Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04107, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Хроніка подій: 2002 рік

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |


Грудень 2002 р.
Обговорено можливості співпраці із Російським історико-архівним інститутом РДГУ щодо підготовки та видання "Архівної енциклопедії".
Участь співробітників Інституту в Других міжнародних Могилянських читаннях, присвячених 130-річчю заснування Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії "Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть".
28 листопада - 1 грудня 2002 р.
Участь співробітників Інституту в Міжнародній науковій конференції, присвяченій 190-літтю Вітчизняної війни 1812 р. (Мінськ).
25-26 жовтня 2002 р.
Участь співробітників Інституту у Міжнародній науковій конференції "Проблеми історії та археології України: До 100-річчя ХІІ археологічного з'їзду" (Харків).
Жовтень 2002 р.
Розпочато підготовку спеціального випуску археографічного щорічника журналу "Пам'ятки", присвяченого Року Росії в Україні.
Спільно з Державною історичною бібліотекою України та Трускавецькою міською радою розпочато підготовку видання "Трускавець: бібліографічний покажчик".
Укладено Договір про співпрацю Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства і Східноукраїнського національного університету ім. В. І. Даля.
23-27 вересня 2002 р.
На підставі угоди про співпрацю, підписаної 2 листопада 1999 р., у м. Москві відбувся обмін досвідом роботи між Українським державним науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства і Всеросійським науково-дослідним інститутом документознавства та архівної справи; українську сторону представляли директор УДНДІАСД І.Б. Матяш та заступник директора УДНДІАСД Н.М. Христова; обговорювалися питання розвитку взаємовигідного творчого співробітництва, участі обох сторін у наукових конференціях (грудень 2002 р., м. Москва; квітень 2003 р., м. Трускавець Львівської обл.), обміну науковими публікаціями.
24 вересня 2002 р.
Участь співробітника Інституту С. Л. Зворського у Міжнародній науково-практичній конференції "Степан Сірополко - визначний український вчений, громадський, політичний і культурно-освітній діяч"(Київ).
17 вересня 2002 р.
Побачило світ друге видання підручника для вищих навчальних закладів України "Архівознавство" (за заг. ред. І.Б. Матяш, Я. С. Калакури).
11-14 вересня 2002 р.
Участь співробітників Інституту у роботі IV з'їзду польських архівістів (Щецин).
Вересень 2002 р.
Побачив світ спеціальний випуск науково-публікаційного журналу Федеральної архівної служби Росії "Исторический архив" (№ 4, 2002) - "Россия и Украина XVI - XX вв.", підготовлений за участю співробітників Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства на відзначення Року України в Росії.
Розпочато підготовку до Міжнародної наукової конференції "Архіви та краєзнавство: шляхи інтеграції", проведення якої заплановано на 16-19 квітня 2003 р.
Відбулися спеціальні зустрічі директора УДНДІАСД І.Б.Матяш із деканом історичного факультету Львівського національного університету ім. І. Я. Франка Р. М. Шустом, ректором Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка В. Г. Скотним, генеральним директором ЗАТ "Трускавецькурорт" Б. І. Аксентійчуком та заступником голови Трускавецької міської ради І. М. Скибаком щодо підготовки Міжнародної наукової конференції "Архіви та краєзнавство: шляхи інтеграції"; обговорювалися також питання науково-методичного забезпечення викладання архівознавчих дисциплін.
На базі Історико-архівного інституту Російського державного гуманітарного університету відбулася консультативна зустріч щодо розвитку співпраці між Українським державним науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства і кафедрою історії та організації архівної справи Історико-архівного інституту РДГУ; досягнуто угоди про участь російських науковців у підготовці "Архівної енциклопедії".
За участю директора УДНДІАСД І.Б. Матяш та заступника директора УДНДІАСД Н. М. Христової відбулося розширене засідання редколегії науково - публікаційного журналу "Исторический архив"; обговорено питання проведення презентації спеціального випуску журналу в Україні та Росії, а також перспективи видання аналогічного випуску в Україні.
29 серпня 2002 р.
Побачив світ перший у вітчизняній історіографії довідник "Національний архівний фонд України: засоби інтелектуального доступу" (упоряд. Н.М. Христова, В. В. Бездрабко).
2 липня 2002 р.
Побачив світ перший в Україні навчальний посібник "Нариси історії архівної справи в Україні" (за заг. ред. І.Б. Матяш, К.І. Климової).
4 червня 2002 р.
Участь співробітників Інституту І.Б. Матяш та В. В. Бездрабко в VI Астаховських читаннях "Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень" (Харків).
Червень 2002 р.
Укладено Договір про співпрацю Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства і Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
31 травня - 1 червня 2002 р.
Участь співробітників Інституту у VIII Міжнародній науковій конференції країн Центральної та Південної Європи "Роль архівів в інформаційному суспільстві" (Варшава).
Квітень 2002 р.
Згідно з Наказом Держкомархіву України від 5 квітня 2002р. № 21 було створено робочу групу з підготовки розроблення проекту Закону України "Про загальне діловодство" до складу якої ввійшов завідувач відділу документознавства УДНДІАСД, д.і.н., проф.С.Г. Кулешов.
Лютий 2002 р.
Вперше в Україні спільно з Представництвом в Україні Російського центру міжнародного наукового і культурного співробітництва при Уряді Російської Федерації на базі Державної історичної бібліотеки України проведено презентацію науково-публікаторського журналу Федеральної архівної служби Росії "Исторический архив"; обговорено питання підготовки спільних українсько-російських видавничих проектів. У презентації взяли участь: головний редактор - А. А. Чернобаєв , заст. головного редактора -Т. І. Науменко , проф. Є. В. Старостін (Москва), представники Росзарубіжцентру - д.і.н. Т. Б. Вишинський і к.і.н. Л. В. Чижова.
Січень 2002 р.
Укладено Договір про співпрацю Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства і Європейського університету.
Січень 2002 р.
Відбулася структурна реорганізація Інституту.


Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]