Про VIII З’їзд Спілки архівістів України


29 лютого 2020 р.

У приміщенні Державного архіву м. Києва (м. Київ, вул. Олени Теліги, 23) відбувся черговий (VIII) з'їзд Спілки архівістів України (далі - САУ) участь в якому взяли співробітники УНДІАСД - індивідуальні члени САУ.


Порядок денний передбачав наступні питання:

1. Звіт керівництва САУ за період 2015-2020 рр. (звіти Голови Правління САУ та Контрольно-ревізійної комісії САУ).

2. Затвердження нової редакції Статуту САУ.

3. Вибори керівних органів САУ (Правління САУ та Контрольно-ревізійної комісії САУ).

4. Вибори Голови САУ.

5. Різне (Вибори заступника Голови САУ, надання статусу почесного члена САУ).


Головою з'їзду було обрано заступника Голови САУ, виконавчого директора САУ, директора УНДІАСД Олександра Гараніна, який доповів учасникам з'їзду, що через хворобу Голови САУ Миколи Щербака та відповідно до його доручення, звітуватися за роботу САУ 2015-2020 має заступник Голови САУ, виконавчий директор САУ - Олександр Гаранін, наголосив, що відповідно до Статуту САУ, з'їзд САУ має збиратися не рідше одного разу на п'ять років, а останній раз з'їзд збирався в останній день лютого 2015 року.


Секретарем з'їзду було обрано виконавчого секретаря САУ, старшого наукового співробітника УНДІАСД Анастасію Стаднік.


Головою Мандатної комісї з'їзду було обрано заступника директора – головного зберігача фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (далі - ЦДАВО України) Аллу Обжелян, яка доповіла про правомочність VIII З’їзду САУ, зважаючи, що кількість присутніх членів Спілки склала три чверті голосів від загальної кількості її членів.


У роботі з’їзду взяли участь спілчани, які представляли інтереси колективів центральних державних архівів, державних архівних установ, державних архівів областей (зокрема архівів Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Черкаської та Чернігівської областей), місцеві осередки САУ, наукових установ, установ приватного сектору економіки, Державної архівної служби України. У роботі з'їзду прийняли участь ветерани архівної справи та один почесний член САУ.


Про діяльність САУ за минулі п’ять років прозвітував заступник Голови САУ, виконавчий директор САУ Олександр Гаранін. Під час свого виступу Олександр Гаранін зачитав вітальні листи до учасників З’їзду від Спілки архівістів Білорусі та Польщі, що надійшли напередодні на адресу САУ.


Головуючий на з’їзді запросив до обговорення звіту колег, які високо оцінили діяльність САУ за звітний період, про що було наочно зазначено у презентації, представленої під час звіту про діяльність Спілки.


На VIII з’їзді Спілки архівістів України було:

затверджено нову редакцію із змінами та доповненнями Статуту Громадської організації «Спілка архівістів України»;

обрано новий склад Правління Спілки, до якого увійшли:

Балишев Марат, кандидат історичних наук, директор Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА України);

Берковська Оксана, начальник відділу режимно-секретної роботи Центрального державного архіву вищіх органів влади та управління України (ЦДАВО України);

Гаранін Олександр, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, директор УНДІАСД;

Гінзбург Ольга, Голова Державного комітету архівів України (з грудня 2010 - Державна архівна служба України) з 21 квітня 2008 року до 1 квітня 2014 року;

Киструська Ніна, очільниця Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України (1996-1998), колишній директор Державного архіву Дніпропетровської області, нині головний науковий співробітник цього архіву;

Клименко Тетяна, кандидат історичних наук, директор Державного архіву Черкаської області;

Ковтанюк Юрій, кандидат історичних наук, директор Центрального державного електронного архіву України (ЦДЕА України);

Куделко Сергій, кандидат історичних наук, професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, директор Центру краєзнавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Кулініч Юрій, директор Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (1999-2006), Голова Спілки архівістів України (2004-2009), Заслужений працівник культури України;

Місюк Михайло, директор Державного архіву Закарпатської області;

Панченко Олександр, директор Державного архіву м. Києва;

Сорока Костянтин, начальник відділу взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення Державної архівної служби України;

Топішко Ніна, директор Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного (2003-2015), Заслужений працівник культури України;

Чижова Олена, директор Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України);

Шимченко Наталія, заступник директора – головний зберігач фондів Державного архіву Житомирської області;


обрано новий склад контрольно-ревізійної комісії Спілки, до якого увійшли:

Бойко Віта, кандидат історичних наук, начальник відділу документознавства УНДІАСД;

Малярчук Тамара, заступник директора – головний зберігач фондів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України;

Тихенко Володимир, начальник відділу формування НАФ Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ).

Олександр Гаранін довів до відома учасників VIII З’їзду Спілки архівістів України чисельні письмові звернення осередків Спілків з різних регіонів України (колективів Центрального державного науково-технічного архіву України, державних архівів Закарпатської, Дніпропетровської, Херсонської, Черкаської областей тощо) з пропозиціями щодо кандидатур до складу Правління Спілки, зокрема Голови Спілки архівістів України.


На посаду Голови Спілки архівівстів України було запропоновано три кандидатури:

Щербака Миколи, професора, доктора історичних наук, професора Кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, діючого Голову Спілки – залишити на посаді. Заочно висловив самовідвід у зв’язку із станом здоров’я;

Ковтанюка Юрія, директора ЦДЕА України, кандидата історичних наук. Висловив самовідвід безпосередньо під час з’їзду;

Гараніна Олександра, директора УНДІАСД, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника. Учасники з’їзду - члени Спілки архівістів України одноголосно обрали новим Головою Спілки Олександра Гараніна.


Заступником Голови Спілки архівівстів України було також одноголосно обрано Панченко Олександра.


Крім того, Почесним членом Спілки архівівстів України обрано Миколу Щербака.


VIII З’їзд Спілки архівістів України пройшов у конструктивній та дружній атмосфері.Фотозвіт | Презентація звіту САУна головну »