• Головна сторінка
  • Про круглий стіл 2017
  • Про конференцію
  • Про 3 круглий стіл 2019
1 8 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт      УКР  УКР   РУC  РУC   ENG  ENG

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail undiasd@arch.gov.ua
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275 53 82
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

БілНДІДАС

НАКККіМ

Словник архівної термінології: українсько-англійський
Dictionary of archival terminology: Ukrainian-English

Ключева фраза (слово): документів


акліматизування документів acclimatization of records


акт про вилучення документів для знищення див. вилучення документів для знищення


акт приймання-передавання документів на постійне зберігання див. приймання-передавання документів на постійне зберігання


анотований перелік унікальних документів НАФ див. облікова документація для централізованого державного обліку документів НАФ


антисептування документів antisepsis of documents


архів кінодокументів див. види архівів


архівний каталог, -у catalogue брит. ; catalog амер. ; archival catalog(ue); general index (2)

авторський ~ author's catalog(ue)
виконавський ~ catalog(ue) of casts
генеральний ~ general catalog(ue); central catalog(ue); main catalog(ue)
географічний ~ geographic catalog(ue)
друкований ~ print catalog(ue)
картковий ~ card catalog(ue)
~алфавітної структури dictionary catalog(ue)
~ з історії установ catalog(ue) of documents on institution history
~ документів з особового складу records on the personnel catalog(ue)
~ звукозаписів див. дискографія
електронний ~ electronic catalog(ue)
журнальний (кіноперіодики) ~ catalog(ue) of сine-magazine
іменний ~ personalia catalog(ue)
~ карт map catalog(ue)
~ на мікрофішах microfiche catalog(ue)
~ логічної структури logical catalog(ue)
нотний ~ music catalog(ue)
об'єктний ~ catalog(ue) of construction sites
~ періодичних видань catalog(ue) of periodicals
предметний ~ subject catalog(ue)
предметно- тематичний ~ subject-thematic catalog(ue)
систематичний ~ systematic catalog(ue)
службовий ~ official catalog(ue)
тематичний ~ topical catalog(ue)
топографічний ~ topographical catalog(ue)
фільмовий ~ catalog(ue) of filmography
фондовий ~ general index син. загальний покажчик фондів
хронологічний ~ chronological catalog(ue)

див. також онлайновий загальнодоступний каталог; Центральний каталог фондів


архівний пошук, -у searching; search; retrieval

автоматизований ~ computer aided retrieval; computer assisted retrieval (CAR)
довідковий ~ reference retrieval
документальний ~ document retrieval
~ електронних документів electronic records / documents search
інформаційний ~ information retrieval
онлайновий ~ online searching; online information retrieval

див. також інформаційно-пошукова система; довідково-пошукова система; точка доступу; пошукові дані; пошукові засоби; ефективність пошуку; система пошуку документів


боксове зберігання документів див. зберігання документів


вертикальне зберігання документів див. зберігання документів


вивезення/ввезення (переміщення) архівних документів

1. (вивезення юридичними чи фізичними особами з будь-якою метою через митний кордон України архівних документів з території України без зобов'язання їх зворотного ввезення в Україну) export
2. (тимчасове вивезення/ввезення обумовлене угодою переміщення юридичними чи фізичними особами з будь-якою законною метою через митний кордон України архівних документів із зобов'язанням їх зворотного ввезення/вивезення в обумовлені угодою терміни) loan
3. (незаконне переміщення архівних документів) displacement, illegal transfer

див. ще переміщені архівні документи; реституція архівних документів


види архівів kind of archives

аудіовізуальний ~ audiovisual archives
економічний ~ business archives син. бізнес-архів
електронний / цифровий ~ electronic archives; digital archives
іконографічний ~ iconographic archives
історичний ~ historical archives
~ кінодокументів film archives
науково-технічний ~ scientific and technical archives
нотаріальний ~ notarial archives
переміщені ~ removed archives (also captured archive(s)) syn. migrated archive(s); fugitive archive(s)
таємний ~ secret archives
технічний ~ technical archives
церковний ~ church archives
цифровий ~ digital archives
закритий dark archives

див. також профіль архіву; тип архіву; система архівних установ; архівний підрозділ (архів) підприємства, установи, організації


видавання документів (з архівосховища) charge-out; брит. production

див. також користування архівними документами; замовлення


видавання документів у тимчасове користування за межами архівудив. користування архівними документами


видання документів historical editing; documentary editing

див. також археографічна діяльність; науково-інформаційна діяльність; археографія; документальна публікація


визначення строків зберігання документів scheduling

див. також строки зберігання документів; документи з визначеними строками зберігання; укладання переліків


визначення фондової приналежності документів assigning records to a record group according to certain characteristics, e.g. author, period of creation etc.

