонду state stocktaking of the NAH documents


державний протекціонізм (-у) в архівній справі legal protection of archives


Державний реєстр (-у) національного культурного надбання State register of national cultural heritage

див. також документальна пам'ятка


детекторна автоматична система пожежного захисту див. пожежний захист


дефект паперу defect of paper


дефект тексту defect of text


дешифрування deciphering


джерело (інформації) source of information

архівне ~ archival source
історичне ~ historical source
документ-першоджерело source document
основне ~ chief source of information syn. prescribed source
основне ~для усної історії або етнографії key informant
первинне ~ primary source syn. primary document
вторинне ~ secondarysource syn. secondary document


джерело комплектування архіву acquisition source

див. також список джерел комплектування архіву; зона комплектування архіву


джерело формування НАФ development of the NAH sources

див. також список джерел формування НАФ; формування Національного архівного фонду


джерелознавство sourсe science / study

див. також спеціальні історичні дисципліни


дипломатика diplomatics

див. також спеціальні історичні дисципліни


дипломатична копія див. копія документа


диск, -а disk, disс

гнучкий ~ floppy disk, diskette син. дискета
жорсткий ~ hard disk, hard disk drive
комп'ютерний ~ computer disk
лазерний ~ laser disс
магнітний ~ magnetic disk
незнімний стаціонарний ~ fixed disk syn. hard disk
оптичний ~ optical disс

див. також компакт-диск


дискета див. диск, гнучкий


дисковод disk drive


дискографія discography син. каталог (список, покажчик) звукозаписів


діазографічна плівка див. плівка


діазографія diazography


діазотипія diazotype; diazo printing process; whiteprint


діапозитив, -а transparency; lantern slide син. слайд


діафільм див. фотодокумент


діловод, -а records manager

див. також діловодство


діловодний індекс див. індекс


діловодство records management; records administration;record keeping австрал.; records maintenance and use; records creation


добірка документів document collection


довговічність див. експлуатаційні властивості документа

довідка-орієнтир див. інформаційний документ архіву


довідкове обслуговування див. обслуговування (користувачів)


довідкове обслуговування електронними засобами див. обслуговування (користувачів)

довідковий аппарат, -у finding aids system
~ архівного фонду finding aids and control documents for a record group or fonds
~ фондів архіву finding aids for archives holdings
~ видання critical apparatus

див. також пошукові засоби (описи, путівники, покажчики, каталоги, бази даних, номенклатури справ тощо)


довідковий фонд, -у reference collection

див. також довідково-інформаційний фонд (ДІФ) архівної установи архівної установи


довідкові дані про архівний фонд (у путівнику по фондах архіву) information on fonds/record group in an archival guide


довідково-інформаційний фонд (ДІФ) архівної установи the Reference Information collection of archives (RIC) legal concept

див. також довідковий фонд


довідково-пошукова система reference retrieval system

див. також інформаційно-пошукова система


довідник про склад і зміст документів див. архівний довідник


додаток, -тка

1. ( фізично не є частиною документа, до якого додається) annex(e)
2. (є частиною документа) attachment
3. (до тексту документа) appendix


документ, -а document, record

1. запис інформації на матеріальному носієві document
анонімний ~ anonymous document
архівний ~ archival document; document
див. також документ (2, 3)
веб-документ Web document
виправдний (~ що засвідчує оплату, видачу кредиту, отримання грошей тощо) voucher
вторинний ~ secondary document; derived document
втрачений ~ lost document; missing document
графічний ~ graphics
~ з електронним носієм, в електронній формі (може бути змінений, не має ЕЦП) electronic document
документ-оригінал source document
машинописний ~ ( машинопис) typescript
невиправно пошкоджений ~ irremediable document
неопублікований ~ unpublished document
опублікований ~ published document
первинний ~ primary document
писемний ~ manuscript
підроблений (фальшивий) ~ forgery/fake
рукописний ~ manuscript; written document син. манускрипт
секретний ~ confidential document
~ сумнівного походження або авторства questioned document
цінний ~ important document
2. наслідок документування діяльності юридичної чи фізичної особи record
архівний ~ record; archival record
див. також документ (1, 3)
вихідний ~ out-letter
внутрішній ~ inner record
вхідний ~ in-letter
~ Національного архівного фонду record / arhives of National Archival Holdings
електронний ~ (не може бути змінений, має ЕЦП) electronic record
~ з паперовою основою paper record
особовий (офіційний) ~ personal record
офіційний ~ official record; record
унікальний ~ (document the importance of which derives from its being unique) unique archival record; unique record
чистовий див. біловик (біловий документ)
чорновий див. чернетка
3. окремі групи документів records / arhives
архівні ~ archives (1); archive (2)
власні ~ personal papers, private papers
~ державних установ public records / archives
електронні ~ electronic records / archives
~ з кадрових питань records on the personnel
~ з обмеженим доступом confidentiality; restricted access recods/ restricted recods/ classifed recods
~ з основної діяльності установи program recods
зображальні ~ iconographic records/arhives
картографічні ~ cartographic records / archives
кінодокументи film archives
кінофотофонодокументи див. аудіовізуальні документи
машиночитані ~ machine-readable records / archives
~ особового походження (особи, сім'ї, роду) papers
~ передані на зберігання transfer
приватні ~ (у приватній власності) private records / archives
робочі ~ working papers
службові ~ recods; office file(s)
текстові ~ textual records / archives
4. документи з визначеними строками зберігання scheduled records
~ постійного зберігання permanent records
~ тимчасового зберігання ephemera; temporary records
~ тривалого зберігання long-term storage records
~ строк зберігання яких вичерпався time-expired records
5. документи за індексом використання їхньої інформації в роботі установи
активні ~ (поточні, що використовуються в роботі установи) current records, active records
напівактивні ~ (що використовуються під час оперативного зберігання, до передавання на архівне зберігання або знищення) semicurrent records,half-active recods
неактивні ~ (що вийшли з поточного обігу установи і мають бути передані на архівне зберігання або утилізовані) non-current records, inactive recods

див. також офіційний документ, що має юридичну силу; офіційний документ, що містить повноваження; документи, що не мають власника або власник яких невідомий; строки зберігання документів


документ Національного архівного фонду див. документ (2)


документальна пам'ятка archival document of great importance; memorial record

див. ще Державний реєстр національного культурного надбання


документальна публікація documentary publication; records publication

див. також видання документів


документальний фонд див. документаційний (документальний) фонд юридичної особи


документаційна система documentation system


документаційний (документальний) фонд (-у) юридичної особи departmental records / archives; record(s); office files / houskeeping records


документація documentation

дипломатична ~ diplomatic documentation
електронна ~ electronic documentation
науково-технічна ~ scientific and technical documentation
управлінська ~ administrative documentation

див. також уніфікована система організаційно-розпорядчої документації (УСОРД)


документи див. документ (3) мн.


документи, що користуються підвищеним попитом див. попит


документи, що перебувають у приватній власності private records / archives


документи, що не мають власника або власник яких невідомий еstray син. безхазяйні документи


документна інформація information; records information; recorded information

вторинна ~ ( information in a finding aid) secondary information
оперативна (діюча) ~ operative information; information of current records
первинна ~ (information contained in an archival document) primary source information
ретроспективна ~ retrospective information

див. також архівна інформація


документознавство study of the theory and practice of documentation and records management) document science study; record science / study

див. також електронне документознавство


документообіг, -у document flow syn. records circulation; movement of records

див. також електронний документообіг; обсяг документообігу


документ-першоджерело source document


документування documentation production

див. також створення документа


доливання (паперовою масою втрачених частин документа) див. реставрування (реставрація) документа


допуск (-у) до документів обмеженого користування clearance


доріжка (носія запису) track

~ звуку (recording) track
~ зображення video track


дослідження див. архівне дослідження


доступ, -у access; right of access

~ до архівних документів access to archival records
~ до інформації access to information
~ до інформаційних ресурсів access to information resources

див. також доступ до архівних документів; доступ до електронних інформаційних ресурсів


доступ до архівних документів access (to archival records)

дата відкриття доступу до документа (після закінчення строку обмеження)access date
можливість копіювання access copy
обмежений ~ restricted access
обмеження ~ access restriction
політика ~ access policy

див. також засекречування інформації / документів; допуск до документів обмеженого користування; доступність; несанкціонований доступ до архівних документів


доступ (-у) до електронних інформаційних ресурсів access to electronic information resources

багаторівневий ~ multi- level access
безпосередній ~ primary access
віддалений (дистанційний) ~ remote access
відкритий ~ open access
вільний~ random access син. direct access
опосередкований (непрямий) ~ secondary access
послідовний ~ sequential acces
предметний ~ subject acces
система групового ~ multi- access-system

див. також доступ


доступність, -ості accessibility; access

див. також доступ до архівних документів; допуск до документів обмеженого користування


друк, -у print

друкар, книгодрукар printer; typographer
друкарня typography
друкарство, книгодрукування typography
друкарська справа, поліграфія printing
друковане видання printing; print
друкування (процес) printing
комп'ютерна роздруківка printout

див. також оперативна поліграфія


дублетність (-ності) dublicacy

дублетний документ,( один з примірників розмноженого документа) doublet record; print
дублетність документної інформації duplication of information
дублікат, -а duplicate (record)
дублікат (-а) документа (копія архівного документа на правах оригінала) record copy

див. також варіантність документної інформації; повторюваність документної інформації; поглинений документ


дубль-негатив див. контратип


дублювання матеріальної основи документа див. реставрування (реставрація) документа


ЕК див. експертна комісія


економічна інформація див. архівна інформація


економічний архів див. види архівів (бізнес-архів)


екран, -а screen


експертиза цінності документів (ЕЦД) appraisal

висновок ~ appraisal report
комплексна ~ complex appraisal
цільова ~ reappraisal

див. також цінність архівного документа; відбір документів; експертна комісія


експертна комісія (ЕК) (body within an agency responsible for appraisal decisions) appraisal commission

див. також Експертно-перевірна комісія (ЕПК), Центральна експертно-пере, Центральна експертно-перевірна комісія (ЦЕПК)


Експертно-перевірна комісія (ЕПК) (body within an archives responsible for reviewing appraisal decisions) Appraisal Control Commission

див. також Центральна експертно-перевірна комісія (ЦЕПК); експертна комісія (ЕК)


експлуатаційні властивості документа service properties

біостійкість (-кості) bioproofness
довговічність (-ності) permanence
еластичність (-ності) elasticity
зносостійкість (-кості) wear and tear resistance
ламкість (-кості) brittleness
світлостійкість (-кості) light fastness
тривкість (-кості) durability

див. ще реставрування (реставрація) документа документа; стабілізація документа


експонування (архівних документів) exhibition; display

виставкова вітрина display case; showcase
стенд, -а (для експонування) easel

див. також виставка архівних документів


екстранет, -у (розширена інтрамережа, доступна для користування не лише співробітникам компанії чи організації, як інтранет, а й обмеженому числу користувачів поза межами організації) extranet

див. також інтранет; Інтернет; етернет


еластичність див. експлуатаційні властивості документа


електрографічна копія див. копія документа


електрографічне копіювання див. копіювання документів


електрографія electrography

див. також репродуціювання; репрографія; копія документа; апарат (репрографічний, копіювальний)


електронна копія див. копія документа


електронна пошта electronic mail, e-mail


електронна справа див. справа


електронне документознавство electronic document science / study; electronic record science / study


електронний архів див. види архівів


електронний документ див. документ (1, 2)


електронний документообіг, -у electronic records circulation; document flow workflow

див. також документообіг; обсяг документообігу/


електронний каталог див. архівний каталог


електронний підпис див. підпис


електронні інформаційні ресурси (веб-сайти, бази даних) electronic information resources


електронно-цифровий підпис див. підпис


електростатична копія документа див. копія документа


електростатичне копіювання див. копіювання документів


електростатичний захист (-у) фонодокументів electrostatic cover of phonotape / sound recording


елементи архівного описання entry (1)

зона ідентифікації identity area
рівень (-вня) описання level of description
пошукові дані одиниці описування див. пошукові дані [елементи]
заголовок див. заголовок одиниці описування
дати документів одиниці описування dates of the documents in the unit of description
кількісні характеристики одиниці описування extent of item
носій інформації одиниці описування див. носій документної інформації
зона історичної інформації (контексту) historical informationcontext area
назва утворювача (ів) одиниці описування name of creator
історія / біографія утворювача (ів) administrative / biographical history
історія зберігання і формування одиниці описування custodial history
історія надходження документів до архіву immediate source of acquisition
зона змісту і структури content and structure area
систематизація документів одиниці описування system of arrangement
короткий зміст / анотація документів одиниці описування content annotation
відомості про експертизу цінності документів одиниці описування information about appraisal
поповнення складу документів одиниці описування accrual
зона умов доступу та користування conditions of access and use area
умови правового доступу до документів одиниці описування access conditions
умови, що регулюють відтворення (копіювання) документів одиниці описування copyright / conditions governing reproduction
мова / графічна система запису інформації документів одиниці описування language of documents
умови фізичного доступу до одиниці описування physical characteristics
довідковий апарат до одиниці описування finding aids
зона інформації про споріднені документи allied material area
місце зберігання оригіналів location of originals
місце зберігання копій документів одиниці описування existence of copies
споріднені документи related units of description
оприлюднення документів одиниці описування publication note
зона приміток note area
зона авторської інформації descriptive control area
джерела інформації sources of information

