Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04107, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Cпеціалізована вчена рада К 26.864.01 в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства

Положення | Склад | Діяльність

Хроніка подій: 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 20032015 р.

28 жовтня 2015 р.
У спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство В. Ф. Бойко на тему: «Уніфікація документації в Україні: історія та сучасний стан» та І. Г. Отамась на тему: «Організація діловодства в регіонах УСРР–УРСР у 1920–1980-х роках (на прикладі Черкаського регіону)».
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради В. Ф. Бойко та І. Г. Отамась одноголосно присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
26 травня 2015 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради інституту було прийнято до розгляду дисертаційні дослідження В. Ф. Бойко на тему «Уніфікація документації в Україні: історія та сучасний стан» та І. Г. Отамась на тему: «Організація діловодства у регіонах УСРР–УРСР 1920–1980-х рр. (на прикладі Черкаського регіону)», а також відбувся захист дисертації Т. М. Білущак на тему: «Архівні джерела з військової справи у Львові другої половини ХІV–ХVІІІ ст.: класифікація, функції, інформаційний потенціал», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Т. М. Білущак одноголосно присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
27 січня 2015 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради інституту було прийнято до захисту дисертацію Т. М. Білущак на тему: «Архівні джерела з військової справи у Львові другої половини ХІV – ХVІІІ ст.: класифікація, функції, інформаційний потенціал», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, а також відбувся захист дисертації Л. В. Сеніної на тему: «Росія і «Східне питання» ХІХ ст. в англомовній історіографії (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Л. В. Сеніній одноголосно присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.


2014 р.

24 грудня 2014 р.
Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради УНДІАСД, на якому була створена експертна комісія для розгляду дисертації Т. М. Білущак на тему: «Архівні джерела з військової справи у Львові другої половини ХІV – ХVІІІ ст.: класифікація, функції, інформаційний потенціал», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
24 жовтня 2014 р.
Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради УНДІАСД, на якому була прийнята до захисту дисертація Сеніної Л. В. за темою: «Росія і «Східне питання» ХІХ ст. в англомовній історіографії (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
24 вересня 2014 р.
В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 - документознавство, архівознавство Вінтонів Христини Михайлівни «Українські документально-інформаційні ресурси у віртуальному просторі Канади: структура, інформаційне наповнення та методика пошуку» та Доліновського Володимира Івановича «Організація та діяльність Земського архіву у Львові (1919-1933 рр.)». Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Х. М. Вінтонів та В. І. Доліновському одноголосно присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
26 червня 2014 р.
Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради УНДІАСД, на якому було прийнято до захисту дисертаційні роботи Х. М. Вінтонів «Українські документально-інформаційні ресурси у віртуальному просторі Канади: структура, інформаційне наповнення та методика пошуку» та В. І. Доліновського «Організація та діяльність Земського архіву у Львові (1919–1933 рр.)», подані на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.
09 квітня 2014 р.
В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертації Алєксєєва Сергія Юрійовича за темою: «Документи Крайового управління архівів, бібліотек та музеїв як джерело з історії діяльності установ культури на території Рейхскомісаріату Україна (1941-1943 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Рішенням членів спеціалізованої вченої ради С. Ю. Алєксєєву одноголосно присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
Фоторепортаж »
22 січня 2014 р.
Відбулося чергове засідання спеціалізованої вченої ради в УНДІАСД, на якому було прийнято до захисту дисертаційне дослідження С. Ю. Алексєєва «Документи Крайового управління архівами, бібліотеками та музеями як джерело з історії діяльності установ культури на території Рейхскомісаріату Україна (1941–1943 рр.)», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.


2013 р.

29 травня 2013 р.
Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради УНДІАСД. У порядку денному питання створення експертної комісії для розгляду дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Загорулька Р. О. «Газети Києва 1905-1914 рр. як джерело вивчення українського питання».
18 вересня 2013 р.
У спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертації Загорулька Ростислава Олександровича, аспіранта кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за темою: «Газети Києва 1905–1914 рр. як джерело вивчення українського питання», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Р. О. Загорульку одноголосно присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
16 грудня 2013 р.
Відбулося чергове засідання спеціалізованої вченої ради в УНДІАСД, на якому було створено експертну комісію для розгляду дисертаційного дослідження С. Ю. Алексєєва на тему «Документи крайового управління архівів, бібліотек та музеїв як джерело з історії діяльності установ культури на території Рейхскомісаріату Україна в 1941–1943 рр.», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.