див. також фондування архівних документів


вилучення документів для знищення weeding;purging; stripping; culling

акт (-а) про вилучення документів для знищення disposal list

див. також відбір документів для знищення


виставка архівних документів exhibition, display

віртуальна (он-лайнова) ~ online exhibition
пересувна ~ traveling exhibition
постійно діюча ~ permanent exhibition
~ присвячена знаменній даті exhibition in commemoration of an important date
стаціонарна ~ stationary exhibition
тематична ~ topical exhibition
тимчасова ~ temporary exhibition

див. також виставкова шафа (вітрина; виставкове приміщення); експонування архівних документів; фахівець з організації інформаційних виставок


виявлення документів див. пошук


відбір (-бору) документів selection

1. (відбір документів для постійного зберігання) sampling
2. (відбір документів для знищення) disposal

див. також комплектування архіву; експертиза цінності документів (ЕЦД); вилучення документів для знищення


відомчий перелік документів див. перелік документів зі строками зберігання


власник (-а) архівних документів owner of documents; records custodian; proprietor of documents

колишній ~ previous records custodian
see also передавання права власності (на документи)


внесення документів до Національного архівного фонду inclusion of documents to National Archival Holdings


гігієнічне оброблення документів (очищення від забруднень) див. режим зберігання документів


горизонтальне зберігання документів див. зберігання документів


грошове оцінювання архівних документів monetary appraisal


групове описування документів див. архівне описування


державний облік (-у) документів Національного архівного фонду state stocktaking of the NAH documents


добірка документів document collection


довідник про склад і зміст документів див. архівний довідник


допуск (-у) до документів обмеженого користування clearance


доступ, -у access; right of access

~ до архівних документів access to archival records
~ до інформації access to information
~ до інформаційних ресурсів access to information resources

див. також доступ до архівних документів; доступ до електронних інформаційних ресурсів


доступ до архівних документів access (to archival records)

дата відкриття доступу до документа (після закінчення строку обмеження)access date
можливість копіювання access copy
обмежений ~ restricted access
обмеження ~ access restriction
політика ~ access policy

див. також засекречування інформації / документів; допуск до документів обмеженого користування; доступність; несанкціонований доступ до архівних документів


експертиза цінності документів (ЕЦД) appraisal

висновок ~ appraisal report
комплексна ~ complex appraisal
цільова ~ reappraisal

див. також цінність архівного документа; відбір документів; експертна комісія


експонування (архівних документів) exhibition; display

виставкова вітрина display case; showcase
стенд, -а (для експонування) easel

див. також виставка архівних документів


елементи архівного описання entry (1)

зона ідентифікації identity area
рівень (-вня) описання level of description
пошукові дані одиниці описування див. пошукові дані [елементи]
заголовок див. заголовок одиниці описування
дати документів одиниці описування dates of the documents in the unit of description
кількісні характеристики одиниці описування extent of item
носій інформації одиниці описування див. носій документної інформації
зона історичної інформації (контексту) historical informationcontext area
назва утворювача (ів) одиниці описування name of creator
історія / біографія утворювача (ів) administrative / biographical history
історія зберігання і формування одиниці описування custodial history
історія надходження документів до архіву immediate source of acquisition
зона змісту і структури content and structure area
систематизація документів одиниці описування system of arrangement
короткий зміст / анотація документів одиниці описування content annotation
відомості про експертизу цінності документів одиниці описування information about appraisal
поповнення складу документів одиниці описування accrual
зона умов доступу та користування conditions of access and use area
умови правового доступу до документів одиниці описування access conditions
умови, що регулюють відтворення (копіювання) документів одиниці описування copyright / conditions governing reproduction
мова / графічна система запису інформації документів одиниці описування language of documents
умови фізичного доступу до одиниці описування physical characteristics
довідковий апарат до одиниці описування finding aids
зона інформації про споріднені документи allied material area
місце зберігання оригіналів location of originals
місце зберігання копій документів одиниці описування existence of copies
споріднені документи related units of description
оприлюднення документів одиниці описування publication note
зона приміток note area
зона авторської інформації descriptive control area
джерела інформації sources of information

