Обговорюємо проекти нормативно-правових актів та нормативних документів

Формат Тема дослідження Строки виконання Виконавці
Adobe Reader Програма розвитку галузевої науки на 2021–2025 рр. Проєкт 2020 рр. О. Я. Гаранін, канд. іст. наук, с.н.с.
Adobe Reader ДСТУ «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять».
На заміну ДСТУ 2732-2004
2016-2017 рр. Н. М. Христова, канд. іст. наук, с.н.с.
Adobe Reader Проект ДСТУ «Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги».
На заміну ГСТУ 55.001-98
2015-2017 рр. М. В. Бандура, канд. іст. наук (науковий керівник); Н. М. Христова, канд. іст. наук, с.н.с.
Adobe Reader Проект Правил роботи з науково-технічною документацією в архівних установах 2017 р. Н. М. Христова, канд. іст. наук, с.н.с.

Зворотній зв'язок


get_adobe_reader