• Головна сторінка
 • Зведений каталог метричних книг
 • Центр галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації при УНДІАСД
 • Про круглий стіл 2017
 • Про конференцію
 • Про 3 круглий стіл 2019
 • АРХІВНОМУ ЛЮДОВІ
 • Про відкриту дискусію
 • The International Archives Week #IAW2020 will run from June 8-14
1 9 8 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт      УКР  УКР   РУC  РУC   ENG  ENG Facebook

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail undiasd@arch.gov.ua
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275 53 82
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

БілНДІДАС

НАКККіМ

Відділ архівознавства

тел.: (044) 273 30 53

е-mail: undiasd@arch.gov.ua


Працівники відділу:

Завідувач відділу – посада вакантна

Бездрабко Валентина Василівна – провідна наукова співробітниця, докториня історичних наук, професорка

Чорноморець Євгенія Матеївна – старша наукова співробітниця, кандидатка історичних наук

Алєксєєв Сергій Юрійович – науковий співробітник, кандидат історичних наук


Основні напрями діяльності відділу:

 • зздійснення науково-теоретичних і прикладних досліджень з актуальних і пріоритетних проблем архівної науки та архівної справи;
 • вивчення історіографії вітчизняного і зарубіжного архівознавства, презентація наукових здобутків ключових постатей архівної науки;
 • опрацювання джерельної бази вітчизняного і зарубіжного архівознавства;
 • дослідження проблем, пов’язаних з об’єктом і предметною сферою архівознавства, його методологічним інструментарієм і зв’язками з іншими галузями гуманітарного знання;
 • удосконалення понятійно-термінологічного апарату архівознавства;
 • вивчення історії, сучасних тенденцій та закономірностей розвитку архівної справи;
 • дослідження проблем правового регулювання архівної справи, включаючи зарубіжний досвід;
 • участь у розробленні концепцій та програм, прогнозів перспективного розвитку архівної справи;
 • розроблення нормативно-методичних документів – стандартів, правил, інструкцій, рекомендацій, переліків, порядків тощо, що регулюють і закріплюють для архівних установ України уніфіковані, положення й норми щодо організації документів НАФ на рівні архіву, у межах архівного фонду і не фондового комплексу, експертизи цінності документів, комплектування архівних установ; забезпечення інтелектуального доступу до архівної інформації.

Науково-дослідні роботи, що виконувалися за останні роки


2018 р.
 • Визначення та наукове обґрунтування напрямів розвитку архівної справи на середньострокову перспективу;
 • Дослідження процесів історичного документотворення в контексті функціонування державних інституцій як фондоутворювачів, в процесі діяльності яких були створені документи Національного архівного фонду (XV - поч.:ХХ ст.).

2019 р.
 • Дослідження теоретичних та практичних засад експертизи цінності документів, пов’язаних із соціальним захистом громадян.
 • Дотримання авторських прав у діяльності архівних установ в умовах цифровізації.

У 2020 р. співробітники долучені до виконання наступних НДР:
 • Дотримання авторських прав у діяльності архівних установ в умовах цифровізації
 • Дослідження питань нормування праці науково-дослідних робіт у сфері архівної справи.

Науково-методичні розробки співробітників

 • Стратегічна програма розвитку архівної справи України на середньострокову перспективу (2019–2023 рр.) / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; Л. Ф. Приходько, В. В. Бездрабко, М. В. Бандура, С. Л. Зворський. Київ, 2018. 52 с.

Публікації

 • Бездрабко В. В. Актуальні проблеми документознавства в Україні / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2020. – № 1. – С. 26–41.
 • Бездрабко В. Криза документознавчої освіти: навіч зі сподіванням / В. Бездрабко // Інформація, комунікація, суспільство 2020 [Електронний ресурс]: Матеріали 9-ї Міжнар. наук. конф. ICS 2020. – Львів : Вид-во Львівської політехніки. 2020. – С. 100–101. – Режим доступу: http://ics.skid-lp.info/ics_2020Proceedings.pdf, вільний.
 • Бездрабко В. В. Архів, архівіст, архівна культура: ідея, метафора, постання майбутнього образу / В. В. Бездрабко // Архіви України. 2019. № 2. С. 42–66.
 • Бездрабко В. В. Як розповідати дітям про архіви і документи / В. В. Бездрабко // Архіви України. 2019. № 1. С. 72–86.
 • Бездрабко В. В. Теоретичні засади експертизи цінності документів: традиції та сучасні тренди (із зарубіжного досвіду) / В. В. Бездрабко // Архіви України. 2019. № 4. С. 7–41.
 • Бездрабко В. В. Ноокомунікологія Галини Швецової-Водки / В. В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. 2019. № 5. С. 46–51.
 • Бездрабко В. В. Ганс Гайнріх Боомс і теорія експертизи цінності документів / В. В. Бездрабко // Сумський історико-архівний журнал. 2019. Т. ХХХІІ. С. 5–12.
 • Бездрабко В. В. Літературна спадщина Миколи Гоголя як джерело дослідження історії бюрократії / В. В. Бездрабко // Вісник НАКККіМ. 2019. Т. 2. С. 43–48.
 • Бездрабко В. В. До концепції нової редакції термінологічного стандарту з діловодства та архівної справи / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2019. № 1. С. 63–72.
 • Бездрабко В. В. Документ і архів у літературній спадщині Дж. Орвелла // Сумський історико-архівний журнал. 2019. Т. ХХХІІІ. С. 5–13.
 • Bezdrabko V. Bureaucrat’s Portraitin «The St. Peterburg Tales» by Mykola Hohol / V. Bezdrabko // Східноєвропейський історичний вісник. 2019. Спец. вип. : матеріали наук. конф. [«Роль особистості в процесах українського національно-культурного та державного відродження (ХIХ–XХ ст.)», Дрогобич, 5 листоп. 2019 р.]. С. 8–30.
 • Бездрабко В. В. Архівна освіта в Україні: стан і перспективи / В. В. Бездрабко // Сумський історико-архівний журнал. 2018. Т. ХХХІ. С. 5–17.
 • Бездрабко В. В. Бібліометричний метод в архівістиці: досвід і можливості / В. В. Бездрабко // Архіви України. 2018. № 1. С. 190–208.
 • Бездрабко В. В. Зарубіжний досвід архівації електронних документів: е-пошта та твіти / В. В. Бездрабко // Сумська старовина. 2018. № 52. С. 80–89.
 • Бездрабко В. В. Методи в архівістиці та архівний метод: дискусія триває / В. В. Бездрабко // Архіви України. 2018. № 2/3. С. 7–19.
 • Бездрабко В. В. Архівна освіта в Україні: стан і перспективи / В. В. Бездрабко // Сумський історико-архівний журнал. 2018. Т. ХХХІ. С. 5–17.
 • Бездрабко В. В. Зарубіжний досвід архівації електронних документів: е-пошта та твіти / В. В. Бездрабко // Сумська старовина. 2018. № 52. С. 80–89.