див. також описова стаття; архівне описування


емульсійний шар, -у emulsion


ентомологічний нагляд див. нагляд


епіграфіка epigraphy

див. також спеціальні історичні дисципліни


ЕПК див. Експертно-перевірна комісія


етернет (локальна комп'ютерна мережа) ethernet

див. також екстранет; Інтернет; інтранет


етикетка див. архівна етикетка


етичний кодекс (-у) (архівіста) code of ethics; The archivist code of ethics


ефективність (-ності) effectiveness

~ діяльності архівів effectiveness of archives activities
~ пошуку retrieval effectiveness


ЕЦД див. експертиза цінності документів


ЕЦП див. електронно-цифровий підпис


ємкість (-кості) архівосховища stack capacity; capacity of a repository; archives storage area capacity


життєвий цикл (-у) документа life cycle of record / document

див. ще континуум документів


жорсткий (вінчестерський) диск див. диск


журнал реєстрації див. щоденник


забезпечення доступу до архівної інформації ensuring access to archival information


забезпечення збереженості документів ensuring preservation

~ фізико-хімічної preservation; ensuring physical and chemical preservation
~ фізичної holdings maintenance conservation

див. також зберігання архівних документів; збереженість документів; режим зберігання документів


забезпечення таємниці архівної інформації, що стосується приватних осіб privacy; right of privacy; data protection


забезпечення національних інтересів в архівній справі maintenance of national interests in archival affairs


загальнонауковий підхід (-ходу) (в архівознавстві) general scientific method

див. ще інформаційний підхід (в архівознавстві); системний підхід (в архівознавстві)


заголовок, -вка title; heading; header син. назва, найменування

альтернативний ~ підзаголовок alternative title; subtitle
~ бібліографічного описання (запису) heading; bibliografic record title
верхня частина (електронного листа, що передує його тексту і включає адресу та ім'я відправника і одержувача, тип повідомлення, тему і т.п.) header
~ розділу, параграфа heading
~ службового документа title of a record
~ справи title of a file
скорочена назва catchword title
паралельний~ (на іншій мові) parallel title
уніфікована назва (за наявності варіантів назви)uniform title; conventional title; standard title

див. також заголовок (-вка) одиниці описування


заголовок (-вка) одиниці описування title of an unit of description

1. (слово, фраза, характеристика чи група характеристик, що є назвою одиниці описування) title
2. (оригінальний заголовок – заголовок, який вже наявний на архівних документах, що підлягають описуванню) formal title
3. (заголовок, наданий архівістом одиниці описування, яка не має оригінального заголовку) supplied title

див. ще елементи архівного описання


загроза національним інтересам в архівній справі threat to national interests in archival affairs

див. також захист архівних документів і архівної інформації


задоволення інформаційних потреб користувача див. інформаційні потреби (ІП)


задоволення запитів (користувачів) request satisfaction

див. також запит


закодований текст, -у cipher


Закон (-у) про Національний архівний фонд та архівні установи National Archival Holding and Archives Act/Law


закріплювання зруйнованого краю аркуша документа див. реставрування (реставрація) документа


замітки, нотатки на полях документа marginalia


замовлення (документів) order

бесіда з користувачем з метою уточнення~ reference interview
бланк (-а) ~ order card
виконання ~ order satisfaction
відмова (у доступі до документа) refusal
відповідь на ~ answer to order
документа немає на місці not in
за замовленням (up) on order
попереднє ~ advance order
невідкладне ~ rush order

див. також запит; видавання документів з архівосховища; обслуговування (користувачів)


запис, -у інформації record

бібліографічний ~ bibliographic record
каталожний ~ catalog(ue) record
~тексту документа в актовій книзі enrolment


записи актів цивільного стану vital record


записник, зошит для нотаток сommonplace book


запит, -у request; question; inquiry

біографічний ~ biography request
генеалогічний ~ genealogy request
довідковий ~ reference question
інформаційний ~ information request
майновий ~ property request
~ щодо місцезнаходження документа document-location request
непрофільний ~ non-profile request
персональний ~ personal request
пошуковий ~ search statement
письмовий ~ written request
профільний ~ profile request
соціально-правового характеру ~ social-lawful request
тематичний ~ subject request
терміновий ~ urgent request
усний ~ verbal / personal request

див. також задоволення запитів (користувачів); замовлення (документів); запит (до онлайнового каталогу чи бази даних)


запит, -у (до онлайнового каталогу чи бази даних) query


заповнення (відновлення втрачених частин документа вкладкою, доливанням і/або аеродинамічним формуванням) див. реставрування (реставрація) документа


засвідчена копія див. копія документа


засвідчення (підтвердження автентичності) документа certification

див. також засвідчувальний напис; засвідчена копія


засвідчувальний напис, -у сertification notice

~ опису (note indicating the number of pages in an inventory) сertification notice in an inventory
~ справи (note, within an item, indicating the number of its pages and its physical condition) сertification notice in a file


засекречування інформації / документів security classification; classified information /records

див. ще розсекречування архівних документів


збереженість документів conservation

див. також забезпечення збереженості документів


зберігання документів custody; storage

боксове ~ enbox
вертикальне ~ vertical filing
горизонтальне ~ flat-filing; horizontal filing
невеликий відсік для зберігання документів pigeonhole,file cabinet
сейфове ~ vault
~ справ на полиці (без коробки) open shelf filing
~ у класерах, джекетах encapsulation

див. також контейнер; режим зберігання документів; стелаж; коробка; зберігач; архівосховище; умови тривалого зберігання документів


зберігання документів при нормативній температурі (для їх тривалішої збереженості) cold storage


зберігання шляхом оцифровування digital preservation


зберігач, -а

1. (~ рукописів) manuscript curator
2. (~ фондів) custodian

див. ще зберігання документів; персонал архівної установи


звіт, -у (архівної установи) report

статистичний ~ statistical report
інформаційний (текстовий) ~ information report
квартальний ~ quarter report
річний ~ annual report
щомісячний ~ monthly report
короткий ~ summary report

див. ще план; показники діяльності архівної установи


зволоження документів, повітря humidification

див. також вологість повітря; осушування


звукова інформація див. архівна інформація


звуковий документ див. фонодокумент


звукозапис, -у record (4), recording, sound recording

багатодоріжковий ~ multitrack recording
глибинний ~ depth recording
голографічний ~ holographic recording
дводоріжковий ~ dual-track recording
магнітний ~ magnetic recording
механічний ~ mechanical recording
однодоріжковий ~ single-track recording
стереофонічний ~ stereophonic recording
цифровий ~ digital recording

див. також запис інформації; доріжка (носія запису)


згасання тексту (зображення) див. пошкодження документа


здавальний опис див. опис документів, що передаються на зберігання


земельний кадастр, -у field book


зклеювання splicing


зміна права контролю за службовими документами та власності на них і (або) відповідальності за дії з цими документами transfer (2)

див. також передавання права власності на архівні документи


зміст (-у) документа (справи) contents; contents list; table of contents; list of contents

сторінка, на якій вміщено зміст (документа, справи) contents page


зміцнення блоку (проклеювання корінця книжкового блоку) див. реставрування (реставрація) документа


зміцнення матеріальної основи документа див. реставрування (реставрація) документа


знепилювання документів і архівосховищ dust control / removal


знищення документів (негайне, при надзвичайних ситуаціях) emergency destruction


знищування документів destruction

розмочування maceration; pulping
подрібнення shredding
спалення incineration
утилізація utilization


знімання, зйомка (кіно, фото) filming; shooting; cine filming


зносостійкість див. експлуатаційні властивості документа


зображення image

кольорове ~ colour image
контрастне ~ contrast image
мікрозображення microimage
негативне ~ negative image
неконтрастне ~ soft image
нечітке ~ blind image
оптичне ~ optical image
позитивне ~ positive-appearing image
приховане ~ latent image
рельєфне ~ relief image
різкість ~ sharpness
рухоме ~ moving image
сфокусоване ~ in-focus image
тремтіння fluttering
фотографічне ~ photographic image
цифрове ~ digital image
чітке ~ sharp / crisp image
чорно-біле ~ black-and-white picture
штрихове ~ line image

див. також зображувальна (зображальна) інформація інформація; піксель (елемент зображення)


зображувальна (зображальна) інформація див. архівна інформація


зображувальний (зображальний) документ див. документ (1)


зовнішні ознаки документа document / record extermal indications


зона архівного описання description area

див. також елементи архівного описання


зона комплектування архіву (geographical area under the archival jurisdiction of an archives) acquisition area

див. також к комплектування архіву; джерело комплектування архіву


зона обслуговування архіву service area


зразок, -зка (документа) form (2)


зцементування аркушів документів див. пошкодження документа


ідеальний опис (-у) архівного фонду ideal (perfect) inventory

див. також опис


і іконографія iconography

див. також спеціальні історичні дисципліни


іменний архівний каталог див. архівний каталог


імпрегнування див. реставрування (реставрація) документа


інвентарна книга обліку документів, що мають у зовнішньому оформленні або в додатку до них матеріальні цінності див. облікові документи архіву


індекс, -у notation, number

діловодний ~ registry number
змішаний ~ mixed notation
класифікаційний ~ notation
літерний (буквений) ~ alphabetic notation
реєстраційний ~ extended reference number
~ справи file code
цифровий ~ numeric notation

див. також індексування


індексування (проставлення архівного шифру на одиницях зберігання) numbering

див. також індекс


індосамент, -у endorsement


ініціативна інформація архіву outreach programme; extension service австрал.

див. також ініціативний документ


ініціативне документування (collection of information by an archives on a subject for which no archives exist) initiative documenting

див. також ініціативна інформація архіву


ініціативне інформування юридичних осіб initiative information distribution of juridical persons


ініціативний документ, -а initiative letter

див. також ініціативна інформація архіву


інкапсуляція див. зберігання документів у класерах, джекетах


інспектування (діяльності архіву) inspection, right of


інституція corporate body


інтелектуальна власність intellectual property

див. також авторське право


інтенсивність, -ності intensity

звуку ~ volume of sound, loudness
~ експлуатації (виробу) operation rate
~ освітлення illumination intensity, light intensity
~ світла light intensity
~ сигналу signal strength
~ шуму noise level


Інтернет (об'єднана глобальна мережа) Internet

див. також інтранет; етернет; екстранет


інтранет (інтрамережа, доступна для користування співробітникам компанії чи організації) intranet

див. також етернет; екстранет; Інтернет


інформативність, -ності

~ архівного опису informational content of an inventory
~ архівного фонду informational content of record group


інформатизація див. автоматизація


інформатика information science; informatics


інформаційна діяльність (-ності) архіву information activities of archives

див. також забезпечення доступу до архівної інформації; науково-інформаційна діяльність архіву; накопичування, акумулювання архівної інформації; захист архівних документів і архівної інформації


інформаційна система information system


інформаційна технологія information technology (IT)


інформаційна цінність документа див. цінність архівного документа


інформаційне обслуговування див. обслуговування (користувачів)


інформаційний аналіз (-у) ретроспективної документної інформації information analysis of retrospective documental information


інформаційний документ (-а) архіву (document produced by an achives describing its holdings and services) archives information paper

1. архівна довідка (official reply of an archive to an inquiry about research) informations paper on archives; archival reference
2. біографічна довідка biography reference
3. довідка-орієнтир, -а orientation reference
4. інформаційний лист, -а information message of an archive
5. тематичний перелік (-у) документів topical list

див. також науково-інформаційна діяльність архіву


інформаційний запит див. запит


інформаційний лист див. інформаційний документ архіву


інформаційний підхід, -ходу (в архівознавстві) information science approach

див. ще загальнонауковий підхід (в архівознавстві); системний підхід (в архівознавстві)


інформаційний пошук див. архівний пошук


інформаційний працівник, -а information worker; information scientist; information professional; information specialist


інформаційний центр, -у clearinghouse; information centre (center амер.)

