Про звітування
щодо етапів виконання
Тематичного плану НДР УНДІАСД на 2018 рік

15 листопада 2018 р.

На виконання наказу Укрдержархіву від 21.05.2018 № 32 «Про затвердження Плану щоквартальних перевірок стану виконання етапів НДР, що виконуються УНДІАСД у 2018 році», керівництво УНДІАСД, спільно з керівниками наукових тем, що виконуються в УНДІАСД у 2018 р., звітувалися перед представниками Укрдержархіву щодо етапів виконання Тематичного плану НДР УНДІАСД на 2018 рік.

Захід відбувся за присутності начальника відділу науково-методичного забезпечення та контролю за дотриманням законодавства НАФ В. В. Гриневич, начальника управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення Ю. А. Прилепішевої, заступника начальника відділу взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення Укрдержархіву О. В. Денисенка, заступник директора департаменту-начальника відділу зберігання та обліку НАФ І. С. Паламарчук, начальника відділу управління персоналом Н. М. Готліб, а також відповідальних працівників структурних підрозділів Укрдержархіву.

Керівники НДР, що виконуються в УНДІАСД у 2018 р. доповіли про поточний стан виконання НДР та окреслили питання, які мають бути вирішені до кінця поточного року.

Під час зустрічі було заслухано звіти за наступними темами: «Визначення та наукове обґрунтування напрямів розвитку архівної справи на середньострокову перспективу» (головний виконавець теми – завідувач відділу архівознавства, к.і.н., ст.наук.співробітник Л. Ф. Приходько); «Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду» (керівник теми – директор УНДІАСД, к.і.н., ст.наук.співробітник О. Я. Гаранін); «Дослідження основних технологічних процесів створення цифрового фонду користування документами Національного архівного фонду та розроблення методичних засад обліку, зберігання та доступу до цифрових копій» (керівник теми – в.о. заст. директора УНДІАСД, к.і.н. Л. В. Дідух); «Інформаційний моніторинг та наукове опрацювання літератури з питань архівної справи та документознавства з метою підготовки на їх основі аналітичної, реферативної, оглядової, бібліографічної та іншої інформації у вигляді Бюлетенів Галузевої служби науково-технічної інформації» (керівник теми – провід.наук.співробітник відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності, к.і.н. А. А. Майстренко) та «Дослідження особливостей організації праці й управління в архівних установах з метою визначення відповідальності, компетентності, функцій та повноважень їх працівників» (керівник теми – в.о. заст. директора УНДІАСД, к.і.н. Л. В. Дідух).

Представники Укрдержархіву надали схвальну оцінку підготовки наукових робіт на звітному етапі та підкреслили важливість своєчасного виконання НДР УНДІАСД відповідно до технічних завдань і календарних планів і наголосили на нагальній потребі ефективного налагодження співпраці із замовниками НДР, а також архівними установами.


до новин »