Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04085, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Корисні посилання

Державні органи

 • Президент України president.gov.ua
 • Верховна рада України rada.gov.ua
 • Кабінет міністрів України kmu.gov.ua
 • Міністерство юстиції України minjust.gov.ua
 • Міністерство освіти і науки України mon.gov.ua
 • Міністерство культури України mincult.kmu.gov.ua
 • Міністерство цифрової трансформації України thedigital.gov.ua

Наукові установи

 • Інститут історії України НАН України history.org.ua
 • Інститут енциклопедичних досліджень НАН України ied.gov.ua
 • Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України nas.gov.ua
 • Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії micrography.gov.ua
 • Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури pamjatky.org.ua

Бібліотеки

 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського nbuv.gov.ua
 • Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого nlu.org.ua
 • Національна історична бібліотека України nibu.kiev.ua
 • Державна науково-технічна бібліотека України gntb.gov.ua

Вищі навчальні заклади

 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки eenu.edu.ua
 • Київський нацiональний унiверситет iмені Тараса Шевченка univ.kiev.ua
 • Київський нацiональний унiверситет культури і мистецтв knukim.edu.ua
 • Львівський нацiональний унiверситет імені Івана Франка lnu.edu.ua
 • Національна aкадемiя керiвних кадрiв культури i мистецтв nakkkim.edu.ua
 • Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет імені Володимира Даля snu.edu.ua
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького cdu.edu.ua
 • Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка chnpu.edu.ua
 • Харківський нацiональний унiверситет імені В. Н. Каразіна univer.kharkov.ua
 • Херсонський державний університет kspu.edu
Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]