інформцентр (у т.ч. з питань наукових досліджень) information clearinghouse (information clearing house)
інформцентр (з наукових досліджень) clearinghouse
пункт (-у) інформаційного обслуговування установи clearinghouse centre

див. також Галузевий центр науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства


інформаційні послуги архіву див. послуги, що надаються архівною установою


інформаційні потреби (користувачів) user information needs

аналіз (-у) ~ information needs analysis
задоволення ~ user satisfaction
профіль (-ю) ~ user profile

див. також запит; попит; замовлення


інформаційні характеристики документа information characteristics of document

див. також архівне описування; елементи архівного описання


інформаційно-пошукова система (ІПС) (information retrieval system of an archives,- not necessarily by computer) data retrieval system

автоматизована ІПС information retrieval (system); computer assisted retrieval (CAR); automated retrieval system

див. також довідково-пошукова система


інформаційно-пошукова служба search service


інформація див. архівна інформація


інформація документа див. документна інформація


інформація з обмеженим доступом information with restricted access

конфіденційна ~ proprietary information; confidentiality / classified
таємна~ secret information
службова~ office information with restricted access


інформація, право на яку належить фізичній або юридичній особі proprietary information


інформування див. послуги, що надаються архівною установою


інформування громадськості про діяльність архіву див. послуги, що надаються архівною установою


історична географія historical geography

див. також спеціальні історичні дисципліни


історична довідка до архівного фонду administrative and fond history; historical reference on creator and his archive group


історична метрологія historical metrology

див. також спеціальні історичні дисципліни


історична хронологія historical chronology

див. також спеціальні історичні дисципліни


історичне джерело (object or document used as a source for material and cultural history) historical source

див. також джерелознавство


історичний архів див. види архівів


історіографія historiography


історіософія historiosophy


історія / біографія утворювача (ів) див. елементи архівного описання (зона історичної інформації (контексту)

історія зберігання і формування одиниці описування див. елементи архівного описання (зона історичної інформації (контексту)
історія надходження документів до архіву див. елементи архівного описання (зона історичної інформації (контексту)


кадр, -у (плівки, фільму) frame

1. композиція окремого кадру scene
2. окремий знімок, -мка exposure, frame
3. нерухоме зображення still image / picture
4. тест-об'єкт (-а) для мікрофільмів (контрольний кадр) target

див. також кінокадр


калька див. папір


карантин (-у) документів quarantine


карта-замінник (-а) одиниці зберігання (part of a production ticket left in the place of a document which has been removed) dummy


картка, карта card

апертурна карта (з вікном для мікроплівки) aperture card
картка для калібрування фотографічних експозицій neutral test card
перфокарта; перфорована карта punched card, tab card


картка (обліковий документ)

~ архівного фонду див. облікова документація для централізованого державного обліку документів НАФ
~ обліку користувача та теми дослідження registration card of a user and research subject
обліку роботи з установою registration card of work with institution or enterprise, or organization
~ обліку форм використання архівної інформації registration card of usage of archival information
~ реєстрації та обліку виконання запиту registration card of fulfillment of an inquiry / a request
каталожна ~ catalog(ue) card
реєстраційно-контрольна ~ (у діловодстві) registry card
картка централізованого державного обліку документів зарубіжної архівної україніки див. облікова документація для централізованого державного обліку документів НАФ


картковий архівний опис, -у card inventory

див. також опис


картковий покажчик до аркушів фондів див. облікові документи архіву


картографічні документи див. документ (3)


картонування справ (the placing of items into boxes for archival storage) boxing


картотека card-index

~ тематичних запитів card-index of subject inquiry
~ запитів соціально-правового характеру card-index of social and biography inquiry
~ користувачів читальних залів index of users / uses
~ фондоутворювачів card-index of creators


картотечна шафа file cabinet, pigeonhole


касета cartridge; cassette


каталог див. архівний каталог


каталогізація catalog(u)ing

див. також комп'ютеризована (автоматизована) каталогізація каталогізація


каталожна картка див. картка


категорія архівного фонду (category of record group or fonds determined by the importance of the contents of the documents) category of record group

список фондів архіву за категоріями summary of category records


кислотність (-ності) паперу acidity of paper

cтупінь кислотності паперу pH value (pH скор. віід hydrogen-ion concentration виражається від 0 до 14; pH7- нейтральний)


кількісні характеристики одиниці описування див. елементи архівного описання (зона ідентифікації)


кінодокумент див. аудіовізуальні документи


кінознімальний апарат див. апарат


кінокадр, -у film frame

див. також кадр


кіноплівка див. плівка


кінопроекційний апарат див. апарат


кінофільм, -у motion picture(s); film; cinefilm (Канада); cinematograf film (Австралія)

документальний ~ documentary (film)
звуковий ~ sound film
кінолітопис, -у film chronicle (annals)
кольоровий ~ colour film
короткий уривок (-вка) з фільму (ролик (-а) фільму; кліп, -у) film clip
короткометражний ~ short film
мультиплікаційний ~ animation film
навчальний ~ raining film
німий ~ silent film; dumb film; film still; movie still
телевізійний ~ television film
хронікальний~, кінохроніка newsreel; news film
чорно-білий ~ black-and-white film

див. також кінодокумент


класифікаційний індекс див. індекс


класифікація документної інформації classification of records information

див. також схема класифікації документної інформації


класифікування classifying


ключове слово keyword

див. також пошуковий образ документа; пошуковий образ фонду


книга запису актів цивільного стану civil register(s); vital records

див. також метрична книга


книга обліку… див. облікові документи архіву


книга руху фондів, описів, справ, документів див. облікові документи архіву


код, -у сode; cipher; key

штриховий, штрих-код bar сode (barсode, bar-сode)
наклейка зі штрих-кодом bar сode(d) label
номер штрих-коду bar сode number
зчитувально-друкувальний пристрій для штрихових кодів bar code reader-printer

див. також кодування


кодикологія codicology


кодувальний пристрій encoder


кодування coding; encoding

лінійне ~ line coding
пристрій для ~ coding device
штрихове ~ bar coding
закодований, зашифрований encoded
розкодований, розшифрований decoded

див. також кодування; код; кодувальний пристрій


колекція

архівна колекція, що містить документи різних фондоутворювачів artificial collection
архівна колекція, що містить документи одного фондоутворювача organic collection
~ архівних документів collection, archival collection
~ рукописів manuscript collection
~ документів у цифровому / електронному форматі digital / electronic collection
техніка збереження колекції як єдиного цілого phased preservation


КОМ див. комп'ютерне одержування мікрофільмів


компакт-диск, -а compact disk (CD)

взаємодіючий (інтерактивний) ~ compact disk interactive
записуючий ~ compact disk recordable
зчитувач пам'яті compact disc – read only memory (CD-ROM)

див. ще пластиковий контейнер для зберігання компакт-дисків


компетенція (сфера повноважень) архівної установи див. повноваження архівної установи


комплекс, -у

~ архівних фондів group / collection of fonds
~ фондів архіву holdings; аrchives holdings
~ науково-технічної документації set of scientific and technological documentation

див. також одиниця обліку науково-технічної документації


комплексна експертиза цінності документів див. експертиза цінності документів


комплект, -у

~ кінодокумента set of motion picture(s); set of moving images
~ фонодокумента set of sound recording


комплектування (архіву) acquisition

бюджет на ~ acquisition budget
політика ~ acquisition policy
профіль ~ acquisition profile

див. також джерело комплектування архіву; приймання-передавання документів на постійне зберігання; надходження; відбір документів на постійне зберігання; укладання списків джерел комплектування архіву


КОМ-пристрій COM recorder

~ з електронно-променевою трубкою catode ray tube COM recorder
інтелектуальний ~ smart COM recorder
лазерний ~ laser-beam COM recorder
неавтономний ~ on-line COM recorder
простий (не інтелектуальний) ~ basic COM recorder
растровий ~ raster COM recorder

див. також комп'ютерне одержування мікрофільмів (КОМ); КОМ-система


комп'ютер computer

головний ~ mainframe computer
персональний ~ (ПК) personal computer (PC); desktor computer
портативний ~ laptop computer; laptop; notebook


комп'ютеризація архівної справи computerization of archives


комп'ютеризована (автоматизована) каталогізація computerized catalog(u)ing


комп'ютерна мережа computer network

див. також телекомунікаційна мережа


комп'ютерна мікрографія див. мікрографія


комп'ютерна програма computer program


комп'ютерна роздруківка див. друк


комп'ютерне введення (з) мікроформ (введення інформації до пам'яті ЕОМ з мікроформ) computer input microform (CIM)


комп'ютерне одержування мікрофільмів (КОМ) (виведення інформації з пам'яті ЕОМ на мікроформу) computer output microfilming (COM)

див. також КОМ-пристрій


комп'ютерне реставрування (реставрація) документів computer restoration of records

див. також реставрування (реставрація) документа документа


КОМ-система COM street

див. також КОМ-пристрій


комунальний архів див. тип архіву


конверт, -а envelope

~ для платівки sleeve
~ для мікрофільму у відрізку microfilm jackets; film jacket


конвертування (перетворення інформації з однієї машиночитаної форми в іншу, з одного формату в інший) conversion; reformatting


кондиціонування повітря conditioning

див. також температурно-вологісний режим зберігання документів


консерваційно-реставраційне оброблення документів з плівковими носіями conservation and restoration processing of magnetic tape documents


консервація документів conservation

див. також реставрування (реставрація) документів документів; забезпечення фізико-хімічної збереженості документів; фахівець з консервації документів


контейнер (-а)

~ для папок з документами document box syn. flip-top box
~ відкритий зверху (для зберігання документів підвищеного попиту) tub file

див. також коробка


контент-аналіз (-у) (оцінка / визначення інформаційної значущості одиниці описування, її основного змісту та точок доступу) content analysis


континуум (-у) документів continuum of records

див. ще життєвий цикл документа


контратип (-у) (кінодокумента) duplicating film син. фотоконтратип; дубль-негатив


контроль

~ наявності архівних документів (розшук документів) physical control
~ стану та руху архівних документів process control
~ строків виконання дій зі службовими документами action tracking
~ фізико-хімічного та технічного стан у архівних документів control of physical and chemical, technical condition of archives

див. також технічний стан аудіовізуальних документів


контрольний примірник (-а) опису control copy inventory


контрольно-вимірювальні прилади в архіві measuring instruments and test equipment in archives

див. також люксметр


конфіденційна інформація див. інформація з обмеженим доступом


копіювальний апарат див. апарат


копіювання документів copying, reproduction, printing

безперервне ~ continuous printing
діазотипія diazotype; diazo printing process; whiteprint
електрографічне ~ electrographic copying
електростатичне ~ electrostatic copying
збільшення копії порівняно з оригіналом enlargement
зменшення копії порівняно з оригіналом reduction
~ з мікрофіші на мікрофішу fiche-to-fiche printing
~ з мікрофіші на рулон fiche-to-rool printing
ксерокопіювання Xerox copying
проекційне ~ projection printing
фотомеханічне ~ photomechanical copying

див. також копія документа; репродуціювання документів


копія ( документа) copy(ies); record copy; file copy

автентична ~ authentic copy
авторизована ~ authorized copy
архівна ~ copy; archival copy; copy of an archival record
~ виконана за допомогою копіювального паперу carbon copy
~ вихідного документа copy of out-letter син. відпуск (-у) документа
дипломатична ~ diplomatics copy
діазокопія diazocopy
~ доступна для загального користування public use file; disclosure-free extract
друкована ~ електронного документа hard copy
електронна ~ soft copy; electronic copy
електростатична ~ (фотокопія, ксерокопія) electrostatic copy
засвідчена ~ (офіційного документа) true copy; office copy; сertified record copy див. також засвідчення (підтвердження автентичності) документа
комп'ютерна роздруківка див. друк
копії для забезпечення постійного доступу до документів у незадовільному фізичному стані preservation transfer copy
копії документів, доступні для загального користування disclosure-free extract; public use file
креслення print
ксерокопія electrostatic copy; Xerox copy
мікрокарта microcarte
мікрокопія (із зменшенням у 10 і більше разів) microcopy
мікрофотокопія microcard син. мікрокарта
~ на правах оригіналу (дублікат) record copy; official copy
незасвідчена ~ unсertified copy
основна~ principal copy
письмова ~ звукозапису (радіопередачі, виступу) transcript
робоча ~ distribution copy; use copy
стенограма (текст) transcript
страхова ~ (архівного документа) security copy; security copy of an archival record
термографічна ~ thermography copy
точна ~ тексту transcript
факсимільна ~ figured copy
фотокопія print; photocopy; photostat; photoprint
цифрова ~ digital document див. також точна копія (мистецького твору, кабінету письменника і т.п.);
копіювання документів; апарат (репрографічний, копіювальний); позитив; репродукція документа; репродуціювання документів; мікроформа; мікрофіша; ультрамікрофіша


користування архівними документами (evaluation and consultation of records) use of archives

1. (звичайне користування без видавання документів за межі архіву) inhouse use of documents
2. (видавання документів у тимчасове користування за межами архіву) loan
3. (організація користування між архівами) interlending
4. (віддалене користування через електронну мережу) remote use through network

див. ще обслуговування (користувачів); видавання документів з архівосховища; замовлення (документів)


користувач,(архівними документами) user; researcher; reader; patron амер.; customer

категорія ~ user type
контингент (-у) ~ community of users
опитування ~ user survey
навчання ~ (правилам пошуку інформації, ефективному використанню інформаційних ресурсів) user training

