Про засідання

Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності,

на якому розглядався проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
в частині асигнувань на культуру

(м. Київ, Верховна Рада України)
04 жовтня 2017 р.

Від архівістів участь в засіданні Комітету взяли: Голова Державної архівної служби України Т. І. Баранова, начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Державної архівної служби України Т. Р. Музика, директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства О. Я. Гаранін. Міністерство культури України представляв Міністр культури Е. М. Нищук, Перший заступник Міністра культури С. В. Фоменко, заступник Міністра культури Т. В. Мазур. Від Українського інституту національної пам'яті був присутній Голова УІНП В. М. Вятрович та Перший заступник Голови УІНП А. В. Шпак.

В пояснювальній записці до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» вказано, що за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері архівної справи» передбачено видатки у сумі 25 357,6 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 25 357,5 тис. гривень. Видатки спеціального фонду складають 0,1 тис. грн.

За бюджетною програмою «Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації» у проекті Державного бюджету України на 2018 рік передбачені видатки в цілому у сумі 9 389,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду у сумі 9 280,8 тис. грн., видатки спеціального фонду - 108,2 тис. грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації» на 2018 рік враховано кошти у сумі 166 554,2 тис. грн., з них по загальному фонду – 145 754,8 тис. грн., по спеціальному фонду – 20 799,4 тис. грн.

Під час обговорення проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» неодноразово підіймалося питання про переміщення в іншу будівлю Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України), звучали пропозиції про перепідпорядкування ЦДАМЛМ України від Укрдержархіву до Міністерства культури України, передачі частини фондів ЦДАМЛМ України Українському інституту національної пам`яті або Міністерству культури України. Під час дискусії представники архівної сфери аргументовано відхиляли неконструктивні ідеї та пропозиції, що порушують чинне законодавство України у сфері архівної справи та діловодства. В цілому проект бюджету в частині асигнувань на культуру було прийнято. Питання із розміщенням Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України залишається невизначеним.


до новин »