Угода | Фоторепортаж | НАДУ | Facebook

Пріоритетні напрями щодо реалізації
Угоди про співробітництво між УНДІАСД та НАДУ

11 квітня 2017 р., м. Київ

Директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД) О. Я. Гаранін та Президент Національної академії державного управління при Президентові України (НАДУ) В. С. Куйбіда підписали Угоду про співробітництво між УНДІАСД та НАДУ.

Метою Угоди є сприяння подальшому розвитку науки й освіти з урахуванням досягнень провідних вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, сприяння ефективності та якості фундаментальних та прикладних наукових досліджень із питань державотворення, правової політики, державного управління та місцевого самоврядування, розвитку архівної справи та документознавства, документаційного забезпечення управління, співпраця щодо підготовки наукових кадрів, підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, спільна правотворча і науково-експертна діяльність.

Пріоритетними напрямками сторін, під час реалізації Угоди є:

– розробка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері державного управління та місцевого самоврядування;

– підготовка для заінтересованих органів державної влади та органів місцевого самоврядування аналітичних матеріалів, пропозицій з актуальних теоретичних і прикладних проблем державотворення, державного управління та місцевого самоврядування;

– проведення спільних комунікативних заходів, зокрема, конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів з питань: державотворення, кадрової політики, розвитку державної служби та місцевого самоврядування в Україні, документознавства та документаційного забезпечення управління, розвитку архівної справи в Україні;

– формування спільної бази даних про наукові, дисертаційні та експертно-аналітичні дослідження з актуальних питань державного управління та місцевого самоврядування;

– спільна організація видавництва статей, збірників наукових праць, науково-методичної літератури у фахових виданнях УНДІАСД та НАДУ;

– сприяння організації та проходження стажування слухачів та молодих вчених в наукових підрозділах Сторін;

– взаємне залучення в установленому порядку до участі у навчальному процесі та проведенні наукових досліджень наукових працівників Сторін.