див. також обслуговування (користувачів); посвідчення користувача


корінець (-нця) справи spine


коробка

~ для зберігання документів (тека, папка, коробка для зберігання документів у горизонтальному положенні) box; archive(s) box/container; archives box (boot) syn. solander case, solander (BrE); clam shell case (AmE)
~ для зберігання кіноплівки сan

див. також котушка для плівки; картонування справ; контейнер


короткий довідник по архіву див. архівний довідник


котушка

~ для мікрофільму film reel
~ для плівки film spool


крадіжка (документів) theft; larceny

крадій (-я) thief


крайні дати документів

~ архівного фонду (inclusive dates of a record group or fonds)
~ справи (inclusive dates of a file) chronological limits of a file


крайні (граничні, останні) строки тимчасового зберігання архівних документів (у відомчих архівах) до передавання їх на постійне зберігання див. строки зберігання документів


криптографія cryptography син. тайнопис, -у


критерії визначення джерел формування НАФ (criteria by which archives chose which agencies transfer records to the archives) determination of development NAH sources criteria

див. також критерії цінності архівних документів


критерії грошового оцінювання (документів НАФ) money appraisal criteria


критерії цінності (архівних документів) appraisal criteria

а) критерії походження criteria of provenance
функціонально-цільове призначення юридичної особи (фондоутворювача), значення фізичної особи (фондоутворювача) в житті суспільства functional and purpose fixing (setting) of juridical person (provenance), importance of natural person (provenance) in society
час (-у) і місце (-я) створення документа time and place of record creation
б) критерії змісту criteria of contents
значущість (-щості) вміщеної в документі інформації importance of document information
повторення інформації документа в інших документах reiteration of records information
вид (-у) документа kind of document
оригінальність (-ності)) документа originality of document
в) критерії зовнішніх ознак criteria of document/record extermal indications
форма фіксації та передавання змісту form of fixation and transmission of contents
засвідчення документа certification
особливості оформлення документа peculiarity of legalization of record
стан збереженості документа archival quality

див. також цінність архівного документа; експертиза цінності архівних документів


ксерографія electrostatic process; xerography

див. також копія документа; копіювання документів


культурна цінність документа див. цінність архівного документа


лабораторія

~ мікрокопіювання й реставрації документів microfilm and restoration laboratory
реставраційна ~ restoration laboratory


лазерний диск див. диск


лакуна lacuna; gap


ламінування див. реставрування (реставрація) документа


ламкість див. експлуатаційні властивості документа


легенда legend


лист, -а (повідомлення) letter; message; missive

надсилати ~ (також електронною поштою) send letter/message mail
отримувати ~ receive letter /message mail


листування correspondence

~ електронною поштою correspondence by e-mail
система надсилання листів (повідомлень) (електронна пошта, електронна дошка оголошень тощо) message system


літературний рукопис див. рукопис


літографія lithography


літопис, -у annals syn. chronicle див. також хроніка подій


ліцензійна угода license agreement / contract


люксметр, -а lux meter


магнітна стрічка magnetic tape

див. також магнітний носій інформації; магнітний диск


магнітний диск див. диск


магнітофон див. апарат


манускрипт див. рукопис


маргіналії marginalia


маркетинг див. архівний маркетинг


машинописний документ див. документ (1)


межі архівного фонду див. хронологічні межі архівного фонду


менеджмент див. архівний менеджмент


мережа архівних установ archives network (system); archival network / system

розміщення архівів на території (в зоні комплектування архівної установи) territorial distribution of archives network / system; location of archives network / system


метадані (дані про дані) metadata


метадані архівного електронного документа archival electronic record metadata


методист (-а) архіву methodologist, methods expert

див. також науково-методична робота архівної установи; персонал архівної установи


методичне керівництво діяльністю архівів methodological guidance of archival activity

див. також науково-методична робота архівної установи; методист архіву


методологія архівознавства methodology of archive(s) administration


метраж (-у) кіноплівки film footage


метрична книга civil register(s); civil registry; parish register


метрологія metrology

див. також спеціальні історичні дисципліни


механічне очищення див. реставрування (реставрація) документа


міграція, перехід (від одного апаратного забезпечення до іншого, як правило новішого) див. апаратне забезпечення (обчислювальних комплексів, систем та мереж)

міграція, перехід (від одного програмного забезпечення до іншого, як правило новішого) див. програмне забезпечення (обчислювальних комплексів, систем та мереж)


міжархівний довідник див. архівний довідник


Міжнародна рада архівів (МРА) International Council on Archives (ICA)


Міжнародний стандарт (-у) архівного описування International Standard for Archival Description, ISAD


міжфондовий довідник див. архівний довідник


мікологічний нагляд див. нагляд


мікрографічна плівка див. плівка


мікрографія micrography

комп'ютерна ~ computer micrography


мікрозображення див. зображення


мікрокарта див. копія документа


мікрокопія див. копія документа


мікропроекційний апарат див. апарат


мікрофільм, -у microfilm; microcopy

архівний ~ archival microfilm
виготовлений за допомогою комп'ютерної техніки ~ computer output microfilm / microform (COM)
~ для комплектування архіву acquisition microfilm
~ на правах оригіналу див. копія документа на правах оригіналу
основний ~ (відзнятий безпосередньо з документа) camera microfilm, master film
позитивний ~ positive microfilm
~ страхового фонду див. копія документа страхова
~ у відрізку microfilm strip
~ у рулоні (на котушці, у касеті) rool microfilm
відрізок (-зка) у джекеті unitized film
~ фонду користування preservation microfilm
тест-об'єкт (-а) target

див. також котушка для мікрофільму; мікрофільмування


мікрофільмування micrographics, microfilming

1. ( у діловодстві) administrative microfilming
2. (з метою створення страхового фонду) security microfilming; preservation microfilming;
3. (документів особливого практичного значення) vital records management microfilming
4. (в процесі обслуговування з метою сприяння використанню інформації архівних документів) reference microfilming
5. (з метою економії площ архівосховищ і замінення втрачених оригіналів документів) disposal microfilming / bulk-reduction microfilming / space-saving microfilming / substitution microfilming

див. також мікрофільм


мікрофіша microfiche

вертикальна ~ vertical microfiche
горизонтальна ~ horizontal microfiche
виготовлена за допомогою комп'ютерної техніки ~ computer output microfilm / microform (COM)


мікроформа microform

каретка для мікроформ microform carrier
виготовлена за допомогою комп'ютерної техніки ~ computer output microfilm / microform (COM)


мікрофотокопія див. копія документа


мініатюра miniature


місцева державна архівна установа local state archives


місцевий архів див. тип архіву


місце зберігання оригіналів архівних документів див. елементи архівного описання (зона інформації про споріднені документи)


мовна цінність документів див. цінність документів


моделювання simulation model(l)ing

комп'ютерне ~ computer simulation


моніторинг (-у) стану збереженості документів monitoring of records storage

див. також режим зберігання документів; нагляд


монтажний аркуш (-а) кінодокумента dope sheet; montage list of film records


нагляд, -у control

ентомологічний ~ (виявлення комах і документів, пошкоджених ними) pest control
мікологічний ~ (виявлення мікроскопічних грибів та їхніх спор) fungi control

див. також моніторинг стану збереженості документів; режим зберігання документів


надходження (до архіву) accessions

див. також приймання-передавання документів на постійне зберігання; поповнення складу документів одиниці описування; поповнення відкритих фондів архіву; книга обліку надходжень документів на постійне зберігання


назва, найменування див. заголовок


назва утворювача (-ів) одиниці описування див. елементи архівного описання (зона історичної інформації (контексту)


накопичення документів (установою-фондоутворювачем) accumulation (1)


накопичування, акумулювання архівної інформації accumulation (2)


наочна інформація див. архівна інформація


написання й наклеювання етикеток (ярликів) labelling


напівактивні документи див. документ (5) документи за індексом використання їхньої інформації в роботі установи


наукова інформація див. архівна інформація


науковий співробітник, -а researcher / research fellow

головний ~ chief / researcher / research fellow
провідний ~ leading / researcher / research fellow
старший ~ senior research fellow
молодший ~ research fellow / research associate


науково-дослідна робота архівної установи research work of archives

див. також науковий співробітник


науково-інформаційна діяльність (-ності) архіву communication; outreach activities


науково-інформаційне обслуговування reference service


науково-методична рада архівної установи methodological board / council of archives

див. також науково-методичне керівництво


науково-методична робота архівної установи research in archives methods, guidance work

див. також методист архіву; науково-методична рада архівної установи


науково-методичне керівництво methodological guidance of archival activity

див. також управління; методист архіву


науково-технічна документація див. документація


науково-технічна інформація див. архівна інформація


науково-технічне опрацювання документів archive(s) arrangement; arrangement

див. також організація документів


науково-технічний архів див. види архівів


НАФ див. Національний архівний фонд


національна архівна спадщина див. архівна спадщина


національний архів див. тип архіву


Національний архівний фонд (НАФ) National Archival Holdings (NAH) (Uk. legal concept)

див. також Закон про Національний архівний фонд та архівні установи


національні інформаційні ресурси national information resources


нашарування реставраційного матеріалу див. реставрування (реставрація) документа


неактивні документи див. документ (5) документи за індексом використання їхньої інформації в роботі установи


невиправні пошкодження документа див. пошкодження документа


негатив, -а negative

~ кінодокумента negative of filmdocument
негативне зображення negative image
негативний відбиток negative print
негативний мікрофільм negative microfilm


незасвідчена копія див. копія документа


нейтралізація кислотності паперу див. стабілізація документа


неографія neography; constructed script (also artificial script, neography, and conscript for short)

див. також спеціальні історичні дисципліни


неподільність (-ності) архівного фонду archival integrity

див. також принцип неподільності архівного фонду


непрофільний запит див. запит


непрофільні архівні документи non-profile records / archives

див. також профіль архіву


нерелевантність, -ності (невідповідність інформації чи документа, знайдених в результаті пошуку, інформаційному запиту користувача) irrelevance; nonrelevance

див. також релевантність


несанкціонований доступ (-у) до архівних документів non-sanction / approval access


несемантична інформація див. архівна інформація


нітроплівка див. плівка


номенклатура справ filing plan / system; nomenclature

примірна ~ approximate filing plan / system; recommended nomenclature
типова ~ standardized / common filing plan / system


номер (-а) аркуша folio

див. також нумерування аркушів


носій (-я) даних data medium

див. також дані; архів даних


носій інформації medium (мн. media)

~ багаторазового користування reusable media
змінні ~ removable media
знос ~ (фізичні зміни, що роблять його непридатним для використання) media degradation
моральне старіння ~ (неможливість використання з причини зміни технології і/чи зняття з виробництва) media obsolescence
магнітний ~ magnetic medium

див. також магнітний диск, магнітна стрічка

мультимедіа mixed media
непаперовий ~ nonprint medium
оптичний ~ optical medium


нотаріальний архів див. види архівів


нотний рукопис див. рукопис


нумератор, -а numbering device


нумерування (аркушів, сторінок)

~ аркушів foliation син. фоліація
~ сторінок pagination син. пагінація
наскрізна нумерація continuous pagination
непронумеровані сторінки unpaged
нумерація numeration
пагінація відсутня unpaginated
послідовна нумерація consecutive pagination

див. також номер аркуша


нумізматика numismatics

див. також спеціальні історичні дисципліни


об'єднаний архівний фонд див. архівний фонд підприємства, установи, організації


об'єднаний архівний фонд функціонально взаємопов'язаних установ або документів одного призначення див. архівний фонд підприємства, установи, організації


об'єднання архівів (архівістів) archives association; archives society; society of archivists (e. g. the Society of American Archivists) син. асоціація, спілка, товариство

див. також Спілка архівістів України


об'єктний каталог див. архівний каталог


обкладинка folder, file cover

зовнішній аркуш; обгортковий папір cover paper (also cover stock

див. також палітурка; палітурник


обладнання, устаткування (архіву) equipment

постачання ~ provision with archival equipment
технологічне ~ production equipment of archives


облік (-у) архівних документів (process of identifying the quantity and composition of documents in fonds and registering this in a control document) stocktaking (of records / archives); archival records stocktaking

див. також реєстрування (документів, користувачів); одиниця обліку архівних документів; облікова документація для централізованого державного обліку документів НАФ; облікові документи архіву


облікова документація для централізованого державного обліку документів НАФ registration form for a centralized governmental stocktaking of of records/ archives of the NAH

1. відомості про зміни у складі та обсязі фондів information about change in structure and size of a record group / fonds
2. відомості про зміни у складі та обсязі документів нефондової організації information about change in structure and size of a non-provenant archives
3. картка фонду card giving details on a record group / fonds or a non-provenant archives
4. картка централізованого державного обліку документів зарубіжної архівної україніки card for centralized stocktaking of archival Ukrainika
5. паспорт (-а) архівної установи (annual report containing information on the holdings, finding aids and personnel of an archives) archives passport; report containing general information about an archive

