Про засідання Центральної експертно-перевірної комісії
Державної архівної служби України

20 грудня 2018 р.

Після обговорення питань порядку денного Центральна експертно-перевірна комісія вирішила схвалити:

– Перелік документів, що створюються під час діяльності органів прокуратури України, із зазначенням строків зберігання документів;

– Список юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до Галузевого державного архіву Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

– Списки юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які передають та не передають документи до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.до новин »