Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04085, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Хроніка подій: 2005 рік

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2004 | 2003 | 2002 |


24 листопада 2005 р.
У м. Москві відбулася наукова конференція "Архивы и история: вклад видных отечественных и зарубежных историков и архивистов в развитие архивоведения и истории архивов. XX век", організована Історико-архівним інститутом Російського державного гуманітарного університету та Російським товариством істориків-архівістів. У роботі конференції брали участь д. і. н., проф. Матяш І. Б. та к. і. н. Христова Н. М.
На конференції відбулася презентація 36-го тому "Трудов Историко-архивного института РГГУ": "Архивы Русской Православной Церкви: пути из прошлого в настоящее".

Перед початком конференції:
директор Історико-архівного інституту РДГУ, д. і. н., проф. О. Б. Безбородов, в. о. ректора РДГУ, д. і. н., проф. І. В. Карапетянц, головний редактор "Вестника архивиста", д. і. н., проф. О. Д. Степанский

Виступає академік РАО С. О. Шмідт

Виступає в. о. ректора РДГУ, д. і. н., проф. І. В. Карапетянц

22-23 листопада 2005 р.
У м. Москві відбулась чергова ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Документація в інформаційному суспільстві: законодавство та стандарти", які традиційно проводить Всеросійський науково-дослідний інститут документознавства та архівної справи (ВНДІДАС). У конференції взяли участь науковці Білорусі, Латвії, Литви, Німеччини, Придністров'я, України, Узбекистану.
На пленарному та сесійних засіданнях конференції обговорювалися такі проблемні питання: документаційне забезпечення управління (ДЗУ) і архівна справа; адміністративна реформа в Російській Федерації; законодавство та нормативне забезпечення ДЗУ й архівної справи; стандарти розроблення й впровадження автоматизованого документаційного забезпечення управління; корпоративні стандарти ДЗУ; ефективна організація автоматизованого документообігу та документаційного забезпечення керування; електронні документи в ДЗУ і архівній справі: законодавчо-нормативне забезпечення; проблеми професійної підготовки фахівців з діловодства та архівної справи.
УНДІАСД на конференції представляли д. і. н., проф. Матяш І. Б., к. і. н. Христова Н. М. ("Стандартизація документаційних технологій в Україні"), к. т. н. Марченко П. М. ("Архівний електронний документ: цілісність та автентичність").
У дискусіях обговорено проект Закону про документування управлінської діяльності, міжнародний стандарт ISO 15489 "Керування документацією", звернення до Державної Думи РФ щодо адміністративної реформи і місця документаційного забезпечення органів державної влади різних рівнів. Розглядалося питання про створення секції документознавства та діловодства у складі Російського товариства істориків-архівістів.
У рамках конференції презентовано спільну розробку фахівців ВНДІДАС і компанії "Лаборатория 3 ИТ" - автоматизовану систему діловодства "Летограф. Делопроизводство".
 
