• Головна сторінка
  • Про круглий стіл 2017
  • Про конференцію
  • Про 3 круглий стіл 2019
1 8 2 3 4 5 6
Офіційний сайт

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail undiasd@arch.gov.ua
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275 53 82
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

БілНДІДАС

НАКККіМ

Словник архівної термінології: українсько-англійський
Dictionary of archival terminology: Ukrainian-English

Ключева фраза (слово): документи з визначеними строками зберігання


документ, -а document, record

1. запис інформації на матеріальному носієві document
анонімний ~ anonymous document
архівний ~ archival document; document
див. також документ (2, 3)
веб-документ Web document
виправдний (~ що засвідчує оплату, видачу кредиту, отримання грошей тощо) voucher
вторинний ~ secondary document; derived document
втрачений ~ lost document; missing document
графічний ~ graphics
~ з електронним носієм, в електронній формі (може бути змінений, не має ЕЦП) electronic document
документ-оригінал source document
машинописний ~ ( машинопис) typescript
невиправно пошкоджений ~ irremediable document
неопублікований ~ unpublished document
опублікований ~ published document
первинний ~ primary document
писемний ~ manuscript
підроблений (фальшивий) ~ forgery/fake
рукописний ~ manuscript; written document син. манускрипт
секретний ~ confidential document
~ сумнівного походження або авторства questioned document
цінний ~ important document
2. наслідок документування діяльності юридичної чи фізичної особи record
архівний ~ record; archival record
див. також документ (1, 3)
вихідний ~ out-letter
внутрішній ~ inner record
вхідний ~ in-letter
~ Національного архівного фонду record / arhives of National Archival Holdings
електронний ~ (не може бути змінений, має ЕЦП) electronic record
~ з паперовою основою paper record
особовий (офіційний) ~ personal record
офіційний ~ official record; record
унікальний ~ (document the importance of which derives from its being unique) unique archival record; unique record
чистовий див. біловик (біловий документ)
чорновий див. чернетка
3. окремі групи документів records / arhives
архівні ~ archives (1); archive (2)
власні ~ personal papers, private papers
~ державних установ public records / archives
електронні ~ electronic records / archives
~ з кадрових питань records on the personnel
~ з обмеженим доступом confidentiality; restricted access recods/ restricted recods/ classifed recods
~ з основної діяльності установи program recods
зображальні ~ iconographic records/arhives
картографічні ~ cartographic records / archives
кінодокументи film archives
кінофотофонодокументи див. аудіовізуальні документи
машиночитані ~ machine-readable records / archives
~ особового походження (особи, сім'ї, роду) papers
~ передані на зберігання transfer
приватні ~ (у приватній власності) private records / archives
робочі ~ working papers
службові ~ recods; office file(s)
текстові ~ textual records / archives
4. документи з визначеними строками зберігання scheduled records
~ постійного зберігання permanent records
~ тимчасового зберігання ephemera; temporary records
~ тривалого зберігання long-term storage records
~ строк зберігання яких вичерпався time-expired records
5. документи за індексом використання їхньої інформації в роботі установи
активні ~ (поточні, що використовуються в роботі установи) current records, active records
напівактивні ~ (що використовуються під час оперативного зберігання, до передавання на архівне зберігання або знищення) semicurrent records,half-active recods
неактивні ~ (що вийшли з поточного обігу установи і мають бути передані на архівне зберігання або утилізовані) non-current records, inactive recods

див. також офіційний документ, що має юридичну силу; офіційний документ, що містить повноваження; документи, що не мають власника або власник яких невідомий; строки зберігання документів


За вашим запитом знайдено 1 словникову статтю.
виділяти елементи запиту в результатах пошуку    відображати тільки основну статтю

Логіка збігу пошукових слів: І (з усіма словами) АБО (з будь-яким словом)*Увага, при пошуковому запиті необхідно враховувати регістр літер


Відкрити весь словник


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2016 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: webmaster.undiasd@arch.gov.ua