див. також описова стаття; архівне описування


забезпечення збереженості документів ensuring preservation

~ фізико-хімічної preservation; ensuring physical and chemical preservation
~ фізичної holdings maintenance conservation

див. також зберігання архівних документів; збереженість документів; режим зберігання документів


замовлення (документів) order

бесіда з користувачем з метою уточнення~ reference interview
бланк (-а) ~ order card
виконання ~ order satisfaction
відмова (у доступі до документа) refusal
відповідь на ~ answer to order
документа немає на місці not in
за замовленням (up) on order
попереднє ~ advance order
невідкладне ~ rush order

див. також запит; видавання документів з архівосховища; обслуговування (користувачів)


засекречування інформації / документів security classification; classified information /records

див. ще розсекречування архівних документів


збереженість документів conservation

див. також забезпечення збереженості документів


зберігання документів custody; storage

боксове ~ enbox
вертикальне ~ vertical filing
горизонтальне ~ flat-filing; horizontal filing
невеликий відсік для зберігання документів pigeonhole,file cabinet
сейфове ~ vault
~ справ на полиці (без коробки) open shelf filing
~ у класерах, джекетах encapsulation

див. також контейнер; режим зберігання документів; стелаж; коробка; зберігач; архівосховище; умови тривалого зберігання документів


зберігання документів при нормативній температурі (для їх тривалішої збереженості) cold storage


знепилювання документів і архівосховищ dust control / removal


знищення документів (негайне, при надзвичайних ситуаціях) emergency destruction


знищування документів destruction

розмочування maceration; pulping
подрібнення shredding
спалення incineration
утилізація utilization


зцементування аркушів документів див. пошкодження документа


історія / біографія утворювача (ів) див. елементи архівного описання (зона історичної інформації (контексту)

історія зберігання і формування одиниці описування див. елементи архівного описання (зона історичної інформації (контексту)
історія надходження документів до архіву див. елементи архівного описання (зона історичної інформації (контексту)


карантин (-у) документів quarantine


картка (обліковий документ)

~ архівного фонду див. облікова документація для централізованого державного обліку документів НАФ
~ обліку користувача та теми дослідження registration card of a user and research subject
обліку роботи з установою registration card of work with institution or enterprise, or organization
~ обліку форм використання архівної інформації registration card of usage of archival information
~ реєстрації та обліку виконання запиту registration card of fulfillment of an inquiry / a request
каталожна ~ catalog(ue) card
реєстраційно-контрольна ~ (у діловодстві) registry card
картка централізованого державного обліку документів зарубіжної архівної україніки див. облікова документація для централізованого державного обліку документів НАФ


книга руху фондів, описів, справ, документів див. облікові документи архіву


колекція

архівна колекція, що містить документи різних фондоутворювачів artificial collection
архівна колекція, що містить документи одного фондоутворювача organic collection
~ архівних документів collection, archival collection
~ рукописів manuscript collection
~ документів у цифровому / електронному форматі digital / electronic collection
техніка збереження колекції як єдиного цілого phased preservation


комплексна експертиза цінності документів див. експертиза цінності документів


комп'ютерне реставрування (реставрація) документів computer restoration of records

див. також реставрування (реставрація) документа документа


консерваційно-реставраційне оброблення документів з плівковими носіями conservation and restoration processing of magnetic tape documents


консервація документів conservation

див. також реставрування (реставрація) документів документів; забезпечення фізико-хімічної збереженості документів; фахівець з консервації документів


континуум (-у) документів continuum of records

див. ще життєвий цикл документа


контроль

~ наявності архівних документів (розшук документів) physical control
~ стану та руху архівних документів process control
~ строків виконання дій зі службовими документами action tracking
~ фізико-хімічного та технічного стан у архівних документів control of physical and chemical, technical condition of archives

