Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04107, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Хроніка подій: 2006 рік

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |


29 вересня 2006 р.
Всеросійський науково-дослідний інститут документознавства та архівної справи (ВНИИДАД) відзначив 40-річчя діяльності. Створений в 1966 р., інститут є науковою установою Федеральної архівної агенції (Росархіву). Займається актуальними теоретичними і прикладними проблемами архівознавства та документознавства. Найважливіші наукові напрямки - теорія та практика експертизи цінності документів на всіх типах носіїв, комплектування архівів, науково-довідкового апарату, класифікація архівної інформації, економіки архівної справи, забезпечення збереженості архівних документів та їх використання. До ювілею інститутом було підготовлено та видано "Библиографический указатель нормативных, научно-исследовательских и методических разработок ВНИИДАД за 1986-2005 гг." У заходах по відзначенню ювілею та засіданні круглого столу брала участь вчений секретар УНДІАСД, к. і. н. Волкотруб Г. К.
21-23 вересня 2006 р.
У мм. Києві та Чернігові відбулася Міжнародна наукова конференція "Над Дніпром, Віслою і Рейном. Німеччина, Польща і Україна в системі міжнародних та міжнаціональних відносин Центральної і Східної Європи (XV-XX ст.)", організована та проведена Київським національним лінгвістичним університетом, Чернігівським державним педагогічним університетом імені Т. Г. Шевченка та Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства. Під час роботи конференції діяли наступні секції: Німеччина, Україна та Польща в системі міжнародних відносин XIV-XX ст.; Збройні сили Польщі, України і Німеччини протягом століть: багатонаціональний склад, бойова діяльність, організаційна структура; Полонені, інтерновані, емігранти, біженці та переміщені особи на теренах Німеччини, України та Польщі у XX ст.; Архівні джерела для дослідження історії країн Центрально-Східної Європи; Лінгвокраїнознавство та філологічні студії в Україні, Польщі та Німеччині: історія, сучасний стан, перспективи розвитку. З доповіддю "Поглиблення міжнародної наукової співпраці як потреба сьогодення" виступила директор УНДІАСД, проф. Ірина Матяш. У рамках конференції відбулося засідання круглого столу "Україна - НАТО" та для учасників конференції організовано оглядову екскурсію м. Чернігова.
14 вересня 2006 р.
У Білоцерківському краєзнавчому музеї відбулося засідання круглого столу за темою: "Проблеми формування, обліку, зберігання та збереження Національного архівного фонду у музеях Київщини", у роботі якого взяли участь: представник Державного комітету архівів України - начальник Управління інформації та міжнародного співробітництва, д. і. н. Папакін Г. В.; директор УНДІАСД, д. і. н., проф. Матяш І. Б.; пров. науковий співробітник УНДІАСД, к. і. н. Христова Н. М.; д. і. н., проф. кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Київського національного університету імені Тараса Шевченка Войцехівська І. Н.; заст. начальника Управління культури і туризму Київської обласної державної адміністрації Німенький В. В.; директори, завідувачі фондів, наукові працівники 20-ти музеїв Київщини.
На засіданні обговорювалися особливості формування документальних комплексів у музеях: питання обліку і зберігання, систематизації та класифікації архівних документів, узгодження строків зберігання документів наукового архіву і поточного діловодства в музеях та в архівах; методику підготовки окремого зведеного довідника про склад та зміст архівних документів НАФ музеїв Київщини.
З ініціативи директора Білоцерківського краєзнавчого музею Заслуженого працівника культури Діденко Л. М. Міністерством культури і туризму України, Управлінням культури і туризму Київської обласної державної адміністрації, Білоцерківським краєзнавчим музеєм підготовлено та видано "Збірник законодавчих актів, нормативних та методичних матеріалів з питань музейної справи".
Учасники круглого столу відзначили недостатність науково-методичного забезпечення організації архівних документів у музеях, яке потребує удосконалення на науково обґрунтованих засадах, прийняли рішення звернутися до Державного комітету архівів України з проханням надавати науково-методичні рекомендації для музеїв з організації архівних документів, ініціювали проведення спільних тематичних семінарів та, з огляду на актуальність проблеми, запропонували запрошувати представників музейних установ на семінари (інші зібрання) архівних працівників, брати участь архівістам у подібних зібраннях музейних співробітників, а також проводити аналогічні до проведеного у м. Біла Церква заходи в інших областях України. Поглиблення співпраці архівних та музейних установ у напрямку організації документальних фондів музеїв сприятиме забезпеченню збереженості документів НАФ.
