• Головна сторінка
  • Про круглий стіл 2017
  • Про конференцію
  • Про 3 круглий стіл 2019
1 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail undiasd@arch.gov.ua
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275 53 82
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

БілНДІДАС

НАКККіМ
Інформаційний лист

XVІІ міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
«Шевченківська весна-2019» (Секція «Історія»)

15 березня 2019 р

Завантажити у doc-форматі

Наукове товариство студентів, Рада молодих вчених та історичний факультет запрошує Вас взяти участь у XVІІ міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна-2019» (Секція «Історія»).


Конференція відбудеться на базі історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60).


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


У програмі передбачаються секційні засідання за напрямками:

- Етно-конфесійна взаємодія у світовій та вітчизняній історії;

- Соціальна історія України та країн світу;

- Економічна історія України та країн світу;

- Інтелектуальна історія. Історія культури і мистецтва.

- Простір та історія людства: актуальні проблеми урбаністики та історичної географії;

- Соціальна та культурна антропологія. Тенденції розвитку сучасного краєзнавства в Україні;

- Археологічні студії;

- Музеєзнавство;

- Архівознавство, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни та методологія історії;

- Історія міжнародних відносин;

- Суспільство і влада: політична історія, державотворення та розвиток владних інституцій.


Після конференції планується видання збірника матеріалів конференції.


Оформлення заявок:

ПІБ
Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса:
Посада:
Курс (рік навчання):
Вчений ступінь:
Вчене звання:
Напрямок (секція):
Назва тез доповіді:
Контактний телефон:
Електронна адреса:


У назві файла, у якому міститься заявка, має міститися прізвище учасника, напр. «Петренко_заявка.doc»


Вимоги до оформлення тез:

Обсяг не повинен перевищувати 8 тис. символів (2-3 стор.).

Документ повинен бути виконаний у форматі Microsoft Word (приймаються файли тільки у форматі .doc). Шрифт Times New Roman, кегль 14; інтервал - 1. Поля: верхнє - 1,5 см, нижнє - 1,5 см, праве - 1,1 см, ліве - 2,1 см.


Тези повинні мати вихідну інформацію:

- Прізвище та ім'я автора (спочатку ім'я потім прізвище, напр. Віктор Петренко);

- жирний курсив, вирівнювання по правому краю;

- повна назва навчального закладу або наукової установи, яку представляє автор - з нової строки, вирівнювання по правому краю;

- через одну строку симетрично по центру назва статті (Times New Roman, жирний).


Основний текст статті (вирівнювання по ширині), абзац - 0,5 см (виставляти через меню «Формат», вкладку «Абзац»). Для встановлення абзацу не використовувати пробіли й Tab.


Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються окремим файлом.


Список джерел та літератури подається в кінці статті (не більше 15 позицій). Джерела указуються в порядку згадування у тексті, причому одній позиції має відповідати одне джерело. Включається лише та література, на яку є посилання в тексті! Посилання в тексті вказуються в квадратових дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, с. 12-15]).

Не допускаються підрядкові посилання та використання меню «Вставка» - «Сноска»!

Не допускається використання переносів, нумерації сторінок, колонтитулів.


Тези повинні бути ретельно вичитані та відредаговані, не містити орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок!

Тези, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, Оргкомітетом не розглядатимуться. У назві файла, у якому вміщені тези, має міститися прізвище учасника та секції: наприклад «Петренко_Економічна_історія.doc».


Кінцевий термін подачі заявок та тез – 14 лютого.


Заявки та тези після означеної дати розглядатись не будуть.


Друкований збірник буде виданий або висланий учасникам та учасницям на початку квітня. За умови прийняття тез до друку, оплата здійснюється за надісланими реквізитами (після перевірки тез!).


Сума організаційного внеску для участі у конференції становить: 180 грн. – для студентів КНУ, 220 грн. – для учасників з України.


Заявки та тези доповідей приймаються на електронну пошту istfaknts@gmail.com.до новин »


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2016 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: webmaster.undiasd@arch.gov.ua