див. ще облікові документи архіву


облікові документи архіву (general term applied to documents used for archival control) stocktaking documents in archives

1. анотований перелік (-у) унікальних документів НАФ annotation list of unique documents of the NAH
2. аркуш (-а) фонду (registration form for a record group or fonds describing its contents, covering dates, location, finding aids etc.) sheet of a record group / fonds
3. аркуш (-а) обліку кіно-, фото-, фоно-, відеодокументів registration form for film-, рhoto-, рhono-, video- documents
4. інвентарна книга обліку документів, що мають у зовнішньому оформленні або в додатку до них матеріальні цінності inventory of documents which have material values in outward appearance or in appendix for them
5. книга обліку видавання документів з архівосховища charge-out register
6. книга (картотека) обліку документів з конфіденційною інформацією confidential records register
7. книга (картотека) обліку документів з особливими умовами доступу register of documents with special (particular) access conditions
8. книга обліку видавання документів у тимчасове користування за межами архіву register of loan
9. книга обліку надходжень документів на постійне зберігання accession(s) list / register
10. книга обліку надходжень страхового фонду security fonds accession(s) list / register
11. книга обліку надходжень фонду користування reference copies accession(s) list / register
12. книга обліку приймання документів на депоноване зберігання deposit accession(s) register
13. книга обліку справ з кадрових питань (особового складу) register of personnel files
14. книга та картотека обліку вибуття документів deaccession list / register
15. книга та картотека руху фондів, описів, справ, документів fonds, files, records movement register
16. опис (-у) аудіовізуальних документів audiovisual records/archives inventory

див. також опис (за видами АВД)

17. опис (-у) справ постійного зберігання permanent records (files) inventory
18. опис страхового фонду security fonds inventory
19. опис фонду користування reference copies inventory
20. паспорт (-а) архівосховища stacks passport
21. покажчик (-а) до аркушів фондів card index for sheet of а record group / fonds
22. реєстр (-у) описів (list of inventories of an archives containing their reference numbers, titles and inclusive dates) inventories
23. список (-ску) фондів архіву (list of record groups in an archives) summary of records


обмеження доступу до документів restricted access; restrictions

обстеження з метою виявлення та відокремлення документів обмеженого доступу screening; segregation


обмежувальний строк (-у) секретного зберігання архівних документів closure dates

див. також розсекречування архівних документів


обмежувальні дати (хронологічні межі певного історичного періоду, архівні документи якого виділяють до знищення у виключних випадках) date range established whereby archives created within it are rarely destroyed; в Болгарії – розмежувальна дата demarcation date


обмін (-у) документами document interchange


обов'язковий примірник (-а) документа deposit copy; legal deposit copy


оброблення зображень (фотографічне, хіміко-фотографічне, лабораторне) processing (photographic, laboratory). E. g. image processing


обслуговування (користувачів) reader service (also readre's services)

безкоштовне ~ free service
довідкове ~ reference service
довідкове ~ електронними засобами electronic reference service
інформаційне ~ information service
онлайнове ~ online service
режим роботи архіву для користувачів service hours, opening hours

див. також замовлення (документів); посвідчення користувача; користування архівними документами; послуги, що надаються архівною установою; видавання документів з архівосховища


обсяг (-у) документів, що зберігаються (в прийнятих одиницях його виміру)storage capacity


обсяг (-у) документообігу records circulation capacity

див. також документообіг


огляд, -у survey, review

~ фонду/фондів, документів архіву survey, review
тематичний ~ subject survey, subject review

див. також архівний довідник


одиниця зберігання архівних документів item; брит. piece

див. також одиниця обліку архівних документів


одиниця обліку

~ архівних документів stocktaking item of archival records
~ кіно-, відео-, фото- і фонодокументів stocktaking item of film-, video-, рhoto-, рhono records
~ науково-технічної документації див. комплекс науково-технічної документації

див. також облік архівних документів; одиниця зберігання архівних документів


одиниця описування unit of description

див. також архівне описування


одиниця оцифровування unit of digitalization

див. також оцифровування документів


онлайнова виставка архівних документів див. виставка архівних документів


онлайнова консультація (з приводу користування електронно-інформаційними ресурсами) online tutorial


онлайнове обслуговування див. обслуговування (користувачів)


онлайновий загальнодоступний каталог, -у online public access catalog(ue) (OPAC)


онлайновий пошук див. архівний пошук


оновлювати (дані, інформацію і т. д.); вносити поточні зміни update


ономастика onomastics син. антропоніміка

див. також спеціальні історичні дисципліни


оперативна (діюча) документна інформація див. документна інформація


оперативна поліграфія operative poligraphy

див. також друк


оператор (-а) з мікрофільмування micrographics operator

див. ще персонал архівної установи


опис, -у inventory, descriptive list син. архівний опис

~ відео(кіно)документів inventory of videos (films)
внутрішній ~ документів справи див. облікові документи архіву
~ мікрофільмів inventory of microfilms
~ первинного розбирання preliminary inventory
~ проекту project inventory
~ справ з кадрових питань (з особового складу) inventory of personnel files
~ справ постійного зберігання див. облікові документи архіву
~ справ тривалого зберігання inventory of long-term storage file
~ страхового фонду див. облікові документи архіву
~ фонду користування див. облікові документи архіву
~ фоно(фото)документів inventory of phono(photo)documents
~ фотоальбомів inventory of photoalbums

див також пошукові засоби (описи, путівники, покажчики, каталоги, бази даних, номенклатури справ тощо);ідеальний опис архівного фонду; картковий архівний опис; монтажний лист кінодокумента


описання див. описова стаття


описова стаття entry син. описання

1. (сукупність елементів описання, що містять у собі характеристику складу і змісту одиниці описування) entry (2)
2. (окрема описова стаття в архівному довіднику) entry (3)


описування архівних документів див. архівне описування


опосередкований (непрямий) доступ див. доступ до електронно-інформаційних ресурсів


оправа; оправлення див. палітурка


опрацювання даних automatic data processing


опрацювання інформації information processing


оптимізація складу і змісту НАФ optimization of structure and content of NAH; National Archival Holding optimum

див. також Національний архівний фонд України (НАФ); формування НАФ


оптична щільність (-ості) тексту (зображення) документа density


оптичне розпізнавання символів (знаків) optical character recognition (OCR)


оптичний диск див. диск


організація документів arrangement; arrangement by administrative competence; arrangement by organisational structure; functional arrangement син. систематизація документів

1. (~ на рівні окремих документів) arrangement at the document level
2. (~ на рівні справи) arrangement at the filing unit level
3. (~ на рівні фонду) assigning documents to record groups; arrangement at the record group and subgroup levels
4. (~ на рівні архіву) arrangement documents to archives; arrangement at the depository level
5. (~ на рівні НАФ) arrangement at the level of the NAH

див. також рівні організації (документів); науково-технічне опрацювання документів; фондування


оригінал (-у) документа original

грамофонний ~ sound record original
~ мікрофільму film master
~ службового документа original record
художній (мистецького твору) ~ art original
“змінний” оригінал мікрофільму (допускає корегування записаної інформації) updatable film master

див. ще копія документа


оригінал-макет, -а master


освітлення flare

зовнішнє ~ external flare
штучне ~ internal flare

див. також освітлювальна система; світловий режим зберігання документів


освітлювальна система lighting system

див. також освітлення


особова справа див. справа


особовий архівний фонд див. архівний фонд особового походження


особові документи офіційного походження papers (3)


осушування drying

~ документів (охолодженням, виморожуванням) ліофілізація freeze drying; lyophilisation; lyophilization; cryodesiccation
вакуумне ~ vacuum drying
~ повітря dehumidification

див. ще зволоження документів, повітря; вологість повітря


офіційний документ, що має юридичну силу instrument

див. ще документ (2)


офіційний документ, що містить певні повноваження letter (2)

див. ще документ (2)


оформлення

~ документа formalizing a record
~ справи formalizing a file


охорона (авторських прав) protection

див. також правовий захист персональної інформації


охоронний режим зберігання документів див. режим зберігання документів


оцифровування (процес перетворення даних у цифровий електронний формат)

~ документів documents/records digitization; digitization
~ мікрозображень digitization (of microimages)

див. також conversion


оцінювання фізичного стану документів (для прогнозування їх довговічності) accelerated ageing test


пагінація див. нумерування сторінок


палеограф, -а palaeographer

див. також палеографія; персонал архівної установи


палеографія palaeography

див. також спеціальні історичні дисципліни


палімпсест, -а palimpsest

див. також стародавній рукопис


палітурка binding син. оправа

ватманна (пергаментна) оправа vellum binding син. stationery binding
вклеювання аркушів під час оправлення (документів) tipping-in
документ зі знятою обкладинкою disbound
м'яка оправа limp binding
неоправлений документ unbound
оправлення документа binding
реконструкція оправи rebinding
скріплення (незшивне) документів справи, книги при оправленні adhesive binding син. perfect binding

див. також палітурник; обкладинка для документів; реставрування (реставрація) документа документа


палітурник, -а binder

див. також персонал архівної установи


папір, -перу (картон, -у) paper

безкислотний ~ acid-free paper
ватманський ~ whatman paper
восківка wax-paper
ганчірковий ~ rag paper
гербовий ~ stamped paper
~ для обкладинок cover paper
друкарський ~ printing paper
~ з водяними знаками watermarked paper
калька tracing paper
кислотостійкий ~ acid-proof paper
крафт-папір (міцний папір, виготовлений з целюлози) kraft paper (AmE)
ламінат з пластику та паперу, призначений для фотодруку resin-coated paper;RC paper; water-resistant paper
пергаментний ~ parchment paper
поштовий ~ writing-paper
світлочутливий ~ (для контактного копіювання) contact paper
тривкий ~ permanent/ durable paper
фотопапір photographic paper

див. також носій інформації


папірус, -у papyrus

носій інформації
давній рукопис на папірусі

див. також пергамент


папка для зберігання великоформатних або ветхих документів portfolio


пароль (-я) (для отримання доступу до захищеної системи) password


паспорт архівосховища див. облікові документи архіву


паспорт архіву див. облікова документація для централізованого державного обліку документів НАФ


паспортизація архівів passportization of archives


первинна документна інформація див. документна інформація


пергамент, -у (також пергамен) parchment

носій інформації
давній рукопис на пергаменті

див. також папірус


перевідна таблиця шифрів concordance


перевіряння наявності та стану документів stocktaking


передавання документів на зберігання transfer

див. також приймання-передавання документів на постійне зберігання


передавання права власності на документи bequest; property title

див. ще відчуження, позбавлення права власності на документи


передмова preface

~ до архівного довідника preface to finding aid
~ до документальної публікації preface to documentary publication
~ до опису preface to inventory


перелік (-у) документів зі строками зберігання records schedule

перелік типових документів general records schedule; common records schedule
перелік документів, що підлягають передаванню на постійне зберігання records schedule; records disposal schedule;records retention schedule
перелік спеціальних систем документації special documentary systems schedule


переміщені архівні документи removed archives; migrated archives

~ з одного місця до іншого transferred; removed
~ у межах архіву removed within one archives
~ з країни в країну displaced; from other countries removed archives

див. також вивезення/ввезення архівних документів; переміщені архіви


переміщення архівних документів див. вивезення/ввезення архівних документів


переміщування (перехід службових документів з однієї системи до іншої, під час якого зберігаються автентичність, цілісність, достовірність цих документів та можливість ними користуватися) migration


перероблення архівного опису inventory revision process

див. також удосконалення архівного опису


пересувна виставка архівних документів див. виставка архівних документів


пересувний стелаж див. стелаж


пермутаційний покажчик див. покажчик


персонал (-у) архівної установи personnel; human recources; staff

директор (-а) архіву director, head, chief
керівник (-а) (начальник) відділу department head
завідувач (-а) філії branch supervisor / archivist
заступник (-а) директора assistant / deputy director
виконуючий обов'язки директора архіву an acting archivist (or: acting director, head, chief)
тимчасовий працівник (-а) архіву a temporary worker
штатний працівник архіву worker on the staff; an archives staff worker
працівник з незакінченою вищою освітою (без вищої освіти), без фахової освіти paraprofessional, subprofessional
технічний персонал (інженери, електрики і т. п.) maintenance personnel; operating personnel
допоміжний штат, -у support staff; auxiliary personnel; nonprofessional personnel; paraprofessional archive personnel
середній технічний персонал архіву archive support staff, archive technicians, archive technicians assistants, subprofessional personnel

див. ще спеціаліст; реставратор документів; палітурник; палеограф; оператор з мікрофільмування; науковий співробітник; методист; зберігач фондів; архівіст; архіваріус; археограф; фахівець (в архівній установі); фільмоперевірник


пертинентність (-ності) (відповідність інформації чи документа, знайденого в результаті пошуку, інформаційним потребам користувача) pertinence = pertinency