28-30 серпня 2006 р
У м. Веспрем (Угорська Республіка) відбулося ювілейне зібрання Спілки угорських архівістів. Під час відрядження до мм. Будапешт, Веспрем директор УНДІАСД проф. Ірина Матяш обговорила з директором бібліотеки Будапештського університету ім. Е. Лоранда проф. Ласло Сьогі питання підготовки спільного українсько-угорського випуску часопису "Пам'ятки" та передала до бібліотеки Будапештського інституту наукові видання УНДІАСД.
8 червня 2006 р.
Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради, на якому призначено експертні комісії для розгляду дисертацій: заступника директора з виховної роботи Чернігівського радіо-механічного технікуму Дорохіної Тамари Федорівни на тему: "Часопис "Визвольний шлях" та його місце в українській зарубіжній історіографії та суспільно-політичній думці 1948 - 1991 рр.", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (науковий керівник - доктор історичних наук, професор Пінчук Юрій Анатолійович) та провідного фахівця навчальної частини Президентського університету МАУП Журжі Ірини Валеріївни на тему: "Формування школи слов'янознавства в Університеті св. Володимира", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (науковий керівник - доктор історичних наук, професор Яровий Валерій Іванович).
6 червня 2006 р.
У Посольстві Угорської Республіки в Україні відбулася презентація 1-го випуску серії "Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" - книги професора Ірини Матяш та Надзвичайного і Повноважного Посла України Юрія Мушки "Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, архівні документи", організована Посольством Угорської Республіки в Україні, УНДІАСД та редколегією наукового щорічника "Україна дипломатична".
Видання висвітлює маловідомі сторінки історії української дипломатії і на прикладі Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині (1919-1924) дає відповідь на питання про те, наскільки реальною і продуктивною була діяльність дипломатичних представництв УНР доби Директорії. Авторам вдалося з'ясувати маловідомі факти життя Симона Петлюри (зокрема, його перебування в Будапешті та участь у роботі диппредставництва), Олександра Олеся, Микити Шаповала, Миколи Василька. Важливість цього видання - першого випуску нової серії "Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" - визначається тим, що поспіль з науковою реконструкцією діяльності місії (а вона відбувалася в умовах перманентних внутрішніх і зовнішніх трансформацій, як в Україні, так і в Угорщині), в ньому подано спогади українських дипломатів та опубліковано архівні документи, пов'язані з діяльністю місії. Авторами достеменно з'ясовано "адреси" місії в Будапешті. У виданні вміщено стислі біографії перших послів в Угорщині - Миколи Галагана та Володимира Сікевича, яким випало на долю започаткувати українсько-угорські дипломатичні відносини.
З вітальним словом до присутніх звернувся Надзвичайний і Повноважний Посол Угорської Республіки в Україні Янош Тот. Про підготовку книги та її зміст розповіли автори - Ірина Матяш та Юрій Мушка. Крім авторів книги, на презентації виступили: заступник Міністра закордонних справ України Андрій Веселовський; екс-міністр закордонних справ Геннадій Удовенко; ректор Дипломатичної академії МЗС України, професор Микола Кулінич; рецензент видання, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослав Калакура; засновник наукового щорічника "Україна дипломатична", генеральний директор Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв Павло Кривонос; завідувач відділу Інституту історії України НАН України, професор Степан Віднянський. На презентації були присутні відомі дипломати, науковці та керівники бібліотек.
Увазі учасників презентації було запропоновано виставку архівних документів з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України та видань Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв. Гості отримали в подарунок видання. Захід висвітлювався засобами масової інформації.
29 травня 2006 р.
Згідно із рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 13 квітня 2006 року (протокол № 45-06/4) одержали дипломи кандидата історичних наук: заст. директора УНДІАСД з наукової роботи Антоненко Ірина Євгенівна; вчений секретар УНДІАСД Волкотруб Ганна Кирилівна, захист дисертацій яких проходив у спеціалізованій вченій раді в УНДІАСД.
19 травня 2006 р.
