Про

ВІДКРИТУ ДИСКУСІЮ

Проблемні питання дотримання авторських
та суміжних прав у діяльності державних архівів

06 грудня 2018 р. Проект резолюції | Програма | Анкета учасника (PDF)

Організатори заходу:

Спілка архівістів України,

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України,

Центральний державний архів громадських об’єднань України,

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного,

Центральний державний науково-технічний архів України,

Центральний державний електронний архів України,

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства.


За підтримки:

Міністерства юстиції України;

Державної архівної служби України;

Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

Кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності;

Громадська організація «Українська агенція з авторських і суміжних прав».


Питання до обговорення:

– правова основа комплектування державних архівів документами із дотриманням законодавства у сфері авторських та суміжних прав;

– організація користування документами Національного архівного фонду з дотриманням авторських та суміжних прав на ці документи;

– напрями нормотворчої діяльності щодо унормування роботи державних архівів, у тому числі для внесення змін у відповідні законодавчі та нормативно-правові акти, з метою забезпечення виконання завдань і функцій, покладені на ці установи державою, з дотриманням авторських та суміжних прав.


Місце проведення:

конференц зал Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтв України (ЦДАМЛМ України). Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 22а (будівля пам’ятки архітектури XVIII ст. «Бурси»на території Національного заповідника «Софія Київська»).


ФОТОРЕПОРТАЖдо новин » Проект резолюції | Програма | Анкета учасника (PDF)