• Головна сторінка
  • Про круглий стіл 2017
  • Про конференцію
  • Про 3 круглий стіл 2019
1 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail undiasd@arch.gov.ua
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275 53 82
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

БілНДІДАС

НАКККіМ

11-та Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА)

20–23 травня 2010 р. у м. Одесі відбулася щорічна 11-та Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів (МРА), Консультативна рада керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД та міжнародні наукові конференції: «Спільна архівна спадщина та національні архівні фонди», «Електронний документообіг та електронні архіви». Організатори – Державний комітет архівів України та Державний архів Одеської області. Міжнародні заходи проводилися за підтримки Одеської обласної державної адміністрації.

Проведення зазначених міжнародних заходів в Україні передбачено дорученням Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 року № 6091/1/1-10 та Планом роботи відділення на 2008–2010 роки, який затверджено рішенням 9-ї Загальної конференції ЕВРАЗІКИ 4 червня 2008 року в м. Москві.

Регіональне відділення МРА (ЄВРАЗІКА), членами якого є Держкомархів України (категорія «А») та Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (категорія «В») створено відповідно до вимог статті 53 Уставу МРА та на підставі рішення XIV сесії Генеральної асамблеї МРА (Севілья, 25 вересня 2000 року).

Головні цілі регіонального відділення: встановлення, підтримка та розвиток зв'язків між національними архівними службами регіону, а також між установами та організаціями, зайнятими в сфері збереження, використання та управління архівними документами; підтримка заходів зі збереження та захисту архівної спадщини регіону, розширення доступу до архівів регіону, підготовка та розповсюдження інформаційних матеріалів про їх фонди та стимулювання використання архівних документів; покращення професійної підготовки архівістів регіону.

Загальні конференції ЕВРАЗІКИ проводяться щороку, участь у них беруть члени регіонального відділення та наглядачі.

Цього року у щорічній 11-й Загальній конференції ЕВРАЗІКИ, Консультативній раді та міжнародних конференціях взяли участь: представник Виконкому СНД Аскольський О. М., керівники архівних служб та відповідальні працівники державних архівних установ Азербайджану (керівник делегації – начальник Національного архівного управління Пашаєв А. А.), Вірменії (керівник делегації – директор Національного архіву Вірабян А. С.), Білорусі (керівник делегації – директор Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції Адамушко В. І.), Грузії (керівник делегації – заступник директора Національного архіву Грузії Чежия Г. С.), Казахстану (керівник делегації – Голова Комітету інформації та архівів Міністерства зв'язку та інформації Берсебаєв Б. Т.), Латвії (директор Генеральної дирекції державних архівів Шталс В. Е.), Російської Федерації (керівник делегації – заступник керівника Федерального архівного агентства Тарасов В. П., почесний гість Козлов В. П.), Узбекистану (Генеральний директор Агентства «Узархів» при Кабінеті Міністрів Абдуллаєв А. Х.), України (керівник делегації – Голова Державного комітету архівів України Гінзбург О. П.).

Склад української делегації: перший заступник Голови Держкомархіву України Матяш І. Б. («Общее архивное наследие и национальные архивные фонды»), заступники Голови Держкомархіву України Прись Т. П., Музичук О. В. («Электронный документооборот и электронные архивы – опыт Украины»), директор ЦДАВО України Маковська Н. В., директор УНДІАСД Мага І. М., директор ЦДЕА України Лавренюк А. Г., директор ЦДАЗУ Берковський В. Г., директор ЦДНТА України Семенов Є. В., начальник Управління інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву України Прилепішева Ю. А., почесний гість Новохатський К. Є.

У рамках міжнародних заходів відбулося підписання Меморандуму про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Національним архівним управлінням Азербайджанської Республіки, Меморандуму про співробітництво між Державним комітетом архівів України і Національним архівом Грузії, Угоди про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Міністерством зв'язку та інформації Республіки Казахстан.


до новин »


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2016 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: webmaster.undiasd@arch.gov.ua