Виступає директор Всеросійського
науково-дослідного інституту документознавства
і архівної справи, д. і. н., проф. М. В. Ларін
Виступає пров. наук. співробітник
УНДІАСД, к. і. н. Христова Н. М.
26 жовтня 2005 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради в УНДІАСД відбувся захист дисертації директора Білоцерківського краєзнавчого музею Діденко Людмили Михайлівни за темою: "Документальні фонди музеїв Київщини: історія формування, склад, організація, використання", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 - документознавство, архівознавство.
Рішенням спеціалізованої вченої ради Діденко Л. М. присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук та висунуто клопотання перед ВАК України про затвердження рішення спецради
20-21 жовтня 2005 р.
У м. Трієст (Італія) відбулися XV Міжнародний день архівів та XX Конференція Міжнародного інституту архівної науки в Маріборі. Відкрили засідання представники міністерства культури Італії та державних і муніципальних органів управління. До участі в роботі поважного міжнародного форуму були запрошені дійсні члени інституту - представники Австрії (проф., д-р Л. Ауер, д-р, проф. Е. Шьогл-Ернст), Великої Британії (д-р., проф. М. Кук), Ізраїлю (Б. Хаспел), Іспанії (А. Гонсалес), Італії (проф., д-р У. Кова, д-р Г. Тато, д-р І. Тачіні), Канади (д-р Р. Нагуєт), Польщі (д-р, проф. М. Мароч), Словаччини (д-р, проф. Й. Ханус), Росії (д. і. н., проф. М. Ларин), Сербії і Чорногорії (Й. Попович, С. Пейович), Словенії (д-р П. Класинц, директор інституту), Франції (д-р М.-К. Дельмас). Вперше в засіданні інституту брав участь представник України - доктор історичних наук, професор Ірина Матяш, яка виступила із доповіддю "Українські архіви та розвиток архівної справи в сучасній Україні". Генеральна тема пленарного засідання зібрання 2005 року була визначена як "Університети, архіви та архівна освіта". Учасники конференції обговорили нагальні проблеми архівної галузі: співпраця між університетами, архівними інституціями та архівами; внесок вищої освіти у збереження архівних та бібліотечних фондів; університет як об'єкт дослідження в архівній науці; архівні факультети національних архівів та потреба у навчанні архівній справі; впровадження архівної теорії в практику. Важливою подією стало підписання угоди про перенесення діяльності Міжнародного інституту архівної науки з Марібору (Словенія) до Трієсту (Італія). Робоче засідання 21 жовтня відбулося в приміщенні Державного архіву м. Трієста. В результаті дискусії було визначено подальший порядок і форми роботи інституту, тему наступного зібрання, окреслено провідну проблематику роботи. Згідно з рішенням членів інституту, тема наступного засідання обрана така: "Архівна етика". На засіданні 21 жовтня І. Б. Матяш одноголосно обрано членом Міжнародного інституту архівної науки.
22 жовтня учасники конференції відвідали визначні пам'ятки м. Трієста
5-7 вересня 2005 р.
У м. Ужгороді відбулася Перша українсько-угорська міжнародна науково-практична конференція архівістів "Актуальні проблеми створення науково-довідкового апарату архівів та дослідження архівної україніки і архівної гунгаріки", у підготовці та роботі якої приймали участь перший заступник голови Спілки архівістів України, директор УНДІАСД, д. і. н., проф. Ірина Матяш та вчений секретар УНДІАСД Ганна Волкотруб, пров. наук. співробітник відділу документознавства УНДІАСД, к. і. н. Наталія Христова
6 липня 2005 р.
Відбувся захист дисертації зав. сектора автоматизації та програмно-технічного забезпечення Державного комітету архівів України Кисельової Алли Анатоліївни за темою: "Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 - документознавство, архівознавство.
Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради А. А. Кисельовій присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук та висунуто клопотання перед ВАК України про затвердження рішення спеціалізованої вченої ради
15 червня 2005 р.
Відбувся захист дисертації: ст. наукового співробітника науково-інформаційного відділу УНДІАСД Приходько Людмили Федорівни за темою: "Олександр Грушевський - історик, організатор архівної та бібліотечної справи, педагог", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 -історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; проректора з видавничо-інформаційної діяльності Європейського університету Палехи Юрія Івановича за темою: "Керування документацією за кордоном: історія, законодавство, теоретичні основи та технології", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 - документознавство, архівознавство.
Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради Л. Ф. Приходько та Ю. І. Палесі присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук та висунуто клопотання перед ВАК України про затвердження рішення спеціалізованої вченої ради
7 червня 2005 р.

Колектив УНДІАСД щиро вітає з ювілеєм - 50-літтям - завідувача сектора довідкового апарата та обліку документів відділу архівознавства, вченого секретаря спеціалізованої вченої ради К 26. 864.01 в УНДІАСД Сергія Леонідовича Зворського і зичить йому творчих успіхів, міцного здоров'я та всіляких гараздів.

