Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04107, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Головною метою діяльності УНДІАСД є здійснення науково-теоретичних та нормативно-методичних досліджень у галузі архівної справи та документознавства в Україні.

Основними напрямами діяльності УНДІАСД є:

– здійснення теоретичних та прикладних наукових досліджень з проблем архівознавства, документознавства;

– організаційно-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення державних архівних установ системи Укрдержархіву;

– координація наукової діяльності державних архівних установ системи Укрдержархіву;

– міжнародне співробітництво з профільними установами та організаціями;

– підготовка наукових кадрів для архівної галузі в аспірантурі;

– проведення експертиз наукових праць, дисертацій, рецензування посібників та підручників, надання консультаційних послуг під час проведення дисертаційних досліджень і підготовки дисертацій, приймання кандидатських іспитів;

– підготовка матеріалів для випуску періодичних та неперіодичних видань з документознавства, архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін;

– проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, «круглих столів», у тому числі міжнародних;

– участь у формуванні та проведенні експертизи змісту навчання і підвищення кваліфікації фахівців у галузі архівної справи, документознавства та діловодства;

– здійснення авторського нагляду за використанням наукових розробок УНДІАСД та забезпечення захисту права інтелектуальної власності.


Відповідно до мети, визначеної Статутом, та враховуючи специфіку функціонування, УНДІАСД здійснює інші види наукової, освітньої діяльності, не заборонені чинним законодавством.


Основні напрями діяльності та досліджень відділів:


Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]