2012 р.

11 квітня 2012 р.
В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертації Гаращук Тетяни Степанівни, головного спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Житомирської області за темою: «Організація діловодства в дворянських депутатських зібраннях на території України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Т. C. Гаращук присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
16 травня 2012 р.
У спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертацій Ковтанюка Юрія Славовича, заступника директора Центрального державного електронного архіву України за темою: «Електронне документознавство в Україні: сутність наукового напряму, історія формування, перспективи розвитку» та Сальнікової Наталії Валеріївни, начальника відділу з організації практик та працевлаштування випускників Маріупольського державного гуманітарного університету за темою: «Нормативне та науково-методичне забезпечення діловодства в Україні у 1920-1930-х роках», поданих на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Ю. С. Ковтанюку та Н. В. Сальніковій присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
06 червня 2012 р.
У спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертації Капаруліна Юрія Валерійовича за темою: «О. О. Рябінін-Скляревський (1878–1942 рр.): інтелектуальна біографія історика», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Ю. В. Капаруліну присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
11 липня 2012 р.
У спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертацій Зозулі Світлани Миколаївни, завідувача науково-редакційного відділу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені Василя Олександровича Сухомлинського за темою: «Сучасна архівна термінологія в Україні» та Горєвої Вікторії Володимирівни, головного спеціаліста відділу нормативно-методичного забезпечення діловодства департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду за темою: «Дослідницька діяльність Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР в м. Києві: економічні та інформологічні напрями документознавчих досліджень», поданих на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради С. М. Зозулі та В. В. Горєвій присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
30 листопада 2012 р.
Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 листопада 2012 р. № 1351 в інституті продовжено термін діяльності спеціалізованої вченої ради К. 26.864.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни та 27.00.02 – документознавство, архівознавство строком на три роки.


2011 р.

04 травня 2011 р.
В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертації Гриневича Тараса Богдановича, викладача Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, за темою: «Дослідження історії України в польській історіографії міжвоєнного періоду», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Т. Б. Гриневичу присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
23 лютого 2011 р.
В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертації М. В. Ковтун, старшого наукового співробітника відділу архівознавства УНДІАСД, за темою: «Українська архівна періодика як джерело вивчення історії архівної справи (1947–2007 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради М. В. Ковтун присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
26 січня 2011 р.
В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертації Є. А. Чернецького, завідувача відділу інформаційно-краєзнавчої роботи Білоцерківської міської централізованої системи державних масових бібліотек, за темою: «Формування і соціальне структурування шляхти Радомишльського повіту Київської губернії в кінці ХVIII – першій третині ХІХ ст.: генеалогічний та історико-демографічний аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Є. А. Чернецькому присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
26 січня 2011 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради УНДІАСД були вручені дипломи кандидата історичних наук О. І. Ємчук, головному консультанту департаменту з питань державної безпеки РНБО України, та В. В. Кихтюк, методисту підготовчого відділення Волинського національного університету імені Лесі Українки.


2010 р.

10 листопада 2010 р.
Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради УНДІАСД, на якому було прийнято до захисту дисертацію М. В. Ковтун "Українська архівна періодика як джерело вивчення історії архівної справи (1947–2007 рр.)", подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
16 липня 2010 р.
Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради інституту, на якому було створено експертні комісії з розгляду дисертаційних досліджень та переатестації кандидата історичних наук, що одержав диплом за межами України.
05 липня 2010 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради УНДІАСД відбувся захист дисертацій Ємчук Оксани Ігорівни за темою: "Сергій Іванович Маслов (1880–1957) як учений, організатор архівної та бібліотечної справи" та Кихтюк Валентини Василівни за темою: "Історична топоніміка Волині: формування, джерела, зв'язок із розвитком суспільства". Дисертації подані на здобуття наукових ступенів кандидатів історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
19 квітня 2010 р.
Було вручено дипломи про присвоєння науково ступеня кандидата історичних наук Рибакову Дмитру Олександровичу, провідному археографу Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського та Михайленко Галині Миколаївні, викладачу кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету, захист дисертацій яких проходив в спеціалізованій вченій раді УНДІАСД.
14 квітня 2010 р.
В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертацій Ємельянової Тетяни Олександрівни, заступника директора ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, за темою: "Аудіовізуальні документи в державних архівах України: організація доступу та використання інформації, що міститься в них (1930–2007 рр.)" та Мельника Ростислава Ігоровича, завідувача сектора ЦДІАЛ України, за темою: "Організація архівної справи в Польщі (1945–2005 рр.)" за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Т. О. Ємельяновій та Р. І. Мельнику присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.