7 червня 2005 р.
Під час перебування в Україні делегація угорських архівістів відвідала УНДІАСД. З роботою інституту гостей знайомили директор Ірина Матяш, заст. директора з наукової роботи Надія Павловська, заст. директора із загальних питань Микола Василевський, вчений секретар Ганна Волкотруб.
7 червня 2005 р.
У Київському будинку кіно відбулася спільна акція Прилуцького регіонального відділення Товариства "Чернігівське земляцтво", Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв, Національної спілки кінематографістів України, Спілки архівістів України, Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного - творча зустріч, присвячена 105-літтю видатного українського комедійного актора Миколи Федоровича Яковченка, в якій взяли участь голова Комітету культури і духовності Верховної Ради, народний депутат Лесь Танюк, начальник Головного управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації Олександр Биструшкін, генеральний директор Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв Павло Кривонос, голова Спілки театральних діячів Раїса Недашківська, голова Національної спілки художників України Володимир Чепелик, віце-президент Академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства Ігор Безгін, народний артист України Анатолій Паламаренко, заслужені артисти України Борис Харитонов, Євген Шах. Учасникам зустрічі було презентовано упорядковану д. і. н., проф. Іриною Матяш книгу спогадів, архівних документів та творів, присвячену Миколі Яковченку - "Сміхотворець Микола Яковченко". Присутні на зустрічі діячі української культури, театру і кіно виступили зі спогадами про видатного актора.
Зустріч ведуть: д.і.н., проф. Ірина Матяш, народний артист України Олександр Безсмертний
Спогадами про М. Ф. Яковченка діляться:
Голова Комітету культури і духовності Верховної Ради, народний депутат Лесь Танюк
Начальник Головного управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації Олександр Биструшкін
Президент Асоціації кінодраматургів України, Голова правління студії, член Національної спілки кінематографістів України, член Національної спілки журналістів України Світлана Степаненко
3-4 червня 2005 р.
Директор інституту І.Б.Матяш на запрошення історичного факультету Білоруського державного університету та Білоруського історичного товариства перебувала в м. Мінську. Під час поїздки вона взяла участь у науково-практичному семінарі, присвяченому питанням створення підручника з теорії архівознавства силами українських, білоруських та російських учених. Видання планується здійснити коштами БДУ. Вироблено попередню структуру, обговорено склад авторського колективу.
На базі БілоруськогоНДІДАС проведено консультативну зустріч з директором інституту В.В. Федосовим та обмін досвідом з білоруськими науковцями.
До бібліотеки університету та інституту передано видання УНДІАСД.
Також І.Б.Матяш взяла участь у науковій конференції Білоруського історичного товариства, де виступила з доповіддю про документи білоруського походження в українських архівах.
червень 2005 р.
Вийшли з друку підготовлені УНДІАСД Національний стандарт України "Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять: ДСТУ 2732:2004. - Чинний від 1 липня 2005 р." (розробники: О. Загорецька, Л. Драгомірова, Л. Кузнєцова, С. Кулешов (кер. розробки), С. Лозова, А. Маньковський, Н. Христова, А. Шурубура) та Стандарт Держкомархіву України "Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування: СОУ 92.5-22892594-001-2004. - Чинний від 1 січня 2005 р." (розробники: С. Кулешов (кер. розробки), Л. Одинока (відповід. виконавець), А. Батрак, Р. Романовський).
24-27 травня 2005 р.
Національний науково-дослідний реставраційний центр України Міністерства культури і мистецтв України провів у Києві V Міжнародну науково-практичну конференцію: "Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам'яток".
Конференція має статус бієнале і започаткована в 1998 р. з метою узагальнення досвіду провідних науково-дослідних профільних організацій, музейних, бібліотечних та архівних установ для вирішення нагальних проблем реставраційної справи в Україні.
У V-й конференції взяли участь близько 350 фахівців з проблем реставрації, консервації, атрибуції, експертизи та з інших наукових напрямків, які працюють в Україні, Росії, Білорусі, Вірменії, Польщі, Латвії, США.
На конференції було представлено понад 150 доповідей з актуальних питань збереження, реставрації, консервації та дослідження музейних пам'яток, бібліотечних та архівних фондів.
27 травня на конференції розглядалися питання застосування нових фунгіцидних препаратів для захисту музейних, бібліотечних і архівних фондів від біопошкоджень, науково-практичної роботи з моніторингу музейного і бібліотечного мікроклімату, використання нових технічних засобів контролю температурно-вологісного режиму.
Український науково-дослідний інститут архівної справи і документознавства разом з Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України представили на конференції дві доповіді: "Фунгіцидний та фунгістатичний вплив препаратів Гембар і Полідез на мікроскопічні гриби, що пошкоджують документи на паперовій основі" і "Грибостійкість, фунгіцидні та фунгістатичні властивості зразків паперу, підданих обробці препаратами Гембар і Полідез" (автори обох доповідей - Кондратюк Т.О., Карпенко Ю.В., Олішевська С.В., Володіна О.П.). У доповідях докладно викладені результати дослідження впливу біоцидів на тест-культури мікроскопічних грибів, грибостійкості реставраційних паперів, фунгістатичної та фунгіцидної властивостей паперів, оброблених біоцидами. Ця робота проводилась у рамках Програми збереження бібліотечних і архівних фондів на 2000-2005 роки.
За результатами конференції були розроблені рекомендації щодо змін державної політики України в галузі збереження національного історико-культурного надбання, перспектив розвитку пріоритетних напрямів реставраційної справи, визначення шляхів розв'язання нагальних проблем методології та досліджень.
Володіна О.П.,
завідувач відділом фізико-хімічних
і біологічних досліджень Українського
науково-дослідного інституту архівної
справи і документознавства
20-21 травня 2005 р.
У м. Торунь (Республіка Польща) відбулася ХІ Міжнародна конференція архівів країн Центральної та Східної Європи "Архіви та нетрадиційні носії інформації". Від українських архівістів у конференції взяли участь Н.О.Топішко та І.Б. Матяш.
Під час роботи конференції, відомій як "Сковронківські читання", розглядалися питання "Правові та організаційні форми забезпечення збереженості фото,- фоно,- та аудіовізуальної спадщини", "Критерії експертизи цінності фото, - фоно,- та аудіовізуальних документів", "Забезпечення збереженості та реставрація архівних матеріалів та процес старіння технологій", "Оцифруваня фото, - фоно,- та аудіовізуальних матеріалів", питання архівної освіти.
В конференції взяли участь представники 17 країн. З доповіддю "Деякі питання правового та організаційного забезпечення збереженості аудіовізуальної спадщини України" виступила директор ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного Н. О. Топішко
Засідання відбувалося на базі історичного документу Університету імені Миколая Коперніка в Торуні. З керівником факультету проф. В. Резмером І.Б.Матяш обговорила можливість проведення міжнародного семінару з питань архівознавства. До бібліотеки університету передано видання УНДІАСД.
          