див. також технічний стан аудіовізуальних документів


копіювання документів copying, reproduction, printing

безперервне ~ continuous printing
діазотипія diazotype; diazo printing process; whiteprint
електрографічне ~ electrographic copying
електростатичне ~ electrostatic copying
збільшення копії порівняно з оригіналом enlargement
зменшення копії порівняно з оригіналом reduction
~ з мікрофіші на мікрофішу fiche-to-fiche printing
~ з мікрофіші на рулон fiche-to-rool printing
ксерокопіювання Xerox copying
проекційне ~ projection printing
фотомеханічне ~ photomechanical copying

див. також копія документа; репродуціювання документів


копія ( документа) copy(ies); record copy; file copy

автентична ~ authentic copy
авторизована ~ authorized copy
архівна ~ copy; archival copy; copy of an archival record
~ виконана за допомогою копіювального паперу carbon copy
~ вихідного документа copy of out-letter син. відпуск (-у) документа
дипломатична ~ diplomatics copy
діазокопія diazocopy
~ доступна для загального користування public use file; disclosure-free extract
друкована ~ електронного документа hard copy
електронна ~ soft copy; electronic copy
електростатична ~ (фотокопія, ксерокопія) electrostatic copy
засвідчена ~ (офіційного документа) true copy; office copy; сertified record copy див. також засвідчення (підтвердження автентичності) документа
комп'ютерна роздруківка див. друк
копії для забезпечення постійного доступу до документів у незадовільному фізичному стані preservation transfer copy
копії документів, доступні для загального користування disclosure-free extract; public use file
креслення print
ксерокопія electrostatic copy; Xerox copy
мікрокарта microcarte
мікрокопія (із зменшенням у 10 і більше разів) microcopy
мікрофотокопія microcard син. мікрокарта
~ на правах оригіналу (дублікат) record copy; official copy
незасвідчена ~ unсertified copy
основна~ principal copy
письмова ~ звукозапису (радіопередачі, виступу) transcript
робоча ~ distribution copy; use copy
стенограма (текст) transcript
страхова ~ (архівного документа) security copy; security copy of an archival record
термографічна ~ thermography copy
точна ~ тексту transcript
факсимільна ~ figured copy
фотокопія print; photocopy; photostat; photoprint
цифрова ~ digital document див. також точна копія (мистецького твору, кабінету письменника і т.п.);
копіювання документів; апарат (репрографічний, копіювальний); позитив; репродукція документа; репродуціювання документів; мікроформа; мікрофіша; ультрамікрофіша


коробка

~ для зберігання документів (тека, папка, коробка для зберігання документів у горизонтальному положенні) box; archive(s) box/container; archives box (boot) syn. solander case, solander (BrE); clam shell case (AmE)
~ для зберігання кіноплівки сan

див. також котушка для плівки; картонування справ; контейнер


крадіжка (документів) theft; larceny

крадій (-я) thief


крайні дати документів

~ архівного фонду (inclusive dates of a record group or fonds)
~ справи (inclusive dates of a file) chronological limits of a file


крайні (граничні, останні) строки тимчасового зберігання архівних документів (у відомчих архівах) до передавання їх на постійне зберігання див. строки зберігання документів


критерії цінності (архівних документів) appraisal criteria

а) критерії походження criteria of provenance
функціонально-цільове призначення юридичної особи (фондоутворювача), значення фізичної особи (фондоутворювача) в житті суспільства functional and purpose fixing (setting) of juridical person (provenance), importance of natural person (provenance) in society
час (-у) і місце (-я) створення документа time and place of record creation
б) критерії змісту criteria of contents
значущість (-щості) вміщеної в документі інформації importance of document information
повторення інформації документа в інших документах reiteration of records information
вид (-у) документа kind of document
оригінальність (-ності)) документа originality of document
в) критерії зовнішніх ознак criteria of document/record extermal indications
форма фіксації та передавання змісту form of fixation and transmission of contents
засвідчення документа certification
особливості оформлення документа peculiarity of legalization of record
стан збереженості документа archival quality

див. також цінність архівного документа; експертиза цінності архівних документів


лабораторія

~ мікрокопіювання й реставрації документів microfilm and restoration laboratory
реставраційна ~ restoration laboratory