2009 р.

16 грудня 2009 р.
В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист кандидатської дисертації Леміш Наталії Олександрівни, викладача Конотопської філії Європейського університету, за темою "Організація діловодства в органах державної влади Чернігівської губернії (1802–1856 рр.)" (спеціальність 27.00.02 – документознавство, архівознавство).
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Н. О. Леміш одноголосно присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
29 жовтня 2009 р.
Одержано диплом про присвоєння наукового ступеня кандидата історичних наук Чермошенцевій Наталі Миколаївні, викладачу Херсонського державного університету, захист дисертації якої відбувся в спеціалізованій вченій раді УНДІАСД.
07 жовтня 2009 р.
Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради, на якому було прийнято до захисту дисертацію Н. О. Леміш, пошукувача УНДІАСД, "Організація діловодства в органах державної влади Чернігівської губернії (1802–1856 рр.)", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни призначено експертну комісію для розгляду дисертаційного дослідження. Було також створену експертну комісію для розгляду дисертації Ємельянової Тетяни Олександрівни за темою: "Аудіовізуальні документи як джерела інформації та організація користування ними в державних архівах України", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.
07 вересня 2009 р.
Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради, на якому було призначено експертну комісію для розгляду дисертаційного дослідження Н. О. Леміш, пошукувача УНДІАСД, "Організація діловодства в органах державної влади Чернігівської губернії (1802-1856 рр.)", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
06 липня 2009 р.
Було вручено диплом про присвоєння науково ступеня кандидата історичних наук Лазурко Лідії Миколаївні, інспектору з навчальної роботи факультету економіки і підприємництва Інституту підприємництва та прогресивних технологій при Національному університеті "Львівська політехніка" (Дрогобицька філія), захист дисертації якої проходив в спеціалізованій вченій раді УНДІАСД.
10 червня 2009 р.
В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертацій Рибакова Дмитра Олександровича, провідного археографа Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, за темою: "Временник Івана Тимофієва" – пам'ятка російської історіографії XVII століття: атрибуція, текст та історичний контекст" та Михайленко Галини Миколаївни, викладача кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету, за темою: "Олександр Лотоцький (1870–1939 рр.): інтелектуальна біографія історика" (спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Д. О. Рибакову та Г. М. Михайленко присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
18 лютого 2009 р.
В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертації Чермошенцевої Наталії Миколаївни, викладачем кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету за темою: "С. Я. Боровий як дослідник історії України", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.
Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради Н. М. Чермошенцевій присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.


2008 р.

10 грудня 2008 р.
В спеціалізованій вченій раді відбувся захист дисертації Лазурко Лідії Миколаївни, інспектора з навчальної роботи факультету економіки і підприємництва Інституту підприємництва та прогресивних технологій при Національному університеті "Львівська політехніка" (Дрогобицька філія), за темою: "Часопис "Квартальник історичний" і розвиток польської історіографії останньої чверті ХІХ – першої половини ХХ століття" (спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).
Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради Л. М. Лазурко присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
10 вересня 2008 р.
На засіданні спеціалізованої ради УНДІАСД було вручено дипломи кандидатів історичних наук Лось Валентині Едуардівні, старшому науковому співробітнику Інституту рукопису НБУВ, Петровій Ірині Олександрівні, старшому викладачеві Маріупольського державного гуманітарного університету та Кондратенку Олегу Юрійовичу, молодшому науковому співробітнику Інституту архівознавства НБУВ, які захистили дисертації в кінці 2007 – на початку 2008 рр.
07 травня 2008 р.
В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертації Кондратенка Олега Юрійовича, молодшого наукового співробітника Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, за темою: "Архівні фонди НАН України як історичне джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956 рр.)", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради О. Ю. Кондратенку присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
20 березня 2008 р.
В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертації Петрової Ірини Олександрівни, старшого викладача кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного гуманітарного університету за темою: "Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.
Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради І. О. Петровій присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
20 лютого 2008 р.
Відбувся захист дисертації завідувачки сектору ЦВК України Чекмарьової Любові Олександрівни за темою: "Веб-сайт обласної державної адміністрації України як документально-інформаційниа система: засади функціонування, структура, зміст", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.
Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради Л. О. Чекмарьовій присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.


