• Головна сторінка
  • Про круглий стіл 2017
  • Про конференцію
  • Про 3 круглий стіл 2019
1 8 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт      УКР  УКР   РУC  РУC   ENG  ENG

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail undiasd@arch.gov.ua
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275 53 82
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

БілНДІДАС

НАКККіМ

Про засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву


04 березня 2020 р.

Завідувач сектора науково-технічної інформації відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності УНДІАСД Ростислав Романовський та директор УНДІАСД Олександр Гаранін взяли участь у роботі Нормативно-методичної комісії (далі - НМК) Укрдержархіву. Порядок денний включав питання розгляду першої редакції проєкту «Нормативів трудомісткості науково-дослідних робіт у сфері архівної справи». Із доповіддю - презентацією проєкту виступив науковий керівник означеної розробки Олександр Гаранін.

Проєкт «Нормативів трудомісткості науково-дослідних робіт у сфері архівної справи» було підготовлено в результаті виконання науково-дослідної роботи (далі - НДР) «Дослідження питань нормування праці науково-дослідних робіт у сфері архівної справи».

Поданий до обговорення проєкт Нормативів призначений для використання під час розрахунку трудомісткості та планування науково-дослідних робіт державних наукових установ, що проводять дослідження у сфері архівної справи на замовлення Укрдержархіву.

Означені Нормативи містять норми трудомісткості на основні види науково-дослідних, науково-організаційних, науково-експертних робіт, та робіт щодо підготовки наукових кадрів, які виконують працівники державних наукових установ, що проводять дослідження у сфері архівної справи.


Під час розроблення Нормативів використано:

1) матеріали вивчення організації праці та досвіду роботи наукових співробітників УНДІАСД;

2) планові та звітні дані щодо витрат праці за темами НДР, що виконувались УНДІАСД за період з 2005 по 2018 рр.;

3) дані експертних оцінок трудомісткості виконання робіт;

4) положення про структурні підрозділи та посадові інструкції співробітників УНДІАСД;

5) законодавчі та нормативні документи, що регулюють сферу наукової та науково-технічної діяльності


Проєкт Нормативів включає чотири розділи:

1) «Загальні положення», в якому визначено сферу застосування нормативів, наведено нормативну базу, на якій розроблялися ці нормативи, терміни та визначення понять;

2) «Методика визначення трудомісткості науково-дослідних робіт у сфері архівної справи», в якому подано одиниці виміру праці при нормуванні науково-дослідних робіт у сфері архівної справи, формули визначення трудомісткості НДР, систему поправних коефіцієнтів, які враховують складність та новизну виконання відповідного виду роботи, приклади розрахунку трудомісткості НДР;

3) «Організація праці», в якому визначено організаційно-технічні умови праці наукових співробітників, які виконують НДР у сфері архівної справи;

4) «Нормативна частина», в якій подані нормокарти на основні види наукових робіт у сфері архівної справи, в яких визначені етапи робіт, склад робіт, одиниці вимірювання робіт та показники норм. Розділ включає підрозділи: Науково-організаційна робота; Науково-дослідна робота; Підготування наукових кадрів, підвищення кваліфікації працівників архівних установ; Науково-експертна робота.


Запропоновані до розгляду «Нормативи трудомісткості» містять, зокрема, нормокарти на проведення НДР, за результатами виконання якої передбачено розроблення стратегічних документів. Наприклад: розвитку архівної справи, галузевої науки (концепцій, стратегій, програм); національного стандарту України; національного класифікатора управлінської документації; довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників; збірника уніфікованих форм документів; схеми класифікації; правил; норм праці; примірних і типових номенклатур справ; типових і галузевих переліків документів; методичних рекомендацій; підготування монографії, навчального посібника, науково-методичного посібника, аналітичного огляду, термінологічного словника, довідкового видання тощо.

Типові етапи виконання НДР у сфері архівної справи визначені з урахуванням вимог ДСТУ 3973 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення», «Основних положень організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України» та досвіду роботи УНДІАСД.

Більшістю голосів НМК Укрддержархіву проєкт Нормативів було схвалено та рекомендовано до подальшої роботи, відповідно до Технічного завдання до означеної НДР.Фотозвітна головну »


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2016 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: webmaster.undiasd@arch.gov.ua