див. ще релевантність


пертинентпринцип див. принцип пертиненції


перфораційна доріжка кіно-фотоплівки див. доріжка (носія запису)


першоджерело див. документ-першоджерело


печатка stamp; seal

булла (кругла металева п., що підвішувалася до документа великого формату) bull
велика державна ~ Great Seal (also State Seal)
висла ~ hanging seal
воскова ~ wax seal
електронна ~ (як вид електронного підпису) electronic seal
мала державна ~ Privy Seal
сажна ~ soot seal
сургучева ~ sealing-wax stamp
чорнильна ~ ink seal

див. також відбиток печатки; сигілографія; футляр для зберігання вислої печатки


писальний папір див. папір


писемний документ див. документ (1)


писемний знак , -а (літера, ієрогліф, цифра чи будь-який інший знак або символ, що вживаються на письмі) character


пігментація документа див. пошкодження документа


підготовка архівних довідників description

див. також архівний довідник


підгрупа документів всередині архівного фонду sub-group

див. також підфонд


підпис, -у signature

електронний~ electronic signature
електронно-цифровий ~ (ЕЦП) electronic digital signature
засвідчувальний ~ certification signature
погоджувальний ~ agreement signature; approval signature

див. ще автограф; засвідчення (підтвердження автентичності) документа документа


підроблений документ див. документ (1)


підфонд, -у sub-fond

див. також підгрупа документів всередині архівного фонду


піксель ( елемент зображення) pixel

глибина ~ pixel depth

див. також зображення


план, -у (приміщення) plan

~ архівосховища stack / storage plan

див. також схема розміщення фондів


план, -у (програма дій) plan; project

аварійний ~ disaster plan
~ евакуації документів disaster control plan
~ заходів щодо організації роботи архіву в надзвичайних ситуаціях emergency plan
~ ліквідації наслідків аварії salvage plan
~ на випадок непередбачуваних обставин (напр. обмеження коштів) contingency plan
~ роботи архіву archive's activity plan; archive's work plan
~ розвитку архівної справи archival affairs development plan / programm

див. також планування; звіт; показники діяльності архівної установи


планування planning; projecting

див. також звіт; план; показники діяльності архівної установи


пластиковий контейнер (-а) для зберігання компакт-дисків jewelbox

див. також компакт-диск


плівка film

ацетатна ~ acetate film
везикулярна / термопроявна ~ vesicular film
галогенідосрібна ~ silver film
діазографічна ~ (діазоплівка) diazo film
~ з прямим зображенням direct image film
захисна ~ emulsion sheet
обернена ~ reversal film
кіноплівка film
мікроформа (для мікрофільмування) microforms
негативна ~ negative film
негорюча ~ safety film
(необроблена) для мікрофільмування (rawstock) microfilm
нітроплівка nitrate film
позитивна ~ print film
поліефірна ~ polyester film
триацетатна ~ triacetate film

див. також котушка для плівки; фотоплівка; розмагнічування (аудіо/відеоплівки)


пліснявіння документів growing mouldy

див. також пошкодження документа; мікологічний нагляд


пломба security seal


повернення з архіву документів утворювачам їх, власникам чи розпорядникам withdrawal


повноваження архівної установи (the rights and duties of an archives) archival jurisdiction; archival competence син. компетенція (сфера повноважень)


повнота інформації completeness of information


повторюваність документної інформації (same or similar information contained in two or more documents) reiteration of records information

див. також критерії цінності архівних документів; варіантність документної інформації; дублетність документної інформації; поглинений документ


поглинений документ, -а absorbed record

див. також дублетність документної інформації; варіантність документної інформації


погоджувальний підпис див. підпис


подокументне описування див. архівне описування


подрібнення документів, виділених до знищення див. знищування документів


пожежний захист, -у

детекторна автоматична система пожежного захисту fire detection system; smoke detector
система пожежного захисту (пожежогасіння) fire extinction system
спринклерна система автоматичного пожежного захисту sprinkler system


позитив, -а (позитивне репрографічне зображення) positive, print

проміжний ~ intermediary positive

див. також контратип


позитив на оберненій плівці див. фільм на оберненій плівці


позначка note


покажчик, -а index

~ авторів (у т. ч. колективних) author index
алфавітний ~ (авторів і назв) author-title index
~ географічних назв geographic index, place index
загальний ~ (фондів) див. фондовий каталог
іменний (імен та назв організацій) ~ name index
картковий ~ card index
короткий ~ short index
~ назв title index
предметний ~ subject index
систематичний ~ systematic index; classified index; analytical index
термінологічний ~ concordance
хронологічний ~ chronological index
~ фондів архіву index of archival fonds

див. також топографічний покажчик; пошукові засоби


показники (діяльності архівної установи) performance indicator

~ обслуговування service indicator
~ користування документами фонду holdings use indicator
~ виданих користувачам документів circulation
– протягом року annual records issue / check out issue / check out
– за день day circulation of records issue / check out

див. ще звіт; план


полиця стелажа див. стелаж


положення про архівну установу (архів) ordinance; regulations; archives statute син. статут


пом'якшення шкіряних палітурок relaxation


поодиничне описування див. архівне описування


попит, -у (на документи, інформаційні послуги) demand

підвищений, масовий ~ grand (popular / mass) demand
постійний ~ regular / continuous demand
нечастий, слабий ~ small demand
документи, що користуються підвищеним попитом high-demand item


поповнення відкритих фондів архіву accrual;accretion


поповнення складу документів одиниці описування див. елементи архівного описання (зона змісту і структури)


посвідчення користувача user's card/ticket; reader's card/ticket

див. також користувач (архівними документами)


посилання reference

перехресне ~ cross reference
низхідне ~ (від загального до конкретного) downward reference,narrower term
~ за назвою name-title reference
~ на сторінку paginal reference
висхідне ~ (від конкретного до загального) upward reference


послуги, що надаються архівною установою archives service

інформаційне опрацювання information repackaging
інформаційні ~ archives information service
інформування dissemination of information; information distribution
інформування громадськості про діяльність архіву public relations
консультаційні ~ advisory service
надання документа document delivery service

див. також обслуговування (користувачів)


постачання обладнання див. обладнання, устаткування (архіву)


постійне зберігання архівних документів див. строки зберігання документів


постійно діюча виставка архівних документів див. виставка архівних документів


пофондовий топографічний покажчик див. топографічний покажчик


пошкодження документа deterioration

біопошкодження biodeterioration
вицвітання тексту (зображення) discoloration
зцементування аркушів документа blocking
згасання тексту (зображення) text (image) fading
знос wear and tear
кислотне ~ (паперу) acid deterioration
невиправні ~ irremediable / irreparable deterioration
пігментація pigmentation
пожовтіння (паперу) yellowing
~ водою water-damaged
руйнування матеріальної основи документа disintegration

див. також стабілізація документа; реставрування (реставрація) документа документа; нагляд


пошук див. архівний пошук


пошуковий образ , -у

~ документа (ПОД) document access points (needed to retrieve a document)
~ фонду (ПОФ) fonds access points (needed to locate information about a record group or fonds)

див. також точка доступу; пошукові дані [засоби]


пошуковий пристрій retrieval device

автоматичний ~ automated retrieval device
напівавтоматичний ~ semiautomated retrieval device


пошукові дані (назва архівного фонду, автор документа, шифр зберігання тощо) information tools; entry (1)

див. також точка доступу; елементи архівного описання


пошукові засоби (описи, путівники, покажчики, каталоги, бази даних, номенклатури справ тощо) finding aids; research tools; retrieval tools

див. також архівний пошук; довідковий аппарат


право використання інформації (архівних документів) freedom of information


право користування (архівними документами) right of use


правовий захист (-у) архівних документів і архівної інформації archival legislation; safeguard; security

див. також правовий захист персональної інформації


правовий захист (-у) персональної інформації protection

див. також правовий захист (-у) архівних документів / архівної інформації


правові суперечки щодо приналежності, місця зберігання архівних документів й користування ними conflicting archival claims; archival claims


предметний архівний каталог див. архівний каталог


предметний покажчик див. покажчик


предметно-тематичний архівний каталог див. архівний каталог


презумпція цінності документа (principle which presuposes that documents are valuable even before any appraisal) presumption of archival value


пресування (розгладжування) документів див. реставрування (реставрація) документа


приватний архів див. тип архіву


приватні документи див. документи (3)


приймання-передавання документів на постійне зберігання accession; син. accession record(s); accessioning

акт (-а) приймання-передавання документів на постійне зберігання accession list; accessions ledger

див. також комплектування архіву; надходження (до архіву)


примірна номенклатура справ див. номенклатура справ


примірник, -а copy

основний ~ master
додатковий ~ added copy

див. ще оригінал; копія документа


принтер, -а printer

кінокопіювальні апарати безперервного друку continuous printer
лазерний ~ laser printer
~ контактного (ударного) друку impact printer
струменевий ~ inkjet (also ink jet) printer


принцип (-у) адекватності інформації описуваному об'єкту principle of adequacy of information for object of description

див. також принцип багатофункціональності описання; принцип диференційованого підходу до описування архівних документів


принцип (-у) багатофункціональності описання principle of multyfunctionality of description

див. також принцип адекватності інформації описуваному об'єкту; принцип диференційованого підходу до описування архівних документів


принцип (-у) всебічності і комплексності у вивченні архівних документів (principle that records should be appraised in their context) principle of thoroughand complex investigation of records

див. також принцип історизму в архівознавстві


принцип (-у) диференційованого підходу до описування архівних документів principle of differentiation approach in archival description

див. також принцип багатофункціональності описання; принцип адекватності інформації описуваному об'єкту;


принцип (-у) історизму в архівознавстві (principle of evaluating documents taking into account the period and context of their creation) principle of the historical approach

див. також принцип всебічності і комплексності у вивченні архівних документів


принцип (-у) континуїтету (наступності та уніфікації в організації та описуванні документів від їх створення у діловодстві до зберігання в архіві) principle of continuity (лат. – continuitas, неперервність)

див. також реєстратурпринцип


принцип (-у) мінімаксу principle of minimax


принцип (-у) неподільності архівного фонду principle of archival integrity


принцип (-у) об'єктивності при проведенні експертизи цінності документів principle of objectivity appraisal and selection


принцип (-у) пертиненції principle of pertinence


принцип (-у) походження principle of provenance син. провенієнцпринцип

див. також принцип територіальної належності


принцип (-у) територіальної належності territorial provenance


провенієнцпринцип див. принцип походження


програмне забезпечення (обчислювальних комплексів, систем та мереж) software

міграція, перехід (від одного програмного забезпечення до іншого, як правило новішого) migration
відкрите програмне забезпечення open source software

див. також апаратне забезпечення (обчислювальних комплексів, систем та мереж)


проект (-у) документа draft

кінцевий ~ minute(s); final draft
попередній ~ rough draft


проекційний апарат див. апарат


проміжне архівосховище (в архіві) див. архівосховище


проміжний позитив див. позитив


проставлення архівного шифру на одиницях зберігання numbering


протипожежний режим зберігання документів див. режим зберігання документів


профіль (-ю) архіву specialization of an archive; acquisition competence of an archive; archive profile

див. також тип архіву; види архівів; система архівних установ


профіль інформаційних потреб користувачів див. інформаційні потреби


прохід (-ходу) між стелажами aisle

див. також головний прохід в архівосховищі; стелаж


проявлення фотоплівки processing; development

недопроявлення underdevelopment
перепроявлення overdevelopment


путівник (-а) guide

короткий довідник по фондах архіву / архівів guide (1); archival guide
тематичний путівник по архіву/архівах guide (2); subject guide; thematic guide

див. також архівний довідник; пошукові засоби


ранг (-у) архіву rank of archives

ранжування ranking

див. також рейтинг архівної установи


регест (summary of a record in historical editing) calendar; analytical inventory


реєстр (-у) описів див. облікові документи архіву


реєстратурпринцип (-у) (принцип наступності в описуванні, організації фонду, встановлених фондоутворювачем) registry principle

див. також принцип континуїтету


реєстраційний індекс документа див. індекс


реєстраційно-контрольна картка див. картка


реєстрування (документів, користувачів) registration; registering of records


режим (-у) доступу до документів access condition


режим (-у) зберігання документів (organizational and environmental conditions of archival records preservation) environmental control; storage condition

винищувальні заходи (знищення біологічних агентів засобами дезінфекції, дезінсекції і дератизації) combat measures
див. також нагляд
гігієнічне оброблення (очищення від механічних забруднень) dusting
охоронний ~ custody
протипожежний ~ fire-prevention measures
санітарно-гігієнічний ~ sanitary-hygienic condition
світловий ~ lighting condition
див. також освітлення; світлостійкість (документа)
температурно-вологісний ~ conditions of temperature and humidity

див. ще забезпечення збереженості документів; зберігання документів


режим (-у) секретності regime of secrecy


резолюція службового документа resolution of records

див. також засвідчення (підтвердження автентичності) документа документа; гриф; підпис засвідчувальний, [погоджувальний]