2007 р.

19 грудня 2007 р.
Відбувся захист дисертації молодшого наукового співробітника Інституту рукопису Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського Лось Валентини Едуардівни за темою: "Історія Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.: джерелознавчий аспект", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради В. Е. Лось присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
На цьому ж засіданні спеціалізованої вченої ради було вручено диплом кандидата історичних наук Максимчуку Є. С.
17 жовтня 2007 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради в УНДІАСД відбувся захист дисертації старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв) Федоренка Михайла Олександровича за темою: "Джерела з історії Церковно-історичного та археологічного товариства при Київській духовній академії 1872–1920 рр.", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради М. О. Федоренку присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук та висунуто клопотання перед ВАК України про затвердження рішення спеціалізованої вченої ради.
04 липня 2007 р.
Згідно з рішенням Президії вищої атестаційної комісії України одержали дипломи кандидата історичних наук Дорохіна Тамара Федорівна, заступник директора з наукової роботи Чернігівського радіомеханічного технікуму та Солодова Віра Владленівна, директор Одеського історичного музею. Захист обох дисертацій за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни проходив у спеціалізованій раді в УНДІАСД.
04 липня 2007 р.
Відбувся захист дисертацій аспірантки Луганського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Ладиги Людмили Іванівни за темою: "Джерела з історії судочинства серед національних меншин за часів політики коренізації в Україні" та заступника Голови правління фонду "Взаємо порозуміння і примирення" при Кабінеті Міністрів України Максимчука Євгена Спиридоновича, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Л. І. Ладизі та Є. С. Максимчуку присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.


2006 р.

22 листопада 2006 р.
Відбувся захист дисертації заступника директора з гуманітарної освіти та виховної роботи Чернігівського радіо-механічного технікуму Дорохіної Тамари Федорівни за темою: "Часопис "Визвольний шлях" та його місце в українській зарубіжній історіографії та суспільно-політичній думці 1948–1991 рр.", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Одноголосним рішенням членів спецради Дорохіної Т. Ф. присвоєно науковий ступінь кандидата історичних наук та прийнято рішення направити атестаційну справу до ВАК України.
18 жовтня 2006 р.
Відбувся захист дисертації старшого викладача кафедри міжнародних відносин Українсько-арабського інституту міжнародних відносин імені Аверроеса Міжрегіональної академії управління персоналом Журжі Ірини Валеріївни за темою: "Становлення та розвиток слов'янознавства в Університеті св. Володимира (1834–1919 рр.)", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Одноголосним рішенням членів спецради Журжі І. В. присвоєно науковий ступінь кандидата історичних наук та прийнято рішення направити атестаційну справу до ВАК України.
13 вересня 2006 р.
Відбувся захист дисертації директора Одеського історико-краєзнавчого музею Солодової Віри Владленівни на тему: "Формування та розвиток документальних колекцій у складі фондів одеських музеїв (1825–2003 рр.)".
Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради Солодовій В. В. присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук та висунуто клопотання перед ВАК України про підтримання рішення ради.