З нагоди відзначення Дня науки за плідну працю, особистий внесок у розбудову архівної галузі відзначено працівників Інституту:
Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України
ЗВОРСЬКОГО Сергія Леонідовича, завідувача сектора,
КУЛЕШОВА Сергія Георгійовича, завідувача відділу;
Подякою Голови Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації
АНДРІЄВСЬКУ Ларису Вікторівну, ст. наукового співробітника,
МАГУ Ірину Миколаївну, завідувача відділу;
Почесною грамотою Державного комітету архівів України
ПРИТИКІНУ Майю Аркадіївну, наукового співробітника,
РОМАНОВСЬКОГО Ростислава Володимировича, завідувача сектора.
17-19 травня 2006 р.
На базі Волинського державного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) відбувся III Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу", підготовлений та проведений за сприяння та участі Міністерства освіти і науки України, Інституту історії України НАН України, Українського Історичного Товариства (США, Україна, Канада, Європа), Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців.
На пленарному засіданні та 13-ти секціях виступили з доповідями вчені - історики з Білорусі, Канади, Італії, Польщі, Німеччини, США, Франції, України. У роботі конгресу взяли участь д. і. н., проф. Матяш І. Б., директор УНДІАСД ("Українська архівна наука на сучасному етапі: архівознавство в колі спеціальних історичних дисциплін") та здобувач УНДІАСД Пристайко В. В. ("Реалізація доступу до архівної інформації як наукова проблема").
Учасники секції "Грушевськознавство"
Учасники Конгресу українських істориків.
Зліва направо: Сергій Гальчак, Тетяна Клименко,
Ірина Матяш, Лев Баженов, Світлана Гаврилюк,
Станіслав Кульчицький, Володимир Гика
Засідання секції "Грушевськознавство": модератори
Любомир Винар, Ігор Гирич
16-18 травня 2006 р.
У Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбулася III Міжнародна науково-практична конференція "Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики". Робота проходила у шести секціях:
  1. Теоретичні проблеми документознавства;
  2. Наукове забезпечення інформаційно-бібліотечної діяльності (Державна історична бібліотека України);
  3. Інформаційні системи і технології;
  4. Підготовка спеціалістів у контексті Болонського процесу;
  5. Інформаційні ресурси Національного архівного фонду України;
  6. Електронні бібліотеки і мультимедійні колекції у бібліотечній, музейній, архівній справі.
Під час проведення конференції демонструвалася виставка програмно-технічних засобів та інформаційних технологій для музеїв, бібліотек, архівів.
У роботі конференції взяли участь:
д. і. н., проф. Кулешов С. Г., завідувач відділу документознавства УНДІАСД ("До питання щодо вузівської підготовки документознавців-фахівців з сучасних джерел політичної інформації");
к. і. н. Антоненко І. Є., заст. директора УНДІАСД з наук. роботи ("Кваліфікаційні вимоги до фахівців у сфері керування документацією (досвід Австралії)");
к. і. н. Загорецька О. М., пров. наук. співробітник відділу документознавства УНДІАСД ("Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації в Україні").
16 травня 2006 р.
Методична комісія Держкомархіву України затвердила підготовлені Інститутом Методичні рекомендації "Реконструкція фондів, пошкоджених під час пожежі в Кам'янець-Подільському міському архіві".
27-28 квітня 2006 р.
В Одесі відбулася III Міжнародна науково-практична конференція "Музей. Історія. Одеса.", присвячена 50-річчю з дня відкриття Одеського історико-краєзнавчого музею, який і виступив її організатором, при підтримці Управління культури і туризму Одеської обласної державної адміністрації і Всеукраїнського центру болгарської культури.
Конференція проводилася під егідою Міністерства культури і туризму України та Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.
Програма передбачала пленарні засідання та роботу п'яти секцій: "Музейні заклади. Історія та сучасність", "Музейна педагогіка", "Історія та культура регіонів. Видатні особистості", "Музейні зібрання" та "Історичне краєзнавство. Охорона історико-культурної спадщини", під час проведення яких виступили 59 доповідачів: історики, культурологи, мистецтвознавці, краєзнавці, співробітники музеїв, архівів, бібліотек, викладачі вузів з різних міст України, Росії та Білорусії.
У роботі конференції взяла участь д. і. н., проф. І. Матяш, директор УНДІАСД, яка виступила з доповіддю "Проблеми становлення архівознавства як науки на сучасному етапі".