12 травня 2005 р.
Наказом Вищої атестаційної комісії України від 12 травня 2005 р. № 265 продовжено термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 26. 864. 01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук в УНДІАСД до 22 травня 2008 р.
11 травня 2005 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради відбувся захист дисертації бібліотекаря I кат. бібліотеки Кіровоградського національного технічного університету Тупчієнко-Кадирової Люції Георгіївни за темою: "Музичний документ: визначення поняття, класифікація та методика описування (на прикладі архівної спадщини композитора Ю. С. Мейтуса (1903-19973))", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 - документознавство, архівознавство.
Офіційні опоненти: д. і. н., проф. Слободяник Михайло Семенович, зав. кафедри документальних комунікацій Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв; к. і. н. Зеленська Лариса Михайлівна, доцент кафедри книгознавства та видавничої діяльності Київського національного університету культури і мистецтв
Провідна установа - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
20 квітня 2005 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради відбувся захист дисертації ст. наукового співробітника відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Загорецької Олени Михайлівни за темою: "Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині XX - на початку XXI століття", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 - документознавство, архівознавство. Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради Загорецькій О. М. присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.10 - документознавство, архівознавство та висунуто клопотання перед ВАК України про затвердження рішення спеціалізованої вченої ради.
23 березня 2005 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради відбувся захист дисертацій: начальника відділу формування НАФ та діловодства Державного комітету архівів України Сельченкової Світлани Вікторівни за темою: "Переліки документів у діловодстві: історія, класифікація, концептуальні та методичні засади підготовки" та провідного архівіста Державного архіву Харківської області Юдіної Лариси Миколаївни за темою: "Використання інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України: науково-методичні засади, напрями та форми (1993 - 2004 рр.)", поданих на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 - документознавство, архівознавство.
Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради С. В. Сельченковій та Л. М. Юдіній присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.10 - документознавство, архівознавство.
На цьому ж засіданні прийнято до захисту дисертацію проректора з видавничо-інформаційної діяльності Європейського університету Палехи Юрія Івановича за темою: "Керування документацією за кордоном: історія, законодавство, теоретичні основи та технології", подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 - документознавство, архівознавство.
20-21 січня 2005 р.
У Державному архіві Хмельницької області відбувся Міжнародний семінар-практикум з проблем збереження архівних фондів "Архіви та катастрофи", у роботі якого брала участь вчений секретар інституту Г. К. Волкотруб
19 січня 2005 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведенням захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук відбувся захист дисертацій асистента кафедри історії та археології України історичного факультету Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Гринь Олени Володимирівни за темою: "Описи Новгород-Сіверського намісництва останньої чверті XVIII ст.: історія створення та інформаційний потенціал" зі спеціальності 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Офіційні опоненти: Пінчук Юрій Анатолійович, доктор історичних наук, професор, зав. відділу української історіографії Інституту історії України НАН України; Павловська Надія Павлівна, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, м. Київ
Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради О. В. Гринь присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

На цьому ж засіданні призначено експертну комісію для розгляду дисертації Антоненко Ірини Євгенівни за темою: "Керування документацією за кордоном: історія, законодавство, теоретичні основи та технології", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 - документознавство, архівознавство; прийнято до захисту дисертації: Загорецької Олени Михайлівни за темою: "Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині XX - на початку XXI століття", подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 - документознавство, архівознавство; Приходько Людмили Федорівни за темою: "Олександр Грушевський - історик, організатор архівної та бібліотечної справи, педагог", подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - . історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; Тупчієнко-Кадирової Люції Георгіївни за темою: "Музичний документ: визначення поняття, класифікація та методика описування (на прикладі архівної спадщини композитора Ю. С. Мейтуса (1903-1997))", подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 - документознавство, архівознавство


Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]