Програма | Фоторепортаж

Про cемінар-практикум з актуальних питань архівної справи
в Державному архіві Київської області

17 жовтня 2018 р.

17 жовтня 2018 р. у Державному архіві Київської області (м. Київ, вул. Мельникова, 40) відбувся семінар з питань цифровізації архівної справи та діловодства. Співорганізаторами семінару виступили: Державний архів Київської області, Центральний державний електронний архів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Спілка архівістів України.

Під час семінару були розглянути актуальні практичні питання у розрізі реалізації одного із основних пріоритетів Державної архівної служби України на 2018 рік – цифровізації архівної справи та діловодства.

Директор Центрального державного електронного архіву України Ю. С. Ковтанюк під час своєї доповіді зупинився на проблемних питаннях оцифрування документів Національного архівного фонду України та порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передачі на архівне зберігання.

Директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та діловодства О. Я. Гаранін ознайомив присутніх із теоретичними розробками щодо цифровізації архівних процесів в межах реалізації першого пріоритету державної архівної служби України на 2018 рік - «Цифровізація усіх процесів архівної справи та діловодства».

Директор Державного архіву Київської області С. А. Каменєва під час свого виступу окреслила основні проблеми впровадження електронного документообігу та зберігання електронних документів, а також поділилися досвідом обласного архіву у напрямку створення фонду користування документів. Під час свого виступу директор архіву акцентувала увагу на продовженні проекту щодо створення бази даних «Оцифровані описи справ Державного архіву Київської області», до якого на сьогодні увійшли описи справ 670 фондів дорадянського періоду за 1778-1917 роки, та, за допомогою якої, кожний бажаючий має можливість ознайомитися в онлайн- режимі зі складом документів державного архіву та у подальшому замовити потрібну йому справу не відходячи від власного комп’ютеру. Продовжуючи цей проект, обласний архів працює щодо створення бази даних описів справ радянського періоду і планує цифрові копії описів перших 540 фондів радянського періоду оприлюднити у І кварталі 2019 року. Семінар відбувся в теплій професійній атмосфері.


Програма | Фоторепортаж


до новин »