11 вересня 2006 р.
У складі спеціалізованої вченої ради сталися зміни. Згідно з наказом ВАК України від 11 вересня 2006 р. № 401 виведено зі складу спеціалізованої вченої ради доктора історичних наук Волковинського Валерія Миколайовича, провідного наукового співробітника Інституту історії України НАН України, фахівця зі спеціальності 07.00.10 – документознавство, архівознавство у зв'язку зі смертю; кандидата історичних наук Павловську Надію Павлівну, фахівця зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни у зв'язку із звільненням з посади заступника директора з наукової роботи Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.
Введено до складу спеціалізованої вченої ради доктора історичних наук, професора Пирога Руслана Яковича, головного наукового співробітника Інституту історії України НАН України, фахівця зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; кандидата історичних наук Магу Ірину Миколаївну, завідувача відділу архівознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, фахівця зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Члена спеціалізованої вченої ради доктора історичних наук Папакіна Георгія Володимировича, начальника Управління інформації та міжнародного співробітництва Державного комітету архівів України вважати фахівцем зі спеціальності 07.00.10 – документознавство, архівознавство.
08 червня 2006 р.
Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради, на якому призначено експертні комісії для розгляду дисертацій: заступника директора з виховної роботи Чернігівського радіо-механічного технікуму Дорохіної Тамари Федорівни на тему: "Часопис "Визвольний шлях" та його місце в українській зарубіжній історіографії та суспільно-політичній думці 1948–1991 рр.", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Пінчук Юрій Анатолійович) та провідного фахівця навчальної частини Президентського університету МАУП Журжі Ірини Валеріївни на тему: "Формування школи слов'янознавства в Університеті св. Володимира", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Яровий Валерій Іванович).
29 травня 2006 р.
Згідно із рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 13 квітня 2006 року (протокол № 45-06/4) одержали дипломи кандидата історичних наук: заст. директора УНДІАСД з наукової роботи Антоненко Ірина Євгенівна; вчений секретар УНДІАСД Волкотруб Ганна Кирилівна, захист дисертацій яких проходив у спеціалізованій вченій раді в УНДІАСД.
22 березня 2006 р.
Відбувся захист дисертації асистента кафедри всесвітньої історії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Кеди Марини Костянтинівни за темою: "Михайло Назарович Петров (1826–1887) та його внесок в історичну науку", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради М. К. Кеді присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
02 лютого 2006 р.
Згідно рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 15 грудня 2005 року (протокол № 106-06/7) одержали дипломи кандидата історичних наук: провідний науковий співробітник відділу документознавства УНДІАСД Загорецька Олена Михайлівна; завідувач сектора відділу інформаційних технологій ДКАУ Кисельова Алла Анатоліївна; проректор з науково-інформаційної діяльності Європейського університету Палеха Юрій Іванович; бібліотекар бібліотеки Кіровоградського національного технічного університету Тупчієнко-Кадирова Люція Георгіївна, захист дисертацій яких проходив у спеціалізованій вченій раді в УНДІАСД.


