Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04107, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Хроніка подій: 2004 рік

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2003 | 2002 |


22 грудня 2004 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведенням захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук прийнято до захисту дисертації: Сельченкової Світлани Вікторівни за темою: "Переліки документів у діловодстві: історія, класифікація, концептуальні та методичні засади підготовки" та Юдіної Лариси Миколаївни за темою: "Використання інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України: науково-методичні засади, напрями та форми (1993 - 2004 рр.)", подані на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 - документознавство, архівознавство, а також призначено експертні комісії для розгляду дисертацій: Діденко Людмили Михайлівни за темою: "Документальні фонди Білоцерківського краєзнавчого музею як джерело краєзнавчих досліджень", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 -історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни та Тупчієнко-Кадирової Люції Георгіївни за темою: "Музичний документ: визначення поняття, класифікація та методика описування (на прикладі архівної спадщини композитора Ю. С. Мейтуса (1903 - 1997))", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 - документознавство, архівознавство
21 грудня 2004 р.
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися Шості джерелознавчі читання, присвячені 60-річчю кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки університету. У пленарному засіданні взяли участь директор інституту, д.і.н., проф. І.Б. Матяш і вчений секретар інституту Г. К. Волкотруб
13 грудня 2004 р.
Кабінет Міністрів України прийняв Постанову від 13 грудня 2004 р. № 1649 "Про затвердження порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду"
6-11 грудня
У м. Будапешті (Угорщина) за дорученням Держкомархіву України директор інституту І. Б. Матяш проводила консультаційну зустріч з Генеральним директором Спілки угорських архівістів Ласло Сьогі та директором Воєнно-історичного архіву щодо виявлення зарубіжної україніки в угорських архівах та організації стажування українських архівістів в Угорщині

Директор інституту, проф. Ірина Матяш
і Генеральний директор архіву і бібліотеки Будапештського університету ім. Е. Лоранда проф. Ласло Сьогі
у бібліотеці університету (м. Будапешт, Угорщина)
1-3 грудня 2004 р.
Державний комітет архівів України та Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства провели Міжнародну наукову конференцію "Сучасний стан та перспективи розвитку документознавства", присвячену 10 - річчю Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства. У роботі конференції взяли участь фахівці з України, Білорусі, Польщі, Угорщини, Росії, які розглянули актуальні питання теоретико-методологічних основ документознавства, нагальні проблеми історії, теорії і практики діловодства, розроблення та функціонування систем електронного діловодства і електронних архівів, вузівської підготовки документознавців; зв'язки документознавства з архівознавством та іншими науковими дисциплінами.
У рамках конференції відбулось урочисте спільне засідання Вченої ради Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства та Наукової ради Державного комітету архівів України з нагоди десятиліття діяльності Інституту.

Листопад 2004 року

5-6 листопада 2004 р.
У Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя відбулась II Міжнародна науково-теоретична конференція: "Знаки питання в історії України: українська історія у східноєвропейському контексті", у роботі якої брала участь Ганна Волкотруб, учений секретар УНДІАСД
4-5 листопада 2004 р.
В Університеті Миколая Коперніка (м. Торунь, Республіка Польща) відбулась Міжнародна конференція "Білорусь у XX столітті. В колі культури і політики". З доповіддю "Джерела до історії Білорусі в XX ст. в українських архівах" виступила д. і. н., проф. Ірина Матяш, директор УНДІАСД
3-5 листопада 2004 р.
У мм. Києві, Білій Церкві та Умані відбулась офіційна зустріч керівників архівних служб і архівістів Республіки Польща та України. У рамках зустрічі відбувся Міжнародний семінар "Архівна наука та наука в архівах", у підготовці та роботі якого брали участь: д. і. н., проф. Ірина Матяш, директор УНДІАСД; д. і. н., проф. Сергій Кулешов, зав. відділу документознавства УНДІАСД; Ганна Волкотруб, учений секретар УНДІАСД