місце зберігання оригіналів архівних документів див. елементи архівного описання (зона інформації про споріднені документи)


мовна цінність документів див. цінність документів


моніторинг (-у) стану збереженості документів monitoring of records storage

див. також режим зберігання документів; нагляд


накопичення документів (установою-фондоутворювачем) accumulation (1)


науково-технічне опрацювання документів archive(s) arrangement; arrangement

див. також організація документів


несанкціонований доступ (-у) до архівних документів non-sanction / approval access


об'єднаний архівний фонд функціонально взаємопов'язаних установ або документів одного призначення див. архівний фонд підприємства, установи, організації


обкладинка folder, file cover

зовнішній аркуш; обгортковий папір cover paper (also cover stock

див. також палітурка; палітурник


облікова документація для централізованого державного обліку документів НАФ registration form for a centralized governmental stocktaking of of records/ archives of the NAH

1. відомості про зміни у складі та обсязі фондів information about change in structure and size of a record group / fonds
2. відомості про зміни у складі та обсязі документів нефондової організації information about change in structure and size of a non-provenant archives
3. картка фонду card giving details on a record group / fonds or a non-provenant archives
4. картка централізованого державного обліку документів зарубіжної архівної україніки card for centralized stocktaking of archival Ukrainika
5. паспорт (-а) архівної установи (annual report containing information on the holdings, finding aids and personnel of an archives) archives passport; report containing general information about an archive

див. ще облікові документи архіву


облікові документи архіву (general term applied to documents used for archival control) stocktaking documents in archives

1. анотований перелік (-у) унікальних документів НАФ annotation list of unique documents of the NAH
2. аркуш (-а) фонду (registration form for a record group or fonds describing its contents, covering dates, location, finding aids etc.) sheet of a record group / fonds
3. аркуш (-а) обліку кіно-, фото-, фоно-, відеодокументів registration form for film-, рhoto-, рhono-, video- documents
4. інвентарна книга обліку документів, що мають у зовнішньому оформленні або в додатку до них матеріальні цінності inventory of documents which have material values in outward appearance or in appendix for them
5. книга обліку видавання документів з архівосховища charge-out register
6. книга (картотека) обліку документів з конфіденційною інформацією confidential records register
7. книга (картотека) обліку документів з особливими умовами доступу register of documents with special (particular) access conditions
8. книга обліку видавання документів у тимчасове користування за межами архіву register of loan
9. книга обліку надходжень документів на постійне зберігання accession(s) list / register
10. книга обліку надходжень страхового фонду security fonds accession(s) list / register
11. книга обліку надходжень фонду користування reference copies accession(s) list / register
12. книга обліку приймання документів на депоноване зберігання deposit accession(s) register
13. книга обліку справ з кадрових питань (особового складу) register of personnel files
14. книга та картотека обліку вибуття документів deaccession list / register
15. книга та картотека руху фондів, описів, справ, документів fonds, files, records movement register
16. опис (-у) аудіовізуальних документів audiovisual records/archives inventory

див. також опис (за видами АВД)

17. опис (-у) справ постійного зберігання permanent records (files) inventory
18. опис страхового фонду security fonds inventory
19. опис фонду користування reference copies inventory
20. паспорт (-а) архівосховища stacks passport
21. покажчик (-а) до аркушів фондів card index for sheet of а record group / fonds
22. реєстр (-у) описів (list of inventories of an archives containing their reference numbers, titles and inclusive dates) inventories
23. список (-ску) фондів архіву (list of record groups in an archives) summary of records


обмеження доступу до документів restricted access; restrictions

обстеження з метою виявлення та відокремлення документів обмеженого доступу screening; segregation


огляд, -у survey, review

~ фонду/фондів, документів архіву survey, review
тематичний ~ subject survey, subject review

див. також архівний довідник


одиниця зберігання архівних документів item; брит. piece

див. також одиниця обліку архівних документів


одиниця обліку

~ архівних документів stocktaking item of archival records
~ кіно-, відео-, фото- і фонодокументів stocktaking item of film-, video-, рhoto-, рhono records
~ науково-технічної документації див. комплекс науково-технічної документації