2005 р.

16 листопада 2005 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради в УНДІАСД відбувся захист дисертацій: експерта із суспільно-політичних питань НДО "Нова Україна" Антоненко Ірини Євгенівни за темою: "Керування документацією за кордоном: історія, законодавство, теоретичні основи та технології", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство; вченого секретаря УНДІАСД Волкотруб Ганни Кирилівни за темою "Пилип Васильович Клименко (1887–1955) – історик, джерелознавець, архівознавець", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Рішенням спеціалізованої вченої ради Антоненко І. Є. та Волкотруб Г. К. присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук та висунуто клопотання перед ВАК України про затвердження рішення спецради.
26 жовтня 2005 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради в УНДІАСД відбувся захист дисертації директора Білоцерківського краєзнавчого музею Діденко Людмили Михайлівни за темою: "Документальні фонди музеїв Київщини: історія формування, склад, організація, використання", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.
Рішенням спеціалізованої вченої ради Діденко Л. М. присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук та висунуто клопотання перед ВАК України про затвердження рішення спецради.
06 липня 2005 р.
Відбувся захист дисертації завідувача сектора автоматизації та програмно-технічного забезпечення Державного комітету архівів України Кисельової Алли Анатоліївни за темою: "Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.
Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради А. А. Кисельовій присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук та висунуто клопотання перед ВАК України про затвердження рішення спеціалізованої вченої ради.
07 червня 2005 р.
Відбувся захист дисертації: старшого наукового співробітника науково-інформаційного відділу УНДІАСД Приходько Людмили Федорівни за темою: "Олександр Грушевський – історик, організатор архівної та бібліотечної справи, педагог", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; проректора з видавничо-інформаційної діяльності Європейського університету Палехи Юрія Івановича за темою: "Культура діловодства в сучасних установах України: становлення, технологія, організація, керування", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.
Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради Л. Ф. Приходько та Ю. І. Палесі присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук та висунуто клопотання перед ВАК України про затвердження рішення спеціалізованої вченої ради.
11 травня 2005 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради відбувся захист дисертації бібліотекаря I кат. бібліотеки Кіровоградського національного технічного університету Тупчієнко-Кадирової Люції Георгіївни за темою: "Музичний документ: визначення поняття, класифікація та методика описування (на прикладі архівної спадщини композитора Ю. С. Мейтуса (1903–1973))", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Слободяник Михайло Семенович, завідувач кафедри документальних комунікацій Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв; кандидат історичних наук Зеленська Лариса Михайлівна, доцент кафедри книгознавства та видавничої діяльності Київського національного університету культури і мистецтв Провідна установа – Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки.
20 квітня 2005 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради відбувся захист дисертації старшого наукового співробітника відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Загорецької Олени Михайлівни за темою: "Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині XX – на початку XXI століття", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.
Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради Загорецькій О. М. присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.10 – документознавство, архівознавство та висунуто клопотання перед ВАК України про затвердження рішення спеціалізованої вченої ради.
23 березня 2005 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради відбувся захист дисертацій: начальника відділу формування НАФ та діловодства Державного комітету архівів України Сельченкової Світлани Вікторівни за темою: "Переліки документів у діловодстві: історія, класифікація, концептуальні та методичні засади підготовки" та провідного архівіста Державного архіву Харківської області Юдіної Лариси Миколаївни за темою: "Використання інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України: науково-методичні засади, напрями та форми (1993–2004 рр.)", поданих на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.
Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради С. В. Сельченковій та Л. М. Юдіній присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.10 – документознавство, архівознавство.
На цьому ж засіданні прийнято до захисту дисертацію проректора з видавничо-інформаційної діяльності Європейського університету Палехи Юрія Івановича за темою: "Керування документацією за кордоном: історія, законодавство, теоретичні основи та технології", подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.
23 лютого 2005 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради відбулося призначення експертних комісій для розгляду дисертацій: Волкотруб Ганни Кирилівни за темою: "Пилип Васильович Клименко (1887–1955) – історик, джерелознавець, архівознавець", за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисциплін; Кисельової Алли Анатоліївни за темою: "Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи"; Палехи Юрія Івановича за темою: "Культура діловодства в сучасних установах України: становлення, технологія, організація, керування"; Сукало Алевтини Миколаївни за темою: "Впровадження інноваційних технологій у формування інформаційного ресурсу в архівну справу України (1991–2003)", за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство та було прийнято до захисту дисертації Антоненко Ірини Євгенівни за темою: "Керування документацією за кордоном: історія, законодавство, теоретичні основи та технології"; Діденко Людмили Михайлівни за темою: "Документальні фонди музеїв Київщини: історія формування, склад, організація, використання", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.
19 січня 2005 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведенням захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук відбувся захист дисертацій асистента кафедри історії та археології України історичного факультету Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Гринь Олени Володимирівни за темою: "Описи Новгород-Сіверського намісництва останньої чверті XVIII ст.: історія створення та інформаційний потенціал" зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Офіційні опоненти: Пінчук Юрій Анатолійович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу української історіографії Інституту історії України НАН України; Павловська Надія Павлівна, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.
Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, м. Київ.
Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради О. В. Гринь присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
На цьому ж засіданні призначено експертну комісію для розгляду дисертації Антоненко Ірини Євгенівни за темою: "Керування документацією за кордоном: історія, законодавство, теоретичні основи та технології", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство; прийнято до захисту дисертації: Загорецької Олени Михайлівни за темою: "Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині XX – на початку XXI ст.", подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство; Приходько Людмили Федорівни за темою: "Олександр Грушевський – історик, організатор архівної та бібліотечної справи, педагог", подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; Тупчієнко-Кадирової Люції Георгіївни за темою: "Музичний документ: визначення поняття, класифікація та методика описування (на прикладі архівної спадщини композитора Ю. С. Мейтуса (1903–1997))", подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.


2004 р.

