Про ХІХ джерелознавчі читання
«ДЖЕРЕЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ АРХІВІВ»,
присвячені 100-річчю від дня народження професора Марка ВАРШАВЧИКА

05 грудня 2018 р. Програма | Fasebook

На Історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулися ХІХ Джерелознавчі читання «Джерельний потенціал інформаційних ресурсів архівів», присвячені 100-річчю від дня народження професора Марка Варшавчика. Конференція була організована кафедрою архівознавства та спеціальних галузей історичної науки університету спільно із УНДІАСД і Спілкою архівістів України. Доповіді, виголошені на пленарному засіданні, були присвячені пам'яті відомого українського джерелознавця, висвітленню його життєвого й творчого шляху, аналізу внеску у теорію та методологію джерелознавства.

На значенні архівів та першоджерел у вивченні історії, збереженні національної пам'яті наголосив, під час відкриття читань, заступник декана з наукової роботи доц. Т. Ю. Пшеничний. Проф. І. Н. Войцехівська яскраво охарактеризувала просопографічний портрет ученого та презентувала підготовлену під її керівництвом колективну монографію «Професор Марко Варшавчик», яка щойно побачила світ у серії «Історики Київського університету: історіографія персоналій». Проф. Я. С. Калакура репрезентував концептуальне бачення еволюції образу українського архівіста на межі тисячоліть, а проф. М. Г. Палієнко у своєму виступі «Філософія духовності: образ Вченого, який закарбувала пам'ять» звернулась до характерних рис особистості вченого, його впливу на формування молодого покоління істориків у 1990-х рр. Характеристиці бібліографічної палітри праць проф. М. Я. Варшавчика була присвячена доповідь к.і.н. Н. А. Коломієць.

Під час секційних засідань були розглянуті актуальні проблеми методології досліджень документальних та історіографічних джерел, розвитку архівознавства у добу інформаційного суспільства. Організатори конференції висловлюють вдячність всім її активним учасникам за ґрунтовні виступи та творчу співпрацю.

При підготовці повідомлення була використана інформація розміщена на Фейсбук-сторінці Кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки КНУ імені Тараса Шевченка


ФОТОРЕПОРТАЖдо новин »