Про засідання колегії
Державної архівної служби України

24 липня 2018 р.

На засіданні колегії, яке проводила Голова Укрдержархіву Т. І. Баранова, були присутні члени колегії, а також відповідальні працівники Міністерства юстиції України, керівники установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву, державних архівів областей, регіональних центрів страхового фонду документації.

Порядок денний передбачав розгляд наступних питань:

1. Про Державний фінансовий аудит виконання бюджетної програми за КПКВК 3609010 «Керівництво та управління у сфері архівної справи» Державною архівною службою України.

2. Про підсумки комплексної перевірки діяльності Державного архіву Львівської області.

3. Про стан виконання Угоди між Державною архівною службою України та Профспілкою працівників державних архівних установ України на 2012-2017 роки.

4. Про результати проведення позапланового внутрішнього аудиту ефективності в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства.

5. Про стан правової роботи в Укрдержархіві за І півріччя 2018 року.

6. Про стан виконання антикорупційного законодавства в Державній архівній службі України.


Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін як співдоповідач взяв участь в обговоренні питання «Про результати проведення позапланового внутрішнього аудиту ефективності в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства». Із зазначеного питання колегія вирішила взяти інформацію до відома та схвалила пропозицію продовжити співпрацю Укрдержархіву та УНДІАСД за попередньо узгодженим планом.


до новин »