• Головна сторінка
  • Зведений каталог метричних книг
  • Центр галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації при УНДІАСД
  • Про круглий стіл 2017
  • Про конференцію
  • Про 3 круглий стіл 2019
  • АРХІВНОМУ ЛЮДОВІ
  • Про відкриту дискусію
  • The International Archives Week #IAW2020 will run from June 8-14
1 9 8 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт      УКР  УКР   РУC  РУC   ENG  ENG Facebook

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail undiasd@arch.gov.ua
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275 53 82
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

БілНДІДАС

НАКККіМ

Словник архівної термінології: українсько-англійський
Dictionary of archival terminology: Ukrainian-English

Ключева фраза (слово): офіційний документ


документ, -а document, record

1. запис інформації на матеріальному носієві document
анонімний ~ anonymous document
архівний ~ archival document; document
див. також документ (2, 3)
веб-документ Web document
виправдний (~ що засвідчує оплату, видачу кредиту, отримання грошей тощо) voucher
вторинний ~ secondary document; derived document
втрачений ~ lost document; missing document
графічний ~ graphics
~ з електронним носієм, в електронній формі (може бути змінений, не має ЕЦП) electronic document
документ-оригінал source document
машинописний ~ ( машинопис) typescript
невиправно пошкоджений ~ irremediable document
неопублікований ~ unpublished document
опублікований ~ published document
первинний ~ primary document
писемний ~ manuscript
підроблений (фальшивий) ~ forgery/fake
рукописний ~ manuscript; written document син. манускрипт
секретний ~ confidential document
~ сумнівного походження або авторства questioned document
цінний ~ important document
2. наслідок документування діяльності юридичної чи фізичної особи record
архівний ~ record; archival record
див. також документ (1, 3)
вихідний ~ out-letter
внутрішній ~ inner record
вхідний ~ in-letter
~ Національного архівного фонду record / arhives of National Archival Holdings
електронний ~ (не може бути змінений, має ЕЦП) electronic record
~ з паперовою основою paper record
особовий (офіційний) ~ personal record
офіційний ~ official record; record
унікальний ~ (document the importance of which derives from its being unique) unique archival record; unique record
чистовий див. біловик (біловий документ)
чорновий див. чернетка
3. окремі групи документів records / arhives
архівні ~ archives (1); archive (2)
власні ~ personal papers, private papers
~ державних установ public records / archives
електронні ~ electronic records / archives
~ з кадрових питань records on the personnel
~ з обмеженим доступом confidentiality; restricted access recods/ restricted recods/ classifed recods
~ з основної діяльності установи program recods
зображальні ~ iconographic records/arhives
картографічні ~ cartographic records / archives
кінодокументи film archives
кінофотофонодокументи див. аудіовізуальні документи
машиночитані ~ machine-readable records / archives
~ особового походження (особи, сім'ї, роду) papers
~ передані на зберігання transfer
приватні ~ (у приватній власності) private records / archives
робочі ~ working papers
службові ~ recods; office file(s)
текстові ~ textual records / archives
4. документи з визначеними строками зберігання scheduled records
~ постійного зберігання permanent records
~ тимчасового зберігання ephemera; temporary records
~ тривалого зберігання long-term storage records
~ строк зберігання яких вичерпався time-expired records
5. документи за індексом використання їхньої інформації в роботі установи
активні ~ (поточні, що використовуються в роботі установи) current records, active records
напівактивні ~ (що використовуються під час оперативного зберігання, до передавання на архівне зберігання або знищення) semicurrent records,half-active recods
неактивні ~ (що вийшли з поточного обігу установи і мають бути передані на архівне зберігання або утилізовані) non-current records, inactive recods

див. також офіційний документ, що має юридичну силу; офіційний документ, що містить повноваження; документи, що не мають власника або власник яких невідомий; строки зберігання документів


За вашим запитом знайдено 1 словникову статтю.
виділяти елементи запиту в результатах пошуку    відображати тільки основну статтю

Логіка збігу пошукових слів: І (з усіма словами) АБО (з будь-яким словом)*Увага, при пошуковому запиті необхідно враховувати регістр літер


Відкрити весь словник


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2016 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: webmaster.undiasd@arch.gov.ua