Участь у конференціях, круглих столах, семінарах

 • Бездрабко В.В. «Ковідні» трансформації архівної галузі // Інформація та соціум: матеріали V міжнародної наукової конференції, 25 червня 2020 р. Вінниця, 2020. С. 42–43.
 • Бездрабко В. Архівна освіта в Китаї [Електронний ресурс] / В. Бездрабко // Іnformation, Communication, Society 2019 = Інформація, комунікація, суспільство 2019 : матеріали 8-ї міжнар. наук. конф. ІКС-2019 (16–18 трав. 2019, Чинадієво). Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. С. 109–110. Режим доступу: http://ics.skid-lp.info/ics_2019.pdf. Назва з екрана.
 • Бездрабко В. Ганс Боомс і його внесок у розвиток архівної справи / В. Бездрабко // Інформація та соціум : матеріали IV Міжнар. наук. конф. Вінниця, 2019. С. 5–12.
 • Бездрабко В. Фрагментація документознавства як науки / В. Бездрабко // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., м. Київ, 16–18 трав. 2019 р. Київ, 2019. С. 82–83.
 • Бездрабко В. В. Коли та як знайомити дітей з архівом / В. В. Бездрабко // Подільська старовина : вісн. Держ. архіву Хмельниц. обл. 2019. № 1 (4) : [матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Архівістика: теорія, методика, практика», м. Кам’янець-Подільський, 11–12 квіт. 2019 р.]. С. 33–39. Бездрабко В. Бібліометричний метод в архівістиці / В. Бездрабко // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.]. Київ : КНУКіМ. 2018. С. 139–141
 • Бездрабко В. Електронний архів: чи готові ми до нових викликів? / Валентина Бездрабко // Інформація, комунікація, суспільство 2018 [Електронний ресурс] : матеріали 7-ї Міжнар. наук. конф. ICS-2018. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. С. 123–124. Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/Solomia_Fedushko/publication/327954611_Informacia_komunikacia_suspilstvo_2018_materiali_7-oi_Miznarodnoi_naukovoi_konferencii_IKS-2018/links/5baf375b45851574f7eedb14/Informacia-komunikacia-suspilstvo-2018-materiali-7-oi-Miznarodnoi-naukovoi-konferencii-IKS-2018.pdf. Назва з екрана.
 • Бездрабко В. Проблематика історико-документознавчих досліджень у вітчизняній науці (1990–2000 рр.) / Валентина Бездрабко // На межі між Сходом і Заходом : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 90-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13–14 груд. 2016 р., Львів) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. Львів, 2018. С. 286–315. (Серія «Львівські історичні праці. Матеріали засідань і конференцій» ; вип. 3).
 • Бездрабко В. В. Зарубіжний досвід архівування е-документів: е-пошта та твіти // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: матеріали ХІ міжнар. наук. конф. Одеса, 2018. С. 22–28.
 • Бездрабко В. В. Ще раз про причини появи документа як соціального феномена / В. В. Бездрабко // Документ в інформаційному просторі ХХІ століття: виклики, завдання і перспективи : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (до 150-річчя заснування Просвіти), 6–7 груд. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства, Каф. інформ., бібл. та кн. справи. Львів. 2018. С. 25–26.

Участь у засіданнях відділів, вчених радах, міжгалузевих зібраннях, роботі редколегій наукових видань

Співробітники відділу беруть участь у засіданнях відділу, активно долучаються до обговорень на засіданнях інститутських вчених рад, галузевих та міжгалузевих семінарах, практикумах, публічних лекціях.


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2016 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: webmaster.undiasd@arch.gov.ua