Жовтень 2004 року

20 жовтня 2004 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради УНДІАСД відбувся захист дисертації наукового співробітника Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України Кирила Асеновича Віслобокова за темою: "Права, за якими судиться малоросійський народ (1743): джерелознавчий та кодикологічний аналіз".Одноголосним рішенням членів спецради К.А. Віслобокову присвоєно науковий ступінь кандидата історичних наук.
12-13 жовтня 2004 р.
У Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського відбулась Міжнародна наукова конференція "Бібліотека та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ". З доповіддю на тему: "Документальні ресурси інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в місцевому органі державної влади" виступив зав. відділу документознавства УНДІАСД, д.і.н., проф. С.І. Кулешов. У роботі конференції також брали участь пошукувачі інституту: І.Є. Антоненко ("Засоби класифікації та словниковий контроль у керуванні документацією"), А.А. Кисельова ("Українські архівні ресурси в Інтернет"), Л.А. Кисельова ("Життєвий цикл службового документа на прикладі системи автоматизації діловодства і документообігу "Дело" компанії "Электронные офисные системы".

Вересень 2004 року

22 вересня 2004 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради УНДІАСД відбувся захист дисертації асистента кафедри історії для гуманітарних факультетів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олексія Вікторовича Вербового за темою: "Наукова та педагогічна діяльність Василя Базилевича (1892-1943)".
Одноголосним рішенням членів спецради Вербовому О.В. присвоєно науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06. - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
16-18 вересня 2004 р.
Відбулася зустріч директорів федеральних архівів Росії і центральних державних архівів України. У заходах, які проводила російська сторона, брала участь директор УНДІАСД, д.і.н., проф. Ірина Матяш (м. Москва, РФ)
8 вереcня 2004 р.
У Музеї Гетьманства відбулась презентація 1-го тому наукового 20-томного зібрання творів Дмитра Яворницького. Презентував видання, випущене власним коштом Запорізьким видавництвом "Тандем - У", Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. У презентації брала участь директор УНДІАСД І.Б. Матяш

Серпень 2004 року

23-28 серпня 2004 р.
Відбувся XV Міжнародний конгрес архівів. 26 серпня на спеціальному колоквіумі архівів Центральної Європи, присвяченому ознайомленню зі структурою та завданнями архівних служб, з доповіддю "Архіви України" виступила директор УНДІАСД, д.і.н., проф. Ірина Матяш (м. Відень, Австрія)

м. Відень (Австрія).
Ірина Матяш (справа) у складі української делегації

Липень 2004 року

7 липня 2004 р.
На засіданні спеціалізованої ради відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: директора Державного архіву м. Києва Купченко Віри Петрівни на тему: "Науково-методичні засади комплектування державного архіву (на прикладі Державного архіву м. Києва)"; ст. викладача Національної фармацевтичної академії (м. Харків) Філіппенка Ростислава Ігоровича на тему: "Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є.К. Рєдіна (1863-1908 рр.)", а також вручення дипломів кандидата історичних наук Ф.А. Винокуровій, І.М. Мазі, Н.П. Павловській, В.П. Тельвак

Червень 2004 року

23 червня 2004 р.
У Державному департаменті України з питань виконання покарань відбулася нарада-семінар з начальниками секретаріатів (канцелярій) територіальних органів управління Департаменту з питань організації роботи архівних підрозділів в органах і установах кримінально-виконавчої системи, у якому взяла участь заст. директора УНДІАСД з наукової роботи Н.М. Христова з лекцією на тему "Нормативно-правове забезпечення діяльності архівних підрозділів".
19-23 червня 2004 р.
Державним комітетом архівів України проведено семінар з працівниками кадрових служб державних архівів України. На семінарі з лекцією "Охорона праці в державних архівах України" виступила заст. директора УНДІАСД з наукової роботи Н.М. Христова.