рейтинг (-у) архівної установи rating of archives

див. ще ранг архіву; показники діяльності архівної установи


реквізит (-у) службового документа (standardised elements of information for specific types of documents) record attribute; accessories (of a record)

див. також формуляр документа


реконструкція архівного фонду reconstitution

1. (відновлення основного змісту частково або повністю втраченого архівного фонду в його первісному або близькому до первісного вигляді за допомогою ідеального опису) reconstruction of a record group or fonds following physical damage
2. (з'єднання в одному архіві розрізнених частин архівного фонду зі складанням його реального опису) assembling previously dispersed documents of a record group, fonds or collection

див. також ідеальний опис архівного фонду


реконструкція оправи див. палітурка


релевантність, -ості (відповідність інформації чи документа, знайденого в результаті пошуку, інформаційному запиту користувача) relevance

див. ще нерелевантність; пертинентність


ремонт документів див. реставрування (реставрація) документа


репрографічний апарат див. апарат


репрографія reprographics; reprography

див. ще репродуціювання документів; електрографія; апарат репрографічний, [копіювальний]


репродукція reproduction, facsimile

див. також репродуціювання документів; факсиміле


репродуціювання документів records reproduction

див. також електрографія; копія документа; копіювання; репрографія


реставратор (-а) документів conservator

див. також реставраційна лабораторія; персонал архівної установи; реставрування (реставрація) документа документа


реставраційний матеріал див. реставрування (реставрація) документа


реставрування (реставрація) документа restoration; rehabilitation

аеродинамічне формування aerodunamic forming
вибілювання паперу foxing
відбілювання bleaching
віддалене зволоження humidifying
вкладка (вставка) insertion
дереставрування disrestoration
доливання (паперовою масою втрачених частин документа) leafcasting; pulp filling process
дублювання матеріальної основи документа backing
закріплювання зруйнованого краю аркуша документа framing; window repair
заповнення (відновлення втрачених частин документа вкладкою, доливанням і/або аеродинамічним формуванням) filling of missing parts
зміцнення блоку (проклеювання корінця книжкового блоку) text block strengthening
зміцнення матеріальної основи документа strengthening
зміцнення матеріальної основи документа шляхом просочування strengthening treatment
імпрегнування sizing, impregnation
ламінування lamination
механічне очищення mechanical cleaning
нашарування реставраційного матеріалу overlaying
пресування (розгладжування) документів flattening
процес (-у) відновлення зношених або пошкоджених фрагментів документа repair
ремонт (-у) документів mend
реставраційний матеріал restoring material
розброшурування pulling
розщеплення (розділення аркуша документа по товщині) spliting
ферментне очищення enzyme cleaning
хімічне очищення chemical cleaning

див. ще палітурка; експлуатаційні властивості документа; реставратор документів; реставраційна лабораторія; комп'ютерне реставрування (реставрація) документів документів; стабілізація документа


реституція (поновлення в правах) restitution

див. також принцип територіальної належності; принцип походження; архівна спадщина; власник архівних документів


ретроспективна документна інформація див. документна інформація


рівень описування див. елементи архівного описання (зона ідентифікації)

рівні організації (документів) levels of arrangement


різкість / чіткість ліній / контурів зображення acutance

див. також зображення


робоче місце (користувача) carrel

автоматизоване ~ workstation
автоматизоване ~ (для наукової роботи дослідника) academic workstation, scholar's workstation

див. також читальний зал архіву


розброшурування див. реставрування (реставрація) документа


роздруківка фотографії на картоні cabinet card


розмагнічування (аудіо/відеоплівки) degauss


розміщення (документів, коробок) location of documents

~ на полицях стелажів shelving, shelf arrangement
~ коробок у два ряди по полицях double shelving

див. також схема розміщення фондів


розміщення архівів на території (в зоні комплектування архівної установи) див. мережа архівних установ


розсекречування архівних документів declassification; downgrade

переведення документів до нижчої категорії секретності downgrading

див. також засекречування архівних документів


розсип , -у (документів) unarranged documents


розшук (-у) документів, перевіряння наявності physical control


розщеплення (розділення аркуша документа по товщині) див. реставрування (реставрація) документа


рубрика heading; rubric

предметна ~ subject heading
~ з ім'ям (назвою) автора чи назвою географічної місцевості name entry


руйнування матеріальної основи документа див. пошкодження документа


рукопис , -у

авторський ~ holograph; manuscript амер.
літературний ~ manuscript, literary manuscript
манускрипт (р. давнього походження) manuscript
нотний ~ notation in music
пергамент parchment
~ скопійований переписувачем scribal copy
стародавній ancient manuscript

див. також рукописний відділ (бібліотеки, музею); колекція рукописів; рукописний документ; палімпсест


рукописне зібрання див. колекція рукописів


рукописний відділ (-у) (бібліотеки, музею) (manuscript department of a state library, museum or other scientific organization) manuscript department/repository


рукописний документ див. документ(1)


рулон , -у roll син. сувій

~ мікрофільму roll
~ паперу rolled paper


сажна печатка див. печатка


санітарно-гігієнічний режим див. режим зберігання документів


світловий режим зберігання документів див. режим зберігання документів


світлокопіювання див. копіювання документів


світлокопія див. копія документа


світлостійкість див. експлуатаційні властивості документа


свобода інформації див. право використання інформації архівних документів


сейфове архівосховище див. архівосховище


секретний документ див. документ (1)


секретні архівні фонди confidential archives


секція стелажа див. стелаж


семантична інформація див. архівна інформація


сертифікація sertification

центр ~ certification authority (also certificate authority)


сигілографія sigillography син. сфрагистика

див. також спеціальні історичні дисципліни; печатка


сигнатура signature


cинька blueprint


cистема архівних каталогів catalog(ue) system

див. також архівний каталог


cистема архівних установ system of archives

центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства a central executive power body for archival affairs and records management
центральний державний архів central state archives; public archives in Ukraine
Державний архів в Автономній Республіці Крим The State Archives in the Autonomous Republic of Crimea
державний архів області state archives of a region (oblast)
державний архів міста city / municipal / urban a. (e. g. in the Ukraine: The State Archives in the City of Kyiv, The State Archives in the City of Sevastopol)
архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та бібліотек archives departments of state scientific institutions, museums and libraries
архівні підрозділи державних органів government (or state agency) archives departments
архівні підрозділи органів місцевого самоврядування local (self-) government archives
архівні підрозділи державних і комунальних підприємств, установ та організацій archives departments of state and communal enterprises, institutions and organizations
архівні підрозділи об'єднань громадян, заснованих на приватній формі власності private archives of associations
архівні підрозділи релігійних організацій, заснованих на приватній формі власності private religious archives
архівні підрозділи підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності archives departments of private enterprises, institutions and organizations
архівні установи, засновані фізичними особами приватного права private archives
науково-дослідні установи, а також підприємства та організації у сфері архівної справи і діловодства) scientific research institutions in (or: related to) a sphere of archival affairs and records keeping (management)

див. ще тип архіву; види архівів; центральний орган управління архівною справою


система групового доступу див. доступ до електронних інформаційних ресурсів


система довідкового апарату (до документів НАФ) system of finding aids

див. також довідковий апарат архіву


система документації (documentary systems arising from the functions of an agency) documentation system


система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства archival affairs and documentation information system


система пожежного захисту (пожежогасіння) див. пожежний захист


система пошуку документів document retrieval system

див. також довідково-пошукова система; інформаційно-пошукова система


систематизація документів arrangement

за географічною ознакою ~ geographical arrangement
тематична~ subject arrangement
функціональна ( за сферою їх утворення) ~ functional arrangement
хронологічна ~ chronological arrangement

див. ще організація документів


систематичний архівний каталог див. архівний каталог


систематичний покажчик див. покажчик


системний підхід (-ходу) (в архівознавстві) system approach in archival science

див. ще загальнонауковий підхід (в архівознавстві); інформаційний підхід (в архівознавстві)


сканер (-а) комп. scanner


сканування комп.scanning див. формування зображення


слайд (-а) slide, lantern slide син. діапозитив


служба науково-технічної інформації (СНТІ) архівної установи information service of archives


службові документи див. документи (3)


соціальна інформація див. архівна інформація


спеціаліст, -а specialist

головний спеціаліст chief / principal specialist
провідний спеціаліст leading /guiding specialist

див. також архівіст


спеціальне архівне описування див. архівне описування


спеціальні історичні дисципліни auxiliary historical disciplines; special historical disciplines

див. також філігранологія; топоніміка; текстологія; сигілографія; палеографія; ономастика; нумізматика; неографія; метрологія; історична хронологія; історична метрологія; історична географія; іконографія; епіграфіка; дипломатика; джерелознавство; геральдика; генеалогія; археографія; хронологія


спецсховище document of restricted access stack


список (-ску) джерел комплектування архіву (list of agencies or persons transferring documents to an archives) list of acquisition sources


список (-ску) джерел формування НАФ list of development of the NAH sources

див. також джерела формування НАФ


список фондів архіву див. облікові документи архіву


список фондів архіву за категоріями див. категорія архівного фонду


Спілка архівістів України Society of Ukraine Archivists

див. також об'єднання архівів (архівістів)


спільна архівна спадщина двох і більше держав див. архівна спадщина


споріднені документи див. елементи архівного описання (зона інформації про споріднені документи)


справа case papers / files; file; file unit; dossier; particular instance papers брит.; usage брит. кан.; transactional files кан.

архівного фонду ~ file of an archive group/fond
відеодокумента videotape file
електронна ~ electronic file
закінчена діловодством ~ (a file with a cloused terminal date) cloused file
кінодокумента motion picture(s) file
наглядова ~ юридичної особи provenance file
не закінчена діловодством ~ (a file with an open terminal date) open file
особова ~ personnel file; personal file (BrE); staff file
секретна ~ security classified file
~документів нефондової організації file of a non-provenant archives
~ доступна для користування open file; public use file; disclosure-free extract
~ постійного зберігання permanent records file
~ тимчасового зберігання ephemera file
~ тривалого зберігання long-term storage file
~ сформована за номінальною ознакою nominal file
~ сформована за предметною ознакою subject file
~ сформована за хронологічною ознакою chronological file, chron file, chrono file,chrono

див. також ведення справи фонду


спринклерна система автоматичного пожежного захисту див. пожежний захист


стабілізація документа stabilization

дезінсекція disinsection
дезінфекція fumigation; disinfection син. фумігація
дератизація deratization
нейтралізація кислотності паперу deacidification; barrow process

див. ще безкислотний папір (картон); реставрування (реставрація) документа документа; експлуатаційні властивості документа; забезпечення фізико-хімічноїзбереженості документів; карантин документів


стандарт, -у (норма, зразок) standard


стандартизація (в архівній справі) standardization


старіння (інформації, носія) ageing


стародавній рукопис див. рукопис


статут див. положення про архівну установу (архів)


стаціонарна виставка архівних документів див. виставка архівних документів


створення документа creation of records

див. також документування; утворювач документів


стелаж (-а) bay; compartment; амер. section; брит. tier

двостороннє розміщення полиць double-fased shelving
здвоєний ~ back-to-back rows/shelving
компактне розміщення полиць compact shelving; compactus
одностороннє розміщення полиць single-faced shelving
полиця ~ shelf
полиця на роликах (висувна, глибока для зберігання великоформатних документів) roller shelf
ряд (-у) ~ row; range; run
секція ~ bay
cтійка ~ upright
~ вздовж стіни wall shelving
стелажне обладнання shelving; racking

див. також прохід між стелажами; ярус у сховищі; головний прохід в архівосховищі


стенд (для експонування) див. експонування (архівних документів)


стереослайд (-а) stereoslide


сторінка page

див. також нумерування сторінок


страхова копія архівного документа див. копія документа


страховий фонд архівних документів див. фонд


страхування документів (insuring records against loss or damage when on loan) records insuranse

страхувальник , -а insurant


строки зберігання документів disposal date

постійне ~ permanent custody
тимчасове ~ temporary storage
тривале ~ long-term storage
граничні строки (зберігання архівних документів в архівних підрозділах юридичних осіб до передавання їх на постійне зберігання) retention period

див. також перелік документів зі строками зберігання; визначення строків зберігання документів; документи (4) з визначе з визначеними строками зберігання


структура архіву structure of archives

див. ще персонал архіву


ступінь кислотності паперу див. кислотність паперу


суб'єктивна інформація див. архівна інформація


сувій див. рулон


сургучева печатка див. печатка


сфрагистика див. сигілографія


схема класифікації документної інформації classification scheme; file classification scheme

див. також класифікація документної інформації


схема розміщення фондів location of fonds scheme

див. також розміщення (документів, коробок)


схема систематизації документів arrangement scheme

див. також організація документів


сюжет issue


таємний архів див. види архівів


тайнопис див. криптографія


тека див. папка


текст (-у) документа text; records text

втрачений ~ missing text
машинописний ~ typescript
перекручений ~ (умисно чи неумисно) corrupted text
рукописний ~ manuscript
незашифрований відкритий ~ plaintext


