Про засідання

Нормативно-методичної комісії
Державної архівної служби України


29 березня 2018 р.

29 березня 2018 р. відбулося засідання Нормативно-методичної комісії (НМК) Державної архівної служби України на якому було розглянуто проекти документів, підготовлені Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства у 2017 р. відповідно до наказу Укрдержархіву від 28.10.2016 № 132 «Про організацію виконання наукових робіт у сфері архівної справи та діловодства у 2017 р.» та до тематичного плану Науково-дослідних робіт на 2017 р., який було затверджено 05.12.2016 Головою Укрдержархіву.

На розгляд виносилися наступні результати науково-дослідних робіт УНДІАСД:

– проект ДСТУ 2732:20__ «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять»;

– проект Порядку зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду;

– проект Методичних рекомендацій «Технології комплектування архівних установ документами в електронній формі»;

– проект Збірника форм планово-звітної документації у сфері архівної справи.

Із 18-ти членів НМК Державної архівної служби України на засіданні було присутні 16 осіб. Результатом роботи засідання стало схвалення усіх розробок УНДІАСД, розгляд яких було передбачено порядком денним. Окремо підкреслюємо, що під час голосувань не було озвучено жодного голосу «проти», а проект Методичних рекомендацій «Технології комплектування архівних установ документами в електронній формі» отримала одноголосне схвалення.Порядок денний | Склад НМК | Положення про НМК


до новин »