• Головна сторінка
  • З Новим 2022 роком і Різдвом Христовим!
  • Зведений каталог метричних книг
  • Центр галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації при УНДІАСД
  • Про конференцію
  • Про 3 круглий стіл 2019
  • АРХІВНОМУ ЛЮДОВІ
  • Про відкриту дискусію
  • The International Archives Week #IAW2020 will run from June 8-14
1 9 8 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт      УКР  УКР   РУC  РУC   ENG  ENG Facebook

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку

 
 

 
© УНДІАСД, 2022
e-mail [email protected]
Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

data.gov.ua

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України
Програма та презентації | Про захід пишуть | Фоторепортаж | Відео | Подяка | Інформаційний лист у форматі PDF
Афіша Постер

УНДІАСД Укрдержархив НАДУ САУ ЦДЕА України ЦДАЗУ України

Міжнародна науково-практична конференція

«АРХІВИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ВИКЛИКИ ТА ЗАВДАННЯ»

Дата проведення: 7–8 грудня 2017 року.


Місце проведення: м. Київ, вул. Академіка Ромоданова (Пугачова), 12/2; м. Київ, вул. Солом’янська, 24.


Організатори: Державна архівна служба України, Національна академія державного управління при Президентові України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Центральний державний електронний архів України, Центральний державний архів зарубіжної україніки та Спілка архівістів України.


Мета конференції: обговорити нагальні проблеми, що виникають у практиці роботи сучасних архівів та окреслити способи (шляхи) вирішення таких завдань: теоретичні питання електронного документознавства та архівознавства на сучасному етапі, прикладні питання електронного документознавства та архівна практика сьогодення; інноваційні технології в архівній справі на сучасному етапі, що дозволяють покращити збереженість архівних документів, доступ до них та використання документної інформації.


Зміст конференції: проблеми теорії і практики архівної справи, перспективи діяльності архівних установ в епоху цифрових технологій, особливості впровадження інноваційних технологій у сфері збереження архівних документів та використання ретроспективної інформації.


Тематичні напрями:

1. Законодавче регулювання роботи з документами сучасних форм у діловодстві та їх архівного зберігання(тенденції розвитку (зміни) сучасного діловодства та архівної справи, юридична сила документів в електронній формі, зокрема цифрових аудіовізуальних документів, вирішення питання авторських та майнових прав щодо таких документів, комплектування архівів документами в електронній формі).

2. Теоретичні питання документознавства, архівознавства та джерелознавства в умовах розвинутого інформаційного суспільства(напрями досліджень сучасного документознавства, архівознавства, джерелознавства, поняттєвий апарат, сутність документів в електронній формі (питання щодо унормування роботи з такими документами, експертиза цінності та їх зберігання, справжність документів у електронній (цифровій) формі, питання довіри держави, суспільства та громадянина до інформації, що надається архівами в електронній формі тощо), становлення нових напрямів наукових знань в українському архівознавстві та джерелознавстві (архівна україніка, аудіовізуальне та електронне архівознавство тощо).

3. Найефективніші практики автоматизації діловодства та архівного зберігання документів в електронній формі (системи електронного документообігу, система електронної взаємодії органів виконавчої влади, централізоване зберігання електронних документів, комплектування державних архівів цифровими аудіовізуальними документами, зберігання електронних інформаційних ресурсів та документів особового походження в електронній формі).

4. Актуальні питання використання ретроспективної інформації в електронній (цифровій) формі(інтелектуальні та інноваційні форми доступу до первинної та вторинної архівної інформації, створення електронного (цифрового) фонду користування, створення та застосування електронного довідкового апарату, надання доступу до цифрових копій документів Національного архівного фонду (НАФ), запровадження системи сучасних архівних платних послуг, використання відвідувачами читальних залів власних засобів для оцифровування документів та вплив цього процесу на стан збереженості документів НАФ, сучасні тенденції щодо інформатизації архівної справи).

5. Міжнародний досвід розвитку архівної справи з використанням інформаційних технологій (міжнародні проекти, законодавча база, державні програми щодо переходу до роботи виключно з електронними (цифровими) формами документів в діловодстві, практика впровадження інформаційних технологій у роботу архівних установ).

6. Питання підготовки сучасних документознавців та архівістів(теоретичний та практичний базис щодо опанування студентами знань з електронного документознавства та архівознавства: стан, проблеми, перспективи розвитку).


Мова проведення конференції: українська.


Мова доповідей: українська, англійська, російська.


Форма участі: очна, дистанційна (скайп), заочна.


Умови участі:

–  до 7 листопада 2017 року заповнити форму заявки на участь (додається), надіслати її на електронну адресу оргкомітету, зазначивши у темі повідомлення «Участь у конференції», та подати інформацію про приїзд, додатково повідомити про необхідність зустрічі та бронювання готелю. Необхідно обов’язково отримати підтвердження реєстрації;

–  до 20 листопада 2017 року надіслати до програмного комітету матеріали презентації, текст доповіді, оформлений відповідно до вимог, що додаються.


Контакти організаційного комітету:
Центральний державний електронний архів України
вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110
Телефони: + 38 044 246-91-37
Факс: + 38 044 273-32-97
E-mail: [email protected]

Контактні особи:
Паламарчук Людмила Василівна ([email protected]),
Йовенко Наталія Вікторівна ([email protected]),
Шереметьєва Вікторія Вікторівна ([email protected]).
Контакти програмного комітету:
Український науково-дослідний інститут
архівної справи та документознавства
вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110
Телефон: + 38 044 275-90-57
Факс: + 38 044 275-13-74
E-mail: [email protected]

Контактні особи:
Христова Наталія Миколаївна ([email protected]),
Андрієвська Лариса Вікторівна ([email protected]).

QR-CODE УНДІАСД QR-CODE ЦДЕА України QR-CODE ЦДАЗУ


Афіша Постер

Програма та презентації | Про захід пишуть | Фоторепортаж | Відео | Подяка | Інформаційний лист у форматі PDF


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2022 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]