Про «День інформації»
в Центральному державному архіві–музеї літератури і мистецтва України,

що проводився в межах заходів до відзначення
100-річчя від дня створення системи архівних установ України


ЦДАМЛМ України, будівля пам’ятки архітектури XVIII ст. «Бурса»,
Національний заповідник «Софія Київська», м. Київ
11 жовтня 2017 р.

На запрошення керівництва Центрального державного архіву–музею літератури і мистецтва України з колективом архіву зустрілися директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД), кандидат історичних наук, старший науковий співробітник О. Я. Гаранін та директор Центрального державного електронного архіву України (ЦДЕА України), кандидат історичних наук Ю. С. Ковтанюк та виступили перед працівниками ЦДАМЛМ України з ознайомчою лекцією з таких питань:

– основні принципи здійснення Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5, зареєстрованого в Міністерства юстиції України 11.11.2014 за № 1421/26198;

– сутність проекту Порядку приймання-передавання електронних документів Національного архівного фонду на постійне зберігання, що натепер подано на розгляд до Міністерства юстиції України з метою його затвердження та реєстрації;

– міжнародний досвід щодо впровадження електронного документообігу та архівного зберігання електронних документів;

– стан створення відомчої веб-орієнтованої інформаційної автоматизованої системи «Архівні фонди України» та перспективи створення централізованого фонду користування, інформатизації архівної справи та запровадження архівних електронних послуг;

– комплектування державних архівів документами в електронній формі із досвіду діяльності ЦДЕА України;

– про участь української делегації у роботі VII Міжнародного семінару «Лики пам'яті. Новітні технології збереження та відновлення рукописної та друкованої спадщини», що відбувся 26-29 вересня 2017 року в Науково-дослідному інституті давніх рукописів ім. Месропа Маштоца «Матенадаран» (м. Єреван, Республіка Вірменія) та робочий візит в Національний архів Вірменії.

Зважаючи на особливості діяльності ЦДАМЛМ України, найбільший інтерес викликала інформація щодо принципів комплектування ЦДЕА України документами в електронній формі особового походження та подальшого їх зберігання. Директор ЦДЕА України Ю. С. Ковтанюк ознайомив працівників ЦДАМЛМ України з основними положеннями документа, що застосовується в діяльності архіву, «Організація роботи з документами особового походження в електронній формі в Центральному державному електронному архіві України. Методичні рекомендації».


ФОТОРЕПОРТАЖдо новин »