Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад


07 грудня 2020 р.

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної наукової посади провідного наукового співробітника відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності (затверджено наказом директора УНДІАСД від 07.12.2020 № 32):

Гула Оксана Григорівна, старший науковий співробітник відділу технологічного забезпечення архівної справи УНДІАСД, кандидат історичних наук.


Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної наукової посади завідувача відділу архівознавства (затверджено наказом директора УНДІАСД від 07.12.2020 № 33):

Залєток Наталія Валеріївна, старший науковий співробітник сектору розроблення технологій забезпечення збереженості архівних документів відділу технологічного забезпечення архівної справи УНДІАСД, кандидат історичних наук.


Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної наукової посади завідувача відділу документознавства (затверджено наказом директора УНДІАСД від 07.12.2020 № 34):

Загорецька Олена Михайлівна, провідний науковий співробітник відділу документознавства УНДІАСД, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.


Оголошується конкурс на заміщення вакантних наукових посад

[до 03 грудня 2020 року]
04 листопада 2020 р.

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД) оголошує конкурс на заміщення вакантних наукових посад завідувача відділу архівознавства, завідувача відділу документознавства та провідного наукового співробітника відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності.


Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД).

Адреса: вул. Соломянська, 24, м. Київ, 03110;

веб-сайт: undiasd.archives.gov.ua;

тел. +380 44 275-53-82;

e-mail: undiasd@arch.gov.ua.


Вакантна наукова посада: завідувач відділу архівознавства.


Основні вимоги: доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності та/ або досвід роботи в системі архівних установ відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», інший досвід роботи, що відповідає статутній діяльності УНДІАСД; наявність відповідних наукових праць (навчально-методичні та/або наукові праці за статутними напрямами наукової діяльності УНДІАСД, які опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз).


Вакантна наукова посада: завідувач відділу документознавства.


Основні вимоги: доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності та/ або досвід роботи в системі архівних установ відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», інший досвід роботи, що відповідає статутній діяльності УНДІАСД; наявність відповідних наукових праць (навчально-методичні та/або наукові праці за статутними напрямами наукової діяльності УНДІАСД, які опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз).


Вакантна наукова посада: провідний науковий співробітник відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності.


Основні вимоги: доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності та/ або досвід роботи в системі архівних установ відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», інший досвід роботи, що відповідає статутній діяльності УНДІАСД; наявність відповідних наукових праць (навчально-методичні та/або наукові праці за статутними напрямами наукової діяльності УНДІАСД, які опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз).


Перелік необхідних документів, що подаються для участі у конкурсі:

1) письмова заява на ім'я директора про участь у конкурсі, написана власноруч;

2) копія документа, що посвідчує особу;

3) заповнена особова картка (встановленого зразка);

4) автобіографія;

5) копія трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.


Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).


Строк прийняття заяв та документів – 30 днів з дня оприлюднення оголошення.


Адреса прийняття документів: УНДІАСД, вул. Соломянська, 24, м. Київ, 03110.Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад


07 жовтня 2020 р.

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної наукової посади заступника директора (затверджено наказом директора УНІДАСД від 07.10.2020 № 17):

Бойко Віта Федорівна, завідувач відділу документознавства УНДІАСД, кандидат історичних наук.


Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної наукової посади вчений секретар (затверджено наказом директора УНІДАСД від 07.10.2020 № 18):

Бандура Марина Вікторівна, старший науковий співробітник відділу архівознавства УНДІАСД, кандидат історичних наук.


Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної наукової посади завідувача відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності (затверджено наказом директора УНІДАСД від 07.10.2020 № 19):

Майстренко Анжела Андріївна, провідний науковий співробітник відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності УНДІАСД, кандидат історичних наук


Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу архівознавства, оголошений 03 вересня 2020 року, не відбувся через відсутність поданих до конкурсу заяв.


Оголошується конкурс на заміщення вакантних наукових посад

[до 02 жовтня 2020 року]
03 вересня 2020 р.

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД) оголошує конкурс на заміщення вакантних наукових посад заступника директора, вченого секретаря, завідувача відділу архівознавства та завідувача відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності.


Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД).

Адреса: вул. Соломянська, 24, м. Київ, 03110;

веб-сайт: undiasd.archives.gov.ua;

тел. +380 44 275-53-82;

e-mail: undiasd@arch.gov.ua.


Вакантна наукова посада: заступник директора.


Основні вимоги: доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше семи років досвіду наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, у тому числі на керівних наукових посадах, та/ або досвід роботи в системі архівних установ відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», інший досвід роботи, що відповідає статутній діяльності УНДІАСД; наявність відповідних наукових праць (навчально-методичні та/або наукові праці за статутними напрямами наукової діяльності УНДІАСД, які опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз).


Вакантна наукова посада: вчений секретар.


Основні вимоги: доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше трьох років досвіду наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, у тому числі на керівних наукових посадах, та/ або досвід роботи в системі архівних установ відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», інший досвід роботи, що відповідає статутній діяльності УНДІАСД; наявність відповідних наукових праць (навчально-методичні та/або наукові праці за статутними напрямами наукової діяльності УНДІАСД, які опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз).


Вакантна наукова посада: завідувач відділу архівознавства.


Основні вимоги: доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності та/ або досвід роботи в системі архівних установ відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», інший досвід роботи, що відповідає статутній діяльності УНДІАСД; наявність відповідних наукових праць (навчально-методичні та/або наукові праці за статутними напрямами наукової діяльності УНДІАСД, які опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз).


Вакантна наукова посада: завідувач відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності.


Основні вимоги: доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності та/ або досвід роботи в системі архівних установ відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», інший досвід роботи, що відповідає статутній діяльності УНДІАСД; наявність відповідних наукових праць (навчально-методичні та/або наукові праці за статутними напрямами наукової діяльності УНДІАСД, які опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз).


Перелік необхідних документів, що подаються для участі у конкурсі:

1) письмова заява на ім'я директора про участь у конкурсі, написана власноруч;

2) копія документа, що посвідчує особу;

3) заповнена особова картка (встановленого зразка);

4) автобіографія;

5) копія трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.


Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).


Строк прийняття заяв та документів – 30 днів з дня оприлюднення оголошення.


Адреса прийняття документів: УНДІАСД, вул. Соломянська, 24, м. Київ, 03110.Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної наукової посади


06 березня 2020 р.

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної наукової посади заступника директора (затверджено наказом директора УНІДАСД від 06.03.2020 № 06):


Дідух Людмила Валентинівна, завідувач відділу технологічного забезпечення архівної справи УНДІАСД, кандидат історичних наук.


Конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора, оголошений 28 січня 2020 року, не відбувся через відсутність поданих до конкурсу заяв.


Оголошується конкурс на заміщення вакантної наукової посади

[до 28 лютого 2020 року]
28 січня 2020 р.

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД) оголошує конкурс на заміщення вакантної наукової посади заступника директора


Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД).

Адреса: вул. Соломянська, 24, м. Київ, 03110;

веб-сайт: undiasd.archives.gov.ua;

тел. +380 44 275-53-82;

e-mail: undiasd@arch.gov.ua.


Вакантна наукова посада: заступник директора.


Основні вимоги: доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше семи років досвіду наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, у тому числі на керівних наукових посадах, та/ або досвід роботи в системі архівних установ відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», інший досвід роботи, що відповідає статутній діяльності УНДІАСД; наявність відповідних наукових праць (навчально-методичні та/або наукові праці за статутними напрямами наукової діяльності УНДІАСД, які опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз).


Перелік необхідних документів, що подаються для участі у конкурсі:

1) письмова заява на ім'я директора про участь у конкурсі, написана власноруч;

2) копія документа, що посвідчує особу;

3) заповнена особова картка (встановленого зразка);

4) автобіографія;

5) копія трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.


Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).


Строк прийняття заяв та документів – 30 днів з дня оприлюднення оголошення.


Адреса прийняття документів: УНДІАСД, вул. Соломянська, 24, м. Київ, 03110.