Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04085, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Відділ архівознавства

тел.: (044) 425 77 40

е-mail: [email protected]


Відділ архівознавства існує у структурі інституту з 1995 року.


Завідувачка відділу

Залєток Наталія Валеріївна, докторка історичних наук, старша дослідниця


Основні напрями діяльності відділу:

  • здійснення науково-теоретичних і прикладних досліджень з актуальних і пріоритетних проблем архівної науки та архівної справи;
  • вивчення історіографії вітчизняного і зарубіжного архівознавства, презентація наукових здобутків ключових постатей архівної науки;
  • опрацювання джерельної бази вітчизняного і зарубіжного архівознавства;
  • дослідження проблем, пов’язаних з об’єктом і предметною сферою архівознавства, його методологічним інструментарієм і зв’язками з іншими галузями гуманітарного знання;
  • удосконалення понятійно-термінологічного апарату архівознавства;
  • вивчення історії, сучасних тенденцій та закономірностей розвитку архівної справи;
  • дослідження проблем правового регулювання архівної справи, включаючи зарубіжний досвід;
  • участь у розробленні концепцій та програм, прогнозів перспективного розвитку архівної справи;
  • розроблення нормативно-методичних документів – стандартів, правил, інструкцій, рекомендацій, переліків, порядків тощо, що регулюють і закріплюють для архівних установ України уніфіковані, положення й норми щодо організації документів НАФ на рівні архіву, у межах архівного фонду і не фондового комплексу, експертизи цінності документів, комплектування архівних установ; забезпечення інтелектуального доступу до архівної інформації.

Співробітники відділу беруть участь у засіданнях відділу, активно долучаються до обговорень на засіданнях інститутських вчених рад, галузевих та міжгалузевих семінарах, практикумах, публічних лекціях.


Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]