див. також облік архівних документів; одиниця зберігання архівних документів


онлайнова виставка архівних документів див. виставка архівних документів


опис, -у inventory, descriptive list син. архівний опис

~ відео(кіно)документів inventory of videos (films)
внутрішній ~ документів справи див. облікові документи архіву
~ мікрофільмів inventory of microfilms
~ первинного розбирання preliminary inventory
~ проекту project inventory
~ справ з кадрових питань (з особового складу) inventory of personnel files
~ справ постійного зберігання див. облікові документи архіву
~ справ тривалого зберігання inventory of long-term storage file
~ страхового фонду див. облікові документи архіву
~ фонду користування див. облікові документи архіву
~ фоно(фото)документів inventory of phono(photo)documents
~ фотоальбомів inventory of photoalbums

див також пошукові засоби (описи, путівники, покажчики, каталоги, бази даних, номенклатури справ тощо);ідеальний опис архівного фонду; картковий архівний опис; монтажний лист кінодокумента


описування архівних документів див. архівне описування


організація документів arrangement; arrangement by administrative competence; arrangement by organisational structure; functional arrangement син. систематизація документів

1. (~ на рівні окремих документів) arrangement at the document level
2. (~ на рівні справи) arrangement at the filing unit level
3. (~ на рівні фонду) assigning documents to record groups; arrangement at the record group and subgroup levels
4. (~ на рівні архіву) arrangement documents to archives; arrangement at the depository level
5. (~ на рівні НАФ) arrangement at the level of the NAH

див. також рівні організації (документів); науково-технічне опрацювання документів; фондування


осушування drying

~ документів (охолодженням, виморожуванням) ліофілізація freeze drying; lyophilisation; lyophilization; cryodesiccation
вакуумне ~ vacuum drying
~ повітря dehumidification

див. ще зволоження документів, повітря; вологість повітря


охоронний режим зберігання документів див. режим зберігання документів


оцифровування (процес перетворення даних у цифровий електронний формат)

~ документів documents/records digitization; digitization
~ мікрозображень digitization (of microimages)

див. також conversion


оцінювання фізичного стану документів (для прогнозування їх довговічності) accelerated ageing test


палітурка binding син. оправа

ватманна (пергаментна) оправа vellum binding син. stationery binding
вклеювання аркушів під час оправлення (документів) tipping-in
документ зі знятою обкладинкою disbound
м'яка оправа limp binding
неоправлений документ unbound
оправлення документа binding
реконструкція оправи rebinding
скріплення (незшивне) документів справи, книги при оправленні adhesive binding син. perfect binding

див. також палітурник; обкладинка для документів; реставрування (реставрація) документа документа


папка для зберігання великоформатних або ветхих документів portfolio


перевіряння наявності та стану документів stocktaking


передавання документів на зберігання transfer

див. також приймання-передавання документів на постійне зберігання


перелік (-у) документів зі строками зберігання records schedule

перелік типових документів general records schedule; common records schedule
перелік документів, що підлягають передаванню на постійне зберігання records schedule; records disposal schedule;records retention schedule
перелік спеціальних систем документації special documentary systems schedule


переміщення архівних документів див. вивезення/ввезення архівних документів


пересувна виставка архівних документів див. виставка архівних документів


підгрупа документів всередині архівного фонду sub-group

див. також підфонд


план, -у (програма дій) plan; project

аварійний ~ disaster plan
~ евакуації документів disaster control plan
~ заходів щодо організації роботи архіву в надзвичайних ситуаціях emergency plan
~ ліквідації наслідків аварії salvage plan
~ на випадок непередбачуваних обставин (напр. обмеження коштів) contingency plan
~ роботи архіву archive's activity plan; archive's work plan
~ розвитку архівної справи archival affairs development plan / programm

див. також планування; звіт; показники діяльності архівної установи


пліснявіння документів growing mouldy

див. також пошкодження документа; мікологічний нагляд


повернення з архіву документів утворювачам їх, власникам чи розпорядникам withdrawal


показники (діяльності архівної установи) performance indicator

~ обслуговування service indicator
~ користування документами фонду holdings use indicator
~ виданих користувачам документів circulation
– протягом року annual records issue / check out issue / check out
– за день day circulation of records issue / check out

