Програма заходів
ПРО ЗАХОДИ
кафедри джерелознавства історичного факультету
Білоруського державного університету (БДУ),
присвячених святкуванню 25-річчя кафедри та Дня архівіста Біларусі

(м. Мінськ, Республіка Біларусь)
06 жовтня 2017 р.

Круглий стіл

«Вища освіта в сфері джерелознавства, архівознавства та документознавства в Білорусі: досягнення і перспективи»

Організатори:

Історичний факультет БДУ

Кафедра джерелознавства БДУ


Cпіворганізатор:

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства


Круглий стіл відбувся на історичному факультеті Білоруського державного університету (вул. Червоноармійська, 6) в аудиторії імені В. І. Пічети (ауд. 45).

Модератором заходу виступив доцент кафедри джерелознавства БДУ, кандидат історичних наук М. Ф. Шумейко.

З вітальними словами до учасників круглого столу звернулися проректор БДУ з учбової роботи, завідувач кафедри джерелознавства, кандидат історичних наук С. М. Ходін та декан істричного факультету БДУ, доктор історичних наук, професор О. Г. Кохановський.

У роботі круглого столу взяли участь директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник О. Я. Гаранін та директор Центрального держаного електронного архіву України, кандидат історичних наук Ю. С. Ковтанюк та виступили із спільною доповіддю «Інституціоналізáція навчальних дисциплін «Електронне документознавство та архівознавство» в Україні».

Крім україської делегації, в роботі заходу взяли участь директор Науково-дослідного інституту фундаментальних та прикладних проблем Брянського державного уніерситету імени академіка І. Г. Петровського, доктор історичних наук, професор С. І. Міхальченко, який виступив із доповіддю «Випадковості та закономірності в архівних пошуках» та громадянка Франції, випускниця історичного факультету БДУ, письменниця, кандидат історичних наук О. М. Шутова, яка доповіла на тему «Випадковості та закономірності в архівних пошуках», у якій розкрила шляхи поширення білоруської культури в Європі, та повідомила про створення відповідного Інтернет-проекту під егідою громадської організації, реєстрація якої вже розпочато. О. М. Шутова запросила всіх присутніх до співпраці.

Слід зазначити, що під час круглого столу було окреслено чимало проблем із різних напрямів: недостатньої кількості джерелознавчих досліджень, розширення переліку спеціальностей для викладання джерелознавчих дисциплін; ролі джерелознавства в історичних дослідженнях, особливо в сучасних умовах, коли доступність джерел значно покращилася; поширення джерелознавчої культури, у тому числі в суміжних галузях знань тощо.

У межах дискурсу було визначено шляхи вирішення зазначених проблем та перспективи розвитку співпраці. На численних прикладах із власної практики доповідачив та діяльності установ, які вони представляли, відбувся корисний обмін досвідом.

Так, із доповіддю «Актуальні напрями наукових досліджень в області документознавства і архівознавства» до присутніх звернувся директор Білоруського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи, кандидат історичних наук А. Є. Рибаков, який високо оцінивши доповідь О. Я. Гараніна та Ю. С. Ковтанюка, запросив до диспуту до понять «електронне документознавство» та «електронне архівознавство». А. Є. Рибаков висловив пересторогу щодо відокремлення цих наукових напрямів від загальних документознавства та архівознавства. Під час обговорення питання українськими учасниками круглого столу було надано роз'яснення, що зазначені напрями досліджень пропонується виокремити як наукові напрямами документознавства та архівознавства, саме для дослідження їх сутності з урахуванням принципів загального документознавства та архівознавства для створення відповідних теоретичних знань, що дозволить здійснити якісне унормування роботи з новими формами документів в діловодстві та архівній справі.

Дякуємо учасникам заходу за відвертий та професійний діалог.


Фоторепортаж круглого столуУрочисте засідання кафедри джерелознавства


Модератором заходу виступив проректор БДУ з учбової роботи, завідувач кафедри джерелознавства, кандидат історичних наук С. М. Ходін.
Виставка учбово-методичних и наукових видань кафедри джерелознавства БДУ за 1992–2016 рр.