Обговорюємо проекти нормативно-правових актів та нормативних документів

Формат Тема дослідження Строки виконання Виконавці
Adobe Reader ДСТУ «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять».
На заміну ДСТУ 2732-2004
2016-2017 рр. Н. М. Христова, канд. іст. наук, с.н.с.
Adobe Reader Проект ДСТУ «Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги».
На заміну ГСТУ 55.001-98
2015-2017 рр. М. В. Бандура, канд. іст. наук (науковий керівник); Н. М. Христова, канд. іст. наук, с.н.с.
Adobe Reader Проект Правил роботи з науково-технічною документацією в архівних установах 2017 р. Н. М. Христова, канд. іст. наук, с.н.с.

Зворотній зв'язок


get_adobe_reader