див. ще звіт; план


поповнення складу документів одиниці описування див. елементи архівного описання (зона змісту і структури)


постійне зберігання архівних документів див. строки зберігання документів


постійно діюча виставка архівних документів див. виставка архівних документів


правовий захист (-у) архівних документів і архівної інформації archival legislation; safeguard; security

див. також правовий захист персональної інформації


правові суперечки щодо приналежності, місця зберігання архівних документів й користування ними conflicting archival claims; archival claims


пресування (розгладжування) документів див. реставрування (реставрація) документа


приймання-передавання документів на постійне зберігання accession; син. accession record(s); accessioning

акт (-а) приймання-передавання документів на постійне зберігання accession list; accessions ledger

див. також комплектування архіву; надходження (до архіву)


принцип (-у) всебічності і комплексності у вивченні архівних документів (principle that records should be appraised in their context) principle of thoroughand complex investigation of records

див. також принцип історизму в архівознавстві


принцип (-у) диференційованого підходу до описування архівних документів principle of differentiation approach in archival description

див. також принцип багатофункціональності описання; принцип адекватності інформації описуваному об'єкту;


протипожежний режим зберігання документів див. режим зберігання документів


ремонт документів див. реставрування (реставрація) документа


репродуціювання документів records reproduction

див. також електрографія; копія документа; копіювання; репрографія


реставратор (-а) документів conservator

див. також реставраційна лабораторія; персонал архівної установи; реставрування (реставрація) документа документа


реставрування (реставрація) документа restoration; rehabilitation

аеродинамічне формування aerodunamic forming
вибілювання паперу foxing
відбілювання bleaching
віддалене зволоження humidifying
вкладка (вставка) insertion
дереставрування disrestoration
доливання (паперовою масою втрачених частин документа) leafcasting; pulp filling process
дублювання матеріальної основи документа backing
закріплювання зруйнованого краю аркуша документа framing; window repair
заповнення (відновлення втрачених частин документа вкладкою, доливанням і/або аеродинамічним формуванням) filling of missing parts
зміцнення блоку (проклеювання корінця книжкового блоку) text block strengthening
зміцнення матеріальної основи документа strengthening
зміцнення матеріальної основи документа шляхом просочування strengthening treatment
імпрегнування sizing, impregnation
ламінування lamination
механічне очищення mechanical cleaning
нашарування реставраційного матеріалу overlaying
пресування (розгладжування) документів flattening
процес (-у) відновлення зношених або пошкоджених фрагментів документа repair
ремонт (-у) документів mend
реставраційний матеріал restoring material
розброшурування pulling
розщеплення (розділення аркуша документа по товщині) spliting
ферментне очищення enzyme cleaning
хімічне очищення chemical cleaning

див. ще палітурка; експлуатаційні властивості документа; реставратор документів; реставраційна лабораторія; комп'ютерне реставрування (реставрація) документів документів; стабілізація документа


реституція (поновлення в правах) restitution

див. також принцип територіальної належності; принцип походження; архівна спадщина; власник архівних документів


рівень описування див. елементи архівного описання (зона ідентифікації)

рівні організації (документів) levels of arrangement


розсекречування архівних документів declassification; downgrade

переведення документів до нижчої категорії секретності downgrading

див. також засекречування архівних документів


світловий режим зберігання документів див. режим зберігання документів


система довідкового апарату (до документів НАФ) system of finding aids

див. також довідковий апарат архіву


система пошуку документів document retrieval system

див. також довідково-пошукова система; інформаційно-пошукова система


систематизація документів arrangement

за географічною ознакою ~ geographical arrangement
тематична~ subject arrangement
функціональна ( за сферою їх утворення) ~ functional arrangement
хронологічна ~ chronological arrangement

див. ще організація документів


справа case papers / files; file; file unit; dossier; particular instance papers брит.; usage брит. кан.; transactional files кан.