текстовий документ див. документ (2)


текстологія textology

див. також спеціальні історичні дисципліни


телекомунікаційна мережа telecommunications network


тематична виставка документів див. виставка архівних документів


тематичний архівний каталог див. архівний каталог


тематичний запит див. запит


тематичний огляд архівних документів див. огляд архівних документів


тематичний перелік див. інформаційний документ архіву


температурно-вологісний режим зберігання документів див. режим зберігання документів


термографія thermography


термографічна копія див. копія документа


технічний архів див. види архівів


технічний стан (-у) аудіовізуальних документів technical condition of audio-visual records

див. також фізико-хімічний стан аудіовізуальних документів


технологічне обладнання архіву див. обладнання, устаткування (архіву)


тимчасова виставка архівних документів див. виставка архівних документів


тимчасове зберігання документів

див . строки зберігання документів


тип (-у) архіву type of archives

відомчий ~ заст. temporary archives
галузевий ~ branch archives
державний ~ state archives
комунальний ~ communal archives
місцевий ~ local archives
національний ~ national archives
приватний ~ private archives
трудовий ~ labour archives

див. ще система архівних установ; профіль архіву; види архівів


тип (-у) документа record type


типова номенклатура справ див. номенклатура справ


типовий документ сommon record


типовий перелік документів див. перелік документів зі строками зберігання


титульний аркуш справи title leaf of a file


Товариство американських архівістів Society of American Archivists (SAA)


том, -у volume


тонфільм, -у sound film


топографічний покажчик (-а) location index/register

постелажний ~ shelf list; shelving index
пофондовий ~ fonds' location index

див. також покажчик


топоніміка onomastics

див. також спеціальні історичні дисципліни


точка доступу (пошуковий елемент описання, за допомогою якого здійснюється пошук, ідентифікація та віднайдення описання: назва архівного фонду, автор документа, часовий період, шифр зберігання тощо) access point

див. також елементи архівного описання; пошукові дані; пошуковий образ документа [фонду]


точна інформація див. архівна інформація


точна копія (мистецького твору, кабінету письменника і т.п.) replica


тремтіння зображення див. зображення


триацетатна плівка див. плівка


тривале зберігання документів див. строки зберігання документів


тривалість зберігання life expectancy


тривкий папір див. папір


тривкість див. експлуатаційні властивості документа


трудовий архів див. тип архіву


угода, договір ( договору) (про передавання документів на архівне зберігання, про співробітництво і т. і.) treaty; deed of covenant; indenture


удосконалення архівного опису process for improving an inventory

див. також перероблення архівного опису


укладання compilation

~ анотації annotating
~ архівного описання description
~ каталогу compilation of the catalog(ue)
~ переліків sheduling
~ покажчиків indexing
~ словника composition; compilation
~ списків джерел комплектування compilation of acquisition sources list
укладач, -а compiler
~ збірника документів compiler of documents collection
~ каталогу cataloguer
~ покажчиків indexer


Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД) The Ukrainian research institution of archival affairs and record study (legal concept)


ультрамікрофіша ultrafiche

див. також мікрофіша; копія документа


ультрафіолетова лампа ultra-violet lamp


умови тривалого зберігання документів extended-term storage

див. також режим зберігання документів


УНДІАСД див. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства


унікальний архівний документ див. документ (2)


уніфікована система документації unified documentation system


уніфікована система організаційно-розпорядчої документації (УСОРД) uniform/unified system for organizational and administrative documentation


упорядкування документів див. науково-технічне опрацювання документів


управління management; administration; control

економічне, адміністративне ~ management
ефективне ~ effective management
~ архівами (архівною справою) archive(s) administration (3); archive(s) management
~ документами process control
~ документаційними процесами records management
~ інформацією information handling; information management (1)
~ інформаційними ресурсами information resources management (IRM)
~ інформаційною діяльністю архіву information management (2)
~ кадрами personnel management; human recources management
~ ресурсами (архіву, включаючи обладнання, приміщення, кадри) resource management
~ фондом holdings management; collection management

див. також архівний менеджмент; центральний орган управління архівною справою


управлінська документація див. документація


управлінська інформація див. архівна інформація


усна історія oral history


УСОРД див. уніфікована система організаційно-розпорядчої документації


успадкування документів див. передавання права власності на архівні документи за заповітом (успадкування)


устаткування (архіву) див. обладнання, устаткування (архіву)


утворення плям на папері див. пошкодження документа


утворювач (-а) документів сreator of documents; origination; office of origin

див. також створення документа; фондоутворювач


утилізація документів див. знищування документів


файл,

1. комп. file (2); file set
2. робота з ~ file maintenance
3. підбірка документів, підшивка, досьє file (1)


факсиміле facsimile

див. також факсимільна копія; репродукція


факсимільна копія див. копія документа


фальсифікат, -у falsification


фальшивий документ див. документ (1, підроблений)


фахівець (-вця) (в архівній установі) specialist

~ з галузевої інформації (технічної, медичної, юридичної і т.п.) information scientist, в деяких країнах вживається також documentalist
~ з ЕОМ computerite
~ з інформації information professional;information specialist
~ з консервації документів conservator
~ з організації інформаційних виставок preparatory
фахова посада (яка вимагає спеціальної фахової освіти) professional position

див. також персонал архівної установи


ферментне очищення див. реставрування (реставрація) документа


фізико-хімічний стан (-у) аудіовізуальних документів physical and chemical condition of audiovisual documents

див. також технічний стан аудіовізуальних документів


фізичний стан (-у) документів physical condition of documents

див. також оцінювання фізичного стану документів


фіктивна інформація див. архівна інформація


філігранологія filigraphy

див. також спеціальні історичні дисципліни


філігрань watermark син. водяний знак


філія архіву branch repository


фільм (-у) на оберненій плівці reversal film; intermediate positive of film

див. також кінофільм


фільмовий архівний каталог див. архівний каталог


фільмографія filmography


фільмоперевірник, -а filmtester; an archivist responsible for film testing

див. також персонал архівної установи


фільмостат, -а filmostat


фінансове забезпечення (архіву) financing


фіскальна цінність документів див. цінність архівних документів


флоппі-диск див. диск


фоліація див. нумеруванняаркушів


фонд, -у fonds (європ.)

страховий security fonds
користування reference copies

див. також комплекс фондів архіву; архівний фонд; Національний архівний фонд України (НАФ)


фонди архіву див. комплекс фондів архіву


фондовий довідник див. архівний довідник


фондовий каталог див. архівний каталог


фондоутворювач, -а provenance, сreator

див. також утворювач документів


фондування assigning documents to archival fonds or archival collections

див. також визначення фондової приналежності документів; принцип походження


фонограма phonogram

багатоканальна ~ multiple sound track
магнітна ~ magnetic sound track
одноканальна ~ single sound track
стереофонічна ~ stereophonic sound track
фотографічна ~ photographic (optical) sound track

див. також фонодокумент


фонографічний валик, -а cylinder


фонодокумент див. аудіовізуальні документи


форма (бланк, -а), формат документа document type; form, format

уніфікована ~ unified form of a record


форма приймання документів на зберігання (documents selected for permanent preservation, which may or may not be sampled)

вибіркового приймання ~ selective
суцільного приймання ~ full


формування зображення imaging

див. також сканування


формування фонду holdings сreation / development

див. також архівний фонд; комплекс фондів архіву


формування Національного архівного фонду National Archival Holdings development / creation

формування справ filing

див. також справа; справа фонду


формуляр (-а) службового документа form; form of a record; records form

формуляр-зразок, -зка record layout; model form of a record

див. також реквізит службового документа


фотографічний апарат див. апарат


фотографування (process of producing a photographic print from a negative) photography

див. також фотодокументи; фотографічний апарат; фотоплівка


фотодокумент див. аудіовізуальні документи


фотодокументи photographic records/ archives

аерофотознімок, -мка aerial photograph
фотоальбом, -у scrapbook; photoalbum
фотовідбиток, -тка, фотокопія оригіналу photoprint; photographic print
фотографія photograph; photo
фотолітопис, -у ( event) photo chronicle
фотонегатив, -а photonegative
фотопластина photographic plate; photoplate; coated plate
цифровий фотодокумент, -а digital photo

див. також фотографічний апарат; фотографування; фотоплівка


фотоконтратип див. контратип


фотокопіювальний апарат див. апарат


фотокопія див. копія документа


фотоплівка (photographic) film

кольорова ~ colour photographic film
котушкова ~ roll film
негативна ~ negative film
обернена ~ reversal (reversible) film
пласка (форматна) ~ cut / flat film
позитивна ~ positive film
чорно-біла ~ black-and-white film

див. також плівка


фотостат див. апарат


фумігація див. cтабілізація документа


фунгіцидне оброблення кінофотодокументів fungicide

див. також дезінфекція


функції архіву functions of archives

див. ще система архівних установ


футляр (-а) для зберігання вислої печатки skippet

див. також висла печатка


характеристика фонду [ів] в путівнику по фондах архіву entry (3) (for a fonds in a guide)

див. також описова стаття


хімічне очищення див. реставрування (реставрація) документа


хроніка подій chronicle

див. також хронологія; літопис


хронологічний архівний каталог див. архівний каталог


хронологічний покажчик див. покажчик


хронологічні межі архівного фонду chronological scope of records group / fonds

~ установи-фондоутворювача dates of creation and abolition of an agency
~ особи-фондоутворювача dates of birth and death of an individual or of the first and last of a family line
~ об'єднаного start and ending dates of the function of an agency or group of agencies
~ архівної колекції inclusive dates ~


хронологія chronology

див. також спеціальні історичні дисципліни


централізація архівної справи centralized archival administration; сentralization in archives management


централізований державний облік (-у) документів НАФ centralized governmental stocktaking of records/ archives of the NAH


Центральна експертно-перевірна комісія (ЦЕПК) (general body within an archives responsible for reviewing appraisal decisions) The Central appraisal and control commission

див. також Експертна комісія (ЕК); Експертно-перевірна комісія (ЕПК)


центральний державний архів див. система архівних установ


центральний орган (-у) управління архівною справою central archive(s) administration

див. також управління архівами


Центральний каталог,фондів та документів нефондової організації The General catalog(u)e of fonds and a non-provenant archives

див. також державний облік документів Національного архівного фонду


ЦЕПК див. Центральна експертно-перевірна комісія


церковний архів див. види архівів


цифрова (електронна) копія документа див. копія документа


цифрова інформація див. архівна інформація


цифрове фото digital photograph


цифровий digital


цифровий аудіо запис digital audio tape (abr. DAT)


цифровий відеодиск див. диск


цифровий документ див. цифрова (електронна) копія документа


цифровий менеджмент, -у digital management


цифровий фотоапарат див. апарат


цифровий фотодокумент див. фотодокументи


цільова експертиза цінності документів див. експертиза цінності документів (ЕЦД)


цінна інформація див. архівна інформація


цінний документ див. документ (1)


цінність (-ності) архівного документа archival value; continuing value / enduring value

адміністративна ~ administrative value; operational value
архівна ~ archival value
доказова ~ evidential value
~ залежно від його змісту primary value
інформаційна ~ informational value; research value
історична ~ historical value
реальна~ (з огляду на його походження, призначення, зміст, засвідчення) intrinsic value
фіскальна ~ fiscal value
юридична (правова) ~ legal value

див. також експертиза цінності документів (ЕЦД)


чернетка draft

див. ще біловик (біловий документ)


чистовий примірник див. біловик ( біловий документ)


читальний зал (-у) архіву search room; research room; reference room; reading room

див. також робоче місце (користувача)


читально-копіювальний апарат див. апарат


читацький квиток для дослідників див. посвідчення користувача


чорнильна печатка див. печатка


чорнобильський документ, -а Chornobyl document


шафа для зберігання карт, планів схем та інших документів великого формату plan cabinet / case


шифр див. архівний шифр


штемпель, -я stamp син. штамп, -а

~ власника ownership stamp, property stamp
~ із зображенням підпису signature stamp син. факсиміле
~ що використовується в процесі опрацювання документів process stamp

див. також гриф


штемпелювання (архівних документів) stamping


штрих-код див. код


штрихове кодування див. кодування


щоденник, -а daybook; journal; diary; waste book


юридична інформація див. архівна інформація


юридична сила документа validity of records


юридична (правова) цінність документа див. цінність (документа)


якість (-кості) звучання quality of phonation


якість (-кості) зображення quality of image


ярлик див. архівна етикетка


ярус (-у) у сховищі deck

див. також стелаж


                                              


За вашим запитом знайдено 1103 словникових статей.
виділяти елементи запиту в результатах пошуку    відображати тільки основну статтю

Логіка збігу пошукових слів: І (з усіма словами) АБО (з будь-яким словом)*Увага, при пошуковому запиті необхідно враховувати регістр літер


Згорнути словник


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2022 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]