Директор Одеського історико-краєзнавчого музею Солодова В. В.
Відкриття музею "Степова Україна"
18-20 квітня 2006 р.
На запрошення Російського товариства істориків-архівістів (РТІА) директор УНДІАСД І. Б. Матяш взяла участь у V з'їзді РТІА, який відбувся 18 квітня у приміщенні Російського державного архіву соціально-політичної історії. В другій половині дня І. Б. Матяш прочитала лекцію "Архіви України в XX столітті" (в межах курсу "Історичне архівознавство") для студентів 2 курсу факультетів історії, політології і права та факультету технотронних архівів та документації Історико-архівного інституту РДГУ.
19-20 квітня учасники з'їзду взяли участь у Всеросійській науково-практичній конференції "Архивоведение и архивное дело в России (1991-2005 гг.): осмысление пройденного".
20 квітня І. Б. Матяш виступила з доповіддю "Архіви і Українська революція 1917 - 1921 рр." на Міжнародній науковій конференції "Революція і архіви", що відбувалася на історичному факультеті Московського державного університету.
2-9 квітня 2006 р.
Відповідно до угоди між Спілкою архівістів України і Спілкою архівістів Угорщини делегація українських архівістів вдруге відвідала Республіку Угорщина для робочої зустрічі з метою вивчення досвіду роботи угорських архівів та визначення конкретних шляхів співпраці.
З українського боку в українсько-угорській робочій зустрічі архівістів взяли участь Перший заступник Голови САУ, директор УНДІАСД, д. і. н., проф. Ірина Матяш (керівник делегації), члени правління САУ: директор Державного архіву в Автономній Республіці Крим Людмила Гурбова, к. і. н., директор Державного архіву Вінницької обл. Сергій Гальчак, к. і. н., директор Державного архіву Черкаської обл. Т. А. Клименко, а також директор Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного Ніна Топішко, директор Державного архіву Тернопільської обл. Богдан Хаварівський, заступник директора - головний охоронець фондів Державного архіву Закарпатської обл. Олена Куташі, засновник єпархіального музею в м. Трускавець Львівської обл. Іван Скибак.
Упродовж терміну візиту відбувся ряд робочих зустрічей, як з угорськими архівістами, так і з керівництвом української громади в Угорщині. Згідно з програмою робочої зустрічі, 4 квітня українська делегація відвідала Міський архів м. Будапешта, будівля якого є однією з найкращих у Європі. Заступник директора архіву детально ознайомив із історією архіву та його робочими приміщеннями, продемонстрував новітні технологічні досягнення. Під час консультативної зустрічі з директором архіву др. Ласлом Варгою відбулася змістовна розмова, в якій досягнуто домовленості про взаємну публікацію матеріалів у архівних виданнях України і Угорщини, зокрема йшлося про статті до Української архівної енциклопедії та про сучасний стан архівної справи в Україні, краєзнавчі нариси - до угорських часописів. Водночас відбувся обмін інформаційними виданнями (особливе зацікавлення угорських колег викликала інформація Л. Гурбової про склад фондів Держархіву в АРК та англомовний буклет архіву), українські науковці (С. Гальчак, Б. Хаварівський, І. Скибак) подарували для бібліотеки архіву власні праці.
В другій половині дня Голова Спілки архівістів Угорщини, др. Ласло Сьогі ознайомив членів української делегації зі складом і змістом фондів архіву та бібліотеки Будапештського університету Е. Лоранда, продемонстрував раритети. Важливою для подальшої співпраці була розмова про методи оцифрування документів та представлення інформації в мережі Інтернет. Йшлося про підготовку видання спеціального номеру часопису "Пам'ятки", присвяченого архівній україніці в Угорщині та гунгаріці в Україні.
5 квітня українські архівісти відвідали Угорський національний архів, 250-ліття якого нещодавно широко відзначалося архівною громадськістю. Інтерес українських архівістів викликав виставковий зал, експозиція якого дає можливість ознайомитися з історією архівної справи й прийнятна для проведення практичних занять студентів вищої школи. Після ознайомлення з приміщенням архіву відбулася робоча зустріч з керівництвом архіву, обмін виданнями. Під час розмови було констатовано взаємне зацікавлення у співпраці, необхідність її розширення, потребу ширшого інформування про стан архівної справи, науки і освіти в наших країнах. Українські архівісти отримали в подарунок ювілейні видання, присвячені історії архіву. Таке поповнення бібліотек українських архівів має істотне значення для поглиблення поінформованості українських архівістів про розвиток архівної справи за кордоном.
