• Головна сторінка
  • Про круглий стіл 2017
  • Про конференцію
  • Про 3 круглий стіл 2019
1 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail undiasd@arch.gov.ua
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275 53 82
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

БілНДІДАС

НАКККіМ

Про засідання Вченої ради УНДІАСД

20 грудня 2018 р.

Відбулося чергове засідання Вченої ради УНДІАСД, на якому були розглянуті результати виконання науково-дослідних робіт у 2018 році: «Дослідження теоретичних та практичних засад експертизи цінності документів, пов’язаних із соціальним захистом громадян», «Вивчення та науковий аналіз технологічних процесів, норм організації праці у державних архівних установах з метою визначення раціональних прийомів виконання робіт з технологічно регламентованим змістом та обсягами», «Дослідження особливостей організації праці й управління в архівних установах з метою визначення відповідальності, компетентності, функцій та повноважень їх працівників» та схвалено проміжні й остаточний звіти про НДР, Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 81 «Культура та мистецтво». Розділ «Діяльність архівів». Видання друге, доопрацьоване), а також тематичний план науково-дослідних робіт, що виконуються УНДІАСД за рахунок коштів державного бюджету, на 2019 рік.

Участь у засіданні взяли 11 членів вченої ради: Гаранін О. Я. (голова), директор УНДІАСД, к.і.н., с.н.с.; Дідух Л. В. (заступник голови), в. о. заступника директора УНДІАСД, к.і.н.; Бандура М. В. (секретар), в. о. вченого секретаря УНДІАСД, к.і.н.; Кісіль І. М., Перший заступник Голови Державної архівної служби України, к.і.н.; Бездрабко В. В., старший науковий співробітник відділу архівознавства, д.і.н., проф.; Ємельянова Т. О., заступник директора ЦДКФФА імені Г. С. Пшеничного, к.і.н.; Бойко В. Ф., завідувач відділу документознавства, к.і.н.; Загорецька О. М., провідний науковий співробітник відділу документознавства, к.і.н., с.н.с.; Майстренко А. А., провідний науковий співробітник відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності, к.і.н.; Романовський Р. В., завідувач сектора науково-технічної інформації відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності; Гула О. Г., старший науковий співробітник відділу технологічного забезпечення архівної справи, к.і.н.


ФОТОРЕПОРТАЖдо новин »


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2016 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: webmaster.undiasd@arch.gov.ua