Фоторепортаж

УЧАСНИКИ
наради зацікавлених центральних органів виконавчої влади, центральних, галузевих та обласних державних архівів, на зберіганні в яких перебувають архівні документи репресивно-каральних органів Української РСР, що присвячена питанням практичного виконання

Закону України № 316-VІІІ «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»

16 липня 2015 р., м. Київ, вул. Солом’янська, 24
конференц-зал комплексу споруд Центральних державних архівних установ


Міністерство юстиції,


Галузевий державний архів Державної пенітенціарної служби,


Галузевий державний архів Державної прикордонної служби,


Генеральна прокуратура,


Громадська рада Державної архівної служби України,


Департамент охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України,


Державний архів Київської області,


Державний архів м. Києва,


Державна судова адміністрація,


Галузевий державний архів Міністерства внутрішніх справ,


Галузевий державний архів Міністерства оборони,


Галузевий державний архів Служби безпеки,


Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки,


Спілка архівістів України,


Український інститут національної пам’яті,


Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України),


Центральний державний архів громадських об'єднань України (ЦДАГО України)Фоторепортаж