Травень 2004 року

28-29 травня 2004 р.
У м. Варшаві (Польща) відбулася Х Міжнародна конференція архівів країн Центральної та Східної Європи "Архіви серед установ пам'яті", на якій з доповіддю "Документи Національного архівного фонду України в бібліотеках та проблеми їх використання" виступила директор УНДІАСД, д.і.н., професор І.Б. Матяш
Ювілейні Сковронківські читання
7 травня 2004 р.
Відбувся Перший європейський семінар з проблем попередження катастроф та відновлення архівів під час катастроф "Архіви та катастрофи", на якому з доповідями виступили директор УНДІАСД д. і. н., професор І. Б. Матяш та зав. відділу фізико-хімічних та біологічних досліджень УНДІАСД к.б.н. О.П. Володіна.
7 травня 2004 р.
Відбувся семінар "Архівне законодавство України і проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції", на якому з доповіддю виступив зав. відділу документознавства УНДІАСД, д. і. н., професор С.Г. Кулешов.

Квітень 2004 року

29 квітня 2004 р.
Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства перереєстровано на Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
24 квітня 2004 р.
Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України на підставі подання вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства НАН України присвоїла вчене звання професора зі спеціальності 07 00 06 - історіографія джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни директору УДНДІАСД д.і.н. Матяш Ірині Борисівні
7 квітня 2004 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.864.01 Інституту призначено експертні комісії для розгляду дисертацій: Вербового Олексія Вікторовича за темою: "Василь Митрофанович Базилевич: життя та наукова діяльність"; Вислобокова Кирила Асеновича за темою: ""Права, за якими судиться малоросійський народ" (1743): кодикологічний та джерелознавчий аналіз", поданих на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни та прийнято до захисту дисертацію Купченко Віри Петрівни за темою: "Науково-методичні засади комплектування державного архіву (на прикладі Державного архіву м. Києва)", подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 - документознавство, архівознавство
7 квітня 2004 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведенням захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук відбулось вручення першого диплома кандидата історичних наук Лютій   Т.Ю.

Березень 2004 року

За сприяння директорів ЦДАВО України Н. В. Маковської, ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного Н.О. Топішко, Держархіву м. Києва В.П. Купченко проведено практичні заняття з архівознавства (викладач - директор УДНДІАСД І.Б. Матяш) для студентів Європейського університету.
На фото: практичні заняття проводить С.Ю. Карамаш - ст. науковий співробітник відділу інформації та використання документів Держархіву м. Києва
23 березня 2004 р.
В Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбулася презентація науково-практичного посібника "Інформаційні системи та технології в управлінні освіті бібліотечній справі" (автори: П. І. Орлов О. М. Луганський) На презентації виступили директор УДНДІАСД доктор історичних наук, професор Ірина Борисівна Матяш та завідувач відділу УДНДІАСД доктор історичних наук професор Сергій Георгійович Кулешов
11 березня 2004 р.
Директор Державного архіву Тернопільської області Богдан Хаварівський знайомить гостей архіву - кореспондента газети "Сьогодні" Романа Янкеля та лауреата Шевченковської премії Івана Марчука з другим томом видання УДНДІАСД "Пам'ятки"
10 березня 2004 р
Президія Вищої атестаційної комісії України розглянула атестаційний висновок експертної ради щодо присудження наукового ступеня кандидата наук і постановила видати диплом кандидата історичних наук Лютій Тетяні Юріївні захист дисертації якої відбувся 17 грудня 2003 р у спеціалізованій вченій раді УДНДІАСД
10 березня 2004 р.
В УДНДІАСД на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26 864 01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07 00 06 - історіографія джерелознавство та спеціальні історичні дисципіни - Т.А. Клименко за темою "Розвиток архівної справи на Черкащині (1919 - 2000 рр.)" та В.П. Тельвак за темою "Михайло Грушевський - дослідник української історіографії".

Січень 2004 року

14 січня 2004 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради УДНДІАСД відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни І. М. Маги за темою "Віктор Олександрович Романовський - історик та архівіст " та Н. П. Павловської за темою "В. І. Веретенников як архівознавець та архівіст". Членами спеціалізованої вченої ради одноголосно було прийнято рішення про присудження Мазі І. М. та Павловській Н. П. вченого ступеня кандидата історичних наук.


Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]