архівного фонду ~ file of an archive group/fond
відеодокумента videotape file
електронна ~ electronic file
закінчена діловодством ~ (a file with a cloused terminal date) cloused file
кінодокумента motion picture(s) file
наглядова ~ юридичної особи provenance file
не закінчена діловодством ~ (a file with an open terminal date) open file
особова ~ personnel file; personal file (BrE); staff file
секретна ~ security classified file
~документів нефондової організації file of a non-provenant archives
~ доступна для користування open file; public use file; disclosure-free extract
~ постійного зберігання permanent records file
~ тимчасового зберігання ephemera file
~ тривалого зберігання long-term storage file
~ сформована за номінальною ознакою nominal file
~ сформована за предметною ознакою subject file
~ сформована за хронологічною ознакою chronological file, chron file, chrono file,chrono

див. також ведення справи фонду


стаціонарна виставка архівних документів див. виставка архівних документів


страховий фонд архівних документів див. фонд


страхування документів (insuring records against loss or damage when on loan) records insuranse

страхувальник , -а insurant


строки зберігання документів disposal date

постійне ~ permanent custody
тимчасове ~ temporary storage
тривале ~ long-term storage
граничні строки (зберігання архівних документів в архівних підрозділах юридичних осіб до передавання їх на постійне зберігання) retention period

див. також перелік документів зі строками зберігання; визначення строків зберігання документів; документи (4) з визначе з визначеними строками зберігання


схема систематизації документів arrangement scheme

див. також організація документів


тематична виставка документів див. виставка архівних документів


тематичний огляд архівних документів див. огляд архівних документів


температурно-вологісний режим зберігання документів див. режим зберігання документів


технічний стан (-у) аудіовізуальних документів technical condition of audio-visual records

див. також фізико-хімічний стан аудіовізуальних документів


тимчасова виставка архівних документів див. виставка архівних документів


тимчасове зберігання документів

див . строки зберігання документів


типовий перелік документів див. перелік документів зі строками зберігання


тривале зберігання документів див. строки зберігання документів


укладання compilation

~ анотації annotating
~ архівного описання description
~ каталогу compilation of the catalog(ue)
~ переліків sheduling
~ покажчиків indexing
~ словника composition; compilation
~ списків джерел комплектування compilation of acquisition sources list
укладач, -а compiler
~ збірника документів compiler of documents collection
~ каталогу cataloguer
~ покажчиків indexer


умови тривалого зберігання документів extended-term storage

див. також режим зберігання документів


упорядкування документів див. науково-технічне опрацювання документів


успадкування документів див. передавання права власності на архівні документи за заповітом (успадкування)


утворювач (-а) документів сreator of documents; origination; office of origin

див. також створення документа; фондоутворювач


утилізація документів див. знищування документів


фахівець (-вця) (в архівній установі) specialist

~ з галузевої інформації (технічної, медичної, юридичної і т.п.) information scientist, в деяких країнах вживається також documentalist
~ з ЕОМ computerite
~ з інформації information professional;information specialist
~ з консервації документів conservator
~ з організації інформаційних виставок preparatory
фахова посада (яка вимагає спеціальної фахової освіти) professional position

див. також персонал архівної установи


фізико-хімічний стан (-у) аудіовізуальних документів physical and chemical condition of audiovisual documents

див. також технічний стан аудіовізуальних документів


фіскальна цінність документів див. цінність архівних документів


фондування assigning documents to archival fonds or archival collections

див. також визначення фондової приналежності документів; принцип походження


форма приймання документів на зберігання (documents selected for permanent preservation, which may or may not be sampled)

вибіркового приймання ~ selective
суцільного приймання ~ full


фунгіцидне оброблення кінофотодокументів fungicide

див. також дезінфекція


цільова експертиза цінності документів див. експертиза цінності документів (ЕЦД)


шафа для зберігання карт, планів схем та інших документів великого формату plan cabinet / case


штемпель, -я stamp син. штамп, -а

~ власника ownership stamp, property stamp
~ із зображенням підпису signature stamp син. факсиміле
~ що використовується в процесі опрацювання документів process stamp

див. також гриф


штемпелювання (архівних документів) stamping


За вашим запитом знайдено 151 словникових статей.
виділяти елементи запиту в результатах пошуку    відображати тільки основну статтю

Логіка збігу пошукових слів: І (з усіма словами) АБО (з будь-яким словом)*Увага, при пошуковому запиті необхідно враховувати регістр літер


Відкрити весь словник


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2016 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: webmaster.undiasd@arch.gov.ua