22 грудня 2004 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведенням захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук прийнято до захисту дисертації: Сельченкової Світлани Вікторівни за темою: "Переліки документів у діловодстві: історія, класифікація, концептуальні та методичні засади підготовки" та Юдіної Лариси Миколаївни за темою: "Використання інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України: науково-методичні засади, напрями та форми (1993–2004 рр.)", подані на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство, а також призначено експертні комісії для розгляду дисертацій: Діденко Людмили Михайлівни за темою: "Документальні фонди Білоцерківського краєзнавчого музею як джерело краєзнавчих досліджень", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни та Тупчієнко-Кадирової Люції Георгіївни за темою: "Музичний документ: визначення поняття, класифікація та методика описування (на прикладі архівної спадщини композитора Ю. С. Мейтуса (1903–1997))", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.
20 жовтня 2004 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради УНДІАСД відбувся захист дисертації наукового співробітника Інституту держави і права імені В. Корецького НАН України Кирила Асеновича Віслобокова за темою: "Права, за якими судиться малоросійський народ (1743): джерелознавчий та кодикологічний аналіз".
Одноголосним рішенням членів спецради К. А. Віслобокову присвоєно науковий ступінь кандидата історичних наук.
22 вересня 2004 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради УНДІАСД відбувся захист дисертації асистента кафедри історії для гуманітарних факультетів історичного факультету Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка Олексія Вікторовича Вербового за темою: "Наукова та педагогічна діяльність Василя Базилевича (1892–1943)".
Одноголосним рішенням членів спецради Вербовому О. В. присвоєно науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06. – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
07 липня 2004 р.
На засіданні спеціалізованої ради відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: директора Державного архіву м. Києва Купченко Віри Петрівни на тему: "Науково-методичні засади комплектування державного архіву (на прикладі Державного архіву м. Києва)"; ст. викладача Національної фармацевтичної академії (м. Харків) Філіппенка Ростислава Ігоровича на тему: "Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є. К. Рєдіна (1863–1908 рр.)", а також вручення дипломів кандидата історичних наук Ф. А. Винокуровій, І. М. Мазі, Н. П. Павловській, В. П. Тельвак.
07 квітня 2004 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.864.01 Інституту призначено експертні комісії для розгляду дисертацій: Вербового Олексія Вікторовича за темою: "Василь Митрофанович Базилевич: життя та наукова діяльність"; Вислобокова Кирила Асеновича за темою: ""Права, за якими судиться малоросійський народ" (1743): кодикологічний та джерелознавчий аналіз", поданих на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни та прийнято до захисту дисертацію Купченко Віри Петрівни за темою: "Науково-методичні засади комплектування державного архіву (на прикладі Державного архіву м. Києва)", подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.
07 квітня 2004 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведенням захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук відбулось вручення першого диплома кандидата історичних наук Лютій Т. Ю.
10 березня 2004 р.
В УДНДІАСД на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.864.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія джерелознавство та спеціальні історичні дисципіни – Т. А. Клименко за темою: "Розвиток архівної справи на Черкащині (1919–2000 рр.)" та В. П. Тельвак за темою: "Михайло Грушевський – дослідник української історіографії".
14 січня 2004 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради УДНДІАСД відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни І. М. Маги за темою: "Віктор Олександрович Романовський – історик та архівіст" та Н. П. Павловської за темою: "В. І. Веретенников як архівознавець та архівіст".
Членами спеціалізованої вченої ради одноголосно було прийнято рішення про присудження Мазі І. М. та Павловській Н. П. вченого ступеня кандидата історичних наук.


2003 р.

17 грудня 2003 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради УДНДІАСД відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни Ф. А. Винокурової за темою: "Фонди Державного архіву Вінницької області як джерело з історії долі євреїв під час німецько-румунської окупації 1941–1944 рр." та Т. Ю. Лютої за темою: "Картографування території Києва та інформаційні можливості карт і планів міста XVII–XІХ cт.".
Членами спеціалізованої вченої ради одноголосно прийнято рішення про присудження Ф. А. Винокуровій та Т. Ю. Лютій вченого ступеня кандидата історичних наук.
10 вересня 2003 р.
Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради УДНДІАСД, на якому було ухвалено рішення про рекомендацію до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни: Т. Ю. Лютої за темою: "Картографування території Києва та інформаційні можливості карт і планів міста XVII–XІХ cт." та Ф. А. Винокурової за темою: "Фонди Державного архіву Вінницької області як джерело з історії долі євреїв під час німецько-румунської окупації 1941–1944 рр.".
Прийнято рішення про створення експертних комісій для розгляду дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Н. П. Павловської за темою: "В. І. Веретенников як архівознавець та архівіст", І. М. Маги за темою: "Віктор Олександрович Романовський – історик і архівіст" та В. П. Тельвак за темою: "Михайло Грушевський – дослідник української історіографії".
19 червня 2003 р.
Відбулося перше засідання спеціалізованої вченої ради УДНДІАСД, на якому було ухвалено рішення про відкриття спеціалізованої вченої ради К 26.864.01 в УДНДІАСД.
Прийнято рішення про створення експертної комісії для розгляду дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Т. Ю. Лютої за темою: "Картографування території Києва та інформаційні можливості карт і планів міста XVII–XІХ cт."

Положення | Склад | Діяльність


Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]