В другій половині дня українська делегація зустрілася членами Товариства української культури в Угорщині та головою Товариства і одночасно Головою Європейського Конгресу Українців Ярославою Хортяні.
6 та 7 квітня під час виїзного засідання до м. Печ, українські архівісти ознайомилися з фондами обласного архіву, оглянули приміщення, обмінялися виданнями й досвідом з угорськими архівістами. Надзвичайно цікавим було відвідання монастирського архіву, а також екскурсія по місту, яке вибороло ім'я Європейської столиці культури 2006 р.
Згідно з досягнутою домовленістю, у червні 2006 р. планується відвідання угорськими архівістами України, зокрема, м. Тернопіль, Вінниця, Черкаси, Трускавець.
  
22 березня 2006 р.
Відбувся захист дисертації асистента кафедри всесвітньої історії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Кеди Марини Костянтинівни за темою: "Михайло Назарович Петров (1826-1887) та його внесок в історичну науку", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради М. К. Кеді присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
13 січня 2006 р.
У Міжнародному виставковому центрі (м. Київ, Броварський пр-т, 15) під час Новорічної зустрічі Міністра закордонних справ Б. І. Тарасюка з главами дипломатичних представництв в Україні відбулося відкриття виставки "Українська дипломатія: перші кроки на міжнародній арені" (керівник проекту - докт. істор. наук, професор І. Б. Матяш, художник Г. О. Сергєєв, упорядники: Л. О. Андрієвська, Ю. Я. Кулінич, канд. істор. наук І. М. Мага, канд. істор. наук Н. В. Маковська, докт. істор. наук І. Б. Матяш, канд. істор. наук Л. Ф. Приходько).
Виставка, підготовлена Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства спільно із Виставковим центром ДКАУ та Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України, репрезентує документи з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, найширше представлені в колекції Празького українського архіву. В експозиції представлено також документи з Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного, Інституту рукопису Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського, видання з фондів Науково-довідкової бібліотеки центральних державних архівів України та Наукової бібліотеки імені О. Ольжича, матеріали приватних колекцій проф. С. Г. Кулешова і художника В. А. Романщака.
Загалом на виставці експонується 300 об'єктів (документів, друкованих матеріалів, видань, фотографій, грошових знаків, особистих речей).
Документи виставки поділено на три групи відповідно до періодів зовнішньополітичної діяльності Центральної Ради, Гетьманату, Директорії - від створення першого дипломатичного відомства в 1917 р. до припинення функціонування останнього дипломатичного представництва УНР за кордоном у 1924 р. за хронологічно-тематичним принципом. Документи періоду УСРР до експозиції не включено.
Переважна більшість документів належить до невідомих. Інтерес мають зокрема лист представника Французької Республіки при уряді УНР генерала Ж. Табуї до Генерального секретаря з іноземних справ з проханням про призначення часу і місця зустрічі для офіційного представлення від 21 грудня 1917 р., штати Народного міністерства закордонних справ на 1918 р., листи про призначення послів УНР у Німеччині, Австро-Угорщині, Туреччині в березні-квітні 1918 р., надання повноважень Миколі Шрагу представляти Україну при Урядах Франції, Іспанії, Італії 26 квітня 1918 р., проект бюджету Міністерства закордонних справ Української Держави на 1918 р., список іноземних консулів в Українській Державі на червень 1918 р., документи про визнання Аргентиною та Фінляндією незалежної України, інформація про видання "Синьо-жовтої книги Уряду УНР" у грудні 1920 р., документи про діяльність закордонних представництв України в 1917 - 1924 рр. та ін.
Через обмеженість обсягу виставки відбиралися матеріали, що найяскравіше ілюструють перебіг дипломатичної історії та її людський чинник, висвітлюють процес формування структури зовнішньополітичного відомства та дипломатичних представництв, репрезентує персональний внесок українських дипломатів у розбудову дипломатичної служби. Окремий блок виставки складають раритетні видання та мемуари, тематично пов'язані з документами виставки.Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]