• Головна сторінка
 • Про круглий стіл 2017
 • Про конференцію
 • Про 3 круглий стіл 2019
1 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail undiasd@arch.gov.ua
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275 53 82
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

БілНДІДАС

НАКККіМ

Відділ архівознавства

Тел.: (044) 273 30 53

E-mail: mail.undiasd@arch.gov.uaВідділ архівознавства існує у структурі інституту з 1995 року.


Приходько Людмила Федорівна – завідувач відділу, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (на фото)

Бездрабко Валентина Василівна – провідний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор

Бандура Марина Вікторівна – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Залєток Наталія Валеріївна – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Алєксєєв Сергій Юрійович – науковий співробітник, кандидат історичних наук

Основні напрями досліджень відділу:

 • здійснення науково-теоретичних і прикладних досліджень з актуальних і пріоритетних проблем архівної науки та архівної справи;
 • вивчення історіографії вітчизняного і зарубіжного архівознавства, презентація наукових здобутків ключових постатей архівної науки;
 • опрацювання джерельної бази вітчизняного і зарубіжного архівознавства;
 • дослідження проблем, пов’язаних з об’єктом і предметною сферою архівознавства, його методологічним інструментарієм і зв’язками з іншими галузями гуманітарного знання;
 • удосконалення понятійно-термінологічного апарату архівознавства;
 • вивчення історії, сучасних тенденцій та закономірностей розвитку архівної справи;
 • дослідження проблем правового регулювання архівної справи, включаючи зарубіжний досвід;
 • участь у розробленні концепцій та програм, прогнозів перспективного розвитку архівної справи;
 • розроблення нормативно-методичних документів – стандартів, правил, інструкцій, рекомендацій, переліків, порядків тощо, що регулюють і закріплюють для архівних установ України уніфіковані положення й норми щодо організації документів НАФ на рівні архіву, у межах архівного фонду і не фондового комплексу, експертизи цінності документів, комплектування архівних установ; забезпечення інтелектуального доступу до архівної інформації.

Основні наукові розробки відділу за 2010–2015 рр.:

Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархів. довідник / Держкомархів України, УНДІАСД. – Київ, 2009-2010. – Т. 1, кн. 1, 2. Т. 2, кн. 1.

Архівна україніка в Канаді : довідник / упоряд.: І. Матяш (керівник), Р. Романовський, М. Ковтун [та ін.] ; Держкомархів України, УНДІАСД, Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту. – Київ, 2010. – 882 с.

Відбір на постійне зберігання аудіовізуальних документів : метод. рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; уклад.: К. Т. Селіверстова, А. М. Шелест, О. Г. Саприкіна [та ін.] ; редкол.: Н. О. Топішко, Т. О. Ємельянова, Г. І. Божук. – Київ, 2010. – 64 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України : міжархів. довідник. Т. 3 : Метричні книги у фондах державних архівів Тернопільської, Черкаської, Чернівецької областей, міст Києва і Севастополя / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд.: В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський, М. Ковтун. – Київ, 2010. – 720 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Сельченкова С. Експертиза цінності управлінських документів : історія, теорія, методика : наук.-метод. посібник / С. Сельченкова, К. Селіверстова ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД, Спілка архівістів України, Рівнен. осередок Спілки архівістів України. – Київ ; Рівне, 2011. – 170 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник. Т. 2 : Метричні книги у фондах державних архівів Київської, Миколаївської, Рівненської, Сумської областей / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: С. Л. Зворський, М. В. Ковтун. – Київ, 2012. – 876 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник. Т. 4 : Метричні книги у фондах державних архівів Донецької, Івано-Франківської, Луганської, Одеської та Полтавської областей  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – Київ, 2012. – 736 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник. Т. 5 : Метричні книги у фондах Державного архіву Харківської області / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – Київ, 2012. – Кн. 1. – 570 с.; Кн. 2. – 618 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник. Т. 6 : Метричні книги у фондах Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів Запорізької та Херсонської областей / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – Київ, 2012. – 680 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Порядок створення страхового фонду документів Національного архівного фонду : СОУ 01.140.20-22892594-002:2014 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; М. Бандура (керівник розробки), К. Селіверстова. – Чинний від 2014-01-04. – Київ, 2014. – 40 с. – (Стандарт організації України).

Дослідження підходів щодо визначення категорійності архівних фондів: метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Л. Ф. Приходько.  – Київ, 2013. – 66 с.

Облік документів у державних архівах України : інструкція / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд. Л. В. Приходько. – Київ, 2014. – 171 с.

Перелік видів статистичної документації, що підлягає прийманню на постійне зберігання. Методичні рекомендації щодо комплектування державних архівних установ статистичною документацією / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд. Г. К. Волкотруб. – Київ, 2015. – 104 с.

Правила роботи з науково-технічною документацією в архівних установах / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: Г. К. Волкотруб, С. Г. Кулешов, А. Ю. Слизький, Н. М. Христова ; за заг. ред. Н. М. Христової. – Київ, 2014. – 98 с.

Визначення показників ефективності наукової діяльності УНДІАСД / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: В. В. Бездрабко, О. Я. Гаранін, О. М. Гладиренко, О. О. Жукова. – Київ, 2014. – 28 с.


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2016 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: webmaster.undiasd@arch.gov.ua